Kompetensbaserad intervju: Metod för att säkerställa att personen lyckas i sin roll

En kompetensbaserad intervju innebär att man ställer frågor i syfte att ta reda på hur personen i fråga har agerat i tidigare situationer i arbetslivet.

Denna metod används allt mer för att säkerställa att personen i fråga lyckas i sin roll.

Fokus ligger på att förutsäga framtida beteenden specifika för tjänsten.

Kompetensbaserade intervju

Man tittar närmare på personliga kompetenser istället för att bara titta på utbildning eller erfarenhet.

Vad är en kompetensbaserad intervju?

Det är helt enkelt en intervjumetod som fokuserar på att undersöka personliga egenskaper.

Det är viktigt att personen i fråga inte bara matchar kravprofilen när det gäller utbildning och erfarenhet, men också när det kommer till personliga kompetenser.

Detta för att hitta den person som har bäst förutsättningar för jobbet.

Hur kompetensbaserade frågor kan se ut

Nedanför finns några exempel på frågor som kan ställas under en intervju.

Berätta om en situation där du använde dina kunskaper för att lösa ett problem.

Berätta om ett tillfälle då du hade en stor mängd arbetsuppgifter.

Hur hanterade du det och hur prioriterade du?

Berätta om en situation då du behövde en samarbeta med andra för att uppnå ett specifikt mål.

När man svarar på kompetensbaserade frågor beskriver man själva händelsen, hur man hanterade situationen och vad resultatet blev.

Detta ger intervjuaren en tydligare bild av vilken sorts kompetens du har.

Vilka exakta frågor som kommer ställas under en kompetensbaserad intervju är väldigt varierande och baseras på den kravprofil som företaget har framställt.

Hur man förbereder sig inför en kompetensbaserad intervju

Det är viktigt att komma ihåg att när man har blivit kallad till en intervju så är det för att rekryteraren tror att man passar till just den tjänsten.

Därför bör man försöka slappna av och sträcka på sig lite.

Det är såklart svårt att vara förberedd på alla frågor, men vissa saker kan man göra för att känna sig mer säker under intervjun.

Man kan till exempel läsa på om tjänsten inför intervjun och fundera på hur man uppfyller de krav och kompetenser som behövs.

Har man tidigare befunnit sig i situationer där dessa egenskaper kommit till användning?

Fokusera på att förmedla en uppriktig bild

Det viktigaste är inte att hitta det bästa exemplet att berätta om utan vikten ligger på att skapa en bra bild av hur man har agerat i situationen och vad man har lärt sig av den.

Vissa frågor kan upplevas som svåra och det kan ta tid att komma på ett exempel.

Kom ihåg att ta den tid som behövs, man behöver inte skynda fram sitt exempel.

Om man saknar arbetslivserfarenhet kan man istället ta exempel från studietiden eller från något annat som man varit engagerad i på fritiden.

Tips för en framgångsrik intervju

Punkt nummer ett för att genomföra en bra intervju är att alltid komma i tid.

Det är också viktigt att alltid komma ihåg att man vinner mer på att vara sig själv än att låtsas vara någon annan.

Försök inte hitta på eller ljuga, ärlighet varar längst.

Kom förberedd – det är viktigt att tänka igenom ordentligt vad man vill framhäva under intervjun.

Var nyfiken på vad tjänsten innebär och ställ frågor om den.

Se till att du kan motivera varför du ska få jobbet.

Rekryteraren kommer att styra samtalet för att få svar och den information de behöver för att välja rätt person till jobbet.

Intervjutiden ska lyfta fram vem du är och varför företaget ska välja just dig.

Om man kommer förberedd är det också lättare att slappna av under intervjun.

STAR-metoden

STAR Intervjufrågor

En metod som är särskilt användbar när man förväntas besvara kompetensbaserade intervjufrågor är STAR.

STAR-metoden är en förkortning för Situation Task Action Result (Reflection).

Först beskriver man alltså vilken situation man befann sig i (Situation).

Sedan vilket mål det var man skulle uppnå (Task).

Efter det berättar man vad man gjorde för att nå målet (Action).

Och slutligen vilket resultatet blev (Result) samt en reflektion över de egna handlingarna och resultatet (Reflection).

Fördelen med denna metod är att den gör det enkelt för den som intervjuar att följa ens tankespår.

Exempel på frågor man kan förvänta sig

Under en intervju kommer det med stor säkerhet komma frågor som rör en kandidats flexibilitet, beslutsamhet, uthållighet, kunskaper, självständighet, risktagande och personliga integritet.

Ett ämne som kan komma att tas upp är ledarskapskompetens, det vill säga kandidatens förmåga att leda medarbetare, fungera som projektledare, tänka strategiskt, sätta mål och utvärdera resultat.

En typisk fråga kan då vara att berätta om ett tillfälle då man var ansvarig för att få en grupp att uppnå ett visst mål.

Andra frågor gäller analytisk förmåga, exempelvis förmågan att tänka innovativt, analysera, lösa problem, lära sig av praktisk erfarenhet och uppmärksamma detaljer.

Ett exempel på en fråga som rör detta ämne är om man kan berätta om ett tillfälle när man hittade en ny lösning på ett problem.

Interpersonell kompetens och motivation

Ett annat ämne som brukar vara intressant för rekryteraren handlar om sociala färdigheter.

På många arbetsplatser arbetar man i team som får i uppgift att genomföra ett visst projekt.

Ju bättre teamet är på att samarbeta, desto bättre blir resultatet.

Här kan en typisk fråga vara vilka tre saker man anser är viktigast när det gäller kommunikation.

Sist men inte minst kommer själva motivationskompetensen.

Det här är saker som driv, motivation, energi, initiativförmåga och kvalitetstänkande.

En typisk fråga kan vara när man själv anser att man har jobbat hårdast och varit mest nöjd med det man åstadkommit.

Sammanfattning

Ett av de bästa tipsen inför en kompetensbaserad intervju är att vara sig själv.

Kom ihåg att dessa intervjuer inte handlar om att sätta någon på pottkanten.

Frågorna har utformats för att hitta den person som passar bäst för jobbet.

Därför är det bra att ge praktiska, tydliga exempel från situationer i arbetslivet.

Arbetsgivaren vill inte ge jobbet till någon som inte klarar av det, utan vill se till att man hamnar i en roll där man blir utmanad och får chansen att utnyttja de personliga färdigheter man har.

Vera Kristen

Vera Kristen

Vera är Content Editor på Projektledning.se. Hon är utbildad inom projektledning, reklam och PR med en examen från Stockholms Universitet. Vera har arbetat som projektledare på flera företag.