Kroppsspråk: De rörelser vi gör med vår kropp och ansikte i sociala sammanhang

Är du medveten om hur mycket kroppsspråket påverkar oss i vår vardag på olika sätt?

Troligen är du det men det är inget du funderar över.

Faktum är att vi hela tiden dagligen skickar ut olika signaler med vårt kroppsspråk utan att vi tänker på det.

I många sammanhang är det dessutom viktigt att verkligen tänka på hur vårt kroppsspråk uppfattas, då vi vill nå fram med ett budskap eller lyckas med en förhandling exempelvis.

Kroppssprak

 

Vad är Kroppsspråk?

Kroppsspråket hör ihop med hur vi människor kommunicerar.

Det fungerar som en förstärkning och ett förtydligande av det vi säger. Man brukar i sälj-sammanhang tala om uttrycket ”det är inte vad du säger som spelar roll, det är hur du säger det”.

Finns det kraft bakom det du säger?

Är du övertygande i din energi eller säger du bara fina ord?

Detta syftar på att vi människor snappar upp mängder av små signaler från andra människor som vi lyssnar på eller talar med. Dessa signaler omvandlas sedan till hur vi uppfattar individen framför oss.

 • Stark?
 • Svag?
 • Pondus?
 • Allvarlig?
 • Oseriös?

Listan kan göras lång.

Kroppsspråket är alltså alla de rörelser vi gör med vår kropp och ansikte i sociala sammanhang av olika slag, när vi talar eller när vi är tysta.

Man brukar säga att ”en bild säger mer än tusen ord”, men detta är även sant när det kommer till kroppsspråket. Om man tänker efter så kan vi människor även kommunicera med varandra utan ord, bara med gester och ansiktsuttryck. Detta visar på vilken stor roll kroppsspråket har för oss människor i grund och botten.

Det finns även många andra aspekter av kroppsspråket så som att man kan se på en person hur hen mår bara genom att iaktta kroppsspråket hos individen i fråga.

Du kan se om en person är avslappnad eller spänd, glad eller ledsen, engagerad eller ointresserad. Kroppsspråket är kortfattat kroppens rörelser, rösten, ansiktsuttryck (mimik) och gester.

 

Situationer då kroppsspråket är viktigt

I vårt vardagliga liv och när vi bara är hemma kanske vi inte behöver lägga så enormt stor vikt kring hur vårt kroppsspråk uppfattas. Detta då du är i en trygg miljö där människorna runt omkring känner dig och din personlighet.

Men det finns andra typer av situationer då kroppsspråket är oerhört viktigt och något som man verkligen behöver tänka på. Några exempel på sådana situationer kan exempelvis vara under en förhandling, under en presentation eller under ett tal.

Det kan även handla om ett svårt och jobbigt samtal mellan chef och medarbetare, eller under en föreläsning till exempel. Som du hör handlar det alltså om offentliga sammanhang där man många gånger står inför en större grupp människor. Men det kan även vara situationer där du sitter en mot en eller i mindre gruppkonstellationer.

Knepet är att använda din kropp som ett finstämt instrument där du lär dig hur varje ton skall spelas för att lyckas med att sända ut rätt signaler när det behövs.

När du lär dig att bemästra detta samt även att läsa av andra människors signaler kommer du att få god användning av detta i din framtida karriär och även privat. I affärssammanhang kan det finnas en mängd signaler att hålla reda på om man vill blir framgångsrik.

 

Mimik

Våra ansiktsuttryck är dock kanske det som är mest avslöjande när det kommer till kroppsspråket. Minst rörelse i ansiktet kan lätt tolkas på olika sätt och du är kanske inte ens medveten om hur detta kan uppfattas för du är inte medveten om att du gör dessa uttryck. Forskare har hittills registrerat över 10 000 ansiktsuttryck hos oss människor, så man kan ju tänka sig hur stor inverkan detta kan ha på hur vi och våra reaktioner uppfattas utåt sett.

Det finns några uttryck som är basen för våra ansiktsuttryck i helhet och dessa är:

Vrede – Den övre delen av ansiktet jobbar här hårdast och ögonbrynen sänks och rynkas. Vi ser arga ut. Munnen dras ihop och spänns och hakan skjuts fram.

Rädsla – Ögonen spärras upp och ögonbrynen spänns. I den nedre delen av ansiktet är det käken som hänger lite lös och med öppen mun. Detta är ett instinktivt beteende som lever kvar för att vi ska kunna ta upp mer syre och se bättre när vi är rädda för något.

Glädje – När vi är glada kisar vi med ögonen så att vi får rynkor i tinningen och lägre ögonlock. Man kan ibland se om en person visar falsk glädje då man inte kan se dessa rynkor. Ju gladare vi blir desto mer tänder visar vi.

Förakt – Detta är ett intressant uttryck som man faktiskt har funnit i studier kunna avgöra om ett par skall skilja eller inte beroende på hur ofta detta uttryck utbyts mellan två makar. Uttrycket består av att nedre delen av ansiktet förändras, övre delen kan se olika ut. Munnen formas till ett upp och nedvänt U, men det är inte som om när du är ledsen. Utan i kombination med andra uttryck ansiktet bildas uttrycket av avsky och förakt.

