Vad är
Projektledning?

Projektledning är processen att organisera tillvägagångssättet så att förändringar implementeras effektivt inom ramen för projektet.

Projektmodellen

5 steg till ett kvalitetssäkert projekt

START
Projektplanering icon
PLANERING
Projektgenomförande icon
genomförande
Projektuppföljning icon
uppföljning/ kontroll
Projektavslut icon
AVSLUT

10 Kompetensområden

Inom projektledningen finns det 10 kompetensområden för dig som Projektledare.

Tidsplanering

Hur du planerar tiden i projektet

Projektplanering

Vad ingår i projektet?

Projektbudget

Hur mycket kostar projektet?

Kvalitetshantering

Säkerställ att projektet har rätt kvalitet

Projektkvalitet

Hur kommunicerar vi i projektet?

Resursplanering

Vilka resurser behöver vi och när?

Resurshantering

Hur hanterar vi risker i projektet?

Projektiniativ

Hur startar vi projekt?

Projektupphandling

Hur vi handlar upp projekt

Intressentmodellen

Vilka intressenter har vi i projektet?

Artiklar

Kickoff
Kickoff

Står du och din organisation inför starten av ett nytt projekt? Då är det en god idé att…

Foretagskultur
Företagskultur

En av de viktigaste punkterna när det kommer till att skapa en stabil grund för en organisation eller…

Förebild
Förebild

Har du någon du ser upp till i ditt personliga liv eller i ditt yrkesliv? Det är viktigt…

Profilering
Profilering

När man ska skapa en strategi för sitt företag är det viktigt att man först tar reda på…

5w1h
5W1H

Alla företag möter i princip dagligen många olika sorters problem och situationer som behöver hanteras. Vissa av problemen…

Påläggskalkylering
Påläggskalkylering

En påläggskalkyl är en typ av självkostnadskalkyl som ofta används av företag. Det finns många olika typer av…

The Zeigarnik Effect
The Zeigarnik Effect

Det är inte ovanligt att oavslutade uppgifter ligger kvar som en ständigt återkommande påminnelse i bakhuvudet, medan avslutade…

Vardeflodesanalys
Värdeflödesanalys

Rester och avfall behöver inte nödvändigtvis betraktas som ett slöseri eller som något utan ett faktiskt värde. Istället…

Personlig utveckling
Personlig utveckling

När man pratar om utveckling pratar man oftast om utveckling inom karriären, idrott eller andra hobbys i livet….

Möten

Det finns många anledningar till att hålla möten. Det vanligaste är att möten hålls på företag i syfte…

Kundrelation
Kundrelation

Kundens inflytande på företag och industrier har ständigt ökat och blivit allt viktigare. Idag har kunder inte bara…

Sjalvledarskap
Självledarskap

Självledarskap innebär ett aktivt förhållningssätt till sina egna mål och önskningar. Genom ett bra självledarskap ska ens tankar…

Konkurrensfördelar
Konkurrensfördelar

Konkurrensfördelar kan definieras som ett eller flera försprång ett företag har gentemot sina konkurrenter. Dessa kan se olika…

Strategi
Strategi

Strategi har blivit ett allt vanligare begrepp inom företagsvärlden. Det är dock många som saknar kunskap om dess…

Sjalvkannedom
Självkännedom

När man talar om självkännedom menar man en människas förmåga att förstå sig själv, sina tankar och sina…

Maskinbyrakrati
Maskinbyråkrati

Maskinbyråkrati är ett begrepp inom organisationsteori och utgör en typ av formell struktur som en organisation kan vara…

Myers Briggs test
Myers Briggs test

Kanske har du någon gång ansökt ett nytt jobb där du, efter att ha gått vidare något steg…

Prissättning
Prissättning

Prissättning är när man sätter ett pris på en produkt eller en tjänst. Ofta är det företag som…

Medarbetarskap
Medarbetarskap

Medarbetarskap är ett begrepp som ofta används inom ledarskap. Det finns inte någon exakt vedertagen definition för begreppet,…

Vad ar team
Vad är team?

Ett team är en grupp människor som arbetar tillsammans för ett gemensamt mål. På företag kan man dela…

Multitasking
Multitasking

I både privatliv och karriärliv är det många egenskaper som krävs för att allt ska kunna flyta på…

Arbetsbeskrivning
Arbetsbeskrivning

En arbetsbeskrivning är ett dokument som beskriver en specifik tjänst och de arbetsuppgifter som ingår i denna. I…

Saljtratten
Säljtratten

Säljtratten, ofta mer känt under sin engelskspråkiga motsvarighet; The Sales Funnel, är ett välkänt koncept inom marknadsföring, företagande…

Informationsmodell
Informationsmodell

En informationsmodell är ett ramverk inom vilken organisationer kan samla sin bärande information. Denna information ser olika ut…

Beteendeforandring
Beteendeförändring

Förändringar i en persons beteende kan vara både tillfälliga och permanenta. Beteendeförändringar kan dessutom vara både positiva och…

effektiva möten
Effektiva möten

Att hålla effektiva möten är en konst i sig, och alltför mycket värdefull tid slösas bort på att…

Micromanagement
Micromanagement

Det är otroligt viktigt med en bra chef eftersom chefen är avgörande för företagets eller teamets framgång. En…

