Samarbetslekar: 7 st roliga lekar som stärker banden till varandra

Att delta i samarbetslekar är både ett roligt och smart sätt att bygga starka team på en arbetsplats eller inom en organisation.

För vissa kan det kännas dumt att göra något så enkelt och larvigt som en lek för att skapa starka team, men faktum är att det faktiskt fungerar riktigt bra och dessutom tar bort allvar och negativ stämning och låter teamet fokusera på något roligt och festligt.

Samarbetslekar hjälper individer att skapa starkare band till varandra och främjar även en mer effektiv kommunikation.

Samarbetslekar

I denna text har vi samlat ihop några av de mest populära samarbetslekarna för den som vill bygga starka team.

Samarbetslekar #1: Tappa ett ägg

Tappa ett ägg är en rolig lek som både testar teamets samarbetsförmåga och kreativitet. Man behöver hitta ett sätt att dela och kommunicera sina idéer och tillsammans komma överens om vilket som är det bästa sättet att lösa ett specifikt problem. Detta gör att man utvecklar bra kommunikation som även blir värdefull i professionella sammanhang, och därför passar denna lek utmärkt som samarbetslek.

Gör så här: Leken börjar med att teamet tilldelas ett ägg som man till varje pris ska skydda. Målet är att man ska kunna släppa ägget från en hög höjd, exempelvis en våning på 2–4 våningar, utan att ägget går sönder. För att lyckas med detta behöver man tillsammans bygga en behållare som ägget kan färdas i under sin nedfart. Behållaren kan se ut precis hur som helst och exempelvis syfta till att dämpa fallet eller till att göra fallet långsammare. Endast kreativiteten och tiden sätter gränserna för hur man väljer att släppa ned sitt ägg mot ett (förhoppningsvis) säkert fall.

Vad behövs: Ett rått ägg samt massor av material som ballonger, gummiband, bubbelplast med mera

Tidsåtgång: 1 timme

Passande plats: Utomhus och inomhus

Samarbetslekar #2: Prata i cirklar

En lek som inte bara sätter samarbetsförmågan på prov, utan som även testar gruppmedlemmarnas ledarskap och tillit till varandra är Prata i cirklar. Denna lek utförs i två omgångar, och den senare delen får deltagarna inte titta. Detta gör att man tvingas lita till sina lagkamrater och försöka hitta nya sätt att kommunicera med varandra.

Gör så här: Prata i cirklar börjar med att alla deltagare står i en ring och håller i en långt rep. Sedan får de instruktioner om olika former som de tillsammans ska skapa med hjälp av repet. Det kan exempelvis vara att forma en cirkel, en kvadrat, en triangel eller siffran 8. Först verkar leken ganska enkel och deltagarna blir snabbt varma i kläderna, men formerna blir mer och mer komplicerade och för att göra det än svårare blir deltagarna i nästa steg försedda med ögonbindlar. Nu måste de försöka göra precis samma sak som de gjort tidigare, men helt i blindo. Denna lek skapar ofta en hel del skratt och roliga stunder, men syftar samtidigt till att stärka kommunikationen inom gruppen.

Vad behövs: Ett långt rep och flera ögonbindlar

Tidsåtgång: 1 timme

Passande plats: Passar både inomhus och utomhus

Samarbetslekar #3: Teckna blint

En lek som syftar till att stärka kommunikation och som sätter tankeförmågan på prov är Teckna blint. Under leken behöver både den som ska förklara tänka längre än att bara prata, och den som lyssnar behöver också försöka hitta smarta sätt att förstå och tolka den som pratar. Teckna blint är därför en bra lek för att skapa bra samarbete samtidigt som den är väldigt enkel att utföra.

Gör så här: För att leka Teckna blint behöver man först dela upp deltagarna i par. Dessa sitter sedan rygg mot rygg. Den ena deltagaren får en bild eller ett ord som den sedan ska beskriva för sin partner. Man får inte säga något som skvallrar om vad det är på bilden, utan man ska helt enkelt använda metaforer och liknande objekt för att beskriva det man ser. Utfallet blir sedan roligt för de båda att beskåda och jämföra med originalet och man kan utvärdera hur man på ett bättre sätt kunnat beskriva eller tolka det som sagts för att hitta bra vägar till framtida kommunikation.

Vad behövs: Ett papper och en penna

Tidsåtgång: 15–30 minuter

Passande plats: Passar bäst inomhus

Samarbetslekar #4: Födelsedagsordning

En lek som är väldigt enkel och snabb men samtidigt ganska svårt att utföra är Födelsedagsordning. Det är en teambuildingaktivitet med fokus på kommunikation och att hitta kreativa vägar till att förklara sig och lösa problem. Denna lek kan utföras som en tidig övning under en teambuilding-dag eftersom den funkar bra som isbrytare och uppmuntrar till skratt.