Överraskad – När vi blir överraskade välvs och höjs våra ögonbryn och ögonen spärras upp. Medan munnen är öppen och lös.

Sorg – Det är mycket svårt att låtsas vara ledsen eller sorgsen. Detta uttryck känns igen genom att munnen bildar ett U och ögonbrynen är sänkta och indragna mot mitten.

 

Förhandling och kroppsspråk

När du förhandlar med någon i affärssammanhang är det en del punkter du bör tänka på när det gäller kroppsspråket. Om du skickar ut fel signaler i ett sådant sammanhang kan du gå miste om ett viktigt avtal. Det kan även vara så att kroppsspråket uppfattas på olika sätt beroende på i vilken kultur du befinner dig.

Det kan i affärssammanhang finnas sociala koder som följs i olika länder. Exempelvis förhandlar inte kineserna på samma sätt som amerikanerna eller svenskarna.

I vissa länder kanske man alltid hälsar med en puss på kinden, medan i andra länder kan detta uppfattas som för närgånget. Gester och rörelser som kanske känns helt naturliga i ditt hemland kanske rent utav uppfattas som en förolämpning i ett annat land. Det finns dock några punkter som man alltid kan ha i åtanke när det gäller förhandling och kroppsspråk.

 1. Läs av och följ efter din motparts kroppsspråk. Om hen sitter tillbakalutad och avslappnad skall även du följa efter. Men om det avslappnade läget går över i ointresse måste du försöka locka tillbaka hen in i förhandlingen. Fråga till exempel vad som är fel, om något inte känns bra. Om hen däremot sitter framåtlutad och engagerad skall du också göra det. Du ska hela tiden besvara din motparts kroppsspråk så länge det inte handlar om ointresse från motpartens sida.
 2. Nicka med huvudet samtidigt som du bibehåller ögonkontakten. Detta kan fungera på så sätt att det avlägsnar spänningar och underlättar förhandlingen.
 3. Många känner säkert igen sig i att man börjar att krama sina händer eller leka med dem på olika sätt när vi är nervösa. Detta bör man verkligen undvika då detta kan utnyttjas av din motpart som förstår att du är nervös och kan spela på detta till sin fördel men till din förlust. Håll händerna stilla strax under bröstkorgen, spreta inte med fingrarna utan håll ihop dem. Detta utstrålar självförtroende och lugn vilket är något du behöver under förhandling.
 4. Sitt stadigt på stolen med båda fötterna i marken. Detta utstrålar pondus, lugn och självförtroende. Sitt inte med benen i kors, det signalerar ointresse, likaså om du har armarna i kors.
 5. Det är viktigt att slappna och att inte spänna kroppen under en förhandling. Om du spänner dig kommer din motpart att göra det också. Detta leder sedan till en tråkig stämning och troligen inte till någon lyckad förhandling. Försök att slappna av och ha en bra nivå på samtalet där du kan vara både rolig, seriös och kompetent. Ingen vill förhandla med en tråkmåns som inte har förmågan att lätta upp stämningen och slappna av. Den sociala förmågan är viktig i förhandlingssammanhang.
 6. Glöm inte bort att le under förhandlingen. En enkel men så viktig detalj som verkligen kan gör en enorm skillnad i det sociala samspelet. När du ler öppnar du upp för en positiv relation och visar att du är intresserad och glad att vara i den sits du är.
 7. Luta dig gärna framåt i förhandlingen och visa ditt intresse och engagemang, använd dig av en öppen kroppshållning. Det ska kännas att du vill vara där och att du är villig att förhandla. Annars har du inget där att göra om man skall vara krass.
 8. Låt inte nerverna ta överhanden på så sätt att du inte kan sitta still eller börjar pilla med ditt hår eller en penna eller liknande. Detta ger intrycket av att du är nervös och orolig vilket verkligen inte sänder ut de rätta signalerna under en förhandling. Sitt stilla, rör inte på benen och hitta inte något att pilla med. När du sitter stilla utstrålar du lugn och självsäkerhet.
 9. Lär dig att hålla masken och bibehålla ditt pokerface. Du ska inte låta dina ansiktsuttryck avslöja dina känslor eller tankar. Avslöja inte dina kort innan du är säker på att det är rätt tidpunkt.
 10. Bibehåll alltid ögonkontakten men inte på ett stirrande vis. Du ska inte flacka med blicken eller titta dig runt omkring i rummet eller liknande. Då kommer du att uppfattas som väldigt nervös och orolig, vilket är ett stort minus för dig och dina möjligheter att förhandla fram det du önskar.

 

Presentationsteknik och kroppsspråk

Kroppsspråket är mycket viktigt för en offentlig talare. Hemligheten är att framgången ligger i vilket kroppsspråk du använder och om detta är anpassat efter situationen och publiken. Om åhörarna skall få förtroende för dig och ta till sig det som sägs måste du agera på ett visst sätt när du har rampljuset på dig.

