Aktiviteter som stärker lagandan: 14 st inspirerande övningar

För att företag ska vara framgångsrika i dag är en stark laganda något av det absolut viktigaste man bör satsa på. Teamwork har visat sig vara ett av de absolut mest effektiva sätten att arbeta på ett företag, och därför har allt fler arbetsplatser övergått till att arbeta i team.

Dock uppstår inte starka lag av sig självt, utan det krävs gott ledarskap och uppbyggnad för att kunna skapa framgångsrika team på arbetsplatsen.

Men när man väl skapat ett effektivt team kommer man tjäna på det i längden!

Ett bra verktyg för att göra detta är att använda sig av olika former av aktiviteter för att stärka lagandan. Detta skapar stabila team på arbetsplatsen och gör att de anställda har större tillit till varandra.

Aktiviteter som starker lagandan

Olika typer av aktiviteter för starkare laganda

Det finns en mängd olika typer av aktiviteter för att stärka lagandan inom ett företag. De innehåller dock ofta liknande delar som gör dem till just lagandestärkande. Det främsta kännetecknet är att de oftast leder till ett specifikt mål, till vilket man endast kan nå genom gemensam ansträngning, kommunikation och samarbete. Det är viktigt att de färdigheter man vill utveckla inom verksamheten också ingår i aktiviteternas genomförande. Vill man exempelvis utveckla teamens kreativitet kan man fokusera på denna typ av kreativa övningar. Att välja mellan olika aktiviteter kan vara svårt och därför är det bra att ha satt upp tydliga mål i förväg, och att ha gjort en god planering.

Aktiviteter som stärker lagandan #1: Volontärarbete

Aktiviteter som stärker lagandan Volontärarbete

Humanitärt arbete har seglat upp och blivit ett alltmer populärt val som teambuildningaktivitet. Detta eftersom volontärarbete har positiv inverkan på den emotionella intelligensen, och skapar mer empati och känslor av samhörighet inom teamet. Emotionell intelligens är en mycket viktig del i ett företags arbete och särskilt inom team. När man tillsammans arbetar för ett positivt ändamål och upplever sig göra skillnad på ett större plan gör det underverk för lagandan. Man upplever att man tar socialt ansvar och klarar av en utmaning tillsammans, vilket ofta upplevs som mycket positivt för både individer och teamet i stort. Dessutom kan företaget bygga en mer positiv relation till omvärlden och stärka sitt varumärke genom att delta i humanitärt arbete.

 

Gör så här: Det finns olika sätt att utföra volontärt arbete, och egentligen är det bara fantasin som sätter gränser. Exempelvis kan man ta med sig hela arbetsteamet ut i naturen för att plocka skräp, vilket samtidigt är en möjlighet att få lämna kontoret och andas frisk luft. Andra exempel på volontärt arbete för att stärka lagandan är att tillsammans hjälpa till på ett center för övergivna djur under en dag, att samla in pengar till ett gemensamt humanitärt ändamål eller att delta som volontärer på en frivilligorganisation.

Aktiviteter som stärker lagandan #2: Frågesport

Aktiviteter som stärker lagandan Fragesport

Frågesport är en mycket populär aktivitet som kan göra underverk för lagandan. Fokus ligger här på ordet vänskapligt tävlande, eftersom det är en hårfin gräns mellan när tävlingar stärker lagandan och när de skapar splittringar. Eftersom frågesport ofta innebär kunskap inom en mängd olika områden, kan alla inom laget bidra genom sin specifika kunskap. Frågesport kan ha har mycket god inverkan på lagandan och kan utföras som en stärkande aktivitet under en teambuildingdag eller under en firmafest.

 

Gör så här: Skapa en frågesport genom att formulera frågor med olika teman och fokus. Mixa gärna frågor med och utan svarsalternativ, och släng gärna in en och annan fråga med en finurlig sidoeffekt, exempelvis musik. Om det är en arbetsgrupp som ska genomföra frågesporten kan frågorna exempelvis handla om företaget eller saker som hänt under tiden de anställda arbetat tillsammans. På det sättet kan man återuppleva minnen och tillsammans skratta åt tidigare händelser. Dela upp gruppen i mindre lag, som ska genomföra frågesporten tillsammans. I slutet sammanräknas alla lagens poäng, och här är det givetvis en fördel om det finns ett trevligt pris till vinnarna!

