Motivationsteorier

Motivationsteori

Motivation utgörs av den vilja som man känner för att nå ett visst mål eller utföra en specifik uppgift. Motivation är en nödvändig ingrediens för att kunna formulera och sedan