Teambuilding aktiviteter: 5 st utvalda aktiviteter för ditt Team

De flesta som är del av någon form av organisation har någon gång deltagit i teambuilding-aktiviteter.

Det behöver inte handla om företag, utan även föreningar, skolor och universitet arrangerar med jämna mellanrum aktiviteter i gemenskapens anda.

Teambuilding aktiviteter

Ordet teambuilding kanske förknippas med nya människor och när personer träffas för första gången, men det finns all anledning att arrangera denna typ av aktiviteter även för grupper där man känner varandra sedan tidigare.

I den här artikeln förklaras varför man arrangerar teambuilding-aktiviteter, i vilka sammanhang de är lämpliga, samt förslag på olika sätt att engagera grupper på detta sätt.

Vad är teambuilding-aktiviteter?

En teambuilding-aktivitet är en övning som går ut på att uppmuntra samarbete mellan personer och stärka gruppens känsla av samhörighet.

De generella anledningarna till att teambuilding-aktiviteter genomförs är att minska risken för konflikter inom gruppen, att få dess medlemmar att känna sig trygga tillsammans samt att ha roligt.

Man brukar dela in dessa aktiviteter i någon av fyra kategorier; sådana som syftar till att förbättra kommunikation, problemlösning, anpassningsförmåga eller tillit mellan deltagarna.

Teambuilding aktivitet #1 – Frågesport

Teambuilding aktiviteter   Frågesport

De allra flesta har någon gång deltagit i en frågesport av något slag.

Att delta i en väl anpassad frågesport med arbetskamrater kan skapa lite vänlig konkurrens mellan olika lag eller mellan individer och är därför en mycket bra teambuilding-aktivitet.

En frågesport kan vara ett roligt sätt att starta ett möte eller varför inte bryta upp en konferensdag med ett konferensrelaterad frågesport?

Gör så här: Förbered frågesportsmaterial som passar situationen.

Det kan vara särskilt lämpligt att dela upp deltagarna i lag om man är en stor grupp.

Tänk i så fall på att blanda gruppdeltagare från olika avdelningar, med olika befattningar och med olika bakgrunder.

På så sätt får personer som kanske vanligtvis inte pratar med varandra möjlighet att lära känna varandra.

Vad behövs: Minst 10 personer, frågesportsmaterial, en app där deltagarna kan registrera sina svar

Tidsåtgång: 10-20 minuter, men kan vara mycket flexibelt beroende på vad situationen kräver

Passande plats: Inomhus

Teambuilding aktivitet #2 – Vad ska räddas?

Teambuilding aktiviteter  Vad ska räddas?

Detta är en aktivitet som inte nödvändigtvis är direkt relaterad till arbetet, samtidigt som den är ett mycket bra sätt att lära känna varandra.

Gör så här: Beroende på hur många personer som deltar i aktiviteten kan det vara lämpligt att dela in dem i mindre grupper.

Därefter berättar aktivitetsledaren att gruppen befinner sig i ett brinnande hus och delar sedan ut en lista till varje grupp med saker som kan räddas ur huset eller brinna inne.

På ett fem minuter ska gruppen diskutera och komma överens om vilka tre saker som är viktigast att rädda och varför.

Denna aktivitet kan generera många intressanta diskussioner och deltagarna lär känna varandra på ett sätt som är mer värdegrundrelaterat.

När de fem minuterna har gått ska gruppen presentera vilka tre saker de valde att rädda och argumentera varför.

Vad behövs: Minst åtta personer, lista med saker som ska räddas

Tidsåtgång: Cirka 20 minuter

Passande plats: Inomhus

Teambuilding aktivitet #3 – Organisera er!

Teambuilding aktiviteter  Organisera er!

Den här aktiviteten är lämplig både i situationer där deltagarna inte har träffats innan och där de är mer bekanta med varandra.

Den kan enkelt anpassas för olika situationer.

Gör så här: Aktivitetsledaren ger gruppen i uppgift att organisera sig på ett specifikt sätt.

Ingen av dem får dock prata med varandra, utan måste genomföra uppgiften med hjälp av gester och kroppsspråk.

Några exempel på sätt att organisera sig är från längst till kortast, från minsta till största skostorlek och från mörkast till ljusast hårfärg.

Om gruppen redan känner varandra väl kan man göra det lite svårare och välja någonting som kan fastställas med hjälp av yttre attribut.

Exempel på sådana kan vara födelseort från norr till söder, antal syskon från högst till lägst och flest antal trafikförseelser från högst till lägst.

