Lära Känna-Övningar: 14 st effektiva övningar för att lära känna varandra

De allra flesta personer beter sig på lite olika sätt när de befinner sig i en gruppsituation där de aldrig tidigare varit, jämför med hur de beter sig tillsammans med personer de känner väl.

En del blir automatiskt mer tillbakadragna, medan andra försöker ta rampljuset direkt.

Hur som helst tar det ofta lite tid innan en grupp personer blir bekväma med varandra och innan gruppdynamiken är fastställd.

Lära känna övningar

Detta är särskilt viktigt att förstå i affärssammanhang, där personer ofta introduceras till nya kollegor, nya projektteam och så vidare.

I den här artikeln ges ett antal exempel på lära känna-övningar som kan vara bra att genomföra vid starten på möten för att lätta på stämningen.

Lära känna övningar par

Vad är lära känna-övningar?

Lära känna-övningar är aktiviteter som syftar till att få alla deltagare att känna sig sedda, hörda och bekväma med att uttrycka sig i gruppen.

Även personer som känner varandra sedan tidigare kan med fördel delta i denna typ av aktivitet, eftersom det ofta också fungerar som en uppvärmningsövning för att få kreativiteten att flöda.

Fördelar med lära känna-övningar

Det finns många fördelar med att göra ett par snabba lära känna-övningar.

En av de största fördelarna är att det gör personerna mer bekväma i den nya gruppsituationen.

Om en person känner sig obekväm är det till exempel svårare för denne att ge uttryck för sin kreativitet och kanske till och med att våga ta plats.

En annan fördel är att det får personerna att veta mer om varandra, vilket i sin tur tenderar att skapa mer empati i gruppen som helhet.

När en person i högre grad förstår varför någon annan beter sig på ett visst sätt, har personen ofta lättare att ha överseende med beteendet i sig och fokusera på gruppens syfte och problemlösning.

Lära känna-övningar ökar helt enkelt förståelsen för att alla är olika.

Lära känna-övningar #1: Tre påståenden

Denna klassiska lära känna-övning är ett perfekt sätt att lära känna andra personer i gruppen lite bättre på ett underhållande sätt.

Gör så här: Beroende på hur stor gruppen är kan det vara bra att dela in den i mindre grupper om tre till fem personer.

Varje person får en lapp och en penna och ombeds skriva ned tre påståenden om sig själv, varav två ska vara sanna och ett ska vara påhittat.

När alla är klara ska deltagarna i tur och ordning läsa upp sina påståenden och det är upp till de övriga deltagarna att gissa vilket påstående som är påhittat.

Fördelen med denna övning är att den låter deltagarna själva välja vad de vill dela med sig av till gruppen, vilket ofta gör att personerna känner sig mer bekväma med situationen.

Vad behövs: Minst tre personer, pennor, lappar

Tidsåtgång: Cirka 15 minuter

Passande plats: Nästan var som helst – inomhus, utomhus, kring ett bord eller stående

Lära känna-övningar #2: Högsta gemensamma nämnare

Ytteligare en klassisk lära känna-övning är Högsta gemensamma nämnare.

Gör så här: Om man har en stor grupp kan det vara lämpligt att dela in den i mindre grupper på mellan tre och fem personer.

Uppgiften för varje grupp är att inom fem minuter hitta någonting som så många som möjligt i gruppen har gemensamt.

Det kan vara att man rest till ett visst land, att man har x antal syskon, att man äger en viss typ av husdjur eller vad som helst.

Ju mer oväntad och annorlunda gemensamma nämnare, desto bättre!

Efter fem minuter får varje grupp presentera deras gemensamma nämnare för de andra.

Vill man lägga in ett tävlingsmoment kan man till exempel be grupperna rösta på den bästa eller mest oväntade gemensamma nämnaren.

Vad behövs: Minst tre personer, inga övriga hjälpmedel

Tidsåtgång: Cirka 10 minuter

Passande plats: I princip var som helst – det är en mycket flexibel övning vad gäller plats

Lära känna-övningar #3: Klurig tvärtomövning

De flesta känner nog till den klassiska festleken sanning eller konsekvens.

Denna övning är en nerskalad version av sanning eller konsekvens med

Gör så här: Varje person ombeds komma på någonting om sig själv, exempelvis att man rest utanför Europa.

