Självledarskap Övningar: 8 st övningar för självledarskap

Distansarbete och digitala arbetsplatser ökar i takt med att aktivitetsbaserad arbetstid ofta är en självklarhet. Arbetsplatser blir alltmer föränderliga, där omorganisering och nya förutsättningar är en del av vardagen för många. Medarbetare och chefer med ett välutvecklat självledarskap är med andra ord ett måste på dagens flexibla arbetsplatser!

Självledarskap innebär att veta vem man är, vilka resultat man vill uppnå och sedan använda sin förmåga för att guida sig själv mot de målen. Här kan du läsa mer om självledarskap och få tips på bra självledarskapsövningar!

Sjalvledarskap ovningar

Övningar i självledarskap

Självledarskap handlar om att, som det låter, leda sig själv. Det innebär att vi måste veta vilka vi är, och vilka styrkor och svagheter vi har. Att arbeta med sitt självledarskap kan kännas utmanande, framförallt för att ingen runtomkring en märker av hur mycket arbete man lägger i. Det är heller inte många som vet den interna kamp som självledarskapet innebär när man går från vem man är till den man vill bli. Här kommer tre tips på övningar man kan göra för att förbättra sin förmåga att leda sig själv!

 

Självledarskap övningar #1: Medveten närvaro och kroppsscanning

Sjalvledarskap ovningar Medveten närvaro och kroppsscanning

Att träna upp vår medvetenhet hjälper oss att bli mer närvarande i våra känslor och tankar, vilket gör att vi blir mindre distraherade och mer koncentrerade. När vi inte är medvetna om hur inre och yttre processer påverkar oss riskerar vi att fokusera på fler saker, bli stressade och tappa motivation. Ökad medvetenhet är alltså ett bra steg att börja med när man vill träna upp sin förmåga till självledarskap. Nedan följer en övning med syfte att öka din medvetenhet, vilket på sikt kan leda till förbättrad koncentration, mer effektivitet och snabbare resultat!

 

Gör så här: Denna övning är bra eftersom den går att genomföra var som helst och i vilken position som helst. Det går lika bra att stå upp som att sitta eller ligga ner. Det är en fördel om du börjar i en bekväm position, gärna där rygg och nacke hålls raka. Känner du dig trött bör du inte välja att ligga ner, eftersom det då finns en risk att du blir så avslappnad att du somnar.

 

Börja med att bestämma hur länge du ska träna din medvetna närvaro. Börja sedan att i tur och ordning gå igenom alla kroppens olika delar. Stanna till vid varje kroppsdel och känn efter. Hur känns det i kroppsdelen? Kanske kan du känna att det pirrar, skaver, är varmt/kallt, ont, behagligt eller annat. Observera känslorna eller förnimmelserna, men agera inte på dem. Fortsätt istället vidare till nästa kroppsdel.

 

Under övningens genomförande kommer du med största säkerhet, speciellt om du är ovan, känna hur tankarna vandrar iväg. Försök att ha en neutral inställning till detta, bli inte besviken för att du har svårt att behålla koncentrationen. För istället lugnt och stilla tillbaka din koncentration till den kroppsdel du höll på med, och fortsätt sedan därifrån.

 

Försök planera in att göra övningen regelbundet, eftersom du då på ett konsekvent sätt tränar upp ditt undermedvetna i medveten närvaro. Det är viktigare att göra övningen regelbundet än att göra den under lång tid. Planera därför hellre in fem minuter flera gånger i veckan, än att göra en timme någon gång i månaden. Ett tips är att använda sig av en app eller ljudband, med hjälp av dessa vägleds du genom kroppsscanningen och det kan för vissa fungera bättre för koncentrationen.

 

Utrustning: Något skönt att sitta eller ligga på.

Tidsåtgång: Kroppsscanning kan ta allt från en minut till en timme eller mer.

 

Självledarskap övningar #2: Behåll medvetenhet under ett möte

Sjalvledarskap ovningar Behåll medvetenhet under ett möte

För att öka koncentrationen och närvaron under ett möte kan en form av kroppscanning genomföras även med folk omkring. Testa under nästa arbetsmöte! Att blir medveten om sina kroppsliga förnimmelser gör inte att koncentrationen på mötet minskar. Tvärtom kan det bidra med ökad närvaro och att man inte agerar instinktivt på känslor ska kan uppstå som reaktion på mötets innehåll.

