Teambuilding Övningar Digitalt: 14 st aktiviteter för din grupp

Den senaste tiden har inneburit stora utmaningar för både privatpersoner och företag. Vår vardag börjar alltmer utspela sig på nätet och att kunna socialisera digitalt har blivit mycket viktigt för att hålla i gång ett aktivt socialt liv. Dessutom har de senaste årens förflyttning mot en mer digital vardag gjort att många företag insett det praktiska i att låta anställda arbeta från olika platser. Det innebär att man kan få tag i kompetens från hela världen utan att person fysiskt behöver förflytta sig.

Teambuilding ovningar digitalt

Dock innebär detta också att något går förlorat, eftersom människor i grund och botten är sociala varelser som behöver kontakt och interaktion både för att må bra och för att arbeta effektivt. Genom att investera i teambuilding övningar digitalt kan företag komma förbi dessa hinder och skapa starka team, trots den fysiska distansen. Det finns en mängd fördelar med detta, och genom att stärka sina team kan man säkerställa mer kvalitativa leveranser.

 

Olika övningar för digital teambuilding

Ett team som arbetar virtuellt arbetar tillsammans, men på distans. Det kan innebära att vissa eller alla medlemmar i teamet aldrig eller sällan träffas fysiskt. Det digitala arbetssättet kommer med en mängd fördelar, men teambuilding är något som lätt kan bli lidande om man inte bedriver ett aktivt arbete för att undvika detta. En stor utmaning är att kunna skapa mänskliga kontakter över nätet, och för att lyckas med detta måste man ha någon typ av målbild. Innan man bestämmer sig för att införa digitala teambuildingövningar bör man därför identifiera vad man vill uppnå. När målet är tydligt kan man sedan välja bland den mängd olika övningar som finns och välja de som passar teamet och målet bäst.

 

Teambuilding övningar digitalt #1: Lär dig kollegans livsberättelse på fem minuterÖvning för digital teambuilding Lär dig kollegans livsberättelse på fem minuter

 

Detta är en superbra och givande övning för att medarbetarna ska träna på att lyssna och ta in information om sina kollegor. Den hjälper också gruppmedlemmar att lära sig varandras intressen och bygga starkare relationer.

Gör så här: För att spela, börja med att para ihop människor i mindre grupper om två personer och ställ en timer på fem minuter. Instruera dem att berätta hela sin livshistoria för sin kollega på den ytterst begränsade tiden. Efter fem minuter måste lyssnaren förmedla livsberättelsen från minnet till resten av gruppen. Byt därefter par, så att de som ännu inte berättat sin livshistoria får göra det.

 

Teambuilding övningar digitalt #2: Turnering i sten, sax, påse

Övning för digital teambuilding Turnering i sten, sax, påse

Denna klassiska lek fungerar lika bra digitalt som i verkligheten – så länge man har bra internet så att alla synkar i sina rörelser!

Gör så här: Det går helt enkelt ut på att leka sten, sax, påse med sina kollegor, trots att man befinner sig på olika platser. Börja med att spela två och två. Den som vinner först till tre omgångar i varje par går vidare till att möta en vinnare från ett annat par. Sten, sax, påse är en perfekt isbrytare inför en digital workshop eller möte.

 

Teambuilding övningar digitalt #3: Mindful inledning

Övning för digital teambuilding Mindful inledning

Det är inte ovanligt att medlemmar ramlar in aningen stressade till ett möte. Detta har inom många företag blivit ännu vanligare i takt med att digitaliseringen och de digitala mötena avlöst de fysiska. Det beror på att medarbetare ofta upplever att de har möjlighet att boka in fler möten än vad de gjort om de fysiskt behövde ta sig mellan olika platser och mötesrum. Med en mindfull mötesinledning får medarbetarna möjlighet att komma till ro och fokusera på det som de är där för.