Vad behövs: Minst fem personer, inga övriga hjälpmedel krävs

Tidsåtgång: 5-10 minuter

Passande plats: Inomhus eller utomhus, gärna där det inte är för trångt så att gruppens deltagare kan röra sig obehindrat

Teambuilding aktivitet #4 – Vem har gjort vad?

Teambuilding aktiviteter  Vem har gjort vad?

Den här aktiviteten passar också för både grupper som är obekanta och bekanta med varandra.

Gör så här: Be alla deltagare att dela med sig av någonting om sig själva i förväg inför aktiviteten.

Det behöver inte vara alltför personligt, men någonting som kanske inte alla har gjort.

Exempel kan vara att man hoppat fallskärm fyra gånger, att man har ett apelsinträd i trädgården eller att man bytt karriär tre gånger.

Läs sedan upp ett påstående i taget inför gruppen och låt dem skriva ned sina svar på vem de tror att personen är på ett papper.

Personen med flest rätt svar vinner.

Vad behövs: Minst fem deltagare, papper, pennor

Tidsåtgång: Cirka 20 minuter

Passande plats: Inomhus

Teambuilding aktivitet #5 – Högsta gemensamma nämnare

Teambuilding aktiviteter  Högsta gemensamma nämnare

Denna aktivitet passar utmärkt för stora grupper och är ett utmärkt sätt att exempelvis starta en konferensdag.

Gör så här: Dela in deltagarna i mindre grupper om fyra eller fem.

De har fem minuter på sig att upptäcka saker som så många som möjligt i gruppen har gemensamt, exempelvis att de alla är födda i Skåne, har släktingar i USA eller studerar vid sidan av jobbet.

Ju fler saker som gruppen hittar gemensamt, desto mer poäng.

Vad behövs: Minst 15 personer, papper, pennor

Tidsåtgång: 20-30 minuter

Passande plats: Inomhus, gärna i ett rum med bord och stolar så att grupperna kan sitta ned och diskutera.

När passar teambuilding?

Teambuilding kan i princip ske när och var som helst, men det finns tillfällen när organiserade aktiviteter är mer lämpliga än andra.

Mindre organiserade och mer spontana aktiviteter kan ske exempelvis under ett möte eller sporadiskt under arbetsdagen.

Mer organiserade sker vanligtvis utanför kontorstid, när deltagarna har möjlighet att släppa tankarna på arbetet.

Som nämnts ovan passar teambuilding särskilt bra när det handlar om en grupp personer som inte känner varandra särskilt bra.

Teambuilding under möten

Även under vardagliga möten kan man få till små aktiviteter som syftar till att stärka teamet.

Varför inte börja mötet med lite hjärngymnastik?

Till exempel kan man be mötesdeltagarna att fundera över ett dilemma, såsom Heinz dilemma, och presentera sin syn antingen enskilt eller efter diskussion med den de sitter bredvid.

En annan teambuilding-aktivitet som är särskilt användbar med en helt ny grupp är den klassiska två sanningar och en lögn.

Be varje deltagare att komma på två sanningar och en lögn om sig själva.

Gå sedan gruppen runt och låt varje person i valfri ordning presentera sina tre påståenden.

Det är upp till resten av gruppen att gissa vilka två påståenden som är mest sannolika och vilken som är ett påhitt.

Teambuilding under arbetsdagen

Det finns många sätt att komma varandra närmare även under arbetsdagen.

Varför inte till exempel låta teamet göra ett personlighetstest – det finns mängder online att välja mellan – och sedan organisera en diskussion där varje deltagare får presentera sina topp tre styrkor och topp tre svagheter.

Detta kommer sannolikt att leda till konversation automatiskt, men man kan också mer organiserat bestämma vad gruppen ska göra med denna information.

Exempelvis kan man låta deltagare med liknande personlighet diskutera hur denna bäst kommer till nytta på arbetsplatsen.

Ett annat sätt att skapa mer naturliga möjligheter till teambuilding är att tillhandahålla bordsspel i matsalen.

Jenga, Uno eller en vanlig kortlek kan vara enkla sätt att såväl underhålla på lunchrasten som stärka en grupps sammanhållning.

Teambuilding utanför arbetstid

Det kan vara lite knepigt att få ihop en större grupp individer utanför arbetstid – ens egna liv pågår ju trots allt alltid.

Lyckas man pricka in datum när en majoritet är tillgängliga finns dock en uppsjö av olika aktiviteter man kan ta sig an.

