Kluriga lekar för vuxna vid bordet: 16 st lekar som du måste prova

När det närmar sig högtider är det många som planerar för olika hemmafester.

Ibland är sådana fester mer avslappnade och inte så relaterade till mat, men vid andra tillfällen är matbordet i fokus.

Då kan det vara perfekt att ha förberett några lekar för att hålla stämningen vid liv.

Kluriga lekar för vuxna vid bordet

I den här artikeln ges tips på kluriga lekar för vuxna vid bordet som passar olika typer av fester, oavsett om det är en midsommarfest, födelsedagsfest eller kanske en vanlig middagsbjudning.

Kluriga lekar för vuxna vid bordet

Kluriga lekar för vuxna vid bordet roliga

Det finns många lekar att välja på när det kommer till fester, även om man begränsar dem till att utföras kring matbordet.

Det kan vara särskilt bra att överväga dessa lekar under till exempel vinterhalvåret, eller om man inte har mycket utrymme att röra sig på.

Kluriga lekar för vuxna vid bordet #1: Barn eller berusad?

Denna lek passar naturligtvis bäst om alla deltagare är av laglig ålder att få ha varit berusade.

Gör så här: I denna lek ombeds deltagarna att ta några minuter för att tänka på en rolig, pinsam, oväntad eller tokig händelse från deras liv.

Eventuellt kan deltagarna skriva ned berättelsen – detta är valfritt.

När alla har förberett sina historier berättar man i tur och ordning, med ett så neutralt talarsätt som möjligt, sina historier.

Därefter är det upp till de andra deltagarna att gissa om ens historia inträffade när man var barn eller när man var berusad.

Varje person som gissar rätt får en poäng.

Vad behövs: Minst tre personer, penna och papper, alternativt mobiler

Tidsåtgång: 20-40 minuter

Passande plats: Inomhus, kring mat- eller soffbordet

Kluriga lekar för vuxna vid bordet #2: Gissa drycken

Denna lek kan vara ett roligt sätt att starta en förfest, men kan naturligtvis lekas i andra sammanhang också.

Gör så här: Den här leken går ut på att deltagarna, med ögonbindel, ska gissa vilka drycker som finns i glasen.

Varje glas ska provsmakas och vinnaren utses genom att räkna antalet korrekta gissningar på kortast möjliga tid, alternativt en i förväg bestämd tid.

Den här leken går att utföra i många olika format och för många tillfällen, exempelvis genom att välja ett tema på dryckerna, så som ölsorter, energidrycker, drinkar, märkliga blandningar och så vidare.

Om festen har ett tema går det också naturligtvis att utforma leken därefter.

Vad behövs: Minst tre personer, olika drycker

Tidsåtgång: 20-30 minuter

Passande plats: Inomhus

Kluriga lekar för vuxna vid bordet #3: Kexleken

Denna lek passar väldigt bra om deltagarna är av varierande ålder – den är lika rolig för vuxna som för barn.

Gör så här: I den här leken ombeds alla deltagare att sitta ned och titta uppåt.

Därefter placeras ett kex på varje deltagares panna.

Med händerna bakom ryggen är nu uppgiften att så snabbt som möjligt förflytta kexet från pannan till munnen.

Om kexet ramlar ner är det tillåtet att använda händerna för att placera det på pannan igen, men i övrigt får händerna inte användas.

Personen som snabbast lyckas äta upp sitt kex vinner.

Vad behövs: Minst två personer, kex

Tidsåtgång: 10-15 minuter

Passande plats: Inomhus, vid ett bord som är lätt att rengöra från smulor

Kluriga lekar för vuxna vid bordet #4: Klurig minneslek

Denna kluriga lek går att variera på ganska många olika sätt.

Ett sätt är att tävla en i taget, vilket passar bättre om det är mindre grupper om kanske max fyra till fem personer.

Är man en större grupp kan det vara bättre att dela in denna i mindre grupper om två till tre personer.

Gör så här: Leken går ut på att försöka komma ihåg vilka föremål som finns på brickan.

Man ger deltagarna en minut på sig att memorera föremålen och lägger sedan en duk över brickan.

Varje deltagare måste sedan räkna upp så många av föremålen som möjligt, alternativt skriva ned dem på ett papper som sedan jämförs med de andras listor.

