Kluriga lekar på papper: 6 st finurliga & inspirerande lekar

Det finns en mängd anledningar att vilja leka kluriga lekar.

Det kan exempelvis vara för att få tiden att gå, skapa rolig stämning på en fest eller stärka sammanhållningen inom en grupp.

Kluriga lekar på papper

Roliga och finurliga lekar som man kan utföra endast med penna och papper är dessutom extra bra eftersom det inte kräver att vädret är fint eller att man är särskilt många.

Kluriga lekar

För att få inspiration till bra lekar man kan utföra på papper har vi samlat ihop en lista med några favoriter.

Kluriga lekar på papper #1: Stad och Land

Kategorileken, Land och stad eller Stad och land. Kärt barn har många namn och detta är en lek de allra flesta är bekanta med. Den har spelats i skolan, på fester och gillas av i princip alla eftersom den är så enkel men samtidigt rolig. Det är en lek som sätter ens allmänbildning på prov samtidigt som man måste vara snabbtänkt. Detta gör Stad och Land till en perfekt lek då man är ute efter en stämningshöjare.

Gör så här: Varje deltagare tilldelas ett papper och en penna. Sedan kommer man tillsammans överens om kategorierna. Dessa är ofta: Land, stad, frukt och djur men endast kreativiteten sätter gränser. Om gruppen exempelvis har ett gemensamt intresse kan man välja kategorier från detta område. Man kan exempelvis ha film eller skådespelare som kategori. Sedan skapar man kolumner och rader utifrån de kategorier man bestämt. Nästa steg är att en deltagare börjar rabbla alfabetet tyst för sig själv och när någon säger ”stopp!” ropas bokstaven man hamnat på ut högt. Då gäller det att tidtagaruret snabbt sätts i gång på en lämplig tid (oftast 2 minuter) och alla deltagare ska nu försöka komma på en sak från varje kategori att skriva ner på sitt papper. Om bokstaven är A behöver man alltså komma på ett land på A, en stad på A, en frukt och A och så vidare.

Efter att tidtagaruret ringer lägger alla ner sina pennor och man går igenom svaren och delar ut poäng. Ofta får man extrapoäng om man är den enda deltagaren som skrivit ett visst svar, och man får självklart inga poäng om man skrivit något som inte existerar eller lämnat rutan tom. Sedan fortsätter leken med en ny bokstav och man spelar tills man tröttnat och utser då en vinnare.

Vad behövs: Flera pennor och papper samt ett tidtagarur

Tidsåtgång: Cirka en timme

Passande plats: Vid ett bord inomhus

Kluriga lekar på papper #2: Rita, vik och gissa

Rita, vik och gissa är en rolig variant av ritleken som både sätter deltagarnas ritförmåga och tankeförmåga på prov. Denna lek passar precis lika bra på förfesten som ett enkelt tidsfördriv. Det gäller att man är redo att vara kreativ, både då det kommer till att gissa vad någon annan ritat och då det kommer till att försöka kommunicera något genom en teckning. Det är också en lek som bidrar till mycket skratt och roliga stunder.

Gör så här: Leken börjar med att alla deltagare får ett papper och en penna. Alla ska då skriva ner något på sin lapp som de vill att personen till höger ska rita. Sedan skickar man sin lapp och sätter man i gång tidtagaruret, ofta på cirka 1–2 minuter. Nästa person läser då instruktionen och viker pappret bakåt och ritar det som stod. När tidtagaruret ringer skickar man sin lapp vidare till personen till höger som ska försöka tolka teckningen. Denna person viker då bak pappret och skriver på lappen vad den tror att personen försökt rita. Efter detta skickas pappret vidare till nästa person som nu ska försöka tolka beskrivningen i teckning. Målet med leken är att man lyckas hålla beskrivningen likadan hela varvet då den når tillbaka till sin ursprungliga ägare. Detta är dock i princip omöjligt, och då man viker ut sina lappar utbrister ofta skratt runt bordet.

Vad behövs: Flera pennor och papper samt ett tidtagarur

Tidsåtgång: Cirka en timme

Passande plats: Vid ett bord inomhus

Kluriga lekar på papper #3: Hängande gubbe

Hängande gubbe är en riktig klassiker då det kommer till lekar att utföra med papper och penna. Man kan spela det två eller fler personer och trots sin enkelhet är det en uppskattad aktivitet som dessutom får tankeverksamheten att sätta i gång. Man kan börja med lite enklare ord och sedan efter hand göra det hela mer komplicerat när deltagarna blivit lite varma i kläderna.

