Samarbetsövningar: 17 st övningar för ett sammansvetsat team

En naturlig del av livet består av att arbeta tillsammans med andra. Redan som barn ska man kunna samarbeta med sina syskon eller vänner medan man senare i livet kommer att samarbeta med sina kollegor på arbetet. Att kunna samarbeta väl med andra är en viktig aspekt för att kunna leva ett fungerande privat- och arbetsliv.

På alla arbetsplatser, föreningar eller andra typer av konstellationer är det oerhört viktigt att teamen som arbetar tillsammans fungerar bra ihop. Ett sammansvetsat team som backar, stöttar och pushar varandra behövs för att både teamet och organisationen ska utvecklas.

Samarbetsovningar

När man sätter ihop nya team vill man snabbt att de ska lära känna varandra och känna samhörighet med laget. Att få nya team att uppnå denna känsla kan göras på olika sätt men att göra samarbetsövningar är ett bra och effektivt sätt för grupper att snabbt känna sammanhållning.

 

Samarbetsövningar exempel

Samarbetsövningar består av olika sorters övningar för att lära känna varandra bättre. Det kan vara lekar eller liknande för att ha roligt tillsammans och på så sätt komma närmare varandra. Samarbetsövningar behöver inte alltid handla om att sammansvetsa en grupp utan kan också handla om andra intressen. Det kan exempelvis vara fester eller andra tillställningar där man genomför olika övningar för att det är underhållande. Det är alltid bra att ta reda på vad gruppmedlemmarna motiveras av och vad som gör de omotiverade. Genom att göra detta lär man sig mer om varandras personligheter samtidigt som man får viktiga kunskaper om hur man arbetar på bästa sätt tillsammans.

 

Samarbetsövning #1: Namnleken

Samarbetsövningar Namnleken

Denna övning är perfekt för grupper där deltagarna inte känner varandra sedan innan och därmed inte kan varandras namn. Det ska dock varnas att det finns en liten risk till förvirring!

 

Instruktioner:

 • Alla som deltar i leken går runt i rummet och skakar hand med varandra och presenterar sig. Varje gång som man skakar hand med någon så byter man namn med den personen. Exempelvis om Emma och Karin möts så ska Emma presentera sig som Karin för nästa person som Emma skakar hand med. Den som får tillbaka sitt namn är ute ur leken.

 

Samarbetsövning #2: Bron

Samarbetsövningar Bron

I följande övning får deltagarna öva på att kommunicera med varandra, och träna upp sin tillit till den de samarbetar med.

 

Instruktioner:

 • Dela upp gruppen i mindre grupper om två och två. Deltagarna ställer sig bredbenta mitt emot varandra med ungefär en meters avstånd. Efter det sätter de handflatorna med varandra och lutar sig mot varandra och försöker finna balansen tillsammans. Efterhand ska avståndet minskas genom att deltagarna går med små steg bakåt. När deltagarna känner sig nöjda stannar de och går sakta tillbaka till utgångsläget igen. Allt sker med bibehållen jämnvikt och balans. Alla ska känna sig trygga med lutningen så det spelar inte någon roll hur långt man går.

 

Samarbetsövning #3: Knuten

Samarbetsövningar Knuten

Övningen Knuten är en fantastisk isbrytare, och för att lösas måste alla i gruppen bidra till samarbetet.

 

Instruktioner:

 • De deltagande ställer sig i en cirkel med ansiktet inåt. Alla blundar och sträcker ut armarna. Efter det går deltagarna in mot mitten av cirkeln och när händerna möts ska de deltagande fatta tag i den handen de når först. Båda händerna ska få grepp om någon hand. När alla har en hand i sin hand får man öppna ögonen och efter det ska gruppen försöka trassla ut knuten utan att släppa taget om varandra.

 

Samarbetsövning #4: Vägvisaren

Samarbetsövningar Vagvisaren

Att känna tillit till en annan person, framförallt om man inte känner denna på ett djupare plan, kan kännas läskigt. Det är emellertid ofta en fråga om träning, och när det kommer till att kunna arbeta ihop i team är tillit en av de grundläggande förutsättningarna. I följande övning får man träna på just detta. Övningen ger också deltagarna möjlighet att träna på samarbete och lyhördhet.

