Produktlivscykeln diagram

Produktlivscykeln: En produkts livslängd

Alla produkter som utvecklas och tillverkas har en specifik livslängd och ett bäst före datum. Det finns en begränsning för hur länge en produkt kan existera och ge vinst till

AIDA modellen: 4 steg kunden tar vid ett köp

AIDA modellen används som ett verktyg inom kommunikation och marknadsföring. Namnet AIDA är en akronym för: Attention (uppmärksamhet) Interest (intresse) Desire (behov) Action (beslut) Och precis som många andra liknande