Gör så här: I den här övningen får deltagarna möjlighet att skriva ner idéer, tankar eller känslor som de har tagit med sig till mötet. Det ska alltså göras som en inledning innan agendan för mötet påbörjas. Detta hjälper medarbetarna att landa i nuet och bearbeta tankar och känslor. Det i sin tur bidrar till ett större fokus på de specifika punkterna för mötet.

Teambuilding övningar digitalt #4: En bild av ditt liv

Övning för digital teambuilding En bild av ditt liv

Denna lek får deltagarna att tänka kreativt, samtidigt som de får berätta något om sig själva och på så vis lära känna varandra bättre.

Gör så här: Innan mötet har börjat ombeds varje medlem i teamet att gå in i ett delat dokument. Där får de lägga upp en bild på något från deras liv. Det kan vara vad som helst som deltagaren vill berätta mer om, exempelvis en bild på utsikten från kontoret, sina träningsskor eller en bild av sin hund. När mötet börjar går alla deltagare in i dokumentet och går igenom alla bilderna, och i tur och ordning får varje deltagare berätta om motivet på sin bild.

Teambuilding övningar digitalt #5: Två sanningar och en lögn

Övning för digital teambuilding Två sanningar och en lögn

Den här populära leken fungerar lika bra digitalt som den gör när människor träffas i verkligheten. Den bidrar både till att deltagarna lär känna varandra bättre och att de kan få sig ett gott skratt. De ska helt enkelt avslöja när deras kollegor ljuger, vilket inte alltid är så enkelt!

Gör så här: Varje lagmedlem får i tur och ordning berätta tre olika påståenden om sig själva för resten av gruppen. Sedan har resten av teamet till uppgift att gissa vilket av de tre påståendena som är en lögn. Två sanningar och en lögn passar utmärkt under den digitala fikapausen eller som en isbrytare inför en digital konferens eller workshop.

Teambuilding övningar digital #6: Utomjordingarna har anlänt!

Övning för digital teambuilding Utomjordingarna har anlänt!

Denna lek är ett perfekt sätt att förstå varandra bättre i grupper och team med språkliga och kulturella skillnader. På sikt bidrar denna typ av lekar till att stärka företagskulturen, eftersom alla känner sig sedda, välkomnade och inkluderade.

Gör så här: Berätta för gruppen att de ska föreställa sig hur ett gäng utomjordingar har landat på jorden i syfte att lära sig mer om just ert företag. Eftersom de inte talar något av de språken som medlemmarna i gruppen gör, är det nödvändigt att det hela förklaras enbart med hjälp av symboler eller bilder. Högst fem bilder eller symboler får användas för att förklara och berätta om företaget. Be varje deltagare rita fem enkla bilder som de anser bäst beskriver och kommunicerar företagets kultur och produkter. Be dem ladda upp dessa bilder (alternativt fota och ladda upp om personen ritat för hand) till ett gemensamt dokument eller mapp. Låt sedan alla i gruppen ta några minuter tillsammans för att titta på alla bilder och prata igenom gemensamma teman. Diskutera sedan i grupp. Har alla samma bild av företaget? Hur skiljer den sig åt, och varför?

Teambuilding övningar digitalt #7: Födelsekartan

Övning för digital teambuilding Födelsekartan

Följande övning är ytterligare ett exempel på en aktivitet som passar riktigt bra för en grupp där medlemmarna inte känner varandra så bra sedan innan, och där de befinner sig i olika delar av världen eller kommer från olika platser i ett och samma land. Med hjälp av Födelsekartan får alla mer information om de medverkande, och får också möjlighet att berätta lite mer om sin bakgrund.

Gör så här: Börja med att ladda ner en bild på en världskarta och ladda sedan upp den till ett delat dokument eller en online whiteboardtavla. I början av mötet ber du alla i teamet att sätta en virtuell nål på kartan, på den plats där de är födda. Uppmuntra sedan alla att dela en berättelse om vad de älskar mest med platsen de föddes på. Den här aktiviteten låter människor dela med sig av sin bakgrund och kultur, och kanske även lite roliga fakta om var de kommer ifrån.