Så kallade ”escape rooms” är en populär teambuilding-aktivitet som går ut på att gruppen ska försöka ta sig ur ett låst rum så snabbt som möjligt, genom att använda sig av olika ledtrådar och naturligtvis samarbete.

Ett annat alternativ är att gå på matlagningslektion – kanske kan detta locka extra mycket eftersom deltagarna får hugga in på sina kreationer när det hårda jobbet är klart!

Ett tredje förslag som är lite av en win-win-situation är att voluntärarbeta under en kväll eller varför inte en heldag.

Det finns säkert organisationer i närheten som mer än gärna tar emot en hjälpande hand, samtidigt som gruppen får möjlighet att samarbeta i en helt ny omgivning.

Fördelar med teambuilding-aktiviteter

En av de mest tydliga fördelarna med teambuilding är naturligtvis att det stärker känslan av samhörighet.

Teambuilding gjort på rätt sätt låter deltagarna lära känna varandra på ett plan som kanske inte kommer naturligt i de sammanhang man vanligtvis möts.

Genom att bygga upp en grupps gemenskap, förståelse för varandra och tillit gör man gruppen som helhet starkare.

Jämför exempelvis med ett idrottslag.

Om man sätter ihop en ny trupp och ber denna ge sig ut på planen utan att ha träffat varandra innan, tränat tillsammans och fått en idé om hur de andra spelar, kommer matchen sannolikt inte att gå särskilt bra.

Ingen vet vem som har vilken position, vem som är bästa att spela till vid vilket tillfälle och så vidare.

På samma sätt fungerar det i en organisation.

Utan förståelse för varandra kommer en grupp – och i slutändan företaget eller organisationen – inte att kunna prestera på bästa möjliga sätt.

Nackdelar med teambuilding-aktiviteter

Många har säkert varit med om mindre positiva upplevelser när det gäller teambuilding och det är sannolikt därför det ibland fått ett dåligt rykte.

Det förekommer att teambuilding ses som någonting som ”måste göras” och som därför inte tillägnas den tid och planering som faktiskt krävs.

Utan engagemang från organisatörens sida kommer garanterat inte deltagarna att engagera sig, vilket således leder till en allt annat än trevlig upplevelse.

Man skulle följaktligen också kunna se det faktum att planeringen av en teambuilding-aktivitet tenderar att kosta såväl tid som pengar och andra resurser som en nackdel.

Huruvida detta är välgrundad kritik kan tänkas bero på aktivitetens resultat och hur väl den lyckats med sitt syfte att göra gruppen till en starkare enhet.

Teambuilding för små grupper

Teambuilding kan fungera i grupper så små som fyra personer.

En aktivitet som garanterat kommer att få gruppen att skratta är Blinda retrievern.

För detta krävs en ögonbindel per lag, där varje lag måste vara minst två personer.

Ögonbindeln placeras på en av lagkamraterna i de respektive lagen.

Någon placerar sedan ett föremål, exempelvis en boll, en specifik penna eller i princip vad som helst, någonstans i rummet.

Efter startsignal är det upp till personen utan ögonbindel att guida sin lagkamrat till detta objekt.

Guiden får inte passera startlinjen och får bara ge muntliga instruktioner.

Personen som hinner först till objektet vinner.

Denna aktivitet tenderar att vara lite kaotisk, särskilt ju fler deltagare det är, vilket ställer höga krav på deltagarnas kommunikationsförmåga.

Teambuilding för stora grupper

Effektiva teambuilding-aktiviteter kan organiseras även för stora grupper, även om detta kräver en hel del planering.

Ett exempel på en aktivitet som kräver en hel del kreativitet från organisatörens sida, men också ofta uppskattas bland deltagarna är skattjakt.

Dela in gruppen in mindre lag bestående av ett par personer från olika avdelningar eller bakgrund.

Syftet med en skattjakt är att klara av så många delmoment som möjligt och nå den slutliga ”skatten” för att vinna.

Innan dess måste varje lag dock hitta olika föremål och klara olika utmaningar för att få ledtrådar som leder dem vidare till nästa uppgift.

Som organisatör har man här full kreativ kapacitet och kan utforma skattjakten så att den utmanar särskilda egenskaper.

Vill man till exempel ställa deltagarnas förmåga att analysera på prov, kan man utforma utmaningarna på ett sätt som fokuserar på denna förmåga.

Teambuilding för digitala team

Numera är det inte ovanligt att åtminstone delar av ens team befinner sig på någon annan plats i landet eller världen.

