Tips på Aktiviteter med Kollegor: 6 st övningar

Att göra aktiviteter tillsammans med sina kollegor är ett smart och enkelt sätt att skapa starkare team och bättre stämning på kontoret.

Dessa aktiviteter kan ta plats på kontoret under arbetstid eller utanför arbetstid om de är mer tidskrävande eller sker på kvällen.

Oavsett vilken typ av aktivitet man väljer att göra är det alltid bra att försöka hitta sätt för kollegor att knyta band till varandra utanför jobbsammanhang.

Tips på aktiviteter med kollegor

Det hjälper nämligen att skapa bättre kommunikation och gör att tilliten mellan kollegorna blir bättre.

I denna text har vi samlat våra bästa tips på aktiviteter som funkar bra tillsammans med kollegorna.

Tips på övningar med kollegor

Vissa aktiviteter kan man utföra på några minuter, och andra är mer tidskrävande.

Tips på aktiviteter med kollegor #1: Räkna till 20

Räkna till 20 är en klassiker som handlar om timing och att lyssna in rummet och sina kollegor. Det är en övning man kan göra ganska snabbt för att skapa starka band mellan kollegorna. Genom övningen behöver man vara mycket lyhörd och inkännande, samtidigt som man arbetar tillsammans mot ett gemensamt mål.

Gör så här: Alla deltagare sitter i en cirkel. Målet med aktiviteten är att hela gruppen tillsammans ska räkna till 20. En person kan börja genom att säga ”ett” när som helst. Nu ska en annan person säga nästa nummer och så fortsätter det tills man når 20. Om två personer råkar säga samma siffra samtidigt behöver man dock börja om från början.

Vad behövs: Ingenting

Tidsåtgång: 15 minuter

Passande plats: Ett mötesrum eller en mjuk matta

Tips på aktiviteter med kollegor #2: Mänsklig knut

Den mänskliga knuten är ett annat bra alternativ för den som letar efter en snabb aktivitet för att stärka lagandan och kommunikationen inom en grupp. Denna lek kräver att det finns en kultur på kontoret som gör att det känns okej att vara nära varandra fysiskt, så försök avgöra detta i förväg så att det inte uppstår några problem.

Gör så här: Den mänskliga knuten börjar med att alla deltagarna ställer sig mycket nära varandra i en cirkel. Sedan ska man ta varandras händer, men man får inte fatta händerna på de personer som står precis bredvid en. Detta kommer leda till att hela gruppen är intrasslad i en mänsklig knut. Syftet med övningen är att man tillsammans ska lösa ut knuten så att cirkeln blir rund och alla står på rätt plats utan några korsade armar.

Man kan göra denna övning ännu lite mer utmanande genom att lägga till en tidspress eller säga att deltagarna inte får kommunicera med ord. På det sättet får de försöka hitta andra vägar till problemlösning, vilket stärker gruppen kommunikationsförmåga.

Vad behövs: Ingenting

Tidsåtgång: 15 minuter

Passande plats: Gärna ett lite större rum, eftersom man kan behöva en del plats för aktiviteten

Tips på aktiviteter med kollegor #3: Anordna en teamlunch

Teamluncher är ett enkelt sätt att skapa sammanhållning mellan kollegor som ska arbeta ihop i team. Eftersom en teamlunch blir en mer avslappnad och avdramatiserad situation i jämförelse med det vanliga arbetet så fungerar den bra för att stärka banden och låta kollegorna bygga personliga kontakter till varandra.

Gör så här: Börja med att informera ditt team om att lunchen ska hållas. Det är viktigt att vara tydlig med informationen så att hela teamet kan vara på plats. Om någon missar teamlunchen medan alla andra kommer dit kan resultatet bli att denne känner sig utanför. Under teamlunchen kan man välja att prata om det projekt man arbetar med, men man kan även hålla det helt utanför jobbet om man bara vill bygga personlig kontakt.

En teamlunch kan hållas då och då vid enstaka tillfällen eller planeras in som en återkommande händelse. Om man håller teamluncher lite då och då får kollegorna också ett bra forum att ta upp sådant de tänkt på under arbetets gång i en lite mer avslappnad miljö.

Vad behövs: Inköpta luncher eller en bra lunchrestaurang

Tidsåtgång: 2 timmar

Passande plats: Ett mötesrum på kontoret eller en passande restaurang

Tips på aktiviteter med kollegor #4: Håll i ett brainstorming-möte

Brainstorming är perfekt när man är i uppstartsfasen av ett nytt projekt. Om kollegorna i teamet dessutom är nya inför varandra eller inte jobbat särskilt länge ihop blir det ett bra tillfälle att lära känna varandra. Brainstorming-möten är ofta mer avslappnade än andra möten och detta ger inte bara tillfälle för kollegorna att öppna upp inför varandra utan också en unik möjlighet att få tillgång till idéer som annars aldrig kommit på tal.