Ett annat sätt att utföra leken är att ta bort ett föremål och låta deltagarna så snabbt som möjligt gissa vilket som saknas.

Vad behövs; Minst två personer, tio till tjugo små föremål, bricka

Tidsåtgång: 20-30 minuter

Passande plats: Inomhus

Kluriga lekar för vuxna vid bordet #5: Lappleken

Denna kluriga lek passar utmärkt såväl på förfesten som på julmiddagen.

Gör så här: Varje deltagare blir tilldelad fem lappar.

På dessa ska de skriva namn på fem kända personer, det vill säga ett namn per lapp.

Lägg alla lappar i en skål och dela därefter in deltagarna i lag om två.

En person i ena laget drar en lapp och ska försöka förklara för sin lagkamrat vem personen på lappen är utan att gestikulera och utan att använda namnet som står på lappen.

Man har en minut på sig att förklara och lyckas lagkamraten lista ut vem det är får man behålla lappen, om inte läggs den tillbaka i skålen.

Varje lapp är värd en poäng och det lag med flest poäng vinner naturligtvis.

Det går att variera denna lek på flera sätt.

Till exempel kan man köra flera omgångar med exempelvis kända personer i första omgången, djur i andra omgången, länder i tredje omgången och så vidare.

Vad behövs: Minst fyra personer, lappar, pennor, en skål

Tidsåtgång: Cirka 30 minuter, beroende på hur många omgångar man kör

Passande plats: Inomhus

Kluriga lekar för vuxna vid bordet #6: Minutleken

En snabb lek som går att göra som aktiveringslek i många olika sammanhang.

Gör så här: I den här leken gäller det att räkna tyst till 60 sekunder så pricksäkert som möjligt.

Alla deltagare ombeds sitta ner innan leken börjar.

På en given signal börjar alla deltagare räkna tyst och när man tror att det gått en minut ställer man sig upp.

Det kan vara bra att filma leken med mobilen för att hålla koll på vem som kommer närmast minutslaget.

Vad behövs: Minst två deltagare, mobil

Tidsåtgång: Cirka fem minuter

Passande plats: Inomhus, utomhus, kring bordet, ståendes – i princip var som helst!

Kluriga lekar för vuxna vid bordet #7: Stava rätt

En favoritlek för grammatiknörden!

Den här leken går ut på att stava rätt till så många ord som möjligt.

Gör så här: Det går att tävla antingen i lag eller individuellt, beroende på preferens.

Tävlingsledaren läser upp förslagsvis cirka tio ord per omgång, ett ord i taget, vilka deltagarna skriver ned.

När omgången är över rättas listan genom att varje individ eller lag lämnar sin lista till deltagaren bredvid, för att inte rätta sina egna svar.

Personen eller laget med flest rättstavade ord vinner.

Naturligtvis är det bra att välja ord som är lite kluriga, som kanske är vanliga att stava fel.

Exempel på sådana ord är parallell, adress, almanacka, successiv och noggrann.

Om man vill kan man ge varje omgång ett tema.

Vad behövs: Minst två personer, papper och penna

Tidsåtgång: 20-30 minuter

Passande plats: Inomhus

Kluriga lekar för vuxna vid bordet #8: Musikquiz

Vem gillar inte ett musikquiz?!

Nedan ges två olika varianter som kan ta olika lång tid – vilket som passar bäst för det specifika sammanhanget är helt upp till arrangören.

Snabbt musikquiz

Gör så här: Musikquiz kan utformas på många olika sätt och vara mer eller mindre fartfyllda.

Gemensamt för dem alla är dock att man brukar dela in deltagarna i lag.

Om man vill få lite fart på festen kan man välja att bara spela intron till låtarna, det vill säga 10-15 sekunder, där lagen måste skrika ut sitt svar först.

Man kan välja att ha låtarnas namn, artistens namn, vilket land artisten kommer från eller något helt annat.

 

Lugnt musikquiz

Gör så här: Vill man ha ett lite lugnare tempo kan man be deltagarna att skriva ned sina svar på ett papper istället.

Vid ett sådant format kan det vara lämpligt att ställa lite klurigare frågor, exempelvis genom att bygga vidare på ett visst ämne.