Sedan Covid-pandemin bröt ut i början av 2020 har det nästan till och med blivit norm för många.

Naturligtvis medför detta en del förändringar när det gäller samarbete och inte minst hur man bygger en gruppkänsla bland människor som kanske aldrig träffat varandra i verkligheten.

Somliga påstår att teambuilding-aktiviteter är än mer viktiga för denna typ av digitala organisationer än för de som träffar varandra på daglig eller veckovis basis.

Syftet med teambuilding för digitala team är dock detsamma som för alla andra – att skapa mänskliga kontakter mellan gruppmedlemmarna, vilket i sin tur kan hjälpa till att öka kommunikationsförmågan och produktiviteten mellan dem.

Olämpliga aktiviteter

Ofta ter det sig ganska naturligt vilka aktiviteter som är mer eller mindre lämpliga och det beror självklart på vilken grupp det handlar om.

Man kan dock vara säker på att aktiviteter som känns ”tvingande” för deltagarna och som de inte känner sig bekväma med, kan komma att få motsatt effekt till den man avsett.

Ett bra sätt att undvika en sådan situation är att fråga deltagarna först om de har förslag eller preferenser vad gäller aktiviteter.

Man kan också organisera ett par stycken olika aktiviteter för att se till att möta så många förslag som möjligt.

En annan sak att undvika är att sporra till alltför mycket tävling – inte alla är tävlingsinriktade individer och dessa tenderar att mentalt checka ut så fort race kommer på tal.

Det huvudsakliga syftet med teambuilding-aktiviteter är att hjälpas åt, snarare än att tävla.

Naturligtvis bör man också se till att som organisatör inte framstå som dömande eller förmer, oavsett vilken aktivitet man väljer att organisera.

Sidoeffekter av teambuilding

Som nämnts ovan finns en mängd fördelar med teambuilding-aktiviteter.

Några av de mest uppenbara är förbättrad samarbetsförmåga, uppmuntran till kreativitet och problemlösning.

Det finns dock också andra fördelar som man kanske inte upptäcker vid första anblick.

För det första ger det gruppmedlemmarna någonting att se fram emot och som bryter upp deras jobbschema med någonting annorlunda.

Det är också ett sätt att visa uppskattning, särskilt om man som organisatör lägger tid och energi på att göra aktiviteten så bra som möjligt.

Genom att prioritera denna typ av evenemang visar man deltagare att man bryr sig om deras upplevelse av gruppen som helhet, vilket i många arbetssammanhang leder till högre engagemang och moral bland anställda.

Detta är effekter som kanske inte märks direkt, men de är icke desto mindre väsentliga för hur väl till exempel ett företag lyckas behålla personal.

Hitta framtida ledare med teambuilding-aktiviteter

En annan fördel med teambuilding-aktiviteter som kanske inte är den mest framträdande, men som man ändå bör ta tillvara på om den uppstår, är om man upptäcker att personer har dolda kunskaper.

Eftersom teambuilding-aktiviteter oftast är mer avslappnade än det vanliga arbetet, ökar sannolikheten att man får se andra sidor av personer.

Kanske upptäcker man att någon som i vanliga fall är tystlåten kommer till sin rätt i ett sammanhang när inte arbetet i sig är i fokus och inspirerar sina medarbetare till att vinna utmaningen.

Kanske är de egenskaper den personen visar sådana som en framtida ledare i organisationen bör ha.

I sådant fall bör man försöka fånga upp dessa kvaliteter genom exempelvis olika utvecklingsmöjligheter eller mentorskap.

Teambuilding kan bygga broar mellan avdelningar

Om man engagerar medlemmar av en större organisation i en teambuilding-aktivitet är det inte omöjligt att det redan finns små formationer inom den större gruppen.

Ett enkelt exempel kan vara om det finns filialer på andra ställen i landet – grupperna i Stockholm och Göteborg kanske är mycket samspelta på egen hand, men de kanske inte känner varandra lika bra.

Detta fenomen kan man till och med observera mellan avdelningar på samma arbetsplats – kanske är ekonomiavdelningen ett mycket bra team i sig, men de har inte samma relation till personer på säljavdelningen.

Att därför samla hela organisationen och bryta upp ”naturliga” formationer som de ovanstående, kan leda till att kommunikationen mellan avdelningar förbättras.

I slutändan handlar teambuilding ju trots allt om att förbättra olika förmågor hos organisationen som helhet.