Aktiviteter som stärker lagandan #3: Brobygge

Aktiviteter som stärker lagandan Brobygge

En av de mer populära formerna av lagandestärkande aktiviteter är olika typer av problemlösning. Detta är mycket effektivt eftersom arbete ofta innebär att tillsammans komma på den bästa lösningen på ett problem. En klassisk aktivitet för stärkt laganda är brobygge.

 

Gör så här: Ofta ser aktiviteten ut så att laget med begränsade resurser ska bygga en bro från en sida till en annan och sedan som lag ta sig över. Det kan vara krångligt eftersom bron behöver vara stabil och samtidigt ska det gå snabbt. Här får laget visa sina kreativa förmågor och försöka komma fram till bästa möjliga sätt att få ihop sin bro.

Aktiviteter som stärker lagandan #4: Lösa pussel

Aktiviteter som stärker lagandan Losa pussel

Att tillsammans lösa pussel eller gåtor är andra populära former av aktiviteter för problemlösning. Dessa innebär att laget tillsammans ställs inför ett problem som de behöver lösa. Här får deltagarna använda sin intelligens och lära sig att lyssna till varandra för att hitta den bästa lösningen. Denna typ av aktivitet kan bli mycket framgångsrik, särskilt om man ställer laget inför olika typer av problem. Då kan individerna i laget inta olika roller i problemlösandet och på så vis få en självförtroendeboost. Det är mycket viktigt att man som ledare har översikt över denna typ av aktiviteter så att det inte är en individ i laget som tar all plats under övningarna.

 

Gör så här: Dela upp gruppen i mindre lag om cirka tre personer i varje grupp. Dela därefter ut likadana pussel eller andra former av modeller för problemlösning till de olika grupperna. Alla grupper ska börja samtidigt, och den grupp som samarbetar bäst, och därmed blir klara först, är de som vinner!

 

Aktiviteter som stärker lagandan #5: Skattjakt

Aktiviteter som stärker lagandan Skattjakt

Skattjakt är ett roligt sätt att stärka laganda och främja kreativitet hos sina anställda. Bara fantasin sätter gränser, och skattjakt är en mycket bra aktivitet för att stärka banden mellan individerna och laget och öka deras samarbetsförmåga.

 

Gör så här: Aktiviteten kan gå till på en mängd olika sätt, men ofta använder man sig av kryptiska gåtor och meddelanden som deltagarna i laget måste lista ut för att ta sig till nästa steg i skattjakten. I slutet bör det finnas ett pris så att deltagarna tycker att det är roligt att söka efter skatten. Här kan man också välja att ta in delar i skattjakten som är viktiga för företaget, men göra det på ett roligt och kreativt sätt. Arbetar företaget inom reklam kan ett steg i skattjakten vara att pitcha en påhittad produkt på ett kreativt sätt innan man tar sig vidare till nästa steg.

Aktiviteter som stärker lagandan #6: Gör en film

Aktiviteter som stärker lagandan Gor en film

Om man vill främja kreativitet inom företaget kan man välja aktiviteter designade för att göra just detta. I stället för att laget ska vinna en tävling eller klara av att lösa ett problem kan de göra aktiviteter som innebär samarbete för att få fram ett kreativt resultat. Ett populärt sätt att skapa kreativitet inom en grupp är att låta dem regissera, skådespela och filma tillsammans. Då kan alla inom gruppen ta roller som de känner sig bekväma i under projektet, men tillsammans vara delaktiga i resultatet.

 

Gör så här: Dela upp gruppen i mindre arbetsgrupper. Beroende på hur filmens omfattning ska vara kan 3 – 4 personer vara att föredra. Förbered instruktioner, exempelvis om filmen ska ha ett visst tema, om den ska spelas in på en viss plats, hur lång den ska vara och hur mycket tid deltagarna har på sig för att göra filmen. Se till att lagen har bra material för att göra filmen såsom utrustning, mikrofoner, kameror och kostymer och låt sedan fantasin flöda.

Aktiviteter som stärker lagandan #7: Skissa och gissa

Aktiviteter som stärker lagandan Skissa och gissa

Skissa och gissa är en lek där laget får möjlighet att kommunicera på nya sätt. Den leder också ofta till många goda skratt, och att deltagarna får bjuda lite på sina konstnärliga färdigheter!