Säg till exempel att man spelar en 80-talslåt – första frågan kanske handlar om vilken låt det är.

Den andra frågan kan sedan handla om låtens innehåll.

Kanske går det till exempel att dra en parallell till en viss stad.

Den tredje frågan kan då handla om denna stad.

Detta kräver lite mer förberedelse och eftertanke än det ovanstående exemplet, men är ofta mycket uppskattat!

Vad behövs: Minst två personer, en spellista med låtar som de flesta känner till, eventuellt papper och penna

Tidsåtgång: Beror på vilken variant man väljer enligt ovan

Passande plats: Inomhus eller utomhus

Kluriga lekar för vuxna vid bordet #9: Rappakalja med märkliga saker

I den här leken gäller det att gissa namnet på varje föremål samt vad den används till.

Gör så här: Tävlingsledaren visar upp ett föremål i taget och individerna eller lagen skriver sina svar på lappar och lämnar till tävlingsledaren.

Därefter läser tävlingsledaren upp varje förslag och individerna eller lagen får rösta på vilket svar som är rätt.

Poäng ges om man svarat rätt, men också om andra individer eller lag röstar på ens förslag.

Notera att man får poäng om någon röstar på ens förslag även om det är inkorrekt.

Tänk också på att det är bra att välja föremål som alla har ungefär lika chans att svara rätt på.

Vad behövs: Minst tre personer, märkliga eller udda saker från verktygslådan, förrådet eller liknande, lappar och pennor

Tidsåtgång: Cirka 30 minuter

Passande plats: Inomhus, med samlingsplats förslagsvis kring ett bord

Kluriga lekar för vuxna vid bordet #10: Uppgiftsleken

Den här leken är roligare ju fler personer man är kring bordet.

Gör så här: Tävlingsledaren förbereder lappar med nedskrivna uppgifter som sedan läggs i en skål.

Varje person vid bordet tar en lapp och ombeds utföra uppgiften vid någon tidpunkt under kvällens gång.

Vid en given tidpunkt får de övriga deltagarna gissa vad varje person hade som uppgift.

Några exempel på uppgifter är

  • Varje gång man tar en klunk av sin dryck måste man knacka långfingret i bordet två gånger.
  • Skär eller forma alla bitar av maten till kvadrater innan de kan stoppas i munnen.
  • Stjäl mat från bordsgrannens tallrik lite då och då under kvällen.
  • Att kommentera en specifik persons kläder upprepade gånger under kvällen.

Uppgifterna kan naturligtvis anpassas beroende på vilken grupp som ska genomföra dem.

Vad behövs: Minst tre personer, förberedda uppgifter, skål

Tidsåtgång: Flera timmar

Passande plats: Kring matbordet

Kluriga lekar för vuxna vid bordet #11: Gissa lukten

Vad den här leken går ut på säger sig nästan självt.

Gör så här: En person i taget får ta på sig ögonbindeln och lukta på sakerna, en sak i taget.

Varje rätt svar ger en poäng och personen med flest rätt svar vinner.

Det går också att utföra den här leken i lag.

I detta fall utses en person från varje lag till den som luktar och dessa personer får gå iväg till en annan del av rummet eller huset till dess att sakerna har ställts fram.

Exempel på saker som går att ställa fram är kryddor, drycker, kaffepulver, olika teer, fruktskal och liknande.

Vad behövs: Minst tre personer, ögonbindlar, saker som har en lukt

Tidsåtgång: Cirka 20 minuter

Passande plats: Kring ett bord

Kluriga lekar för vuxna vid bordet #12: Gissa smaken

Detta är en variant på den ovanstående leken och kan vara ett alternativ om man inte hittar eller har hemma några tillräckligt bra saker som luktar.

En fördel med den här leken är att den passar för såväl sällskap som känner varandra sedan tidigare, som sådana där personerna inte är lika bekanta med varandra.

Gör så här: Förbered på samma sätt som ovanstående lek.

Exempel på smaker som kan vara utmärkta i denna lek är pesto, tandkräm, outspädd saft, kanel, salt eller vitlöksflingor.