Det du vill utstråla inför din publik är självförtroende och pondus men du vill heller inte uppfattas som för hård, det måste finns utrymme för humor för att lätta upp. För att utstråla självförtroende ska du använda dig av yviga rörelser som sker högt upp. Medan du uppfattas som osäker när du använder dig av alldeles för försiktiga rörelser. Men detta betyder inte att du hela tiden ska vifta med armarna högt uppe i luften, utan att du ska använda dig av dessa rörelser när det krävs för att understryka något.

Det är även ganska viktigt att kroppsspråket inte känns påklistrat, utan att det stämmer väl överens med individens personlighet. Man kan om man vill hålla i exempelvis en penna eller pekpinne om man vill, detta kan fungera som ett stöd i sammanhanget. Men man ska inte nervöst pilla med det man håller i handen.

Du ska absolut inte hålla armarna i kors eller ha händerna i byxfickorna. Detta signalerar ointresse och arrogans. Rör dig gärna fram och tillbaka över scenen för att få lite rörelse in dessa ofta mycket stillasittande evenemang. Ha ögonkontakt med dina åhörare, visa dem att du lyssnar och stäm på detta sätt av med dem att de förstår vad du menar. Här får du chansen att rätta dig själv om du uppfattar att något felaktigt sagts.

När man talar offentligt är det viktigt att man använder sig av variationer i rösten och tonläge, samt att man visar sin entusiasm och engagemang. Om man inte gör detta kommer åhörarna inte att ta emot budskapet på samma effektiva sätt.

Svåra samtal och kroppsspråk

Några gånger i livet kan man behöva genomlida svåra samtal av olika slag, så som att behöva leverera negativ kritik eller ge ett tråkigt besked om uppsägning eller sjukdom till exempel. När det gäller svåra samtal i arbetslivet finns det en del punkter att ha i åtanke när det gäller kroppsspråket.

Ett svårt samtal kan vara jobbigt nog som det är, därför måste man tänka på att kroppsspråket man sänder ut till mottagaren inte skall vara av en hotfull eller ointresserad art som får hen att känna sig ännu mer obekväm. Titta inte ned i en bunt med papper på bordet eller ut genom fönstret samtidigt som du talar. Då blir individen i fråga förvirrad över budskapet.

Håll ögonkontakt så gott det går och ha absolut inte armar eller ben i kors. Detta signalerar ointresse och arrogans. Ha båda fötterna i marken och var fokuserad på mottagaren. Tala heller inte för snabbt, det är då svårt att uppfatta vad som sägs och bidrar till ytterligare stress.

Om du däremot själv är mottagaren av den dåliga kritiken ska du tänka på att inte tappa fattningen och avslöja för mycket av dina känslor via kroppsspråket och mimiken. Om du upplever att du blir attackerad av din chef eller medarbetare skall du vara den större i situationen och behålla lugnet. Senare är det troligen den andra personen som kommer att få ångra det hen gjort när lite tid har passerat.

 

Sammanfattning

Kroppsspråket är alltså en del av den mänskliga kommunikationen. Våra kroppsrörelser, mimik, ansiktsuttryck och gester används för att förstärka och tydliggöra det vi säger.

I arbetslivet finns det gott om situationer då kroppsspråket blir väldigt viktigt. Så som inom förhandling, presentationer och svåra samtal. Om vi börjar med förhandlingsteknik och kroppsspråket i dessa sammanhang så vet vi nu att man kan behöva anpassa sitt kroppsspråk efter vilken kultur man befinner sig i.

Men det mesta handlar egentligen om att visa hur pass intresserad och engagerad man är i förhandlingen genom att sitta framåtlutad, ha ögonkontakt, le, samt att aldrig låta ditt ansiktsuttryck avslöja dina kort.

När det kommer till presentationsteknik och kroppsspråk är det viktigt att visa engagemang genom yviga rörelser med armar och händer högt upp, men endast när det krävs för att understryka något. I övrig skall armarna hänga avslappnat längs sidorna alternativt att du vilar händerna runt ett föremål som en penna eller pekpinne som stöd.

Tänk på att kroppsspråket inte skall kännas konstlat och som om det inte hör ihop med din personlighet, det måste komma naturligt men kan ändå kräva lite eftertanke innan du är van att hantera sådana situationer.

Under ett svårt och jobbigt samtal är det viktigt att ha fokus på personen som skall ta emot den negativa kritiken eller vad det nu må vara. Du ska inte stirra ned i en bunt med papper på bordet eller titta åt ett annat håll medan du talar med personen framför dig.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att vi inte kan förbise kroppsspråkets stora betydelse i våra liv, och många gånger reflekterar vi inte ens över detta. Men det är när vi blir medvetna om hur vi uppfattas av omvärlden som vi kan lära oss att använda denna egenskap till vår egen och andras fördel. Du blir mer framgångsrik i livet om du lär dig hur kroppsspråket fungerar, hur det kan användas och hur det inte bör användas.

Projektledning

Projektledning

Team Projektledning består av en eller flera personer med teoretiskt och praktisk erfarenhet av projektledning.