 

Gör så här: En i laget får ett ord, ett begrepp eller dylikt, och ska sedan försöka förklara detta för resten av laget utan att använda sig av ord. I stället får man teckna inför de andra medlemmarna som samtidigt gissar på vad det kan vara som tecknas inför dem. Detta är ett mycket bra sätt att främja nya kommunikationsvägar samtidigt som aktiviteten är relativt enkel. Det är bra om man kan avdramatisera denna aktivitet eftersom vissa kan känna sig obekväma att teckna inför andra.

 

Aktiviteter som stärker lagandan #8: Bygg det högsta tornet

Aktiviteter som stärker lagandan Bygg det högsta tornet

I denna övning får man ta tillvara på de kreativa byggkunskaper som finns i gruppen. Det handlar om att bygga det högsta tornet, som sedan ska kunna hålla för ett tungt föremål. Det finns bara en hake. Tornet ska vara gjort av enbart tidningspapper och tejp!

 

Gör så här: Dela upp deltagarna i mindre grupper, cirka 2 – 3 personer. Dela ut lika mycket tidningspapper till varje grupp samt varsin tejprulle. Efter att instruktionerna delats ut får deltagarna i varje grupp, på en given signal, börja bygga på sitt torn i fem minuter. Efter fem minuter ska tornens förmåga att hålla ett tungt föremål testas. Det torn som klarar längst under vikten har vunnit tävlingen.

 

Aktiviteter som stärker lagandan #9: Bygg en konstruktion och kryp under

Aktiviteter som stärker lagandan Bygg en konstruktion och kryp under

Också följande övning är en övning med byggnadsinslag, men här tillkommer också den faktorn att den färdiga konstruktionen ska vara tillräckligt stor för att varje deltagare ska kunna krypa under den.

 

Gör så här: Beroende på hur stor gruppen är kan denna övning göras antingen i helgrupp eller uppdelat i mindre grupper. Övningen kräver olika typer av material, exempelvis böcker, skokartonger, pärmar och liknande. Det mesta kan man få tag på i en vanlig kontorslokal. Instruera därefter deltagarna att bygga en valfri konstruktion. Det enda som de behöver förhålla sig till är att konstruktionen ska vara byggd för att alla deltagare ska kunna ta sig under den. De har dessutom bara tio minuter på sig att bygga.

 

Ett tips är att hålla en kortare utvärdering efteråt, där man exempelvis kan diskutera hur gruppen fungerat under stress och vilka roller de olika deltagarna har tagit. Vad fungerade bra och vad gick inte helt enligt planerna? Hur skulle man gjort annorlunda om man fick möjlighet att göra om övningen?

 

Aktiviteter som stärker lagandan #10: Skapa en cirkel av tillit

Aktiviteter som stärker lagandan Skapa en cirkel av tillit

Följande övning bygger till stor del på att känna eller träna på sin tillit till resten av gruppen. Det är därför en perfekt övning för att stärka lagandan.

 

Gör så här: Alla deltagare ombeds ställa sig i en cirkel med ansiktena vända inåt. En person placerar sig i mitten av cirkeln, och sluter sina ögon. Personen i mitten ska sedan luta sig i en riktning, där den deltagare som tar emot varsamt ska trycka personen vidare i ringen. Deltagaren i mitten kommer därmed att ”studsa” från den ena personen till den andra, vilket till en början kan upplevas ganska obehagligt eftersom man inte ser något. Låt varje deltagare befinna sig i cirkelns mitt vid något tillfälle. Till en början kan cirkeln vara liten i omkrets, eftersom det blir tryggare och risken för att någon skadas blir mindre. Efter hand som man lär sig övningen och tilliten ökar kan likaså cirkelns omkrets öka. Under utvärderingen efteråt kan man diskutera de olika känslorna som upplevdes under övningen. Kände man full tillit från början, eller fanns det också inslag av oro eller rädsla? Ökade tilliten efterhand som övningen fortsatte?

 

Aktiviteter som stärker lagandan #11: Knyt upp alla knutar

Aktiviteter som stärker lagandan Knyt upp alla knutar

Följande övning kräver verkligen ett gott samarbete mellan de olika gruppmedlemmarna. Övningen har också en tendens att leda till många goda skratt och en del frustration.