Vad behövs: Minst tre personer, ögonbindlar, saker som har en unik smak

Tidsåtgång: Cirka 20 minuter

Passande plats: Kring ett bord

Kluriga lekar för vuxna vid bordet #13: Två lögner och en sanning

Den här leken är en klassiker som passar särskilt bra om personerna inte känner varandra så bra, men den passar även om man redan är väl bekanta med varandra.

Gör så här: Leken går ut på att berätta två lögner och en sanning om en själv för resten av bordsgästerna.

Dessa får gissa vilken av de tre påståendena som de tror är sant.

Varje person får bara en gissning på sig innan turen går över till nästa person.

Det är alltså bra att komma på tre påståenden som samtliga verkar sanna, eller samtliga verkar vara lögner i de övriga deltagarnas ögon.

Det är inte konstigt att denna lek är en så uppskattad klassiker – den leder ofta till många överraskande upptäckter och skratt.

Vad behövs: Minst tre personer, inga övriga hjälpmedel

Tidsåtgång: Cirka 20 minuter

Passande plats: Både inomhus och utomhus

Kluriga lekar för vuxna vid bordet #14: Charader

Ytterligare en klassisk klurig lek är charader, vilken passar utmärkt även vid bordet.

Istället för att tävlingsledaren ska komma på ord att agera på finns mängder av appar och ordgeneratorer att ta hjälp av vid charader, bara en snabb googling bort.

Gör så här: Dela upp deltagarna i lag om minst två personer.

Person 1 från första laget genererar ett ord med hjälp av den i förväg överenskomna charadgeneratorna online.

Efter att ha fått cirka tio sekunder att titta på ordet, startar en person i det andra laget tidtagaren.

Person 1 måste nu agera, enbart genom gester, för att få sin lagkamrat att förstå vilket ord som åsyftas.

Tänk på att inga ord eller andra ljud får användas för att förmedla ordet!

Om inte Person 2 kommer på vilket ord det är inom tre minuter är tiden slut och dessa tre minuter läggs till lagets poäng.

Laget med lägst antal minuter ihopsamlade efter samtliga rundor vinner naturligtvis.

Vad behövs: Minst fyra personer, mobil, penna och papper för poängräkning

Tidsåtgång: Cirka 30 minuter

Passande plats: Nästan var som helst, även kring bordet

Kluriga lekar för vuxna vid bordet #15: Pictionary

Pictionary är en variant av charader, dock fortfarande med minst två personer i varje lag.

Gör så här: Istället för att uttrycka ordet med gester, ritar man istället ordet på ett papper.

En annan skillnad är att de båda lagen tävlar mot varandra samtidigt med samma ord.

Det vill säga, en person från varje lag tittar på det genererade ordet samtidigt och försöker sedan rita ordet på varsitt papper och därmed få sin respektive lagkamrat att lista ut det snabbare än det andra laget eller lagen.

Laget som kommer på ordet först får ett poäng.

Därefter turas man om i laget att rita på samma sätt som beskrivits ovan.

Vad behövs: Minst fyra personer, anteckningsblock, pennor, mobiler

Tidsåtgång: Cirka 30 minuter

Passande plats: Nästan var som helst, även kring bordet

Kluriga lekar för vuxna vid bordet #16: Paketleken

Denna lek passar bra att utföra vid bordet eftersom man kan skicka påsarna runt bordet och därmed se till att alla klämmer och känner lika länge på varje påse.

Gör så här: Som förberedelse för paketleken slår man in de olika föremålen i olika pappers- eller plastpåsar.

Man numrerar sedan påsarna för att särskilja dem.

Därefter är det dags för deltagarna att gissa vilka föremål som finns i de olika påsarna.

Deltagarna skriver sedan ned på sitt papper vad de tror finns i respektive påse.

Flest rätt svar vinner.

Notera att föremålen inte får vara alltför väl inslagna – då blir det i princip omöjligt för deltagarna att gissa vad som finns i påsarna.

Vad behövs: Minst tre personer, ett par olika saker med intressant form eller konsistens, kompostpåsar eller liknande, penna och papper

Tidsåtgång: Cirka 20 minuter

Passande plats: Inomhus

Vera Kristen

Vera Kristen

Vera är Content Editor på Projektledning.se. Hon är utbildad inom projektledning, reklam och PR med en examen från Stockholms Universitet. Vera har arbetat som projektledare på flera företag.