Vad är
Projektledning?

Projektledning är processen att organisera tillvägagångssättet så att förändringar implementeras effektivt inom ramen för projektet.

Projektmodellen

5 steg till ett kvalitetssäkert projekt

START
Projektplanering icon
PLANERING
Projektgenomförande icon
genomförande
Projektuppföljning icon
uppföljning/ kontroll
Projektavslut icon
AVSLUT

10 Kompetensområden

Inom projektledningen finns det 10 kompetensområden för dig som Projektledare.

Tidsplanering

Hur du planerar tiden i projektet

Projektplanering

Vad ingår i projektet?

Projektbudget

Hur mycket kostar projektet?

Kvalitetshantering

Säkerställ att projektet har rätt kvalitet

Projektkvalitet

Hur kommunicerar vi i projektet?

Resursplanering

Vilka resurser behöver vi och när?

Resurshantering

Hur hanterar vi risker i projektet?

Projektiniativ

Hur startar vi projekt?

Projektupphandling

Hur vi handlar upp projekt

Intressentmodellen

Vilka intressenter har vi i projektet?

Artiklar