 

Gör så här: Försök att bli medveten om kroppsliga förnimmelser, kanske kan du känna pulsslagen vid handleden eller hur vinden från fläkten blåser mot ditt ansikte. Kanske kan du märka att axlarna är uppe vid öronen, framförallt om du känner dig stressad eller trött.

 

Utrustning: Ingen utrustning behövs.

Tidsåtgång: 5 – 10 minuter.

 

Självledarskap övningar #3: Livshjulet

Sjalvledarskap ovningar Livshjulet

Livshjulet är en perfekt övning för att lära känna dig själv bättre! Den klargör vilka som är dina största behov och utmaningar för tillfället, och hjälper dig att göra rätt bland prioriteringarna. Med hjälp av Livshjulet kartlägger man områdena i sitt liv i en cirkel som liknar ekern på ett hjul, vilket är resonemanget bakom dess namn.

 

Gör så här: Börja med att rita en stor cirkel på ett papper. Dela upp cirkeln i flera olika tårtbitar, beroende på vilka områden i livet du vill fokusera på kan du ha allt från tre upp till tio stycken. De generella kategorierna som Livshjulet brukar innehålla är: Personlig utveckling, karriär, ekonomi, fritid, hälsa, relationer, kärlek och familj. Börja med att fylla i varje del av tårtbiten utifrån det önskade läge som du har kring varje område. Färglägg tårtbitarna inifrån navet och ut så långt du vill. Är en stor del av tårtbiten för kärlek fylld exempelvis, innebär det antagligen att man vill ha ett stort fokus på kärlek i sitt liv just nu. Är tårtbiten för karriär inte ifylld så mycket, representerar det att man inte vill ha så stort fokus på detta område.

 

Därefter övergår man till nästa steg, och byter också till en ny penna med en ny färg. Nu ska man fylla i tårtbiten utifrån hur situationen för varje område ser ut idag. Efter att detta är gjort får man en överskådlig bild av hur ens livssituation ser ut nu, och hur det relaterar till det önskade läget. Finns det obalans inom vissa tårtbitar, exempelvis att mycket fokus läggs på karriären idag, trots att det inte är representerat i det önskade läget, kan det vara dags att prioritera annorlunda. Det kan också bli tydligt var man ska lägga sitt fokus för att skapa balans i livshjulet.

 

Genom att klargöra vad man ska prioritera och vad man ska prioritera bort för att skapa sitt drömliv och hitta balans, möjliggör man också för ett ökat självledarskap. Genom Livshjulet får man insikt i vilken riktning man ska leda sig själv för att uppnå det man vill, och vad man behöver fokusera mindre på för att göra detta möjligt.

 

Utrustning: Pennor i två olika färger och papper.

Tidsåtgång: Ta dig gärna ordentligt med tid för denna övning, en timme eller mer.

 

Självledarskap övningar #4: Den årliga 3-stegs utvärderingskontrollen

Sjalvledarskap ovningar Den årliga 3-stegs utvärderingskontrollen

I syfte att växa i sitt självledarskap behöver man bli en riktigt duktig utvärderare. Genom utvärdering lär man känna sina styrkor och svagheter, vad man gör som fungerar bra och vad man behöver förändra för att bli ännu bättre. Många ledarskapscoacher rekommenderar en årlig utvärdering i slutet av varje år, och baserat på det skapa förutsättningar och målsättningar för kommande år. Gör dessa tre steg för att klargöra din livskarta och se till att du håller dig på rätt spår.

 

Steg 1: Utvärdera din självmedvetenhet för föregående år

Påbörja övningen genom att sätta dig ner i lugn och ro med papper och penna i slutet av året. Egentligen behöver inte övningen göras i slutet av ett år, det går lika bra att göra inför en större förändring eller närhelst man känner för det. Syftet är att utvärdera i syfte att kunna planera framåt. Med föregående år i åtanke, ställ följande frågor till dig själv (eller hitta på egna):

 • Vilken eller vilka personer har påverkat mig mest?
 • Vad lyckades jag med bäst?
 • Vilket var mitt största misstag/misslyckande/felsteg?
 • Hur tog jag hand om min känslomässiga, fysiska och psykiska hälsa?
 • Vilka viktiga saker gjorde jag inte/avslutade jag aldrig?
 • Vad lärde jag mig om mig själv?
 • Vilket ord beskriver min totala upplevelse av året?

