Introvert: Vad kännetecknar en introvert person?

Det finns mycket forskning kring människans olika personlighetstyper, och lika många teorier och modeller som olika forskare genom åren har tagit fram kring detta.

Det är intressant att få mer kunskap om varför vi agerar som vi gör och vad som utmärker den ena personligheten från den andra.

Teorin om den introverta och den extroverta personligheten togs fram av psykologen och psykoanalytikern och Carl Gustav Jung (1875-1961), och dessa begrepp används fortfarande flitigt i vårt moderna samhälle.

Introvert

 

Carl Gustav Jung

Carl Gustav Jung föddes år 1875 i Thurgau som ligger i nordöstra Schweiz, och han avled år 1961 i Zürich. Han var en psykiatriker som under flera år också samarbetade med legenden inom psykiatri, Sigmund Freud. Men efter en tid tillsammans gick de skilda vägar och Jung skapade sin egen analytiska gren av psykologin.

Jung började sin karriär genom att arbetade vid mentalsjukhuset Burghölzli. Efter att ha läst Sigmund Freuds bok ”Drömtydning” från 1906 bestämde han sig för att ta kontakt med Freud, vilket han gjorde. Detta blev starten på det samarbete som skulle komma att pågå under flera år. Jung upplevde dock att han hade vissa problem med att acceptera flera av de viktigaste punkterna i Freuds psykoanalys. Exempelvis hade han problem med att acceptera hans syn på sexualiteten och den så kallade libidon.

År 1912 släppte Jung boken ” Wandlungen und Symbole der Libido” och detta blev spiken i kistan för samarbetet mellan Jung och Freud. Jung lämnade samma år psykoanalysen och började ägna sig åt sina egna teorier. Det finns vissa begrepp eller ord som man ofta använder sig av idag och som Jung har myntat för länge sedan. Exempel på sådana ord som du kanske känner igen är introvert, extrovert, persona, eller till exempel det kollektivt omedvetna. Idag kanske dessa begrepp dock inte har riktigt samma betydelse som på Jungs tid, men mycket av hans teorier lever kvar än idag men du kanske inte är medveten om att det är Jungs forskning du hänvisar till.

När det kommer till begreppen introvert och extrovert hade Jung en teori om att vi människor har två huvudsakliga sätt att orientera oss i livet, två så kallade huvudattityder. Han menade även på att detta är ingenting som vi väljer utan vi föds med det ena eller den andra. Här uppfattar man den extroverte individen som mer aktiv, tillmötesgående och obekymrad. Medan den introverte individen uppfattas som mer passiv, reserverad och försiktig. Man skulle kunna säga att den extroverte lever genom andra, medan den introverte fokuserar mer på sina egna tankar och känslor. När man hör ordet introvert idag förknippar man gärna detta med något negativt, så som att man skulle vara osocial och sluten som person. Men det var inte på detta sätt som Jung såg på saken, han menade på att en introvert person bara är mer fokuserad på att iaktta istället för att deltaga. Jung själv ansåg att han hade den introverta personligheten.

Däremot menade inte Jung att alla människor är bara introverta eller bara extroverta. Det kan finnas en dos av lite av varje i oss alla. Men oftast lutar det över mer åt det ena eller andra hållet. Men som Jung själv sade en gång i tiden så skulle den person som bara är introvert eller bara extrovert att snart få läggas in på ”dårhus” och denna teori fungerar inte på det sättet.

 

Vad innebär det att vara Introvert

Vad innebär det att vara Introvert?

Kortfattat står begreppet ”introvert” för inåtvänd och ”extrovert” står för utåtriktad. Det kan finnas en hel del missuppfattningar kring vad det egentligen innebär att vara introvert. Tecken på att du kan ha denna personlighet kan exempelvis vara att du högaktar din egentid och behöver lugn och ro för att bearbeta en jobbig dag, eller en helt vanlig dag också för den delen. Den introverta personligheten vänder sig inåt mot sig själv, inte lika mycket utåt mot omgivningen och händelser runt omkring. En individ som är introvert har ofta få men däremot trogna vänner och har inget större behov av att socialisera och samtala om ytliga saker. En vanlig missuppfattning som finns kring introverta personer är att de inte kan vara sociala, men detta stämmer inte. Dessa personer kan mycket väl vara socialt kompetenta men väljer hellre situationer där hen får vara för sig själv och ägna sig åt meningsfulla uppgifter. Det är då den introverta individen mår som bäst.