Varje person får därför i tur och ordning ställa sig upp och göra ett uttalande, vilket ska vara det motsatta påståendet.
I det här fallet är det alltså ”Jag har aldrig rest utanför Europa”.

Alla andra personer i gruppen som aldrig rest utanför Europa ställer sig då också upp, medan de som har rest utanför förblir sittandes.

Denna övning är rolig för att den tenderar att göra deltagarna lite förvirrade, vilket inte sällan leder till skratt och skapar energi i rummet.

Vad behövs: Minst tre personer, i övrigt inga hjälpmedel, förutom möjlighet att sitta ned

Tidsåtgång: Cirka 10 minuter

Passande plats: Någonstans med möjlighet att sitta ned

Lära känna-övningar #4: Speedmingel

Denna övning är en version av speed-dating – samma koncept men ett annat syfte.

Gör så här: Ställ stolar i två cirklar, en yttre och en inre, med den inre cirkelns stolar vända mot den yttre så att deltagarna sitter mittemot varandra.

Hälften av deltagarna sätter sig i den yttre cirkeln och den andra hälften i den inre.

Därefter ger övningsledaren gruppen ett ämne att prata om och personerna som sitter mittemot varandra ska under en given tid – förslagsvis tre minuter – prata om detta ämne.

Efter att tre minuter passerat bryter ledaren konversationerna och ber personerna i den yttre cirkeln att flytta ett steg åt vänster så att alla får en ny samtalspartner.

Därefter ger övningsledaren gruppen ett nytt ämne och ett nytt mingeltillfälle på tre minuter startas.

Exempel på ämnen att låta gruppen diskutera är:

  • Det bästa med mitt jobb just nu
  • Det viktigaste i mitt liv just nu
  • En sak jag ser fram emot
  • Vad jag gör när jag inte jobbar
  • Någonting jag är stolt över

Vad behövs: En större grupp deltagare är att föredra (minst runt 15-20 personer) stolar

Tidsåtgång: Beror på antal deltagare (tre minuter per mingeltillfälle)

Passande plats: Inomhus

Lära känna-övningar #5: Utanför min dörr

Den här övningen är vanligtvis mycket uppskattad eftersom den går utanför de vanliga samtalsämnena som vad man heter och vad man jobbar med.

Gör så här: Instruktionerna är enkla – varje person ombeds säga sitt namn och sedan beskriva hur entrén till deras hus ser ut.

Man kan med fördel även beskriva lukter, ljud och färger och kanske inkludera detaljer som att det blir väldigt halt på ett visst ställe utanför dörren när det regnat, att växten som står utanför dörren planterades för tio år sedan eller vad som helst som ger beskrivningen en minnesvärd tvist.

Vad behövs: Minst två personer, inga hjälpmedel

Tidsåtgång: Beroende på hur många personer (cirka två minuter per person)

Passande plats: Inomhus eller utomhus

Lära känna-övningar #6: Jag – idag och i framtiden

Denna övning har två analysdelmoment och ett reflektionsmoment.

Även analysdelen i sig består av två delar, först fokuserar man först på nutiden och sedan på framtiden.

Gör så här: Varje deltagare skriver sitt namn eller ritar en bild av sig själv mitt på ett papper.

Runt namnet eller bilden skriver man sedan ord som definierar en själv idag, exempelvis man, norrlänning, pappa, morbror, fotbollsintresserad och så vidare.

När man känner sig färdig markerar man de tre ord man tycker är viktigast just nu.

Därefter gör man samma sak på ett nytt papper, men fokuserar då på framtiden och inkluderar ord som beskriver ens ”framtids-jag”.

Även här markerar man sedan de tre ord man tycker är viktigast.

Därefter samlas man i grupper på max fem personer och presenterar dels sitt nutida jag, dels sitt framtida jag, genom att bara nämna de tre utvalda orden.

Om man vill kan man reflektera ytterligare i grupperna och diskutera exempelvis vad man behöver göra för att nå sitt framtida jag.

Vad behövs: Minst två personer, papper och penna

Tidsåtgång: 5 + 5 minuter för analys, 10 minuter för presentation och reflektion

Passande plats: Inomhus

Lära känna-övningar #7: Fisken i vattnet

Den här övningen passar utmärkt för en grupp personer som aldrig träffat varandra tidigare.

