GANTT Schema

GANTT Schema: Visualisera din projektplanering

Inom projektledning är det vanligt att använda sig av olika typer av planeringsverktyg. Ett populärt exempel på ett sådant verktyg är Gantt-schemat. Ett Gantt schema gör så du får en

Work Breakdown Structures WBS

Work Breakdown Structures (WBS)

Work Breakdown Structure (WBS) är viktig för att få fart på ett projekt. Men att skapa en WBS, kan vara en rent av skrämmande uppgift att ta på sig. Denna