Steg 2: Föreställ dig ditt kommande år

När du skriver ner svaren i föregående steg börjar du naturligt att fundera på hur saker och ting kan förbättras i framtiden. Med ökad medvetenhet kommer nya perspektiv och möjligheter till att fatt nya beslut, vilket är syftet med uppgiften i steg 2. När du funderar över möjligheterna att utvecklas och förbättra saker kommande år kan du använda dig av frågorna nedan för att sätta igång ditt tänkande.

 • Vad ser jag mest fram emot att lära mig?
 • Vilka förändringar vill jag allra mest uppnå?
 • Vad är jag villig att riskera för dessa förändringar?
 • Hur ska jag skapa mer glädje/tid/kärlek i mitt liv?
 • Vad ska jag säga ja till?
 • Vad ska jag säga nej till?

Ta gott om tid på dig att besvara frågorna, det kommer vara värt det. Genom att sammanställa vad som är viktigast för dig och vilka prioriteringar du behöver göra, blir det lättare att leda dig själv mot förändring. Det tydliggör dessutom för folk omkring dig vart du är på väg, och att du är en person man kan lita på.

 

Steg 3: Fatta beslut, förbind dig och implementera!

Det tredje steget i övningen är det mest utmanande. Här handlar det om att planera hur det ska bli verklighet av sina nya insikter, och att sätta planen i verket.

 • Ta svaren från steg 2 och skriv dina tio största åtaganden för kommande år.
 • Ranka dessa åtaganden utifrån hur betydande de är för dig.
 • Dubbelkolla din rangordning och stryk sedan över de fem nedre. En kortare lista förbättrar ditt fokus.
 • Inventera om du har tillräckligt med resurser och avsikter att faktiskt implementera din plan. Om du svarar nej på något av de återstående åtaganden, ta bort denna från listan. Det viktigaste är inte listans längd, utan att du är beslutsam kring de punkter som står där.
 • Börja arbeta med dina åtaganden!

Utrustning: Papper och penna.

Tidsåtgång: Ta gärna god till dig, 1 – 2 timmar.

 

Självledarskap övningar #5: Gör en känsla vs. logik-lista

Sjalvledarskap ovningar Gör en känsla vs. logik-lista

Kämpar du med känslomässig självkontroll? Självledarskap är som en pausknapp på din känslomässiga fjärrkontroll. Att skilja mellan din emotionella och rationella hjärna hjälper dig att upptäcka den bästa vägen framåt när du står inför en svår situation. Om du vill förbättra din emotionella intelligens och förtydliga beslutsprocesser är följande övning ett bra ställe att börja.

 

Gör så här:

 • Tänk på ett problem du för närvarande upplever och som kräver att du fattar ett beslut. Beskriv det.
 • Vad säger din emotionella hjärna dig att göra? Lista dina alternativ.
 • Vad säger din rationella hjärna dig att göra? Lista dina alternativ.
 • Jämför de två listorna du just gjort. Hur döljer dina känslor din rationalitet? Var ignorerar din rationalitet viktiga ledtrådar från dina känslor?

 

Utrustning: Papper och penna.

Tidsåtgång: 30 – 60 minuter.

 

Självledarskap övningar #6: Visualisera framgång

Sjalvledarskap ovningar Visualisera framgång

Genom att visualisera dig själv hantera en situation väl kan din hjärna förbereda sig inför svåra situationer, och sedan hantera dessa bättre när eller om de väl uppstår.

Gör så här:

 • Tänk på en återkommande situation där du har svårt att hantera dina känslor eller ditt beteende. Beskriv det.
 • Fundera nu på ett önskescenario för hur denna situation skulle hanteras av dig. Reflektera också över vilka positiva effekter ditt önskebeteende skulle resultera i.
 • Slut ögonen och visualisera önskescenariot och dess positiva effekter för ditt inre. Var specifik och se situationen framför dig i detalj. Se hur du agerar och upplev de positiva känslorna i ditt inre.

