Giraffspråket: Lös konflikter med hjälp av Hjärtat

Redan från en tidig ålder i livet får många människor lära sig att kommunicera med ett språk som kommer från huvudet och hjärnan, och inte med medkänsla och hjärta. Det är ett sätt att mentalt klassificera människor utifrån olika grader av bra och dåliga, rätt och...

Iterativ Process: Verktyg för att löpande utveckla en produkt

Att möta sina kunders behov och leva upp till deras förväntningar är det huvudsakliga målet inom de flesta typer av projekt. Därtill så vill man kunna skapa ett värde för kunden och se till så att projektet följer kundens krav så gott det går så tidigt som möjligt...

Kulturbärare: Förkroppsligar företagets organisationskultur

Varje företag behandlar sina kunder och sina anställda på ett unikt sätt, och verksamheten bygger på unika värderingar som guidar företagets beslut. Ett företags organisationskultur avgör hur trivsam och produktiv arbetsplatsen är. Medan det kan kännas viktigt att ta...

IMGD modellen: Susan Whelans arbetsmodell för Grupputveckling

Allt fler företag och organisationer ser fördelarna med att arbeta tvärvetenskapligt, det vill säga med medarbetare med många olika utbildningsbakgrunder. För att kunna hantera komplexa problem så måste man titta på situationen från flera perspektiv och vinklar,...

Branschanalys: Ett verktyg för att utvärdera marknaden

Att inse att man inte är bäst på något som man trodde man var riktigt bra på kan kännas tungt, men det kanske också är en viktig lärdom och ett slags uppvaknande. Det kan faktiskt vara en prioritet att veta så mycket som möjligt om sina konkurrenter som möjligt och...