Teambuilding övningar digitalt #8: Ris och ros

Övning för digital teambuilding Ris och ros

Denna övning, Ris och ros, fungerar att göra vid olika tidpunkter i ett digitalt möte, och kan handla om olika saker beroende på vilket syfte man har. Den kan både fungera som en kortare utvärdering av mötet, men likaså som en inledning där medarbetarna samtalar om sin helg.

Gör så här: Varje deltagare får i tur och ordning berätta om något de tycker är bra, rosen, och någon de tycker är mindre bra, riset. Det kan exempelvis vara vad de tyckte fungerat allra bäst under en precis avslutad workshop, och vad de hoppas mer på tills nästa gång. Men det kan också vara vad de tyckt varit de allra bästa och det mindre bra med sin semester. Man väljer helt enkelt på vilken nivå man ska lägga leken på, och om det ska vara jobbrelaterat eller inte.

Teambuilding övningar digitalt #9: Virtuellt Escape room

Övning för digital teambuilding Virtuellt Escape room

Escape room går ut på att deltagarna ska ta sig ut från ett låst rum eller annan typ av utrymme. Till sin hjälp har man olika ledtrådar som man hittar genom att leta runt i rummet och lyfta på olika föremål. Oavsett om det är ett fysiskt eller virtuellt escape room så krävs det att alla deltagare samarbetar för att man ska vinna spelet och ta sig ut. Detta är alltså en perfekt övning för att stärka lagandan och att träna deltagarnas förmåga till problemlösning och kommunikation

Gör så här: Det finns en mängd olika digitala espace rooms att välja på om man letar runt lite på internet. Vissa kostar pengar, medan vissa erbjuds helt gratis. Välj ut ett som du tycker passar för gruppen och samla sedan alla på en utsatt tid. En av deltagarna agerar ”spelare” och är den som virtuellt rör sig i spelet. Den delar skärm med övriga gruppen via ett digitalt samtalsverktyg. Tillsammans får deltagarna hjälpas åt med hur ”spelaren” ska röra sig i rummet och vilka ledtrådar den ska använda sig av. Spelet bidrar till att gruppen får träna på att kommunicera och lösa problem tillsammans.

Teambuilding övningar digitalt #10: Virtuellt dansparty

Övning för digital teambuilding Virtuellt dansparty

Kanske är det en dag full av möten, eller en digital konferens på schemat? Att emellanåt avbryta mötena för en kortare påfyllnad av energi är inte en dum idé. Det ger deltagarna möjlighet att tänka på något annat för en stund, och möjliggör dessutom för ett större fokus under resterande tid av mötet. Med ett virtuellt dansparty får deltagarna möjlighet att röra sig lite, och fylla på med ny energi!

Gör så här: Börja med att göra en sound check för att försäkra dig om att alla deltagarna hör musiken ordentligt, och att den inte är fördröjd för någon. Be sedan deltagarna att höja volymen rejält och att ställa sig upp, reda för att börja dansa. Starta sedan låten och låt deltagarna dansa fritt till musiken. Det roligaste är om alla har sina webbkameror på så att man kan dansa ”tillsammans”. För att öka sammanhållningen kan man göra en runda, där varje deltagare får styra vilket danssteg hela gruppen ska göra i några sekunder, innan man lämnar över till nästa deltagare.

Teambuilding övningar digitalt #11: Gissa låten

Övning för digital teambuilding Gissa låten

Denna övning, Gissa låten, är en rolig isbrytare där deltagarna också får lite inblick i sina kollegors musiksmak. För att komma fram till de rätta svaren är det givetvis en fördel om man har någorlunda lika stil i sitt musikintresse!

Gör så här: Leken går ut på att en alla deltagare (eller så många man hinner), ska leta upp sin senast spelade låt på sin mobiltelefon. Sedan ska en första deltagare förklara vilken låt det är enbart genom att skicka emojis i den gemensamma chattgruppen. Övriga deltagare får kommunicera fritt med varandra, medan deltagaren med emojin enbart får svara på frågor och delta i samtalet med hjälp av emojis. När man kommit fram till vilken låt det är går man vidare till nästa deltagare.

