Roliga lekar inomhus: 13 st otroligt roliga lekar

På vinterhalvåret spenderar många en förhållandevis stor del av sin tid inomhus. Sommaren har definitivt sina fördelar när det gäller sociala evenemang, men även vintern har sin charm och kan

Skillnad mellan ab 04 och abt 06

Skillnaden mellan AB04 och ABT06?

Bostadsrättföreningar brukar skriva entreprenadavtal med en entreprenör när man behöver göra en tillbyggnad eller liknande. Kommersiella entreprenader kan vara komplicerade och om man vill undvika tvist är det viktigt att

Hur gör man en Målgruppsanalys

Hur gör man en Målgruppsanalys?

En av de viktigaste delarna av alla sorters marknadsföringsarbete är att välja ut och beskriva vilken målgrupp man ska rikta sig till. Detta gör man med en målgruppsanalys. Vilken målgrupp

hur är en bra ledare

Hur är en bra ledare?

Bra ledarskap är A och O för en organisations framgång. Däremot är det inte enkelt att sätta en specifik definition för vad gott ledarskap är. Det finns dock olika sorters

Hur gör man en kommunikationsstrategi

Hur gör man en kommunikationsstrategi?

En kommunikationsstrategi är en plan för att säkerställa att man har en genomtänkt medveten och enhetlig kommunikation, som dessutom är stringent och jobbar i rätt riktning mot de mål företaget

Hur bygger man ett bra team

Hur bygger man ett bra team?

Ett effektivt team är en av de mest värdefulla investeringarna en organisation eller ett företag kan göra. Men att bygga bra team är ett jobb som kräver planering, tålamod och

Vad får en chef inte göra

Vad får en chef inte göra?

Som chef befinner man sig i maktposition med en eller flera individer som arbetar under ens styre. Situationer likt dessa bjuder in till en relation där den ena parten befinner