Produktutveckling: En traditionell produktutvecklingsprocess

Produktutveckling: En traditionell produktutvecklingsprocess

Produktutveckling är processen att utveckla en produkt från en idé. Inom begreppet produktutveckling ryms även att utveckla och förbättra en redan befintligt produkt. Ett företag som vill ta fram en ny produkt går vanligtvis genom ett flertal faser. Att det kommer nya...
GROW-modellen: Hjälper till att strukturera och genomföra coachning

GROW-modellen: Hjälper till att strukturera och genomföra coachning

Som en ledare, vare sig det är på kontoret, hemma, i skolan eller i sportsammanhang, så är en av de viktigaste uppgifterna som man har att coacha mänskor till att göra sitt absolut bästa. Genom att göra det så hjälper man dem att ta bättre beslut, lösa problem som...