Konflikttrappan

Konflikttrappan

Konflikter är ofta naturliga delar av ett projekt när man har olika synsätt på något och ibland kan en konflikt faktiskt stimulera och generera innovation och nytänkande inom ett team.

Upphandlingsformer

Upphandlingsformer

När man startar ett nytt byggprojekt så finns det mycket att tänka på, för att allting ska gå rätt till. Det är viktigt att man ända från början ser till

Teamleader

Teamleader

Att utveckla ett starkt och kompetent ledarskap kan vara fördelaktigt för vilken slags position man än har i sin karriär. Även före man når en chefsposition kommer man stöta på

Inre och yttre motivation

Inre och yttre motivation

Varför gör man det man gör och vad är det egentligen som driver människors olika val och beteenden? Psykologer och beteendevetare har förslagit olika sätt att se och tänka på

Verksamhetsstyrning

Verksamhetsstyrning

Att ha ett brinnande intresse för den industri man är verksam inom och för det egna företaget är viktigt för att man ska kunna driva ett företag framgångsrikt. Men en

Tillvaxtstrategier

Tillväxtstrategier

Alla sorters företag ställs med jämna mellanrum inför hot från konkurrenter. Inte ens en stark dominans på marknaden eller finansiella resurser kan skydda företag från någon form av konkurrens. Därtill

VUCA

VUCA

Under de senaste årtiondena har världen förändrats i en snabb takt och många uppfattar det som att det blir allt svårare att veta hur man ska hantera alla dessa förändringar

Utforandeentreprenad

Utförandeentreprenad

Att ge sig in i ett byggprojekt är inte något man ska ta allt för lättvindigt på. Visserligen kan byggprojekt vara stora såväl som små, men oavsett storlek består de

Transformation

Transformation

Transformation innebär en förändring, vilket kan gälla förändring av en själv, av ens företag eller något annat. Det finns nämligen olika sorters transformationer. Att genomgå en personlig transformation innebär att

Styrkor svagheter intervju

Styrkor och svagheter intervju

Under en arbetsintervju behöver man ofta prata väldigt mycket om sig själv. Eftersom det är något man annars inte gör särskilt mycket så kan det kännas ganska obekvämt. En av