Den är ett ypperligt alternativ till att låta alla personer presentera sig genom att berätta vad de jobbar med och hur länge de varit anställda.

Gör så här: Man ber alla presentera sig genom att besvara frågan ”När trivs du som fisken i vattnet?”.

Det vill säga, man ber varje deltagare beskriva vad de sysselsätter sig med när de gör någonting de verkligen tycker om och anser sig bra på.

Detta behöver inte nödvändigtvis vara jobbrelaterat.

Genom att göra detta får de andra personerna en insikt i vad man har för egenskaper och förmågor, vilket tenderar att vara betydligt lättare att komma ihåg än vilken specifik roll personen har i företaget.

Vad behövs: Minst två personer, inga övriga hjälpmedel

Tidsåtgång: 10 minuter

Passande plats: Inomhus eller utomhus

Lära känna-övningar #8: Jag tycker om…

Detta är en av de enklaste lära känna-övningarna som går att göra, men dess enkelhet gör den också otroligt flexibel och den passar i alla möjliga sammanhang.

Gör så här: Den går ut på att varje deltagare får avsluta meningen ”Jag tycker om…” tre gånger, och sedan avsluta meningen ”Men jag tycker inte om…”.

Varje deltagare får således berätta om tre saker de uppskattar och en sak de inte är så förtjusta i.

Man kan beskriva såväl intressen och aktiviteter som beteenden.

Övningsledaren bör naturligtvis se till att deltagarnas svar inte upplevs som kränkande eller att de går till personangrepp på någon annan.

Vad behövs: Minst två personer, i övrigt krävs inga hjälpmedel

Tidsåtgång: Beror på antal deltagare men runt 10 minuter per fem deltagare

Passade plats: Inomhus eller utomhus

Lära känna-övningar #9: Önskedagen

Denna övning är ett sätt att presentera sig utan att fokusera så mycket på arbetslivserfarenhet, utbildning och så vidare, utan den går istället på ett mer personligt plan.

Gör så här: Varje deltagare ombeds ta några minuter att fundera på hur den skulle spendera en helt ledig dag utan några måsten.

Helt enkelt en dag som man oftast inte har möjlighet till på grund av allt annat som försiggår i livet.

Beroende på hur stor gruppen är delar man in den i mindre grupper eller par där deltagarna får presentera sin önskedag för de andra.

Ett valfritt sista moment kan vara att sedan återsamla samtliga grupper och be dem kort redovisa för sina dagar, eller vad de lärde sig om sina gruppkamrater genom övningen.

Vad behövs: Minst två personer, i övrigt krävs inga hjälpmedel

Tidsåtgång: Beror på antal deltagare, men cirka 20 minuter

Passade plats: Inomhus eller utomhus

Lära känna-övningar #10: Kontaktannonsen

Detta är en underhållande övning som kanske till och med upplevs som nostalgisk av deltagare som är av en viss ålder!

Gör så här: I den här övningen ombeds varje deltagare att skriva en presentation av sig själva i formatet av en kontaktannons på en lapp.

Några exempel på rubriker är ”Vänner sökes”, ”Lagkamrater sökes” och ”Medgrundare sökes” – naturligtvis beroende på hur man väljer att presentera sig själv och sina intressen.

När alla har skrivit sin kontaktannons samlas lapparna ihop och läggs i en skål.

Skålen skickas sedan laget runt och varje person får chansen att läsa en lapp.
Efter att en lapp är uppläst får resten av gruppen gissa vem som skrivit annonsen och efter att de tagit ett beslut får den rättmätiga författaren ge sig till känna.

Man kan med fördel låta följdfrågor och småprat kring varje annons för att lära känna personen ytterligare.

Denna övning erbjuder nästan garanterat många skratt och möjligheter att lära känna varandra bättre.

Vad behövs: Minst fem personer, papper, penna, skål

Tidsåtgång: 20-30 minuter

Passande plats: Inomhus

Lära känna-övningar #11: Namnbytet

För att denna övning ska vara effektiv krävs en relativt stor grupp, gärna minst tio personer.

Gör så här: Övningen går ut på att deltagarna går runt och skakar hand med varandra och presenterar sig genom att säga sitt namn.

I samband med att man skakar hand, byter deltagarna namn.

När personerna sedan går till nästa person, använder de sig av sina ”nya” namn, men byter då namn igen till det namnet som den andra personen presenterar sig med.