Gör så här: En person börjar genom att bestämma ord. Detta får gärna vara ett lite längre ord, och vill man göra det svårare för deltagarna bör det inte innehålla massa bokstäver som är likadana. Man ritar sedan streck som visar hur många bokstäver ordet har. Deltagarna börjar sedan gissa på bokstäver som de tror att ordet innehåller. Om de exempelvis gissar på bokstaven ”A” och detta finns i ordet, ska den skrivas på rätt rad. Om bokstaven finns på flera ställen i ordet skriver man ut det på alla platser.

Om gruppen gissar på en bokstav som inte finns i ordet börjar man med sin hängande gubbe. Man ritar streck för streck ut sin gubbe som då den är färdigställd föreställer en hängd streckgubbe. Om streckgubben når hela vägen till att bli hängd har deltagarna förlorat. Hur många gissningar man ger till gruppen varierar, men ofta är det runt 10. För att hålla koll på vilka bokstäver som redan gissats på kan man skriva ut dessa i kanten.

Vad behövs: Ett stort papper eller en White board

Tidsåtgång: Cirka en timme

Passande plats: Inomhus, vid ett bord eller i ring framför en White board

Kluriga lekar på papper #4: Nim

Nim är ett mycket gammalt spel som spelas på två deltagare. Spelet har historiskt spelats med stenar eller pinnar, men går precis lika bra att spela med papper och penna. Det kan vara lite klurigt att förstå till en början men det går snabbt att skapa strategier och trix för att bäst lura sin motståndare.

Gör så här: Man börjar spela Nim genom att rita ut korta streck på ett papper. Dessa ska ritas i formen av en pyramid, med 7 i botten, sedan 5, 3 och 1 streck i toppen av pyramiden. Sedan turas man om att kryssa för strecken. Under ens tur får man kryssa för precis hur många streck man vill, men alla de streck man kryssar måste befinna sig på samma rad i pyramiden. Målet med spelet är att tvinga sin motståndare att kryssa för det sista kvarvarande strecket, och då har man vunnit.

Vad behövs: Ett papper och två pennor i olika färger

Tidsåtgång: 10 minuter

Passande plats: Inomhus, vid ett bord

Kluriga lekar på papper #5: Ord i ord

En enkel lek som passar bra då man vill testa kreativiteten i en större grupp eller låta flera personer utmana varandra är Ord i ord. Den kan lekas både som en tävling mellan individer och fungera som en teambuilding-aktivitet. Leken främjar kreativitet samtidigt som den sätter ens intelligens på prov.

Gör så här: Man börjar leken genom att skriva ut ett längre ord på ett större papper eller en White board så att det är synligt för alla deltagare. Sedan sätter man i gång en timer på en lämplig satt tid, exempelvis 5 minuter. Deltagarnas uppgift blir nu att försöka skapa så många nya ord med hjälp av bokstäverna i det längre ordet som möjligt. Den som lyckas skapa flest ord innan tiden är ute vinner.

Om man vill leker man Ord i ord individer emellan, men man kan också dela upp en större grupp i lag där man tillsammans i grupp försöker brainstorma fram så många ord man bara kan. Leken tar bara några minuter, men görs sedan om i flera omgångar.

Vad behövs: Papper, pennor och ett tidtagarur

Tidsåtgång: 30 minuter

Passande plats: Inomhus, vid ett bord

Kluriga lekar på papper #6: Blanda om

Blanda om är en enkel lek som fungerar som en tävling. Det gäller att snabbt se samband och klura ut ord för att vinna leken. Leken kräver att en person tagit sig tiden att förbereda de blandade orden innan man sätter i gång, och denna person kan självklart inte själv delta i leken.

Gör så här: Man börjar leka Blanda om genom att en lekledare i förväg skrivit ut massor av ord i vilka bokstäverna sedan kastats om. Om man vill göra det lite enklare men kanske även roligare för deltagarna kan man välja ord på samma tema. Exempelvis kan alla ord ha anknytning till sportvärlden eller matvärlden. Sedan ska deltagarna försöka lista ut så många av orden som möjligt under begränsad tid. Den som lyckas lista ut flest ord vinner leken.

För att illustrera kan det se ut på följande sätt, om man valt att blanda ord som handlar om mat:

”gssömår, vokr, pahegtgis”

Vad behövs: Papper, pennor, lekledare och ett tidtagarur

Tidsåtgång: 30 minuter

Passande plats: Inomhus, vid ett bord

Vera Kristen

Vera Kristen

Vera är Content Editor på Projektledning.se. Hon är utbildad inom projektledning, reklam och PR med en examen från Stockholms Universitet. Vera har arbetat som projektledare på flera företag.