Styrkor och svagheter intervju

Under en arbetsintervju behöver man ofta prata väldigt mycket om sig själv. Eftersom det är något man annars inte gör särskilt mycket så kan det kännas ganska obekvämt. En av de mest stressande delarna av en intervju är ofta när rekryteraren eller en potentiell chef ber en att berätta om sina styrkor och svagheter i intervjun. Det är nog inte många människor som har gått igenom en hel jobbintervju utan att ha fått frågor så som ”Vad skulle du säga är din största styrka?” eller ”Har du några svagheter?”.

Styrkor svagheter intervju

 

Medan dessa frågor kan kännas svåra och frustrerande eftersom de förekommer så ofta, så innebär det dock också att det är något man kan förvänta sig och därför förbereda sig för. På så sätt kan man ta god tid på sig i förväg för att komponera ihop de bästa svaren på dessa frågor som förhoppningsvis kommer imponera under intervjun. Med lite förberedelse kan man lära sig att behärska konsten att sälja in sina styrkor utan att låta självupptagen och prata om sina svagheter utan att undergräva sig själv.

Den här texten fokuserar på den krångliga delen av en intervju där man talar om sina egna styrkor och svagheter, samt ger förslag på svar och på hur man bäst kan förbereda sig inför jobbintervjun.

Varför just styrkor och svagheter i intervjun

Innan man börjar planera sina svar inför nästa jobbintervju angående vad ens styrkor och svagheter är kan det vara en bra hjälp att först förstå varför rekryterarna ställer dessa frågor, och vad de hoppas få ut av det.

Alla jobbintervjuer syftar i grunden till att lära känna den person som har ansökt om den aktuella positionen. En del människor tror att rekryteraren ställer frågor om styrkor och svagheter under intervjun för att lura dem på något sätt, men så är inte fallet. Inte normalt sett i alla fall. Genom att ställa den här typen av frågor hoppas rekryteraren få en bättre bild av vem man är som person, för att sedan kunna fatta ett så bra beslut som möjligt och rekrytera rätt person. Något många dock inte inser är att det ofta är viktigare hur man svarar på frågorna, snarare än vad man säger att ens specifika styrkor och svagheter är. Rekryteraren försöker förstå vem man är som person men framför allt vilken typ av medarbetare man skulle vara och hur man skulle bete sig i den aktuella jobbrollen. Det är därför viktigt att man försöker vara, eller i alla fall verka, så ärlig som möjligt och att man uppvisar en sund mängd självinsikt. Hur man svarar kan också ge rekryteraren ledtrådar angående hur bra man exempelvis är på att ta emot och ge feedback, samt om man är chef kan ha konstruktiva samtal angående tillväxt och utveckling.

Tips för när man pratar om styrkor och svagheter under jobbintervjun

Vad ska man då tänka på när rekryteraren börjar ställa de här frågorna och det är dags att börja prata om sina styrkor och svagheter? Här kommer några generella tips som kan vara en bra hjälp på vägen.

Var så ärlig som möjligt

En av de viktigaste aspekterna att få rätt på när man pratar om sina styrkor och svagheter i en intervju är som sagt ärlighet. Det kan låta banalt men det är sant. Ett svar som låter ärligt och sant har potentialen att imponera på rekryteraren, medan ett svar som låter fake, generiskt, skrytsamt, överdrivet eller kalkylerande troligtvis kommer göra det motsatta. Det är inte många chefer och rekryterare som vill anställa någon som inte verkar kunna erkänna och ta ansvar för både vad de har att bidra med och vad de behöver jobba lite mer på. Man är en bättre medarbetare om man kan förstå och använda sina styrkor samt stå till svars för och lära sig av sina svagheter. Man vill helt enkelt visa under intervjun är man är kapabel till sådant självreflekterande.

Berätta en historia

Ordspråket ”en bild säger mer än tusen ord” må vara en kliché men är inte mindre sant för det, och det gäller även i en jobbintervju. Det är något man bör ha i åtanke när man svarar på varenda fråga, och inte bara när man pratar om sina styrkor och svagheter. Om man sitter på ett exempel från verkliga livet är det en bra idé att använda sig av det när man svarar på frågorna under intervjun för att på så vis sätta in sitt svar i en kontext. Man kan till exempel prata om ett tillfälle en av ens styrkor hjälpte en att uppnå något i karriären eller när en av ens svagheter utgjorde ett hinder.

Om man säger att en av ens styrkor är att behålla lugnet i en stressad situation kan man exempelvis berätta om den där gången man levererade ett omgjort förslag till en klient efter ändringar i sista minuten. Att dela med sig av ett verkligt exempel kommer inte bara göra att man står ut i mängden från alla andra som sökt jobbet, det kommer också göra att man låter ärligare och mer eftertänksam. Dessutom är chansen stor att det därtill belyser alla de egenskaper som rekryterarna faktiskt letar efter.

