Vad är
Projektledning?

Projektledning är processen att organisera tillvägagångssättet så att förändringar implementeras effektivt inom ramen för projektet.

Projektmodellen

5 steg till ett kvalitetssäkert projekt

START
Projektplanering icon
PLANERING
Projektgenomförande icon
genomförande
Projektuppföljning icon
uppföljning/ kontroll
Projektavslut icon
AVSLUT

10 Kompetensområden

Inom projektledningen finns det 10 kompetensområden för dig som Projektledare.

Tidsplanering

Hur du planerar tiden i projektet

Projektplanering

Vad ingår i projektet?

Projektbudget

Hur mycket kostar projektet?

Kvalitetshantering

Säkerställ att projektet har rätt kvalitet

Projektkvalitet

Hur kommunicerar vi i projektet?

Resursplanering

Vilka resurser behöver vi och när?

Resurshantering

Hur hanterar vi risker i projektet?

Projektiniativ

Hur startar vi projekt?

Projektupphandling

Hur vi handlar upp projekt

Intressentmodellen

Vilka intressenter har vi i projektet?

Artiklar

Rotorsaksanalys
Rotorsaksanalys

För att förstå ett problem behöver man hitta orsaken bakom detta. En vanlig metod då man söker efter…

Generation Z
Generation Z

Generation Z kallas den generation som fötts mellan åren 1997–2015 och som kommer efter Generation Y. Generationen kallas…

Generation Y
Generation Y

Den idag största generationen utgörs av de födda runt åren 1980–1995. Denna grupp kallas för generation Y, men…

Generation X
Generation X

Generation X kallas den grupp av människor födda mellan mitten på 60-talet och början på 80-talet. De exakta…

Konflikttrappan
Konflikttrappan

Konflikter är ofta naturliga delar av ett projekt när man har olika synsätt på något och ibland kan…

Upphandlingsformer
Upphandlingsformer

När man startar ett nytt byggprojekt så finns det mycket att tänka på, för att allting ska gå…

Teamleader
Teamleader

Att utveckla ett starkt och kompetent ledarskap kan vara fördelaktigt för vilken slags position man än har i…

Tillvaxtstrategier
Tillväxtstrategier

Alla sorters företag ställs med jämna mellanrum inför hot från konkurrenter. Inte ens en stark dominans på marknaden…

VUCA
VUCA

Under de senaste årtiondena har världen förändrats i en snabb takt och många uppfattar det som att det…

Transformation
Transformation

Transformation innebär en förändring, vilket kan gälla förändring av en själv, av ens företag eller något annat. Det…

Vad är värderingar
Vad är värderingar?

Människor är sociala varelser, det råder det ingen tvekan om. Generellt sett har de allra flesta människor en…

Taylorismen
Taylorismen

Det händer även de allra bästa cheferna och arbetsledarna att man försöker boosta produktiviteten bland de anställda men…

UGL
UGL

Dagens företag och organisationer behöver ständigt nya och duktiga ledare. Mest eftertraktade är den sortens medarbetare vars ledarskap…

Sjalvbestammandeteorin
Självbestämmandeteorin

Självbestämmandeteorin är inom psykologin ett koncept som handlar om en persons förmåga att göra val kring sitt eget…

Vad ar feedback
Vad är feedback

Att utvecklas och förbättras är avgörande för att man ska kunna klättra i karriären eller för att till…

Vad gör en byggprojektledare
Vad gör en byggprojektledare

Byggprojektledare övervakar och fördelar resurser för olika sorters byggprojekt. Ett projekt kan variera från bostäder, kommersiella och industriella…

Planering
Planering

Att planera gör det möjligt för ledare och chefer att styra framtiden snarare än att bli medsvept av…

PROPS
PROPS

Att styra projekt så bra som möjligt är avgörande för att uppnå tillräcklig effektivitet inom produktion men också…

Teamledarskap
Teamledarskap

En del aktiviteter inom ett företag är helt enkelt för stora och komplicerade för en enda manager att…

Mentorskap
Mentorskap

Mentorskap kan innebära både utmaningar och belöningar. De flesta mentorskap mellan människor syftar till att forma individer till…

Livscykelperspektiv
Livscykelperspektiv

Företag och dess anställda inom design, försäljning, tillverkning och finans tar dagligen viktiga beslut för att balansera sina…

Organisationsformer
Organisationsformer

Människor har länge organiserat sig för att på så sätt kunna uppnå någonting tillsammans som man på en…

Ledningssystem
Ledningssystem

En av de vanligaste organisationsstrukturerna bland företag idag är den hierarkiska modellen, där den beslutsfattande makten är centraliserad…

Motivationsteorier
Motivationsteori

Motivation utgörs av den vilja som man känner för att nå ett visst mål eller utföra en specifik…

Empowerment
Empowerment

Att må bra och trivas i sig själv är viktigt för att man ska kunna leva ett långt…

Förändringskurvan

Man har investerat tid och pengar i ett nytt system och nya effektiva processer. Därtill har man tränat…

Ledaregenskaper
Ledaregenskaper

Ett bra ledarskap är något som ofta är avgörande för hur ens anställda trivs och hur produktiv ens…

Ledningsgrupp
Ledningsgrupp

Många företag har någon form av hierarkisk struktur där de individer med mest makt och erfarenhet är placerade…

Lean Startup
Lean Startup

Att starta och driva företag kräver både smarta strategier och goda kunskaper om marknaden och sin målgrupp. Tidslinjen…

Lateralt tankande
Lateralt tänkande

Problemlösning är en viktig egenskap på jobbet. De flesta människor möter olika sorters utmaningar varje dag i sin…

KAM
KAM

De flesta företagsledare har nog någon gång tittat på sin lista över kunder och tänkt ”Det vore väldigt…

5s
5S

Även om 5S på många håll har kommit att bli ett vedertaget begrepp avseende ledarskap, verksamhetsstyrning och organisation…

Johari Fönster
Johari Fönster

Att driva en organisation framåt kräver att många olika delar sitter på plats och fungerar väl i samspel…

FIRO modellen
FIRO-modellen

Att skapa ett bra team är inte alltid så lätt. Många olika personligheter, värderingar och idéer ska mötas…

Projektavslut - hur du avslutar ett projekt
Projektavslut

Det femte, och sista, steget i genomförandet av ett projekt är att avsluta det. Det är i detta…

Riskanalys
Riskanalys

Riskanalys är en metod inom projektledning som syftar till att vara observant på de potentiella risker som kan…