Teambuilding övningar digitalt #12: Virtuell Open Stage

Övning för digital teambuilding Virtuell Open Stage

Följande övning är en digital form av open stage, och lämpar sig bäst för grupper där deltagarna känner varandra ganska väl sedan innan. Aktiviteten bygger nämligen på att alla vågar bjuda på sig själva, och inte att de ska känna sig obekväma inför sina kollegor.

Gör så här: Ge alla deltagare information innan mötet om att detta ska inledas med en digital open stage. Alla deltagare kommer få förbereda inför ett uppträdande i valfri form, som de kommer få en minut på sig att visa upp för sina kollegor i början av mötet. Det kan vara allt från att göra en kort ståuppkomik-show till att framföra en sång eller dans. Som mötesansvarig är det viktigt att avdramatisera situationen så att deltagarna inte känner för hög press på att prestera. Istället ska aktiviteten ses som något roligt, där kollegorna får chans att bjuda lite på sig själva och heja på varandra.

Teambuilding övningar digitalt #13: Digital frågesport

Övning för digital teambuilding Digital frågesport

Man tröttnar aldrig på en klassisk frågesport! Med hjälp av en frågesport sätter man igång deltagarnas tävlingsanda, man extra roligt är det om man kan dela ut ett pris efteråt.

Gör så här: Förbered frågor till gruppen, samt tre olika svarsalternativ (markerade 1, X och 2) för respektive fråga. Läs en fråga i taget och be varje deltagare att markera sitt svar på ett papper. Låt därefter alla deltagare att samtidigt hålla upp sitt svar mot webbkameran, och vid frågesportens slut räknas alla de rätta svaren samman och en vinnare utses. För att frågesporten ska bli extra kul är det ett bra tips att blanda vilken typ av frågor man ställer. Exempelvis kan det vara roligt att ställa frågor relaterade till arbetsplatsen om alla deltagare arbetar på samma ställe. Blanda också in frågor om helt andra saker, exempelvis musik, sport eller geografi.

 

Teambuilding övningar digitalt #14: Digital After Work

Övning för digital teambuilding Digital After Work

En digital after work kanske inte direkt räknas som en teambuilding-övning, men kan trots det vara otroligt viktig för att stärka sammanhållningen i en grupp. Under en after work får deltagarna möjlighet att umgås med varandra utan att det enbart ska handla om jobbet.

Gör så här: En digital after work går givetvis att genomföra på en mängd olika sätt, det är bara fantasin som sätter gränser. Det viktiga är att after worken sker efter arbetstid, och att deltagarna uppmuntras att slappna av och bara ha roligt tillsammans. Exempelvis kan deltagarna välja ut något gott att äta och dricka under after worken, eller så kan man i förväg ha skickat ut en goodiebag till varje deltagare, så att alla har gemensamma snacks under träffen. Ett roligt inslag är också att ha lite roliga lekar eller musik i bakgrunden.

Sammanfattning teambuilding övningar digitalt

Det är vanligt att man ser övningar för teambuildning som något som med nödvändighet behöver ta plats fysiskt, ofta i form av en sportslig aktivitet, men så är det inte. I takt med att samhället och dess arbetssätt förändras behöver man också se på denna typ av aktiviteter på ett nytt sätt. Teambuilding är fortfarande ett mycket viktigt och effektivt verktyg för att säkerställa effektivitet, arbetslust och produktivitet, och man kan inte bortse från alla dessa positiva delar bara för att man arbetar hemifrån.

Det är viktigt att man avsätter tid för feedback från de anställda för att förstå vad de känner gällande de övningar man gör och vad de tycker funkar och inte. Genom denna feedback kan man som chef på ett mer framgångsrikt sätt hitta rätt typ av övningar för sitt team.

Vera Kristen

Vera Kristen

Vera är Content Editor på Projektledning.se. Hon är utbildad inom projektledning, reklam och PR med en examen från Stockholms Universitet. Vera har arbetat som projektledare på flera företag.