 

Ta din tid att gå igenom scenariot, och genomför gärna övningen regelbundet flera gånger innan den verkliga situationen närmar sig. På så vis tränar du din hjärna i att genomföra det önskade beteendet. Om du tidigare känt jobbiga känslor inför situationen kan visualisering hjälpa dig att styra dessa känslor till att istället bli positiva.

 

Utrustning: Ingen utrustning krävs.

Tidsåtgång: Cirka 15 minuter, gärna vid flera olika tillfällen.

 

Självledarskap övningar #7: Andas och räkna till 10

Sjalvledarskap ovningar Andas och räkna till 10

Detta kan vara den mest självklara och populära övningen när det kommer till självledarskap. Den har som avsikt att få kontroll på sina känslor och sin stressnivå i svåra eller stressfyllda situationer. I dagens hetsiga samhälle kan det till och med vara svårt att få en stund över till att andas ordentligt, samtidigt är det så otroligt viktigt för att fylla på med ny energi och lugna stirriga nerver.

 

Gör så här: Slut ögonen och andas djupt i några sekunder. Fokusera på att känna andetagen ordentligt, känn hur magen sträcker ut sig och hur luften färdas djupt ner i lungorna. Räkna samtidigt långsamt till ti. Det bästa sättet att göra detta på är att ta ett långsamt andetag och säga ”en” när du andas ut och sedan göra detta tills du når 10. Detta gör att du enklare kan kontrollera dig själv och inte reagera på autopilot i vissa situationer. När du är i ett lugnt tillstånd kan du tänka rakt.

 

Utrustning: Ingen utrustning krävs.

Tidsåtgång: Några minuter.

 

Självledarskap övningar #8: Skapa bra säng- och sovrutiner

Sjalvledarskap ovningar Skapa bra säng- och sovrutiner

Många ledarskapscoacher pratar om vikten av bra säng- och sovrutiner. Inte bara bidrar det till bättre sömn. Små men välfungerande rutiner i vardagen tenderar dessutom att leda till att man blir mer effektiv inom andra områden i livet.

 

Gör så här: Det finns flera olika saker man kan göra för att förbättra sina rutiner relaterade till sängen och sömnen. Exempelvis kan man helt exkludera elektroniska enheter från sovrummet, och på så vis bidra till en bättre sömn. Man kan också välja att ha en tydlig och lugnande kvällsrutin, där man exempelvis läser eller mediterar en halvtimme innan man går och lägger sig. Meditation kan också vara smart att göra som första aktivitet när man vaknar på morgonen, eftersom det hjälper en att sätta intentionerna för dagen. Att bädda sängen kan låta tråkigt och oviktigt, men faktum är att en bäddad säng inte bara ser trevlig ut att gå och lägga sig i. Genom att börja dagen med att fullfölja en uppgift, blir hjärnan motiverad till att fullfölja fler.

 

Avlutande ord

”Kan man inte leda sig själv kan ingen annan göra det heller”, är något som brukar säga i ledarskapskretsar. Och visst ligger det något i det. Faktum är att alla leder sig själva mer eller mindre. Hur effektiv och motiverad man är till att göra detta är vad som avgör hur fullt ut man lever sitt liv och hur starkt syfte man känner. Förändringar, utmaningar och hinder är en del av livet, och inte alltid något vi kan påverka. Däremot kan vi alltid påverka vår inställning till allt som händer, och hur vi väljer att förhålla oss till detta. Ett gott självledarskap innebär att fatta medvetna beslut, baserade på våra värderingar och övertygelser. Det kräver en förståelse för hur nuläget är, vilket som är det önskade läget samt vad som krävs för att komma dit.

 

Genom att lära känna sig själv, sina värderingar och vilken riktning man bör gå för att uppnå sina drömmar, blir det också tydligt för människor i ens omgivning. Att kunna leda sig själv är dessutom en av de största förutsättningarna för att man ska kunna leda andra. Att träna sin förmåga till självledarskap är alltså något som är av stor betydelse för både chefer och medarbetare. Det är dessutom något som kan hjälpa en i sin egen personliga utveckling och till att leva ett liv med det syfte man önskar.

Vera Kristen

Vera Kristen

Vera är Content Editor på Projektledning.se. Hon är utbildad inom projektledning, reklam och PR med en examen från Stockholms Universitet. Vera har arbetat som projektledare på flera företag.