Detta kommer att skapa viss förvirring, vilket sannolikt kommer att lea

Övningen går ut på att alla personer ska få tillbaka sitt eget namn.

När detta sker kan personen sätta sig ned.

Så länge ingen glömmer bort sitt tillfälliga namn kommer varje person att få tillbaka sitt eget namn.

Vad behövs: Minst tio personer, inga hjälpmedel (förutom en hyfsat stor yta att röra sig på)

Tidsåtgång: 20-30 minuter

Passande plats: Inomhus eller utomhus, så länge deltagarna har tillräckligt med plats att röra sig

Lära känna-övningar #12: Namnbingo

Detta är en rolig övning som brukar generera en hel del intressanta historier.

Gör så här: Inför den här övningen förbereder övningsledaren bingolappar med 12-15 rutor innehållandes olika, relativt generiska, beskrivningar.

Några exempel kan vara ”Kan spela piano”, ”Har besökt Glasgow”, ”Äger ett husdjur” och ”Håller på Frölunda”.

Dessa bingolappar delas ut till deltagarna som därefter ska gå runt och intervjua andra personer för att kunna bocka av de olika rutorna.

Om man hittar en person som till exempel besökt Glasgow, ska man notera denna persons namn i rutan.

Personen som först fyllt en hel rad med namn ropar ”Bingo!”.

Om tid tillåter kan man sedan fortsätta för att fylla två rader eller hela bingolappen.

Vad behövs: Minst tio personer, utskrivna bingolappar, pennor

Tidsåtgång: Cirka 20 minuter

Passande plats: Inomhus

Lära känna-övningar #13: Intervjupresentation

Syftet med den här övningen är att två personer presenterar varandra.

Gör så här: Deltagarna delas in i par och några minuter avsätts för paren att intervjua varandra.

Man kan antingen hjälpa till med förberedda frågor, eller låta paren intervjua varandra fritt.

Därefter får de presentera varandra inför resten av gruppen.

Om den totala gruppen är mycket stor kan det vara en god idé att låta paren presentera för mindre grupper, dels för att spara tid, dels för att alla kanske inte är bekväma med att tala inför en stor grupp.

Fördelen med den här övningen är att deltagarna får reda på ganska mycket om varandra på väldigt kort tid.

Det kan därför vara en utmärkt övning för grupper som aldrig tidigare träffat varandra.

Vad behövs: Minst åtta personer, inga övriga hjälpmedel

Tidsåtgång: Cirka 20 minuter

Passande plats: Inomhus

Lära känna-övningar #14: Oavslutade meningar

I den här övningen är det fördelaktigt om alla personer kan sitta i en ring eller åtminstone se varandra.

Gör så här: Övningsledaren inleder en mening, exempelvis ”Nästa år vill jag…” och ber första deltagaren att avsluta meningen.

Denna person inleder sedan en ny mening, till exempel ”Jag tycker att alla borde…”, vilken personen bredvid får avsluta.

Sedan går man laget runt tills alla har fått inleda och avsluta en mening.

Det går också naturligtvis att fortsätta flera varv beroende på hur mycket tid som finns tillgängligt och hur många personer som deltar.

Vad behövs: Minst fem personer, inga övriga hjälpmedel krävs

Tidsåtgång: Cirka 10-15 minuter

Passande plats: Någonstans där deltagarna har möjlighet att sitta i en ring

Sammanfattning

Det finns många sammanhang när en lära känna-övning är lämplig att genomföra.

Det säger sig självt att de är mycket användbara vid tillfällen när en grupp personer som aldrig träffats tidigare ska introduceras till varandra.

Syftet med lära känna-övningar är framför allt att göra stämningen i rummet mer avslappnad, vilket i sin tur underlättar för resten av mötet.

Det kan dock även finnas fördelar att organisera denna typ av aktiviteter på arbetsplatser där personerna träffar varandra varje dag.

Oftast går det att modifiera övningarna så att de passar olika tillfällen, exempelvis genom att göra dem lite svårare eller mer specifika om personerna redan är bekanta med varandra.

Vera Kristen

Vera Kristen

Vera är Content Editor på Projektledning.se. Hon är utbildad inom projektledning, reklam och PR med en examen från Stockholms Universitet. Vera har arbetat som projektledare på flera företag.