Om man förbiser organisationens specifika karaktärsdrag är det inte säkert att teambuilding-aktiviteterna får önskat resultat.

Efter teambuilding-aktiviteten

Oavsett hur bra teambuilding-aktiviteten varit finns risken att när gruppen glömmer bort vissa av fördelarna när återgår till sina vardagliga verksamheter.

Ett sätt att förhindra detta är att ge deltagarna ett tecken på uppskattning vid väl valda tillfällen.

Det faller sig ofta ganska naturligt att göra detta direkt efter aktiviteten.

Till exempel är det vanligt att avsluta med en prisutdelning om aktiviteten hade ett tävlingsinslag.

Även om så inte är fallet kan man samla gruppen efter aktiviteten och dela ut en liten goodie-bag.

Denna behöver inte vara överfylld, utan kan snarare vara mer effektfull om den innehåller saker som relaterar till aktiviteten.

Ett annat sätt att hålla lagandan vid liv även efter aktiviteten är att dela foton och videor som tagits under evenemanget.

Analysera resultatet av teambuilding-aktiviteter

Särskilt personer på högre nivåer inom organisationen är intresserade av vad resultatet av olika sorters initiativ är.

Ett sätt att få uppfattning om hur en viss teambuilding-aktivitet har gått, ur deltagarnas perspektiv, är att skicka en kort undersökning en eller två dagar senare.

Håll frågorna så enkla som möjligt för att maximera nivån av respons.

Exempel på frågor som kan vara relevanta är:

”Hur skulle du betygsätta aktiviteten på en skala från 1-10?”

”Vilken del av aktiviteten var din favorit?”

”Vilken del av aktiviteten gillade du minst?”

”Skulle du vilja göra en liknande aktivitet igen?”

”Har du förslag på andra sorters teambuilding-aktiviteter för framtiden?”

Resultatet av undersökningen kan sedan sammanställas och dels presenteras för chefer och andra ansvariga, dels användas för planering av framtida aktiviteter.

Rapportskrivning för ansvariga

En rapport som syftar till att informera ansvariga i organisationen om resultatet kan innehålla flera avsnitt och bör naturligtvis anpassas efter vilken aktivitet som genomfördes och vilken organisation det handlar om.

Det är dock inte ovanligt att en rapport av detta slag innehåller feedback från deltagarna, hur resultatet står sig mot aktivitetens mål, fördelar och nackdelar med den valda aktiviteten, möjligheter till förbättring och/eller rekommendationer för framtida aktiviteter.

Eftersom man säkerligen behövt en budget för aktiviteten är det också relevant att presentera hur mycket aktiviteten kostade jämfört med vad som var budgeterat.

Därefter kan man också dra slutsatser kring huruvida teambuilding-aktiviteten var framgångsrik, antingen i alla avseenden eller i enbart vissa.

Sammanfattning

De flesta har någon gång deltagit i en teambuilding-aktivitet.

Det finns definitivt belägg för att anordna denna typ av evenemang, särskilt när det gäller grupper av personer som inte träffats tidigare eller som är nya i en organisation.

Teambuilding är ett sätt att skapa gemenskap, förtroende och förbättra samarbetsförmågan i grupper – om det görs på rätt sätt.
Det är mycket viktigt att ha ett mål med sin teambuilding-aktivitet och planera denna på ett medvetet sätt.

En välplanerad aktivitet har större sannolikhet att bli väl genomförd, vilket i sin tur tenderar att generera mer engagemang från deltagarna.

Detta skapar i sin tur bättre förutsättningar för att man når sina mål för teambuilding-aktiviteten.

Det går att arrangera teambuilding-aktiviteter för såväl små som stora grupper och i många olika sammanhang.
Att anpassa aktiviteten till gruppen är en annan förutsättning för lyckat utförande.

Till exempel är det viktigt att ta hänsyn till deltagarna och deras bekvämlighet med olika aktiviteter.

Efter att teambuilding-aktiviteten genomförts är det fördelaktigt att analysera dess utfall.

Kan deltagarna tänka sig att göra en liknande aktivitet igen?

Vilka klara fördelar och nackdelar fanns med den specifika aktiviteten, och uppstod några problem under resans gång?

Allt detta bör sammanfattas i en rapport för att öka sannolikheten för lyckade, framtida teambuilding-aktiviteter.

Vera Kristen

Vera Kristen

Vera är Content Editor på Projektledning.se. Hon är utbildad inom projektledning, reklam och PR med en examen från Stockholms Universitet. Vera har arbetat som projektledare på flera företag.