Kom ihåg att komma till kritan

Ett svar som är genuint och som inkluderar en illustrerande anekdot är en väldigt bra början, men det är inte ett komplett svar innan man dessutom har lagt till lite insikt. Det gäller för både ens styrkor och svagheter, men kan se lite olika ut.

När man pratar om en viss styrka man har så kommer den sista viktiga pusselbiten av ett bra svar på slutet. Innan man avslutar sitt svar bör man nämligen alltid koppla den styrka, egenskap eller kompetens man berättar om till den roll och det företag man ansöker hos. Man bör helt enkelt redogöra för rekryteraren hur den här styrkan eller kompetensen skulle vara användbar för den specifika rollen på detta specifika företaget.

I exemplet med det omgjorda förslaget som man levererade till sin kund i sista minuten kan man exempelvis lägga till någonting i stil med ”Eftersom tempot var så högt på mitt förra jobb gjorde den situationen det möjligt för mig att tjäna ett nytt lags förtroende. Det främjade en mer tillförlitlig kultur på kontoret samtidigt som vi också såg till att vi alla mötte våra mål och levererade högkvalitativt arbete”. När man pratar om sina svagheter är det viktigt att man verkligen visar upp hur man har utvecklats och lärt sig mer, och på så vis gjort det bästa av sina svagheter.

Håll det kort

Man behöver inte ägna halva intervjun åt sina styrkor och svagheter. Man kan och bör hålla sina svar ganska korta och fokusera på en eller två styrkor och svagheter, beroende på hur frågan var formulerad. Här gäller definitivt kvalitet över kvantitet. Man bör alltid undvika att dyka ner i långa historier om allt man är bra och dålig på utan att egentligen förklara särskilt mycket. Istället är det bättre att smala av sina svar och vara mer detaljerad kring det som är viktigast.

Få inte panik

Medan man definitivt vill förbereda sig så gott det går och göra sitt bästa för att leverera de bästa svaren så är det aldrig någon bra idé att stressa upp sig för mycket. Svaren på vad ens styrkor och svagheter är är viktiga men kommer med stor sannolikhet inte vara det som i slutändan avgör om man får jobbet eller ej.

Så svarar man på intervjufrågan vad ens styrkor och svagheter är

Här följer lite mer konkreta och handfasta tips på vad man ska tänka på när man förbereder sig inför frågorna om vad ens styrkor och svagheter är.

Vad är dina styrkor?

Att svara på rekryterarens fråga om vad ens styrkor är kan vara ett ypperligt tillfälle att visa varför man är den bäst lämpade kandidaten för rollen, arbetsteamet och för hela företaget. Något man definitivt bör göra är att alltid läsa igenom jobbannonsen noggrant för att på så sätt ta reda på vad företaget letar efter. Man kan också gå in på företagets hemsida för att lära sig mer, titta på deras sociala medier och se om man hittar några nyheter om företaget i tidningarna. Med den här informationen kan man sedan avgöra vilka av ens styrkor som är de mest relevanta och hur styrkorna kan göra det möjligt för en att bidra till företagets verksamhet. Den kopplingen är sedan något som borde vara uppenbart i varje svar man ger, så att det blir uppenbart hur man kan hjälpa företaget att bli bättre och uppnå sina mål.

Samtidigt vill man inte gå för långt och det kan vara en rätt fin linje. Man vill såklart inte verka skrytsamt eller självgod. Det bästa är om man man ge en självsäker och ärlig redogörelse som gör ens kompetenser rättvisa.

Konkreta exempel

Svaret på frågan om ens styrkor ska i grund och botten visa upp ens främsta talanger och mer specifikt de talanger och styrkor som, som sagt, gör en till den perfekta kandidaten för jobbet. När man förbereder sig inför intervjun är det en bra idé att komma på en bra styrka som är avgörande för rollen man ansökt om, och sedan förbereda två eller tre andra styrkor som man kan nämna om det behövs. Följande tre regler är en bra vägledning när man formulerar sitt svar:

 1. Definiera de främsta styrkorna man har
 2. Identifiera den eller de styrkor som är mest relevanta för jobbet
 3. Vad beredd på att behöva förklara styrkorna med exempel

Här är exempel på svar till några av de vanligaste styrkorna som många anger i en jobbintervju:

 • Ledarskapsförmåga: ” Jag har en bra ledarskapsförmåga. Många av mina lyckade prestationer var beroende av mitt arbetsteam. Således är min förmåga att sätta ihop och leda olika team en av mina främsta förmågor. Jag föddes som ledare men ändå försöker jag alltid utveckla mina färdigheter och kunskaper på detta område. Det är därför jag skulle vara en utmärkt kandidat för det här jobbet”.
 • Analytiska kompetenser: ”Jag använder mina analytiska kunskaper för att förbättra mitt arbete. Jag applicerar ett rationellt och kreativt tillvägagångssätt för att ta itu med nya uppgifter och projekt. I allt mitt arbete strävar jag efter att uppnå högsta standard och effektivitet. Jag gör det genom att engagera mig i forskning, dataanalys och kommunikation med mitt team. Dessutom håller jag alltid reda på de senaste trenderna i branschen och fortsätter att lära mig”.
 • Problemlösning: ”Jag är en naturlig problemlösare. När ett problem uppstår kan jag behålla lugnet och vara fokuserad. Med andra ord kan jag brainstorma fram många nya lösningar och sedan testa dem för att hitta den bästa. Om det visar sig att en lösning inte funkar håller jag modet uppe och provar en annan lösning”.
 • Teamwork: ”Jag är definitivt en lagspelare och fungerar bra i grupp. Jag är bra på att skapa kontakt med och mellan mina kolleger. När två kolleger inte kommer överens har jag ofta agerat medlare. I grund och botten är jag helt enkelt bra på att få människor till att se bortom sina olikheter och jobba tillsammans mot ett gemensamt mål”.
 • Kommunikation: ”Jag kan kommunicera klart och tydligt. Under hela min karriär har jag lärt mig att kommunicera med olika typer av grupper och personer med olika bakgrunder”.

Vad är dina största svagheter?

Medan man definitivt vill koppla sina styrkor till den roll och företag man ansöker till så är det något man bör undvika det när det gäller ens svagheter. Om till exempel rollbeskrivningen för en position som telefonförsäljare listar utmärkta muntliga kommunikationskunskaper bör man inte säga att en av ens svagheter är att tänka ut snabba svar under ett telefonsamtal. Det gäller även om man har jobbat hårt för att förbättra den svagheten och känner sig något mer kompetent nu. Man vill helt enkelt fokusera så mycket det går på det man faktiskt kan bidra med och inte på det man saknar.

En bra idé är att förbereda några olika standardsvar när det kommer till ens svagheter att välja mellan i en intervju, och välja att prata om en svaghet som inte uppenbart hindrar en från att göra ett bra jobb i den aktuella rollen. Det bästa är om man kan erkänna sin svaghet, styra svaret mot en viktig insikt och sedan avsluta svaret på ett sätt som visar att man har emotionell intelligens och professionell mognad.

Det viktigaste när det kommer till att prata om sina svagheter är att inte välja en klyscha som ”Jag arbetar för hårt” eller ”Jag är en perfektionist”. Det är nämligen lätt hänt att det låter oärligt, omoget och otrevligt, det vill säga inga kvalitéer som kommer ge en jobbet.

Konkreta exempel

Exempel på hur man kan redogöra för sina största svagheter:

 • För stort fokus på detaljer: ”En av mina största svagheter är att jag fokuserar för mycket på detaljer på ett överdrivet sätt. För att förbättra detta har jag tränat på att fokusera på det större sammanhanget istället för på de små detaljerna”.
 • Brist på erfarenhet: ”Jag har ingen erfarenhet av den senaste programvaran inom försäljning. I min senaste tjänst har jag använt en annan programvara. Den uppdaterades ofta och på grund av det är jag säker på att jag kommer lära mig att använda den nya programvaran snabbt. Jag är proaktiv och lär mig snabbt och enkelt”.
 • Otålig: ”Jag kan bli väldigt otålig ibland. Det kan i sin tur leda till att jag skapar stress i mitt arbetsteam på grund av onödig press från min sida. Men jag lär mig ständigt att lita på mina medarbetare och jag är numera mer fokuserad på arbetets kvalitet istället för på hur lång tid det tar att slutföra det”.
 • Skjuter upp saker: ”Ibland skjuter jag upp uppgifter och jobbar inte hårt förrän i sista minuten. Det leder till att jag ibland gör mina kolleger och chefer stressade för de tror att jag inte kommer kunna möta min deadline. På grund av det har jag börjat göra scheman som kartlägger allt jag behöver göra de kommande veckorna. Jag sätter också egna deadlines som ligger före officiella deadlines. På så sätt stressar jag inte upp de omkring mig”.
 • Bristande självförtroende: ”Ibland har jag svårt för att lita på mina egna idéer och i möten kan jag vara rätt blyg. Det har lett till att jag gått miste om möjligheter till att dela med mig av bra idéer och lösningar. Jag har att börjat i en teatergrupp för att känna mig mer självsäker. Dessutom använder jag en strategi där jag har fler enskilda samtal med mina kolleger, eftersom jag trivs bättre under de omständigheterna.

Slutsats

När man svarar på frågorna om vad ens största styrkor och svagheter är i en intervju är det allra viktigaste att vara genuin. Därtill är det bra att illustrera sina svar med ett beskrivande exempel från det verkliga livet. När man berättar om sina styrkor bör man koppla dem till företaget och rollen i fråga, och när det gäller ens svagheter bör man alltid avsluta sitt svar med en positiv twist och beskriva hur man utvecklats.

Vera Kristen

Vera Kristen

Vera är Content Editor på Projektledning.se. Hon är utbildad inom projektledning, reklam och PR med en examen från Stockholms Universitet. Vera har arbetat som projektledare på flera företag.