 

Instruktioner:

 • Övningen går ut på att en person ska styra en annan person som blundar. Man kan göra denna lek på olika sätt men det kan vara roligt att använda sig av en enklare hinderbana. Personen kan antingen styra genom att hålla händerna på den andra personens axlar eller genom att guida med talade instruktioner.

 

Samarbetsövning #5: Jonglering

Samarbetsövningar Jonglering

Denna övning är simpel men rolig. Man kan också öka svårighetsgraden efter hand som deltagarna behärskar leken, och ofta slutar det i en mängs bollar som flyger mer eller mindre okontrollerat!

 

Instruktioner:

 • Gruppen ställer sig i en cirkel och därefter ska gruppen bestämma om i vilken ordning man ska kasta en boll till varandra. Pesonen som kastar bollen måste säga namnet på personen som denne kastar till. Längre in i leken kan man lägga till fler och fler bollar. I och man att intensiteten ökar, ökar även förmågan att samarbeta.

 

Samarbetsövning #6: Alla ombord

Samarbetsövningar Alla ombord

Följande övning handlar om att få med alla i samarbetet, annars misslyckas man helt enkelt. I övningen får deltagarna träna på samarbete och flexibilitet.

 

Instruktioner:

 • Leken går ut på att hela gruppen ska få plats inuti en cirkel som efter hand blir mindre och mindre. Man avlägsnar ett utrymme på golvet i form av en cirkel. Därefter ställer sig gruppens deltagare i cirkeln. För varje gång gruppen ställer sig i cirkeln minskar cirkelns yta. Mot slutet av leken när cirkeln är ytterst liten måste gruppen kunna förlita sig till varandra och samarbeta för att lyckas med utmaningen.

 

Samarbetsövning #7: Hörnsamtal

Samarbetsövningar Hornsamtal

Denna övning passar bra i grupper där man vill fördjupa relationerna, exempelvis om man nyligen börjat arbeta tillsammans, eller på arbetsplatser där man upplever att medarbetare beter sig avvaktande eller alltför formellt.

 

Instruktioner:

 • Genom att dela in rummet i olika hörn och placera olika medlemmar i varje hörn ska man skapa diskussioner med olika teman. Varje hörn har ett eget tema, som till exempel att berätta om en sport man gillar, berätta om en bra bok eller vad man tycker om att göra på fritiden. Detta engagerar de deltagande i samtal och man får möjlighet att på ett enkelt sätt lära känna varandra bättre.

 

Samarbetsövning #8: Balansera ett papper

Samarbetsövningar Balansera Papper

Att förflytta ett papper från punkt A till punkt B kan låta som en lätt utmaning, men inte när man vet förutsättningarna. Man får nämligen bara använda fingertopparna, och alla deltagare måste röra vid pappret under hela övningen annars börjar man om.

 

Instruktioner:

 • Övningen kan genomföras tillsammans i grupp, eller med ett tävlingsmoment. För tävlingsmomentet delas gruppen upp i två mindre lag, som sedan får tävla mot varandra. Dela ut varsitt A4 – papper till varje lag och instruktionerna att pappret ska transporteras från punkt A till punkt B, exempelvis två bord på vardera sida rummet, och med enbart fingertopparna till hjälp. Övningen kan låta enkel, ända tills deltagarna inser hur lätt det är att en liten vindpust får tag i pappret, eller hur svårt det är för hela gruppen att gå i takt.

 

Samarbetsövning #9: Rita tillsammans

Samarbetsövningar Rita tillsammans

I denna övning kan det vara till fördel om man har en kreativ ådra. För att resultatet ska bli lyckat är det dock samarbetet som avgör.

 

Instruktioner:

 • Dela upp gruppen i mindre grupper om två personer. Dela ut varsitt papper och ett par färgpennor till varje grupp. Varje par ska därefter rita något tillsammans, samtidigt som båda håller i pennan. Övningen har ingen direkt tidsbegränsning, det viktiga är att lagen får öva på att kommunicera och samarbeta. Det finns heller inga krav på att leverera en fantastisk målning, detta är snarare undantag än regel!

 

Samarbetsövning #10: Inte nudda mark

Samarbetsövningar Inte nudda mark

I denna övning behöver man ha en boll eller ballong till hands. I övrigt är det bra med stort utrymme att röra sig på.

