Vad är
Projektledning?

Projektledning är processen att organisera tillvägagångssättet så att förändringar implementeras effektivt inom ramen för projektet.

Projektmodellen

5 steg till ett kvalitetssäkert projekt

START
Projektplanering icon
PLANERING
Projektgenomförande icon
genomförande
Projektuppföljning icon
uppföljning/ kontroll
Projektavslut icon
AVSLUT

10 Kompetensområden

Inom projektledningen finns det 10 kompetensområden för dig som Projektledare.

Tidsplanering

Hur du planerar tiden i projektet

Projektplanering

Vad ingår i projektet?

Projektbudget

Hur mycket kostar projektet?

Kvalitetshantering

Säkerställ att projektet har rätt kvalitet

Projektkvalitet

Hur kommunicerar vi i projektet?

Resursplanering

Vilka resurser behöver vi och när?

Resurshantering

Hur hanterar vi risker i projektet?

Projektiniativ

Hur startar vi projekt?

Projektupphandling

Hur vi handlar upp projekt

Intressentmodellen

Vilka intressenter har vi i projektet?

Artiklar

Mentorskap
Mentorskap

Mentorskap kan innebära både utmaningar och belöningar. De flesta mentorskap mellan människor syftar till att forma individer till…

Livscykelperspektiv
Livscykelperspektiv

Företag och dess anställda inom design, försäljning, tillverkning och finans tar dagligen viktiga beslut för att balansera sina…

Organisationsformer
Organisationsformer

Människor har länge organiserat sig för att på så sätt kunna uppnå någonting tillsammans som man på en…

Ledningssystem
Ledningssystem

En av de vanligaste organisationsstrukturerna bland företag idag är den hierarkiska modellen, där den beslutsfattande makten är centraliserad…

Motivationsteorier
Motivationsteori

Motivation utgörs av den vilja som man känner för att nå ett visst mål eller utföra en specifik…

Empowerment
Empowerment

Att må bra och trivas i sig själv är viktigt för att man ska kunna leva ett långt…

Förändringskurvan

Man har investerat tid och pengar i ett nytt system och nya effektiva processer. Därtill har man tränat…

Ledaregenskaper
Ledaregenskaper

Ett bra ledarskap är något som ofta är avgörande för hur ens anställda trivs och hur produktiv ens…

Ledningsgrupp
Ledningsgrupp

Många företag har någon form av hierarkisk struktur där de individer med mest makt och erfarenhet är placerade…

Lean Startup
Lean Startup

Att starta och driva företag kräver både smarta strategier och goda kunskaper om marknaden och sin målgrupp. Tidslinjen…

Lateralt tankande
Lateralt tänkande

Problemlösning är en viktig egenskap på jobbet. De flesta människor möter olika sorters utmaningar varje dag i sin…

KAM
KAM

De flesta företagsledare har nog någon gång tittat på sin lista över kunder och tänkt ”Det vore väldigt…

Marknadspenetration
Marknadspenetration

Alla vill att deras företag och verksamhet ska växa. Det är ganska självklart med tanke på att effektiv…

Personlighetstest Ett verktyg för att öka din självkännedom
Personlighetstest

Det är inte sällan som vi människor förundras över varandras beteenden och personligheter. Personlighetstest är ett verktyg att…

5s
5S

Även om 5S på många håll har kommit att bli ett vedertaget begrepp avseende ledarskap, verksamhetsstyrning och organisation…

Lean maximera nyttan och minimera slöseri på resurser
Lean Production

På senare tid har intresset för affärsmetodiken Lean production ökat i enorm utsträckning. Detta beror i stor uträckning…

Johari Fönster
Johari Fönster

Att driva en organisation framåt kräver att många olika delar sitter på plats och fungerar väl i samspel…

FIRO modellen
FIRO-modellen

Att skapa ett bra team är inte alltid så lätt. Många olika personligheter, värderingar och idéer ska mötas…

Projektavslut - hur du avslutar ett projekt
Projektavslut

Det femte, och sista, steget i genomförandet av ett projekt är att avsluta det. Det är i detta…

Projektmöten hur du genomför
Projektmöten

I ett projektmöte träffas projektgruppen för att gå igenom viktiga punkter vad gäller det aktuella projektet man arbetar…

projekt kickoff hur du genomför en projekt kickoff
Projekt kickoff

Som projektledare så önskar man att alla projekt får en bra och smidig start. Man vill att projektmedlemmarna…

Projektstyrning Hur du styr ditt projekt i rätt riktning
Projektstyrning

Projektstyrning är ett sätt att utforma sin projektledning på. Traditionell projektstyrning används när miljön man arbetar i är…