Gör så här: Födelsedagsordning är en enkel lek och man behöver inte några redskap eller något material. Deltagarna ska ställa sig på led i ordning efter sina födelsedagar. Den som fyller år tidigt i januari ska alltså stå längst ut i ena änden, och den som fyller sent på året i den andra. För att aktiviteten ska vara lyckad bör alla stå på precis rätt plats. Det krångliga är dock att man inte får prata under leken. Kommunikationen måste alltså ske på andra sätt, och man får teckna, göra charader eller på andra vägar försöka förklara när man fyller år.

Vad behövs: Ingenting

Tidsåtgång: 15 minuter

Passande plats: Funkar både inom- och utomhus

Samarbetslekar #5: Charader

Charader är en klassisk lek som de allra flesta har koll på. Det finns flera olika sätt att leka på, men gemensamt är att man måste försöka hitta nya sätt att förklara något för andra människor. Det gör charader till en utmärkt lek då man vill bygga stark kontakt och framgångsrik gruppanda inom ett team.

Gör så här: Man kan göra charader till en tävling för att stärka mindre team, eller till en lek för samarbete i en större grupp. Gemensamt är dock att man förbereder lappar där det står meningar som personen sedan ska utagera för resten av gruppen, utan att använda ord eller ljud. Gruppen ska förstå vad personen gör och sedan gissa vad det står på lappen. Antingen låter man sedan den som gissade rätt gå upp och agera ut nästa charad, eller så går man i turordning så att alla får chansen att prova.

Vad behövs: Hopvikta lappar med meningar, personer eller karaktärer

Tidsåtgång: 30 minuter

Passande plats: Funkar både inom- och utomhus

Samarbetslekar #6: Minfältet

Minfältet är en samarbetslek som syftar till att bygga tillit mellan individer och hjälpa dessa att skapa ett djupare band. Leken syftar även till att stärka ett teams förmåga att kommunicera information och ta till sig instruktioner. Detta gör att den stärker samarbetsförmågan för båda individer som deltar i leken. Vanligast är att man utför leken i par, men flera par kan delta samtidigt.

Gör så här: På en stor och öppen plats, exempelvis en parkeringsplats, skapas ett minfält genom att man lägger ut ett antal föremål som symboliserar minor. Föremålet får gärna vara mjuka för att minimera att deltagarna skadas. Det kan vara flaskor, gosedjur, koner eller vad man än får tag på. Den ena deltagaren förses med ögonbindel och ska nu försöka ta sig till andra sidan minfältet genom att lyssna på instruktioner från sin lagkamrat. Personen som har på sig ögonbindeln får själv inte prata, och man blir direkt eliminerad om man slutar gå eller om man trampar på en av ”minorna”.

Denna lek blir särskilt utmanande och utvecklande om man leker flera par samtidigt. Då behöver deltagarna inte bara lyssna noggrant till sin lagkamrats instruktioner, utan man måste samtidigt filtrera bort de andra deltagarnas instruktioner och inte blanda ihop dem med sina egna.

Vad behövs: Ett stort utrymme, exempelvis en parkeringsplats, samt massor av mindre föremål

Tidsåtgång: 30 minuter

Passande plats: Funkar bäst utomhus

Samarbetslekar #7: Vänd på duken

Under leken Vänd på duken sätts ett lags förmåga att kommunicera och samarbeta under press på prov. Deltagarna kommer nämligen att befinna sig i en lustig och lite obekväm situation och försöka ta sig ur denna tillsammans. Det gäller att lyssna på varandra och komma fram till vilken som är det bästa sättet till handling. Leken sätter deltagarna i en underlig sits vilket inte bara sätter deras samarbetsförmåga på prov, utan även deras attityd.

Gör så här: En mindre grupp, 6–8 personer, ställer sig ovanpå en duk, ett lakan eller en handduk. Målet är sedan mycket enkelt. Duken ska vändas så att alla deltagare står på andra sidan. Dock får man inte nudda marken under tiden man vänder på den. Det innebär att man måste tänka kreativt för att hitta det smartaste och lättaste sättet att kunna vända duken utan att riskera att åka ut.

Om leken blir för enkel kan man enkelt göra den svårare genom att ta in fler deltagare eller använda sig av en mindre duk. Om man vill göra denna lek ännu mer utmanande kan man dessutom lägga till en tidspress eller leka den flera lag samtidigt. Då vinner det lag som snabbast lyckas vända sin duk på andra sidan.

Vad behövs: En duk, ett lakan eller en handduk

Tidsåtgång: 30 minuter

Passande plats: Funkar både inom- och utomhus

Vera Kristen

Vera Kristen

Vera är Content Editor på Projektledning.se. Hon är utbildad inom projektledning, reklam och PR med en examen från Stockholms Universitet. Vera har arbetat som projektledare på flera företag.