Hoshin Kanri
Hoshin Kanri

Hoshin Kanri är japanska för det som senare kom att översättas till ”Compass Management” på engelska, vari Hoshin…

Headhunting
Headhunting

Headhunting kallas den process då ett företag anställer en extern rekryterare eller specialist, ofta för att utföra en…

Analysmodeller
Analysmodeller

En analysmodell är ett verktyg man kan använda sig av för att bättre förstå sig på information. Det…

Beteendeekonomi
Beteendeekonomi

Beteendeekonomi är en samling tvärvetenskapliga teorier som studerar olika psykologiska, emotionella och kulturella aspekter av hur individer gör…

Rotorsaksanalys
Rotorsaksanalys

För att förstå ett problem behöver man hitta orsaken bakom detta. En vanlig metod då man söker efter…

Generation Z
Generation Z

Generation Z kallas den generation som fötts mellan åren 1997–2015 och som kommer efter Generation Y. Generationen kallas…

Generation Y
Generation Y

Den idag största generationen utgörs av de födda runt åren 1980–1995. Denna grupp kallas för generation Y, men…

Generation X
Generation X

Generation X kallas den grupp av människor födda mellan mitten på 60-talet och början på 80-talet. De exakta…

Upphandlingsformer
Upphandlingsformer

När man startar ett nytt byggprojekt så finns det mycket att tänka på, för att allting ska gå…

Teamleader
Teamleader

Att utveckla ett starkt och kompetent ledarskap kan vara fördelaktigt för vilken slags position man än har i…

Tillvaxtstrategier
Tillväxtstrategier

Alla sorters företag ställs med jämna mellanrum inför hot från konkurrenter. Inte ens en stark dominans på marknaden…

VUCA
VUCA

Under de senaste årtiondena har världen förändrats i en snabb takt och många uppfattar det som att det…

Transformation
Transformation

Transformation innebär en förändring, vilket kan gälla förändring av en själv, av ens företag eller något annat. Det…

Vad är värderingar
Vad är värderingar?

Människor är sociala varelser, det råder det ingen tvekan om. Generellt sett har de allra flesta människor en…

Taylorismen
Taylorismen

Det händer även de allra bästa cheferna och arbetsledarna att man försöker boosta produktiviteten bland de anställda men…

UGL
UGL

Dagens företag och organisationer behöver ständigt nya och duktiga ledare. Mest eftertraktade är den sortens medarbetare vars ledarskap…

Sjalvbestammandeteorin
Självbestämmandeteorin

Självbestämmandeteorin är inom psykologin ett koncept som handlar om en persons förmåga att göra val kring sitt eget…

Vad ar feedback
Vad är feedback

Att utvecklas och förbättras är avgörande för att man ska kunna klättra i karriären eller för att till…

Vad gör en byggprojektledare
Vad gör en byggprojektledare

Byggprojektledare övervakar och fördelar resurser för olika sorters byggprojekt. Ett projekt kan variera från bostäder, kommersiella och industriella…

Planering
Planering

Att planera gör det möjligt för ledare och chefer att styra framtiden snarare än att bli medsvept av…

PROPS
PROPS

Att styra projekt så bra som möjligt är avgörande för att uppnå tillräcklig effektivitet inom produktion men också…

Teamledarskap
Teamledarskap

En del aktiviteter inom ett företag är helt enkelt för stora och komplicerade för en enda manager att…

Mentorskap
Mentorskap

Mentorskap kan innebära både utmaningar och belöningar. De flesta mentorskap mellan människor syftar till att forma individer till…

Livscykelperspektiv
Livscykelperspektiv

Företag och dess anställda inom design, försäljning, tillverkning och finans tar dagligen viktiga beslut för att balansera sina…

Organisationsformer
Organisationsformer

Människor har länge organiserat sig för att på så sätt kunna uppnå någonting tillsammans som man på en…

Ledningssystem
Ledningssystem

En av de vanligaste organisationsstrukturerna bland företag idag är den hierarkiska modellen, där den beslutsfattande makten är centraliserad…

Motivationsteorier
Motivationsteori

Motivation utgörs av den vilja som man känner för att nå ett visst mål eller utföra en specifik…

Empowerment
Empowerment

Att må bra och trivas i sig själv är viktigt för att man ska kunna leva ett långt…

Förändringskurvan

Man har investerat tid och pengar i ett nytt system och nya effektiva processer. Därtill har man tränat…

Ledaregenskaper
Ledaregenskaper

Ett bra ledarskap är något som ofta är avgörande för hur ens anställda trivs och hur produktiv ens…

Ledningsgrupp
Ledningsgrupp

Många företag har någon form av hierarkisk struktur där de individer med mest makt och erfarenhet är placerade…

Lean Startup
Lean Startup

Att starta och driva företag kräver både smarta strategier och goda kunskaper om marknaden och sin målgrupp. Tidslinjen…

Lateralt tankande
Lateralt tänkande

Problemlösning är en viktig egenskap på jobbet. De flesta människor möter olika sorters utmaningar varje dag i sin…

KAM
KAM

De flesta företagsledare har nog någon gång tittat på sin lista över kunder och tänkt ”Det vore väldigt…