Medvetet och Omedvetet kroppsspråk: Vad är skillnaden?

En bild säger mer än tusen ord.

Detsamma kan man nog säga om kroppen.

Innan man har hunnit öppna munnen har kroppen redan hunnit berätta en massa saker, en del saker som man aldrig skulle vilja ha sagt.

Medvetet och omedvetet kroppsspråk

Därför är det viktigt att man känner sin kropp och att man är medveten om hur ens kroppsspråk påverkar personer man pratar med

Kroppen lyssnar nämligen på tankarna mer än på orden.

Medvetet och omedvetet kroppsspråk

När man pratar om kroppsspråk så menar man ibland olika saker.

Det kan handla om gester och rörelser, men också om hållning och mimik.

Kroppens språk styrs medvetet av beslut och tankar, men också omedvetet, genom att den autonomt reagerar på vad som händer runtomkring.

Kroppspråk

Vad är kroppsspråk?

Kroppsspråket är egentligen inget språk, utan en icke-verbal kommunikation.

Det handlar alltså om att kroppen kommunicerar meddelanden utan att de uttrycks i ord.

Även om det inte finns någon grammatik eller ord så tolkar omgivningen en persons kroppsspråk.

Man behöver inte tala samma språk för att tolka kroppsspråket, inte ens vara en människa.

Till och med djur kan tolka de signaler som kroppen ger ifrån sig.

Kroppsspråket brukar delas upp i två sorters rörelser, handlingsrörelser och känslorörelser.

Handlingsrörelser och känslorörelser

Handlingsrörelser handlar om att man visar olika avsikter med kroppen genom att till exempel hålla handen bakom örat eller under hakan, sträcka ut handen mot något man vill nå eller peka mot något.

De är ofta mer medvetna och har ett tydligt budskap.

Känslorörelser handlar om reaktioner, och kallas också för reaktionsrörelser.

Kroppen reagerar på ett stimuli, med en reaktion som är mer eller mindre spontan.

Känslorörelserna är till större del omedvetna och har inte samma tydliga budskap som en handlingsrörelse.

De här rörelserna kan även läras in och blir automatiska.

Det händer till exempel att när man ser en citron så gör man en min, utan att ens ha hunnit känna smaken.

Kroppsspråk i affärssammanhang och karriär

De flesta har säkert haft en erfarenhet av att ha förberett en presentation eller ett viktigt inlägg på ett möte eller intervju.

Ändå vet man inte alltid om budskapet gick fram eller om en konstig mimik eller osäker blick förstörde alltihop.

Kroppsspråket kan avslöja när man ljuger och det kan ta udden av det mest välplanerade tal.

Därför är det viktigt att tänka på sitt kroppsspråk när man förbereder sig för en viktig uppgift, så som en intervju, ett tal eller ett möte – särskilt vid möten med nya personer.

Hur påverkar man sitt kroppsspråk?

Kroppsspråket går att påverka på olika sätt.

Kroppens hållning och ansiktets mimik kan bero på hur man känner sig fysiskt och mentalt.

Därför är sömn, träning och välmående viktigt.

Är man utvilad och peppad inför en uppgift blir det enklare att visa ett positivt eller kontrollerat kroppsspråk.

Vill man träna på att förmedla ett tydligt kroppsspråk kan det vara bra att öva framför en spegel.

Till exempel är det viktigt att inte hålla armarna i kors, att vara för flyktig med blicken, eller att hålla händerna alltför sysselsatta.

Påverka kroppsspråket genom självinsikt och empati

Kroppsspråket säger något om vem man är, men det är ändå bra att berätta det med ord för omgivningen.

Om förutsättningarna känns bra, blir kroppsspråket också mer harmoniskt.

Därför är det viktigt att båda förbereda sig och att be om stöd så att man kan göra sitt bästa.

Man kanske är medveten om något i sin mimik eller hållning som kan påverka budskapet negativt.

I många fall går det att träna bort det eller att tänka bort det, men i andra fall måste man acceptera sin personlighet och anpassa budskapet efter det.

Här handlar det om självinsikt.

Även om man har förberett sig och känner sig positiv och stark, kanske man ändå behöver visa en mer dämpad profil.

Då kan det vara bra att försöka tänka på vad det verkligen handlar om, inte bara på orden som ska sägas.

Här är det viktigt med empati.

Kommunikation är tvåsidig

Alla som är bra på att kommunicera är överens om en sak.

I all kommunikation är det mottagaren som bestämmer vad som har kommunicerats och hur väl det har mottagits.

För personen som vill förmedla ett budskap handlar det alltså om att lära känna eller förstå den man pratar med.

Om man känner lyssnaren eller publiken väl blir det enklare att hitta rätt uttryck.

Till exempel kan man inte prata med en grupp 10-åringar på samma sätt som med en grupp affärsmänniskor, även om man kan förmedla samma budskap.

Handlingsrörelser kan skilja sig mellan kulturer

Något som ligger nära empati är nyfikenhet.

Om man vill veta mer om andra blir man mer medveten om hur andra tänker, och då blir det lättare att handla med empati.

Det gäller verkligen när man möter andra kulturer och nya platser.

Kroppsspråk kan tolkas olika på olika platser och olika människor.

Något som man tänker är positivt att visa upp kan visa sig få ett negativt resultat, och tvärtom.

När det gäller handlingsrörelser är det enklare att påverka.

Man kan bestämma sig för att röra sig mot vänster istället för höger, eller att inte sträcka fram handen för att hälsa.

Känslorörelser

Man kan komma långt med att studera och lära sig hur man rör sig i olika kulturer, känslorörelser kan ändå vara svåra.

Om man utgår från att den man möter både ser och lyssnar på vad man säger, blir man mer närvarande.

En person som är närvarande ger ofta ett bra intryck.

Om man uppfattas som närvarande spelar detaljerna mindre roll.

Med sin närvaro kan man också avgöra hur andra reagerar på vad man gör.

Sammanfattning

Vårt kroppsspråk är viktigt.

Kroppsspråket kan säga mer än vad man säger i ord, och det är betydligt svårare att kontrollera.

Det finns både ett medvetet och ett omedvetet kroppsspråk.

Genom att vara mer empatisk, självmedveten, nyfiken och kunnig kan man bli bättre på att behärska och påverka de signaler man ger med sin kropp.

Kunskapen om kroppsspråket är viktigt även för att förstå andra människor.

Vera Kristen

Vera Kristen

Vera är Content Editor på Projektledning.se. Hon är utbildad inom projektledning, reklam och PR med en examen från Stockholms Universitet. Vera har arbetat som projektledare på flera företag.