Roliga kickoff-aktiviteter: 6 st aktiviteter som passar din grupp

Företag och organisationer består av individer, och att skapa bästa möjliga samarbete mellan dessa är grundläggande för att verksamheten ska fungera bra.

För att sätta i gång en uppstart av ett teamarbete, ett projekt eller vad det än kan vara är det därför smart att anordna en kickoff.

Det ger människor en chans att lära känna varandra, bygga förtroende och samarbetsstrategier redan innan projektet satts i gång.

Kick-off aktiviteter

För att kickoffen ska bli framgångsrik gäller det dock att man hittar bra aktiviteter som passar gruppen.

Vi har därför satt ihop en lista på några av de mest populära kickoffaktiviteterna och instruktioner till hur de går till.

Roliga kickoff-aktiviteter #1: Två sanningar och en lögn

För att sätta i gång kickoffen är det bra att börja med att introducera deltagarna. Ofta är deltagarna lite osäkra och trevande i början och behöver en liten push för att våga prata med varandra. Två sanningar och en lögn en perfekt aktivitet som inte kräver särskilt mycket tid och som hjälper alla deltagare att lära känna varandra lite bättre.

Gör så här: Det första man behöver göra är att utse en moderator. Denna person ber alla deltagare att berätta tre saker om sig själva, två sanningar och en lögn, vilka sedan skrivs ned och samlas in av moderatorn. Detta kan göras på plats om gruppen är mindre, eller i förväg för att skapa en snabb uppstart. Sedan står hela gruppen i en ring och moderatorn inleder med att presentera personerna och ber sedan gruppen gissa vilket av påståendena som är en lögn. Efter att man tagit reda på vilket påstående som var falskt får personen berätta historien bakom sina sanna påståenden. Detta hjälper deltagarna att få en inblick i vilka alla är, och gör det enklare att hitta samtalsämnen senare under dagen.

Tips: För en snabbare version av aktiviteten kan man skippa moderatorn och be alla deltagare introducera sig själva.

Vad behövs: En moderator

Tidsåtgång: Cirka 30 minuter, längre beroende på gruppens storlek

Passande plats: Fungerar var som helst

Roliga kickoff-aktiviteter #2: Människobingo

De allra flesta har någon gång testat på bingo, och därför är människobingo en aktivitet som går snabbt att förstå och är enkel att lära ut. Även denna aktivitet lämpar sig bra att utföra tidigt under en kickoff, eftersom den bygger på att lära sig nya saker på deltagarna. Utöver att uppmuntra till interaktion skapar den också ett roligt sätt att lära känna varandra genom att man får intervjua varandra. För att koppla sin människobingo till företaget kan man välja att ha jobbrelaterade påståenden.

Gör så här: Först och främst behöver man förbereda bingobrickor med 5×5 rutor fyllda med påståenden. Dessa kan bara personliga eller jobbrelaterade och kan exempelvis vara ”Har varit i Hollywood”, ”Har någon gång somnat under ett möte”, ”Äger en hund”. Nu är det dags för deltagarna att försöka få bingo genom att hitta andra deltagare som stämmer in på påståendena. Man går helt enkelt runt och frågar andra personer för att kunna kryssa i sin bingobricka och uppnå bingo.

Vad behövs: Förberedda bingobrickor med personliga påståenden

Tidsåtgång: 1 timme

Passande plats: Fungerar inomhus och utomhus

Roliga kickoff-aktiviteter #3: Skattjakt

En skattjakt kan fungera som en bra kickoffaktivitet då man vill dela in den större gruppen i mindre, exempelvis för att skapa ett sporrande tävlingsmoment eller mer personlig kontakt. Ett roligt sätt att utföra skattjakten på är att göra den mer kreativ för deltagarna. I stället för att man anger exakt vad det är de ska leta efter så ger man dem en vag beskrivning och låter deras fantasi flöda. Detta gör att gruppen har roligt tillsammans och uppmuntrar samtidigt brainstorming och kommunikation.

Gör så här: Sätt ihop en skattjakt där deltagarna ombeds hitta olika saker för att få poäng. För att göra skattjakten extra rolig kan dessa föremål vara vagt beskrivna. Exempel på en sådan beskrivning kan vara ”hitta något som låter högt”. Teamet kan sedan på olika kreativa sätt dokumentera sina fynd och visa upp dessa för resten av deltagarna. Om man vill addera ett tävlingsmoment till aktiviteten räknar man helt enkelt ihop poängen och utser en vinnare av skattjakten. Denna aktivitet kan utföras både inne på kontoret eller ute på stan.

Vad behövs: En lista med skatter deltagarna ska leta efter.

Tidsåtgång: 2–3 timmar.

Passande plats: Fungerar både utomhus och inomhus.

Roliga kickoff-aktiviteter #4: Mordmysterium

En spännande kickoffaktivitet som blivit alltmer populär är mordmysterium. Denna aktivitet kräver mer tid och engagemang av deltagarna och ofta utförs den under en middag utanför kontorstid. Genom att samla sina deltagare till ett mordmysterium bygger man personlig kontakt samtidigt som man skapar en lekfullhet. Detta genom att deltagarna får leva ut sina karaktärer och spela teater tillsammans. Mordmysterium passar ofta extra bra på en kickoff för ett nytt projekt eftersom den blir en gemensam rolig upplevelse som deltagarna kan minnas och prata om efterhand.