Projektgenomförande hur du genomför ett projekt
Projektgenomförande

Projektgenomförande är den process där projektplanen genomförs. Det kan bland annat innebära att organisera resurser, ha möten, kommunicera…

Projektstart - hur du startar ett projekt
Projektstart

När man startar ett projekt är det första steget vanligtvis att initiera det, även kallat projektinitiering. Detta innebär…

Projektomfattning - vad ingår i projektet
Projektomfattning

Projektomfattning är allt det arbete som ingår för att genomföra och slutföra ett projekt. Det innefattar både vad…

Riskhantering hur du hanterar risker i ett projekt
Riskhantering

Riskhantering är processen där riskfaktorer identifieras, analyseras och hanteras. Detta görs för att slutresultatet av projektet ska bli…

Riskanalys
Riskanalys

Riskanalys är en metod inom projektledning som syftar till att vara observant på de potentiella risker som kan…

Projektbudget - hur mycket kostar projektet
Projektbudget

En projektbudget är den totala summan pengar som tillägnas det specifika projektet under en specifik tidsperiod. Målet med…

Projektkvalitet hur du hanterar kvalitet i ditt projekt
Projektkvalitet

Projektkvalitet, project quality management, är processen som går ut på att försäkra sig om att alla nödvändiga moment…

80 20-regeln (paretoprincipen)
80/20-regeln

Alla projektledare upplever någon gång under ett projekt att det är för mycket arbete och att tiden inte…

Ändringshantering hur du hanterar ändringar i ditt projekt
Ändringshantering

Företag och projekt ser alltmer ofta förändringar både internt och externt. Nya förutsättningar kan komma att påverka projekt…

Statusrapport beskriver den nuvarande situationen
Statusrapport

I alla projekt är det en stor del att som projektledare föra dokumentation över projektets utveckling och framsteg….

Projektkontor hur du använder i ett projekt
Projektkontor

I varje företag eller verksamhet pågår projekt, ibland ett par få per år och i andra fall flera…

Scrum master vad är en scrum master
Scrum Master

Vad är egentligen en Scrum Master? Vi har tidigare skrivit om porjektlednigsmetoden Scrum (om du vill lära dig mer…

Projektmål vilka mål ska ett projekt uppnå
Projektmål

Projektmål är något som varje projekt har. I varje projekt har kunden eller verksamheten krav och det förväntas…

Projektplanering
Projektplan

Innan du kan börja jobba med ett projekt är ofta en projektplan en nödvändighet. Projektplanen både underlättar arbetet…

Nätplan hur du visualiserar vad som ska göras och när
Nätplan

Om ditt företag lider av att ni alltid överskrider deadline och missar er budget behöver ni en förändring….

PENG-modellen maximera nyttan av din investering
PENG-modellen

Om du tycker att de investeringar du gör i ditt företag inte ger den nytta som du förväntade…

Tidsplanering Projektledning
Tidsplanering

Tidsplanering inom projektledning handlar om processen som krävs för att försäkra sig om att ett projekt slutförs i…

Kravspecifikation vad måste projektet uppfylla
Kravspecifikation

Man har kommit fram till att den största anledningen till att projekt misslyckas är dåliga kravspecifikationer. Detta beror…

Kommunikationsplan - hur kommunicerar vi i ett projekt
Kommunikationsplan

I varje projekt behövs tydlig och effektiv kommunikation mellan projektdeltagarna, intressenterna, och kunden. I mindre projekt eller där…

Scrum

Scrum är en metod som framförallt används vid systemutveckling. Metoden uppkom under 1990-talet och används nu över hela…

Projekttriangeln vad är viktigast i ditt projekt
Projekttriangeln

När man arbetar med ett projekt så har man ofta ett tydligt mål som man strävar efter och…

Funktionsorganisation
Funktionsorganisation

En funktionsorganisation är en organisationsstruktur där verksamheten är organiserad utifrån de huvuduppgifter och mål uppsatta inom verksamheten. Organisationen…

Projektmetoder vilka olika metoder finns det
Projektmetoder

Den ständigt föränderliga listan över projektledningsmetoder kan göra vem som helst förvirrad. Det räcker att nämna några utav…

Projektdirektiv definiera uppdraget
Projektdirektiv

Projektdirektiv är ett dokument som skapas i början av ett projekt. Det används genom att konkretisera ramarna för…

Matrisorganisation hur fungerar
Matrisorganisation

En matrisorganisation består vanligtvis av flera olika delar som struktureras av en gemensam ledning, samtidigt som varje avdelning…