Roliga aktiviteter för vuxna: 14 st superroliga aktiviteter

Det kan kännas naturligt att organisera lekar för barn som inte träffat varandra innan eller bara för att underhålla dem.

Samma gäller dock inte nödvändigtvis för vuxna – det kan kännas lite uppstyrt att organisera en aktivitet för en grupp vuxna människor.

Det finns dock all anledning att genomföra planerade, roliga aktiviteter för vuxna.

Roliga aktiviteter för vuxna

I det nedanstående ges ett antal exempel på aktiviteter som kan vara lämpliga att genomföra i professionella sammanhang, samt vid mer inofficiella sammankomster såsom vänmiddagar.

Vissa av aktiviteterna passar lika bra vid båda typer av situationer – det är upp till övningsledaren att avgöra vad som är en lämplig aktivitet för den specifika gruppen.

Vad är roliga aktiviteter för vuxna?

Det finns många olika aktiviteter för vuxna som kan vara hjälpmedel för att få en grupp att lära känna varandra bättre, att skapa bättre stämning på en fest, eller helt enkelt för att underhålla en grupp personer som känner varandra väl.

Den här listan är uppdelad i två, med aktiviteter för kompisgruppen först och aktiviteter för kollegor därefter.

Aktiviteter för kompisgruppen

Roliga aktiviteter för vuxna #1: Kär-leken

Detta är en aktivitet som passar utmärkt på förfesten.

Eftersom den involverar moment där man ska försöka locka skratt ur de andra deltagarna garanterar den mycket underhållning!

Gör så här: Placera stolar i en ring.

Antalet stolar ska vara en mindre än antalet deltagare.

Alla personer får varsin stol, utom en person som genom att förklara sin kärlek till någon i ringen ska försöka få en stol att sitta på.

Om personen som får kärleksförklaringen börjar skratta, måste denna ge upp sin stol.

Om man lyckas hålla minen, får personen utan stol gå vidare till en annan person.

Vad behövs: Minst fyra personer, stolar

Tidsåtgång: Denna lek kan pågå så länge man tycker att den är rolig.

Passande plats: Inomhus

Roliga aktiviteter för vuxna #2: Maffia

Denna aktivitet är lite klurig och passar perfekt på fester där alla personer kanske inte känner varandra så väl.

Gör så här: Alla deltagare sitter på varsin stol i en ring.

De delas in i två lag, där tre fjärdedelar av dem tillhör laget bybor och en fjärdedel tillhör laget maffia.

Dela därefter ut ett kort från en kortlek till varje deltagare.

Korten ska vara lika många som antalet deltagare, och inkludera lika många svarta kort som antalet maffiamedlemmar, röd dam för läkare, röd kung för sheriff, samt lika många oklädda röda kort som resterande antal bybor.

Aktiviteten börjar när alla deltagare, förutom spelledaren, sitter på sina stolar och blundar.

Spelledaren berättar en historia om byn där aktiviteten utspelar sig och inkluderar maffians närvaro i byn på något sätt.

På en given signal ska alla deltagare som är medlemmar i maffia-laget öppna ögonen och ljudlöst komma överens med de andra maffia-medlemmarna om ett offer i det andra laget som ska “dödas”, genom att peka på den personen.

De ombeds sedan att blunda igen och spelledaren tar vid.

Spelledaren fortsätter sin historia och nämner sheriffen som då får titta upp och ska peka på någon som denne misstänker är del av maffian.

Gissar sheriffen rätt nickar spelledaren.

Sheriffen ombeds sedan blunda igen och därefter är det läkarens tur att öppna ögonen och peka på personen som denne vill rädda.

Därefter får alla deltagare vakna.

Om maffian “dödat” en person som läkaren inte skyddat, är denne person död och ute ur leken.

Sedan ska alla de resterande deltagarna, utan att avslöja sina roller, diskutera vilka som är maffia och därför ska skickas ut ur spelet.

Varje omgång sker en omröstning för att fastställa vem som ska röstas ut.

Bara en person kan röstas ut per omgång och därefter börjar leken om till dess att antingen maffian är i majoritet eller till dess att alla maffiamedlemmar fått lämna leken.

Vad behövs: Minst åtta personer plus en spelledare, stolar, kortlek

Tidsåtgång: Cirka 30 minuter

Passande plats: Inomhus

Roliga aktiviteter för vuxna #3: Sjung med ordet

Har man sett programmet “Så ska det låta” kan man komma att känna igen sig lite i denna aktivitet.