Gör så här: Boka ett mötesrum där hela teamet får plats och kan sitta under en tid. Det är bra om brainstormingmötet tillåts vara lite längre, cirka 2 timmar, eftersom det ofta tar lite tid för folk att bli varma i kläderna och våga börja uttrycka sig. Den som är teamledare bör förbereda en del aktiviteter och övningar att hålla under mötet för att få i gång teamet att börja dela idéer. En bra sak är att börja med att skriva upp alla möjliga idéer på en whiteboardtavla för att folk ska våga säga även de tokigaste idéerna.

Det är väldigt viktigt att teamledaren under ett brainstormingmöte är helt öppen för alla idéer, annars kan kollegor bli rädda att dela med sig av sina tankar. Samtidigt som mötet blir ett smart sätt att få input från kollegorna kring projektet blir det också ett sätt för företaget att komma på nya lösningar till sina produkter eller tjänster.

Vad behövs: Papper och pennor

Tidsåtgång: 2 timmar

Passande plats: Ett mötesrum

Tips på aktiviteter med kollegor #5: Gå på quiz tillsammans

Om man är ute efter en aktivitet att göra utanför kontoret är quiz ultimat. Nästan alla tycker att frågesport är kul och därför är det lätt att få med sig de som kanske vanligtvis går hem direkt och inte stannar kvar på en after work. Se till att fokuset hamnar på just aktiviteten quiz och inte på det faktum att quizet tar plats på en bar (vilket ofta är fallet). På så vis kan man säkerställa att även de om inte dricker alkohol vill följa med på aktiviteten. Man kan även välja att anordna sitt eget quiz och hålla det på kontoret.

Gör så här: Börja med att informera alla om att quizet ska äga rum. Var noga med tid och plats och se till att alla blivit informerade så att ingen känner sig utanför. Om ni blir ett stort gäng kan det vara en bra idé att dela upp sig på mindre lag. På detta sätt ökar man sammansvetsningen inom gruppen. Om man valt att gå på ett quiz som anordnats av en pub kan frågorna handla om i princip vad som helst och detta ger en unik möjlighet för kollegorna att lära känna varandras intressen utanför arbetet. Om man dessutom presterar bra i quizet skapar detta en känsla av gemenskap och ett internt och positivt minne att referera till på kontoret.

Om man väljer att anordna ett quiz på kontoret kan man välja att utforma det precis hur man vill. Frågorna kan exempelvis handla om företaget eller den bransch man arbetar inom. Man kan också välja att ha ett quiz helt frikopplat från jobbet om man hellre vill att kollegorna ska knyta mer personliga band till varandra.

Vad behövs: Ett quiz samt papper och pennor

Tidsåtgång: 2–3 timmar

Passande plats: En bar som anordnar pubquiz eller på kontoret

Tips på aktiviteter med kollegor #6: Gå en matlagningskurs

En matlagningskurs är ett roligt sätt att lära sig något nytt tillsammans som inte har ett dugg med arbetet att göra. På detta sätt får kollegorna en chans att utvecklas tillsammans i en avslappnad miljö och dessutom möjlighet att lära känna varandra på ett mer personligt plan. Matlagningskurser finns i många olika former och man kan välja en kurs som fokuserar på dessert eller en trerättersmiddag, beroende på kollegornas intressen.

Gör så här: Matlagningskurser ser lite olika ut beroende på vilken anordnare man väljer. Det börjar dock oftast med att man får en introduktion till hur kvällen och upplägget kommer se ut, samt vilken meny som ska tillagas. Efter detta får alla deltagare samlas i köket där man delas upp i mindre matlagningsstationer. Under matlagningen sker teamwork inom stationerna och deltagarna får tillfälle att lösa problem som uppstår under matlagningen samtidigt som de lär känna varandra.

Matlagningskursen avslutas sedan med att alla deltagare sätter sig till bords för att äta det man lagat tillsammans. Detta blir ofta en mycket trevlig stund eftersom kollegorna tillsammans varit del av att skapa det man nu avnjuter. Om de kollegor som deltar i kursen inte känner varandra så nära är middagen ett perfekt tillfälle till detta. Eftersom man redan arbetat tillsammans i köket och pratat om allt möjligt blir det nu lättare att hitta samtalsämnen på ett mer avslappnat sätt.

Efter kursen kan man också få tillgång till recepten på det man lagat, och kollegorna får då möjlighet att gå hem och testa själva. Det blir lite extra roligt när en person kommer med matlåda till jobbet och har med sig precis det som kollegorna tillsammans lagat under kursen.

Vad behövs: En bokad matlagningskurs

Tidsåtgång: En hel kväll

Passande plats: En restaurang eller dylik anordnare av kurs

Vera Kristen

Vera Kristen

Vera är Content Editor på Projektledning.se. Hon är utbildad inom projektledning, reklam och PR med en examen från Stockholms Universitet. Vera har arbetat som projektledare på flera företag.