Varför är det viktigt att undersöka ett företags styrkor och svagheter?

I denna text kommer vi att gå igenom vikten av att förstå ett företags styrkor och svagheter, samt hur detta kan hjälpa företag att växa.

Detta kan man göra på olika sätt, med ett mycket populärt och användbart verktyg är SWOT-analysen.

Denna hjälper till att identifiera styrkor och svagheter, men också hur dessa kan användas på bästa sätt.

Framför allt kan det vara praktiskt att genomföra en SWOT-analys inför stora beslut eller då man vill maximera resultat och fördela sina resurser på bästa sätt.

Varför är det viktigt att undersöka ett företags styrkor och svagheter

För att kunna växa som företag behöver man ha god kunskap om sina styrkor och svagheter men också hitta sätt att använda denna information till sin fördel.

Målet med texten är därför att hjälpa dig som läser att förstå vad företag och organisationer kan vinna på att genomföra denna typ av analyser.

Varför är det viktigt att undersöka ett företags styrkor och svagheter?

Kunskap om styrkor och svagheter är A och O för att kunna planera och sätta upp framgångsrika strategiska mål för ett företag. Att få kunskap om sina specifika styrkor och svagheter är ingen enkel sak, och därför kan en mer objektiv analys, såsom en SWOT-analys, vara ett bra verktyg.

Planera strategiskt för tillväxt

En viktig anledning till att förstå sina styrkor och svagheter är att man bättre kan planera för tillväxt. Detta eftersom man kan utnyttja sina styrkor till max om man känner till dem. På så vis kan man sätta upp strategiska tillväxtmål som baseras på att man drar nytta av sina styrkor. Ofta är resurser fördelade på ett sätt som inte är optimalt för företaget. När styrkor och svagheter är identifierade kan man välja om man vill lyfta sina styrkor ytterligare eller fördela resurserna för att vända svagheter till styrkor.

Konkurrenskraft på marknaden

För att kunna vara konkurrenskraftig gentemot företag som agerar på samma marknad behöver man förstå vad som utmärker en. På så vis kan man lyfta sina styrkor och använda dessa för att särskilja sig gentemot konkurrenter. Ofta räcker det inte bara att förstå sina egna styrkor och svagheter internt, utan dessa måste tolkas mot en större bild. Genom att analysera den marknad man verkar på kan man få en inblick i hur man bäst utnyttjar sin potential.

Några praktiska tips inför SWOT-analysen

För att ens SWOT-analys ska bli så framgångsrik som möjligt kan det vara bra att ha koll på vissa grundläggande delar. Det absolut viktigaste är att man bjuder in kompetenta personer i analysarbetet och ser till att de känner sig fria att uttrycka sig om allt. På så vis missar man ingenting viktigt utan kan dra nytta av hela bilden. Det är också viktigt att de personer som bjuds in i analysen kommer från olika avdelningar på företaget, eftersom man då får en mer korrekt och mångsiding analys. Det kan vara bra att låta alla deltagare uttrycka sig fritt och individuellt innan själva diskussionen börjar. Detta eftersom det är vanligt att man påverkas av andras tankar och åsikter.

Vera Kristen

Vera Kristen

Vera är Content Editor på Projektledning.se. Hon är utbildad inom projektledning, reklam och PR med en examen från Stockholms Universitet. Vera har arbetat som projektledare på flera företag.