SWOT analys ICA

SWOT-analys ICA: Styrkor och Svagheter

ICA är främst en matvarukedja som befinner sig på den svenska och norska marknaden. Här har företaget en stark ställning och kontrollerar en stor del av den försäljning som sker.

SWOT analys HM

SWOT-analys H&M: Styrkor och Svagheter

H&M är ett svenskt klädmärke för snabbt och billigt mode som har vuxit sig stort över hela världen. Idag är H&M för många lika med billiga kläder och detta är

Kvalitetsledningssystem

Kvalitetsledningssystem

Det är viktig för en verksamhet att kontinuerligt utveckla och förbättra sina tjänster och produkter för att ge ett större värde till sina kunder och särskilja sig bland konkurrenterna. Det

Kickoff

Kickoff

Står du och din organisation inför starten av ett nytt projekt? Då är det en god idé att ge det hela en bra start genom att anordna en kickoff där

Foretagskultur

Företagskultur

En av de viktigaste punkterna när det kommer till att skapa en stabil grund för en organisation eller ett företag handlar om företagskulturen. Det är nämligen här som verksamhetens värderingar

Förebild

Förebild

Har du någon du ser upp till i ditt personliga liv eller i ditt yrkesliv? Det är viktigt att ha förebilder i livet som kan motivera dig att utvecklas. Våra