 

Gör så här: Be alla gruppmedlemmar att sätta sig på varsin stol i en ring. Knyt därefter samman varje deltagarens hand med handen på personen som sitter bredvid. Knyt inte alltför svåra knutar. Låt sedan gruppen själva komma fram till en lösning på hur alla deltagare ska ta sig loss från ringen.

 

Vill man göra det extra svårt kan man också binda ihop alla deltagares fotleder med varandra. För att kunna utföra övningen på detta sätt krävs det emellertid att deltagarna står upp istället för sitter ner. Vill man öka svårighetsgraden ytterligare kan man dessutom be alla deltagare att blunda eller använda ögonbindel.

 

Aktiviteter som stärker lagandan #12: Gå samtidigt över linjen

Aktiviteter som stärker lagandan Gå samtidigt över linjen

I följande övning får gruppen öva på samarbete, kommunikation och god planering. Den bygger på att alla ska ta sig över en linje precis samtidigt.

 

Gör så här: Tejpa upp en lång linje i rummet, som alla deltagare placerar sig bakom. Målet är sedan att alla deltagare ska ta sig över linjen samtidigt. Lyckas inte detta ske samtidigt får alla börja om. Vill man öka svårighetsgraden kan man förbjuda talande kommunikation, vilket gör att deltagarna måste kommunicera genom exempelvis kroppsspråk eller blickar.

 

Aktiviteter som stärker lagandan #13: Flytta på tennisbollar

Aktiviteter som stärker lagandan Flytta på tennisbollar

I denna aktivitet ska deltagarna förflytta ett antal tennisbollar från en plats till en annan. Kan låta som en simpel uppgift, men problemet är att de varken får använda armar eller händer.

 

Gör så här: Börja med att tejpa upp en startlinje och en stopplinje på golvet. Det är bra om övningen genomförs i ett tomt, stort rum, eftersom avståndet mellan linjerna gärna får vara cirka tre – fyra meter.  Placera ut en behållare med tennisbollar vid startlinjen, och en tom behållare vid stopplinjen. Låt sedan deltagarna själva komma fram till hur de ska förflytta bollarna från den ena till den andra behållaren, utan att använda varken armar eller händer. Vill man införa ett tävlingsmoment kan man dela upp den större gruppen i mindre grupper, och sedan låta dem tävla mot varandra.

 

Aktiviteter som stärker lagandan #14: Forma bokstäver

Aktiviteter som stärker lagandan Forma bokstäver

I denna övning lär sig deltagarna att kommunicera och utveckla sin förmåga till kreativt tänkande och problemlösning. De kommer man till stor del befinna sig på golvet. Oömma kläder är därför att föredra!

 

Gör så här: Övningen kräver ingen utrustning, istället ska deltagarna forma bokstäver av sina egna kroppar. Det är bra om man kan genomföra övningen på en stor och fri yta, och man kan vara både utomhus och inomhus. Be sedan deltagarna att forma olika bokstäver, och se till att alla deltagarna är med på varenda bokstav. Som avslutning kan man be dem att skapa ett ord tillsammans, alternativt att tävla mot varandra i mindre grupper.

Sammanfattning: aktiviteter som stärker lagandan

En av de största anledningarna för företag att investera i sina anställda genom att utföra denna typ av aktiviteter är för att det gör stor skillnad för motivationen. Motivation är mycket viktigt för att ett företag ska vara konkurrenskraftigt och för att de anställda ska uppleva att de trivs i sina roller. Genom aktiviteter som stärker lagandan upplever teamen att det investeras i dem, och bara detta gör stor skillnad för hur man ser på sin arbetsplats. Det bidrar också till att främja kommunikationen mellan de anställda och göra att de blir bättre på att uttrycka vad de vill och hur de ska nå dit. Det gör att fler idéer kommer till tals och att laget i stort blir bättre på att ta vara på all kompentens som finns tillgänglig. Den positivitet som dessa aktiviteter bidrar till gör att de anställda kommer att lägga mer energi på att själva vara en del av företagets positiva utveckling. Genom att investera i sina anställdas välmående och motivation för arbetet kan man på det sättet växa som företag och bli konkurrenskraftigt.

Vera Kristen

Vera Kristen

Vera är Content Editor på Projektledning.se. Hon är utbildad inom projektledning, reklam och PR med en examen från Stockholms Universitet. Vera har arbetat som projektledare på flera företag.