AIDA modellen: 4 steg kunden tar vid ett köp

AIDA modellen används som ett verktyg inom kommunikation och marknadsföring. Namnet AIDA är en akronym för: Attention (uppmärksamhet) Interest (intresse) Desire (behov) Action (beslut) Och precis som många andra liknande