Företagsanpassade utbildningar

Om du letar efter bra kompetensutveckling inom Projektledning, Ledarskap eller Kommunikation för ditt företag, då kan vi hjälpa dig.

Nedan hittar du en lista över våra bästa workshops och utbildningsprogram som är framtagna för att hjälpa er att bli bättre inom Projektledning, Ledarskap och Kommunikation.

Vi erbjuder också rådgivning per timme om du letar efter personlig hjälp för att brainstorma effektiva strategier för att bättre optimera och utveckla dig eller din organisation.

 

Maths utbildningar
Maths Ehrenström, Affärsutvecklare & Föreläsare

 


 

Visionsarbete

Hitta din dröm och få alla att dra åt samma håll!

Visionsarbete utbildning

Vad är nyckeln till ett framgångsrikt team?

Definiera din vision och alla drar åt samma riktning.

Att få ett team på samma sida som en själv från dag ett är en av de mest utmanande sakerna i affärsvärlden. Det ska vara enkelt, men det finns så många olika faktorer, motivationer och färdigheter du måste ta hänsyn till. Nyckeln är att dela en gemensam vision så att alla drar åt samma riktning:

 • Skapa en vision som alla köper och känner sig stolta över så fort de ser den.
 • Kommunicera fortlöpande på alla nivåer så att ditt team håller varandra till svars
 • Väx tillsammans med hjälp av en delad vision och värderingar som beskriver allt ni gör

Är du redo att hitta din dröm?

Denna workshop får alla att tänka på de kärnmål de vill uppnå tillsammans.

Om inte nu – när?

Kontakta oss

 


Feedback

Hur kan du ständigt växa och utveckla dig? Feedback hur kan du standigt vaxa

Feedback kan vara din smartaste tillgång.

 

 

När du lär dig att både ge och ta emot feedback, lär du dig att lyssna på de verkliga resultaten runt omkring dig. Det är det smarta, strategiska sättet att ständigt rätta till misstag och driva igenom förbättringar:

 • Ta emot feedback så att du kan lära dig viktiga lärdomar i varje steg av processen
 • Förstå feedback och vilken roll den spelar för att driva kontinuerliga förbättringar
 • Analysera feedback så att du kan göra de små förfiningarna som gör hela skillnaden

Redo för en smart tillgång?

Den här exklusiva kursen går igenom hur du integrerar feedbackmekanismer i varje aspekt av ditt företag.

Varför nöja sig med mindre?

 

 

 

 

Kontakta oss

 

 

 


 

Värderingar

Vad betyder våra värderingar i vardagen?

Hur skapar man en värdekultur?

Att arbeta tillsammans ett steg i taget är viktigt.

Att skapa en miljö där de värderingar som vägleder medarbetaren och gruppen i vardagen är grundläggande. Det är det enda sättet att driva de förändringar som gör hela skillnaden:

 • Tala öppet med varandra och ställ varandra till svars
 • Dela framtidsbild baserat på att främja gemensamma värderingar och beteenden
 • Var trovärdig genom att göra det enkelt att agera med integritet och transparens

Vilka är dina värderingar?

Använd den här workshopen för att vägleda dig och dina kollegor så kommer du aldrig behöva kämpa med den här frågan igen.

Värderingar styr allt vi gör.

 

Kontakta oss


SWOT-analys

Vad gör ni bäst?

SWOT-analys ger dig nya insikter.

För att verkligen få din verksamhet att växa behöver du att ditt team har en god förståelse för varje aspekt av företagets prestation. Genom att identifiera Styrkor, Svagheter, Möjligheter och Hot kan ni utrusta er med de färdigheter ni behöver för att:

 • Stäng prestationsluckor så att verksamheten växer snabbare än någonsin tidigare
 • Förnya kontinuerligt på ett sätt som dina konkurrenter önskade att de kunde
 • Analysera möjligheter så att framtiden är ljusare än någonsin tidigare

Är du redo att förstå din verksamhet?

Denna workshop är det smarta sättet att ta bort gissningar från långsiktig planering.

Varför lämna det åt slumpen?

 

 

Kontakta oss


Försäljning

Bättre kundmöte

Hur kan du göra nästa försäljning?

Ett lag som bidrar till försäljning är ett lag som utvecklas.

Det finns naturliga säljare, de som kämpar och alla andra däremellan. Nyckelpoängen här är att alla kan förbättra sig med ett målinriktat förhållningssätt till försäljning som ger varje kundmöte en chans att konvertera till sälj:

 • Skapa rätt intryck med enkla tips från proffsen som fungerar
 • Förstå publiken och förvandla ditt team till det bästa i branschen
 • Sälj värdet på ett sätt som gör att erbjudandet låter som det självklara valet

Redo att växa snabbare?