Gör så här: Beroende på hur många deltagare som finns kan man välja att dela upp dem i lag, eller så tävlar alla individuellt.

Leken går ut på att så snabbt som möjligt komma på låtar som innehåller ett visst ord.

Lekledaren säger ett ord, och när en deltagare kommer på en låt som innehåller just det ordet ställer sig personen upp och börjar sjunga låten.

Finns ordet med i låten får deltagaren ett poäng.

Några exempel på engelska ord som kan vara lämpliga är:

  • Love
  • Sweet
  • Take
  • Million

Naturligtvis kan man använda både engelska och svenska ord, alternativt bara svenska om man vill göra leken lite svårare.

Vad behövs: Minst två deltagare utöver lekledaren, i övrigt inga hjälpmedel

Tidsåtgång: Cirka 20-40 minuter

Passande plats: Var som helst, denna lek funkar både inomhus och utomhus

Roliga aktiviteter för vuxna #4: Vem är det?

Den som någon gång lekt pekleken kommer att känna igen sig här.

Gör så här: Varje deltagare får en eller flera lappar där man skriver ned någonting om sig själv, någonting man varit med om, vilket som är ens favoritresmål eller vad som helst annars som är relativt personligt.

Så länge man känner sig okej med att dela med sig av det, är det ett lämpligt uttalande.

Lapparna samlas sedan in av tävlingsledaren, läggs i en skål och läses därefter upp högt.

Sedan pekar alla på den person de tror har skrivit lappen.

Pekar man rätt får man ett poäng och naturligtvis vinner personen med flest poäng när alla lappar är upplästa.

Vad behövs: Minst tre personer, lappar, pennor och en skål

Tidsåtgång: Cirka 30 minuter

Passande plats: Inomhus

Roliga aktiviteter för vuxna #5: Blåsleken

Den här leken kan med fördel vara del av någon sorts femkamp, eftersom den är enkel och snabb att genomföra.

Gör så här: Dela in deltagarna i lag om två personer, alternativt som individuellt tävlande om det inte är så många.

De två lagen som tävlar mot varandra i denna omgång ställer sig på knä på var sin sida av bordet.

En bomullstuss släpps mitt på bordet och de tävlande ska försöka blåsa över tussen till andra sidan bordet.

Om tussen faller av bordet på långsidan pausas leken och tussen läggs på bordet där den föll ner, motsvarande ett inkast i fotboll.

Vad behövs: Minst två personer, bord av större modell, bomullstuss, eventuellt knäskydd för att undvika att deltagarna får ont i knäna

Tidsåtgång: Cirka 15-20 minuter beroende på antalet omgångar

Passande plats: Inomhus

Roliga aktiviteter för vuxna #6: Charader

Charader är en tidlös klassiker som alltid går hem på fester med kompisgänget.

Gör så här: Dela upp deltagarna i två lag.

Därefter enas man om en kategori om eller använder sig av internet för att generera slumpmässiga kategorier.

Dessa skrivs sedan ned på små lappar som viks ihop och läggs i en skål.

När leken börjar tar en person från ett lag i taget en lapp och försöker förmedla lappens innehåll till sitt lag utan att prata.

Lyckas laget gissa rätt inom en viss, förutbestämd tid, får laget ett poäng.

Man kan också introducera en mer avancerad variant av poängräkning genom att notera tiden det tar för laget att gissa rätt och sedan addera tiden från alla omgångar i sluträkningen.

Laget med lägst antal minuter efter lekens slut vinner således.

Vad behövs: Minst fyra personer, penna, papper, skål

Tidsåtgång: Beroende på hur många omgångar man väljer att ha, drygt 30-45 minuter

Passande plats: Charader kan genomföras både inomhus och utomhus

Roliga aktiviteter för vuxna #7: Skicka frukten

Detta är en lekfull aktivitet som man kanske känner igen från sin barndom.

Den passar kanske särskilt lämpligt vid exempelvis midsommarfester, men man kan naturligtvis även leka den på vinterhalvåret.

Gör så här: Dela in gruppen i lag om minst tre personer i varje lag.

Lagen ställer sig på led bredvid varandra och bakom sista personen står en korg eller hink med olika frukter och grönsaker.

Framför den första personen står en tom korg eller hink.

