När passar en Produktorganisation?

I denna artikel kommer vi att besvara frågan ”När passar en produktorganisation?”.

För att få en överblick av vad produktorganisation är kan man föreställa sig ett företag som arbetar för att utveckla en specifik produkt.

Inom produktorganisationen samverkar alla avdelningar och kompetenser för att på bästa sätt tillverka och utveckla produkten.

Det innebär att avdelningarna är mindre definierade och det sker tydlig kommunikation och mycket samarbete mellan olika kompetensgrupper på företaget.

När passar en Produktorganisation

Genom att arbeta brett kan man få tillgång till viktiga insikter som man hade gått miste om ifall funktionerna varit mer uppdelade i avdelningar som det exempelvis ser ut i en funktionsorganisation.

Den kunskap man får tillgång till kan sedan föras över inom avdelningen specifika arbete och utveckla både produkt och organisation.

Målet med denna artikel är att ge kunskap om vad produktorganisation är och för vem det passar.

När passar en produktorganisation?

En produktorganisation passar bäst på företag som är specialiserade för att ta fram en viss typ av produkt eller tjänst. Fokuset på arbetet ligger på själva produkten och utvecklandet av denna, och inte lika mycket på avdelningarnas specifika funktioner.

Så organiseras produktlagen

Inom produktorganisation ordnar man ofta produktlag, alltså individer med olika expertområden som satts ihop för att tillsammans samarbeta i arbetet med produktutvecklingen. Produktlagen kan vara olika stora och innehålla olika kompetenser beroende på produkten. Ett mindre produktlag innehåller några individer från olika avdelningar på företaget samt en produktchef som leder arbetet. Mindre produktlag kan förekomma på mindre företag på grund av arbetsstyrkans storlek, men även om större företag om produkten är relativt enkel och snabbutvecklad.

I medelstora produktlag behöver man ofta flera produktchefer och en tydligare hierarkisk struktur för att arbetet ska bli effektivt. För de stora produktlagen, som ofta fokuserar på utveckling av flera produkter samtidigt, behövs ännu fler chefer som kan leda arbetet och fördela uppgifterna.

Olika produktorganisationer

Produktorganisationer kan se lite olika ut beroende på företagets natur. Den vanligaste produktorganisationen, som också är den som beskrivs i denna text, har sitt fokus på själva produktutvecklingen. Då är hela arbetet fokuserat på att effektivisera och förbättra produkten och organisationsformer utvecklas för att hjälpa till i det arbetet.

Produktorganisationen kan dock även vara fokuserad på egenskaper hos produkten, eller marknadssegment. Om man fokuserar organisationen till egenskaper innebär det att flera olika produkter som delar en specifik egenskap, exempelvis en serie batteridrivna bilar hos en bilutvecklare, kan samorganiseras i produktorganisationen. Då är det en specifik grupp som arbetar med de produkter som delar egenskapen. Om man har en bred marknad med olika kundgrupper kan man i stället välja att organisera sina anställda efter produktens marknadssegment.

Fördelarna med produktorganisation

Produktorganisationen hjälper ett företag att fokusera och utveckla sin kunskap om en viss produkt eller ett visst tillverkningssätt. Det gör att man på ett mycket effektivt sätt kan möta sina kunders behov och snabbt omfördela arbetet då marknaden förändras. Dessutom kan avdelningar som är ansvariga för olika typer av produkter tävla med varandra på ett sätt som sporrar arbetet och driver företaget framåt.

Vera Kristen

Vera Kristen

Vera är Content Editor på Projektledning.se. Hon är utbildad inom projektledning, reklam och PR med en examen från Stockholms Universitet. Vera har arbetat som projektledare på flera företag.