Använd denna företagsanpassade utbildning för att förvandla din arbetsplatskultur till en som verkligen är säljfokuserad.

Varför missa?

 

Kontakta oss


Ledarskap

Att leda i matris

Hur främjar du en ledarskapskultur?

Att stärka individer förändrar verkligen allt.

För att skapa ett framgångsrikt matristeam måste alla köpa organisationsstrukturen, vara anpassningsbara och hitta sätt att  kommunicera på. Färdigheten som får detta att hända är ledarskap, och det är viktigt i alla framgångsrika företag:

 • Arbeta tillsammans på ett sätt som ser till att alla synpunkter åskådliggörs
 • Ge feedback till relevanta parter vid rätt tidpunkt, varje gång
 • Driv framsteg genom att leverera fokuserade förbättringar och nya innovationer

Redo för smartare ledarskap?

Detta utbildningsprogram fokuserar uteslutande på att främja proaktivt och effektivt ledarskap i en matrisorganisation.

Det är dags att harmonisera ditt ledarskap.

 

Kontakta oss


Coachande ledarskap

Vad innebär egentligen coachande ledarskap?

Det är det som gör att du kan utnyttja dina tillgångar optimalt.

Oavsett om du vill kommunicera nya idéer, förklara en vision eller driva ett projekt framåt, är ledarskap ingrediensen som rör allt. Som organisation måste du ge ditt team möjlighet att:

 • Identifiera milstolpar tidigt så att korrigerande åtgärder kan vidtas utan dröjsmål
 • Förstå förändringar så att hela teamet förblir anpassningsbart och flexibelt
 • Analysera tidigare händelser så att alla vet vart de är på väg i framtiden

Är du redo att anamma coachande ledarskap?

Denna företagsanpassade utbildning vänder sig till er som vill ha fokusera på era medarbetares styrkor.

Varför riskera att hamna på efterkälken?

 

 

Kontakta oss


Utveckla medarbetare

Hitta viljan till utveckling

Hur kan din bästa och smartaste medarbetare fortsätta att växa?

Viljan till utveckling behöver hittas och identifieras.

Att bygga ett team handlar om att få varje enskild medlem att känna sig användbar, respekterad och uppskattad. Kärnan i detta är att hitta ett sätt att få dem att vilja utveckla sina färdigheter på en kontinuerlig basis:

 • Erbjud möjligheter som säkerställer att moralen aldrig sjunker och optimism är normen.
 • Uppmuntra innovation och lateralt tänkande så att ditt företag fortsätter att utvecklas.
 • Identifiera kompetensklyftor som potentiellt kan överbryggas av befintlig intern talang.

Hur kan du driva utvecklingen?

Genom att anamma den här workshopen kommer din organisation att skapa förutsättningar att fortsätta utvecklas. 

Det är dags att optimera din största resurs.

 

Kontakta oss


Presentationsteknik

Prata inför en grupp

Vad är det enda dina anställda oroar sig för?

De flesta av dem är livrädda för att hålla presentationer.

Att ge ditt team utbildning, färdigheter och självförtroende som gör att de kan kommunicera viktiga idéer inför en publik är en av de mest stärkande saker du kan göra:

 • Driv innovation när nya idéer sprids snabbt i din organisation
 • Öka moralen genom att ta itu med en av de största bekymmer som varje anställd har
 • Effektivisera kommunikationen genom att bygga en kultur där alla finner sin röst

Är du redo för ditt företag att hitta sin röst?

Med en dedikerad presentationsteknikkurs kommer varje medarbetare i ditt team att få självförtroendet som gör hela skillnaden.

Dags att låta dem höras.

 

Kontakta oss


Ledningsgruppsutveckling

Struktur och kultur i ledningsgruppen

Hur bygger man en hållbar ledningsgruppskultur?

Att fokusera på struktur och värderingar är verkligen viktigt.

Att utveckla en ledningsgrupp är det enda sättet för företaget att fortsätta vara aktuella och utvecklas inom alla delar av  verksamheten. Det handlar om att se till att färdigheter och mål är anpassade på ett sätt som fungerar i den verkliga världen:

 • Skapa en kultur som din ledningsgrupp kan använda för att vägleda dagliga händelser
 • Bygg en struktur där varje roll är tydlig, effektiv och nödvändig
 • Analysera resultat och ständigt förfina ditt förhållningssätt till ledningen

Är du redo att optimera ledningsgruppen?

Denna workshop hjälper till att skapa rätt kultur och struktur i ledningsgruppen.

Det är dags att få till förändring.

 

Kontakta oss


 

 

 

Kontakta oss

Fyll i formuläret så återkommer vi så fort vi kan.