Varje lags uppgift är att förflytta föremålen från den ena korgen till den andra, utan att använda händerna!

Tappar man frukten måste man börja om från personen längst bak i ledet.

Vad behövs: Minst två lag om minst tre personer, frukter och grönsaker

Tidsåtgång: 10-15 minuter

Passande plats: Inomhus eller utomhus

Aktiviteter för kollegor

Roliga aktiviteter för vuxna #8: Utan ett ord

Denna övning kan vara en bra inledning till ett möte, vilken man sedan kan bygga vidare på genom att introducera andra övningar.

Gör så här: Övningsledaren instruerar deltagarna till att ställa sig på rad exempelvis i längdordning, enligt skostorlek eller något annat.

Det är dock viktigt att poängtera att ingen deltagare får prata under tiden övningen genomförs, utan den måste utföras genom att samarbeta på andra sätt, som att gestikulera.

När övningen är genomförd kan man fortsätta genom att övningsledaren uppger ett nytt sätt att ordna raden, exempelvis genom hårfärg från mörk till ljus eller enligt ålder.

Om personerna inte känner varandra kan det vara lämpligt att välja någonting som inte kräver kunskap om de andra personerna mer än vad som kan bestämmas med hjälp av yttre attribut.
Om deltagarna dock redan är bekanta kan man göra övningen svårare, genom att till exempel be dem ställa sig i bokstavsordning med förnamnet som bas.

Vad behövs: Minst fem personer, i övrigt inget

Tidsåtgång: Cirka 5-10 minuter

Passande plats: Inomhus

Roliga aktiviteter för vuxna #9: Porträttera en kollega

Detta kan vara en rolig aktivitet att göra bland kollegor som kanske inte känner varandra så väl.

Den är inte tänkt att vara tävlingsinriktad utan mer en sällskapsaktivitet, samtidigt som den tenderar att generera en hel del skratt.

Gör så här: Alla deltagare tilldelas var sin penna och ett papper.

Sedan delas deltagarna upp i par och placeras mittemot varandra, förslagsvis vid ett rektangulärt bord.

Därefter är deras uppgift att på två minuter, med sin icke-dominanta hand, rita av personen som sitter mittemot.

Om man har möjlighet att ställa pärmar eller något liknande mellan personerna som sitter mittemot varandra så att de inte kan se varandras teckningar, kan det göra aktiviteten än mer spännande.

Notera att tanken inte är att deltagarna ska göra varken ett mästerverk eller en karikatyr av sin kollega, vilket kan vara värt att poängtera innan man startar tiden.

Vad behövs: Minst fyra personer, pennor, papper, avdelare av något slag

Tidsåtgång: Cirka 5-10 minuter

Passande plats: Inomhus

Roliga aktiviteter för vuxna #10: Klapp- och vändleken

Klapp- och vändleken kan vara en bra uppvärmningsaktivitet inför ett möte eller en lång konferensdag, eftersom den kräver att man är lite vaken.

Om man inte redan är det kommer man garanterat att bli det efter denna lek!

Gör så här: Alla deltagare sitter kring ett bord.

Alla personer lägger sina händer på bordet med handflatan nedåt.

Varje person lägger sin vänstra hand över sin vänstra bordsgrannes högra hand, så att alla sitter med armarna i kors.

Därefter klappar någon i bordet och handen bredvid denna till höger fortsätter klappet till nästa hand på tur.

Det gäller dock att hålla lite koll.

Om någon klappar två gånger vänder man till andra hållet och går medsols istället.

Tvekar man eller gör fel, åker den handen ut.

Personen med sista handen kvar på bordet vinner.

Vad behövs: Minst tre personer, i övrigt inga hjälpmedel

Tidsåtgång: 15-20 minuter

Passande plats: Inomhus, där man har möjlighet att sitta kring ett bord

Roliga aktiviteter för vuxna #11: Jag har aldrig…

En klassisk ungdomslek som man kanske kommer ihåg från sin högstadie- och gymnasietid.

Den går dock alldeles utmärkt att göra tillsammans med kollegor, om man ser till att hålla ämnena relativt rumsrena.

Gör så här: Låt alla deltagare sitta i en ring eller kring ett bord.

Personen som börjar säger “Jag har aldrig…” och avslutar meningen med ett påstående.

Personen som säger uttalandet behöver inte själv ha gjort saken i fråga, men alla andra som har gjort vad uttalandet säger måste höja handen.

