Kvalitetsledningssystem

Kvalitetsledningssystem

Det är viktig för en verksamhet att kontinuerligt utveckla och förbättra sina tjänster och produkter för att ge ett större värde till sina kunder och särskilja sig bland konkurrenterna. Det

Kickoff

Kickoff

Står du och din organisation inför starten av ett nytt projekt? Då är det en god idé att ge det hela en bra start genom att anordna en kickoff där

Foretagskultur

Företagskultur

En av de viktigaste punkterna när det kommer till att skapa en stabil grund för en organisation eller ett företag handlar om företagskulturen. Det är nämligen här som verksamhetens värderingar

Förebild

Förebild

Har du någon du ser upp till i ditt personliga liv eller i ditt yrkesliv? Det är viktigt att ha förebilder i livet som kan motivera dig att utvecklas. Våra

Svagheter som kan ses som styrkor

Svagheter som kan ses som styrkor

De lyckliga få som har en förståelse för värdet av att kunna vända en svaghet till en styrka har ett väl tilltaget försprång mot dem som inte känner till det,

5w1h

5W1H

Alla företag möter i princip dagligen många olika sorters problem och situationer som behöver hanteras. Vissa av problemen är enklare och det kan vara väldigt tydligt hur man ska gå

Påläggskalkylering

Påläggskalkylering

En påläggskalkyl är en typ av självkostnadskalkyl som ofta används av företag. Det finns många olika typer av produktkalkyler, men påläggsmetodens relativt enkla och direkta tillvägagångssätt har gjort den mycket

The Zeigarnik Effect

The Zeigarnik Effect

Det är inte ovanligt att oavslutade uppgifter ligger kvar som en ständigt återkommande påminnelse i bakhuvudet, medan avslutade uppgifter tenderar att glömmas bort relativt fort. Hur många har inte upplevt