Gör så här: Det absolut vanligaste är att man bokar sitt mordmysterium genom ett externt företag. Detta eftersom allt material och all information då redan finns på plats. Det är då vanligt att man tillsammans går till en middag och väl på plats får information om sin karaktär och vad man ska göra under middagen. Uppgiften för alla deltagare blir att lösa mordmysteriet genom diskussion och kommunikation. Varje deltagare får en gästlista samt personliga ledtrådar och instruktioner som är kopplade till ens egen karaktär, och uppgiften blir att under middagen försöka lista ut hur mordet gått till och vem vid bordet som är mördaren.

Vad behövs: Bokas oftast via ett externt företag

Tidsåtgång: Flera timmar, ofta en hel kväll

Passande plats: Inomhus

Roliga kickoff-aktiviteter #5: Samuraj

En rolig aktivitet som går snabbt att utföra och som utmanar gruppens koordination och taktkänsla är Samuraj. Denna aktivitet är mer lekfull och kommer garanterat generera en del skratt bland deltagarna vars uppmärksamhetsförmåga sätts på prov. Det gäller att vara uppmärksam och snabbtänkt under tiden man leker Samuraj.

Gör så här: Samla alla deltagare i en ring. Det är bra om man har ganska gott om plats mellan varandra för att undvika att man råkar slå till någon annan. Leken börjar med att en person svingar sitt samurajsvärd (två utsträckta armar som håller i ett fiktivt svärd) mot en annan person i ringen, samtidigt som man utbrister ”Hajja!”. Denne behöver då försvara sig, och detta görs genom att man svingar upp sitt eget luft-samurajsvärd ovanför sitt huvud och samtidigt utbrister ”Hajja!”. Personerna som står till vänster och höger om den som blivit träffad ska då, exakt samtidigt och koordinerat, svinga sina samurajsvärd mot den träffades mage och tillsammans utbrista ”Hajja!”. Efter att detta skett börjar leken om och man fortsätter tills någon tappar bort sig, glömmer svinga sitt svärd, eller glömmer utbrista ”Hajja!”. När detta sker, åker man ut, och leken fortsätter tills det endast är en eller ett par personer kvar i ringen.

Vad behövs: Ingen utrustning är nödvändig.

Tidsåtgång: 30 minuter.

Passande plats: Passar både inom- och utomhus.

Roliga kickoff-aktiviteter #6: Maffia

Maffia är en lek som passar bra för både mindre och större grupper och som skapar en mer intim stämning under kickoffaktiviteten. Den tar lite längre tid att utföra, men är ofta ett uppskattat inslag under dagen och gör att deltagarna får möjlighet att knytas samman till ett starkare team.

Gör så här: Aktiviteten inleds med att alla sätter sig i en ring. Efter detta delar spelledaren ut roller till deltagarna, och dessa hålls hemliga för de andra. Det ska vara några som är maffia, några som är hederliga bybor, en som är läkare och en spion. Målet med aktiviteten är att de som är bybor vill vinna över maffian, och maffian vill vinna över byborna.

Leken inleds med att spelledaren ber alla deltagare att sova, eftersom det är natt i staden. Sedan ber hen läkaren att vakna och peka ut en deltagare denne vill skydda. Efter att läkaren stängt sina ögon vaknar maffian och pekar ut en av deltagarna som de vill döda. När detta skett somnar maffian och spionen vaknar. Spionen får då möjlighet att peka på någon och spelledaren gör då tummen upp eller ner, beroende på om personen är bybo eller maffia. Efter detta vaknar staden.

När staden vaknat berättar spelledaren vad som skett under natten. Detta kan antingen ”det har skett ett mordförsök!” om läkaren lyckats skydda precis den person som maffian kommit överens om att döda. I värsta fall kungör spelledaren att det skett ett mord, och den personen som blivit mördad är då ute ut leken. Sedan skapas själva spänningen i leken. Deltagarna börjar diskutera vilka de tror är maffia och ska tillsammans komma överens om vem de ska anklaga och döma till döden. Detta sker helt öppet och maffiadeltagarna kommer självfallet låtsas vara oskyldiga och samtidigt peka ut oskyldiga bybor som maffia. Här av maffian ett övertag eftersom de vet vilka andra deltagare som de samarbetar med, och även spionen som under natten kan få information om vem som är god och ond.

Under den fiktiva rättegången gäller det att tala för sin sak och försöka undvika att bli dömd till döden av de andra byborna. Detta gör att maffia blir en aktivitet som hjälper deltagarna att bygga upp sin övertalningsförmåga och bli bättre på att tala inför grupp.

Vad behövs: En spelledare.

Tidsåtgång: 2 timmar.

Passande plats: Inomhus, gärna en i en bekväm soffgrupp eller på en matta.

Vera Kristen

Vera Kristen

Vera är Content Editor på Projektledning.se. Hon är utbildad inom projektledning, reklam och PR med en examen från Stockholms Universitet. Vera har arbetat som projektledare på flera företag.