Om det bara är en person som höjer handen, måste denna berätta mer om händelsen om de övriga deltagarna frågar om detaljer!

Därefter går turen vidare till nästa person att säga ett påstående med inledningen “Jag har aldrig…”.

Exempel på påståenden är

  • Pratat med en kändis
  • Ljugit inför någon i detta rum
  • Skrattat i en olämplig situation
  • Låtsas vara sjuk
  • Ljugit om vad jag jobbar med

Vad behövs: Minst tre personer, inga övriga hjälpmedel

Tidsåtgång: Runt 30 minuter, till viss del beroende på hur mycket deltagarna är villiga att dela med sig av

Passande plats: Inomhus och utomhus

Roliga aktiviteter för vuxna #12: Inzoomade favoriter

Detta är en aktivitet som faktiskt även fungerar om hela eller delar av teamet arbetar på distans och deltar i aktiviteten via videosamtal.

Gör så här: Aktivitetsledaren ber alla deltagare att i förväg skicka en bild av sitt favoritobjekt.

Det kan vara en särskild mugg, en tavla eller kanske en bild på ett husdjur – någonting som karaktäriserar personen i fråga.

När alla är samlade visar aktivitetsledaren en bild i taget, men mycket inzoomad.

Det är upp till deltagarna att gissa vad bilden föreställer och vem föremålet tillhör.

Om man vill kan man be deltagarna skriva ned sina svar på en lapp och kontrollera i efterhand, eller så kan man göra det till en samarbetsövning där hela gruppen får diskutera och gissa tillsammans.

Vad behövs: MInst tre personer, foton från deltagarna, eventuellt papper och penna

Tidsåtgång: Cirka 20-30 minuter

Passande plats: Inomhus, eller till och med på distans

Roliga aktiviteter för vuxna #13: Två sanningar och en lögn

Detta är en klassisk teambuildingövning, även om den också fungerar för kompisgänget.

I den här artikeln har den kategoriserats som en övning för kollegor just för att den är så lämplig att genomföra med kollegor.

Dessutom är det ytterligare en övning som är lämplig för kollegor som arbetar på distans.

Gör så här: Om gruppen är stor kan det vara bra att dela in den i mindre grupper om cirka fem personer.

Ge alla deltagare fem minuter att tänka ut tre olika påståenden om sig själva.

Två av dessa påståenden ska vara sanna och ett ska vara lögn.

Därefter går man i tur och ordning laget runt och säger sina påståenden.

Det är sedan upp till de övriga gruppmedlemmarna att diskutera och gissa vilket av de tre påståendena som är lögn.

Vad behövs: Minst tre personer, i övrigt inga hjälpmedel

Tidsåtgång: Cirka 20-30 minuter

Passande plats: Inomhus, utomhus eller på distans

Roliga aktiviteter för vuxna #14: Babybilder

Denna lek kan vara ett roligt sätt att starta en konferensdag eller varför inte ett extra långt möte.

Den kommer garanterat att ge bra stämning!

Gör så här: Be alla deltagare att i förväg skicka en bild på sig själva som bebisar.

När alla är samlade visar aktivitetsledaren en bild i taget och det är upp till gruppen att diskutera och gissa vem personen på bilden är.

Vad behövs: Bilder på deltagarna som barn, i övrigt inga hjälpmedel

Tidsåtgång: 20-30 minuter

Passande plats: Inomhus, eller på distans

Sammanfattning

Det finns många sammanhang när lekar och övningar är lämpliga aktiviteter att genomföra.

Man kanske kan tycka att det känns lite stelt att behöva organisera någonting, som exempelvis en lek, för att göra en fest eller ett möte trevligare.

Aktiviteterna ovan är dock förslag på sätt att få igång stämningen, att få personer som kanske inte känner varandra sedan tidigare att börja prata, samt att ge möjlighet att lära känna varandra bättre.

Kanske upptäcker man nya saker om personer man känt sedan många år, eller så lär man känna helt nya personer.

Det kan vara bra att ha några olika aktiviteter i bakfickan för att kunna anpassa deras utförande beroende på hur stämningen i allmänhet är.

Vera Kristen

Vera Kristen

Vera är Content Editor på Projektledning.se. Hon är utbildad inom projektledning, reklam och PR med en examen från Stockholms Universitet. Vera har arbetat som projektledare på flera företag.