 

Instruktioner:

 • Gruppen blir tilldelade en ballong eller en boll, och instruktionerna att denna ska hållas i luften så länge som möjligt, om den nuddar mark börjar man om. Ingen deltagare får röra bollen/ballongen direkt efter varandra två gånger, och på grund av det krävs det att man kommunicerar om vem som ska ta vid härnäst. För att göra övningen snäppet svårare kan man begränsa deltagarna till att enbart få använda exempelvis sina fötter eller huvuden (vilket givetvis blir enklare om det är en ballong än en boll).

 

Samarbetsövning #11: Stolrace

Samarbetsövningar Stolrace

Denna övning passar bra för lite mindre grupper, och går ut på att ta sig från ena sidan rummet till den andra, utan att någon av deltagarna nuddar marken. Till sin hjälp har man endast ett par stolar.

 

Instruktioner:

 • Beroende på gruppens storlek delas ett par stolar ut. Är det exempelvis bara 2 -3 personer räcker det med två stolar, är man 4 – 5 krävs tre stolar, osv. Målet är att förflytta sig från en sida av rummet till den andra med hjälp av dessa stolar, vilket tvingar deltagarna att klämma ihop sig på resterande stolar medan en förflyttas.

 

 

Samarbetsövning #12: Tunnelboll

Samarbetsövningar Tunnelboll

I följande övning behöver man två bollar, man ska nämligen tävla mot varandra i två lag. Roligast blir övningen om man är ganska många deltagare, eftersom den då blir desto mer utmanande.

 

Instruktioner:

 • Be deltagarna i respektive lag att ställa sig på led bakom varandra, med bena brett isär. Dela ut en boll till den främsta personen i varje lag. Denne ska sedan rulla bollen mellan sina ben och bak mot nästa motståndare. Målet är att få bollen hela vägen bak till den bakersta deltagaren i gruppen, som tar emot bollen och springer längst fram i ledet där den rullar bollen bak på nytt. Det lag som först hinner gå hela laget runt har vunnit!

 

 

Samarbetsövning #13: kasta ägg

Samarbetsövningar Kasta agg

Rekommendera deltagarna att ta med sig oömma kläder till följande utmaning, det finns dessvärre en ganska stor risk att de flesta i gruppen kommer vara nersmetade med rå äggula när leken når sitt slut. Det är dessutom en fördel (eller möjligtvis ett måste) att genomföra leken utomhus).

 

Instruktioner:

 • Dela upp gruppen i mindre grupper om två och två. Be deltagarna i varje par satt ställa sig mittemot varandra, med ett mellanrum som är samma för varje lag. Dela därefter ut ett rått ägg till varje lag. Deltagarna ska nu kasta ägget till varandra utan att det går sönder. Efter att båda deltagarna kastat varsin gång utökas mellanrummet mellan dem. I de lag där ägget går sönder har man förlorat tävlingen. Det lag som lyckas kasta ägget med det längsta mellanrummet har vunnit.

 

 

Samarbetsövning #14: Klämma lappar mellan kroppsdelar

Samarbetsövningar Klämma lappar mellan kroppsdelar

Följande övning ska genomföras i grupper som känner varandra ganska väl, och där närkontakt inte utgör något obehag för något. Det handlar nämligen om att lyckas klämma fast så många lappar som möjligt mellan olika kroppsdelar! Det leder ofta till många goda skratt och en del problem med balansen.

 

Instruktioner:

 • Gruppen delas upp i deltagare om två och två, och varje spelomgång genomförs av ett lag i taget. Lekledaren läser sedan upp en lapp där det står två olika kroppsdelar mellan vilka lappen ska klämmas fast. Det kan exempelvis stå ”knä mot näsa” eller ”fot mot mage”. Varje lag ska klämma fast så många lappar som möjligt, vilket ofta brukar resultera i obekväma poser och inte sällan till att hela laget ramlar omkull. När det första laget inte klarar fler lappar är det dags för nästa lag att utmana!

 

Samarbetsövning #15: Spindelnätet

Samarbetsövningar Spindelnatet

Här gäller det att inte vara spindelrädd! Skämt åsido, nätet som man ska passera är givetvis inte äkta, men kan trots det vara riktigt utmanande att ta sig igenom! Övningen tränar deltagarnas förmåga till samarbete och att tänka kreativt.

 

Instruktioner:

 • I följande övning binds rep eller snören kors och tvärs mellan två träd. Målet är sedan att hela gruppen ska ta sig igenom nätet utan att nudda repen. Gör man det får hela laget börja om. För att lyckas med detta krävs det bra samarbete från hela gruppen, exempelvis kan det vara nödvändigt att hjälpas åt att lyfta deltagare genom hålen i nätet, eller att agera trappa för att någon ska kunna nå upp. Extra svårt kan man göra det om varje deltagare dessutom måste ta sig igenom olika hål i nätet, det ställer höga krav inte bara på samarbete utan också på kreativitet och förmåga att tänka utanför boxen.

 

 

Samarbetsövning #16: Pulsen

Samarbetsövningar Pulsen

I följande övning får deltagarna öva på tyst kommunikation, det är nämligen bara ögonkontakt som styr hur leken fortskrider. Det är också en fördel om det finns viss taktkänsla i gruppen, målet är nämligen att efterlikna en stadig puls när man väl fått grepp om hur övningen fungerar.

Instruktioner:

 • Alla deltagare sätter sig i ring på varsin stol. Det hela börjar med att en av deltagare säger ”pulsen”, och denna deltagare är då ägare av den så kallade pulsen. Alla andra deltagarna tittar på pulsägaren, som bestämmer sig för ögonkontakt med en, som denne sedan ska överföra pulsen till. När de två deltagarna har ögonkontakt ska de klappa i händerna exakt samtidigt, och pulsen är då överförd till den andra deltagaren, som nu ska söka ögonkontakt med en annan deltagare i gruppen, i syfte att skicka pulsen vidare. När alla deltagare haft pulsen en gång ska man försöka införa ett konstant tempo mellan klappningarna. När man lyckas med detta kan man träna på att öka takten i överföringarna lite.

 

Samarbetsövning #17: Sifferleken

Samarbetsövningar Sifferleken

Följande övning kan både gå riktigt snabbt och behöva avbrytas för att den aldrig tar slut. Målet är att gruppen ska räkna till antalet deltagare i rummet, men med vissa givna regler som delas ut i början. Övningen tränar gruppens förmåga att lyssna in och kommunicera på andra sätt än via talet.

 

Instruktioner:

 • Målet är alltså för deltagarna är räkna antalet deltagare i gruppen. Är man femton stycken ska man alltså räkna till femton. Dock får deltagarna inte kommunicera med ord hur de ska genomföra övningen, och varje deltagare får bara säga en siffra en gång. Dessutom får två eller flera deltagare inte prata i munnen på varandra, då börjar övningen om. Vill man göra övningen lite klurigare kan man be deltagarna att gå runt i rummet samtidigt, eftersom detta försvårar kommunikation via ögonkontakt eller kroppsspråk.

 

 

Sammanfattning

Samarbetsövningar är ett fantastiskt sätt för nya grupper att lära känna varandra och för äldre grupper att komma varandra närmre. Att göra samarbetsövningar underlättar den första perioden då man lär känna gruppen och gör att man effektivt kan kliva in och arbeta som en grupp i stället för enskilda individer. Det finns otroligt många olika övningar man kan göra och det är både roligt och klurigt. Ibland måste gruppen tänka till för att kunna lösa uppgiften vilket stärker sammanhållningen och gör att gruppen kommer kunna lösa problem mycket mer effektivt och smidigt i framtiden.

 

Samarbetsövningar är bra att göra både på jobbet och efter, exempelvis på en after work eftersom man har mer tid att lära känna varandras svagheter och styrkor utanför arbetstid. Att arbeta med andra är en naturlig del av livet och då gäller det att man kan vara en bra lagspelare och kunna ge och ta i en grupprelation. Samarbetsövningar lär gruppen att samarbeta och skapar en gruppsammanhållning som är svår och nå genom att inte göra någonting. Man eftersträvar en god gruppsammanhållning och det bara uppnås genom en grupp som är redo att samarbeta med varandra.

Vera Kristen

Vera Kristen

Vera är Content Editor på Projektledning.se. Hon är utbildad inom projektledning, reklam och PR med en examen från Stockholms Universitet. Vera har arbetat som projektledare på flera företag.