Här kommer en lista på de tecken som kan visa på att du har en introvert personlighet:

 • Egentiden värderas högt och du trivs i ditt eget sällskap. Du ser verkligen fram emot att få den där lugna stunden för dig själv. Detta betyder inte att du avskyr sociala tillställningar, men i lagom dos.
 • Du behöver tid för att gå igenom saker på egen hand innan du tar upp saken vidare med exempelvis den övriga gruppen. Du är mer kreativ när du får reflektera och arbeta på egen hand.
 • Den introverte personligheten kan många gånger känna sig mer ensam i en grupp än för sig själv. Stora grupper med människor kan skapa en stress hos dessa individer. Du vill istället ha djupa och förtroliga samtal med människor som betyder mycket för dig.
 • Den introverte är också mycket lyhörd, avvaktande och observerande. Du är ofta mycket observant på detaljer och kan i och med detta lättare avgöra hur andra människor är eftersom du inte behöver kommunikation för detta.
 • Du får också som mest gjort och är som mest effektiv när du får vara för dig själv. Du har många egna funderingar och drömmar som tar upp din tid. En introvert person är också sällan uttråkad och har heller inga problem med att bara ligga och slappa framför en film utan att anse att du kastar bort tiden.
 • Som tidigare nämnt tycker du inte heller om att nätverka med andra människor då du känner att detta är ytligt. Du tycker inte om ytliga kontakter och relationer, du vill ha djupa relationer och inte behöva småprata med andra om väder och vind. Du ser ingen vits med detta.
 • Du har få men nära vänner. Det finns dock en fördom om introverta personer och det är att de inte skulle ha vänner. Detta stämmer inte utan det är snarare så att dessa individer är mycket lojala vänner som vill ha en liten lojal grupp av vänner omkring sig. Du har där emot inget behov av 1 000 ytliga Facebook-vänner som du inte kan gå på djupet med.
 • Introverta individer är ofta mycket bra lyssnare. Du har förmågan att lyssna aktivt på den som talar och lyssnar fokuserat för att sedan kunna komma med en bra respons. Man försöker inte vända situationen till att handla om sig själv utan istället om den person du har framför dig.
 • När det är dags för fest vill den introverta personligheten hellre ha en liten fest med personer du känner nära. Det känns bara jobbigt att gå på en stor fest där du blir tvungen att socialisera med nya människor. Större fester innebär också dessutom mer av de ytliga samtalen vilka man ju helst vill undvika.
 • Den introverta personligheten innebär att även ofta att du gärna håller dina åsikter för dig själv. Andra runt omkring dig måste ofta fråga om din åsikt för att få del av den. När du gick i skolan var du heller inte den som först räckt upp handen för att svara.
 • Andra människor runt omkring dig uppfattar dig ofta som äldre än vad du är när du är introvert. Detta beror på att du gärna tänker innan du talar, observerar och analyserar. Detta gör att du uppfattas som klok och eftertänksam.

 

Missuppfattningar Introverta

Missuppfattningar Introverta

Det är ju inte så att vi alla går runt och funderar över om vi är introverta eller extroverta vare dag i livet, och anpassar alla våra konversationer efter detta. Men ibland missuppfattas många introverta människor och det finns risk att detta kan skapar irritation i sociala sammanhang eller i relationer. Det finns vissa kommentarer man bör undvika om man tror att man kanske har med en introvert personlighet att göra.

 • ”Kan du inte le lite mer?” – Introverta personer kan ibland uppfattas som buttra och ensamvargar som inte vill delta. Men detta betyder inte att man alltid är sur bara för att man inte ler hela tiden. Alla är olika och den introverte personligheten engagerar sig när det behövs.
 • ”Lev lite, var inte så allvarlig!” – Samma sak gäller här som ovan. Bara för att man inte går på fester och umgås mycket med vänner och bekanta betyder inte detta att man inte lever. Det finns olika sätt att leva och alla har sitt sätt. Om man inte uppskattar fest och galej, varför ska man då plåga sig själv?
 • ”Varför gillar du inte andra människor?” – Bara för att man är introvert betyder inte det att man är asocial och inte kan umgås med människor. Skillnaden är endast att den introverte gärna först vill lära känna sina vänner riktigt bra för att kunna slappna av när man umgås. Det kan absolut vara värt att hålla sig kvar vid sin introverta vän då denna person troligen kommer att bli din mest lojala vän.
 • ”Är du alltid lika blyg?” – Introverta personer är inte blyga (vilket de dock även kan vara), utan blygseln förväxlas ofta med att personen inte känner sig helt bekväm med människor hen inte känner.
 • ”Varför är du så tyst?” – Som vi nu vet är de introverta individerna inte speciellt pratglada med människor de inte känner så bra. En sådan kommentar kommer dock troligen inte att förbättra situationen utan snarare göra person mindre sugen på att dela med sig spontant.

 

Fördelar och nackdelar med att vara introvert

Fördelar och nackdelar med att vara introvert

Man kan inte generalisera här och påstå att den enda typen av personlighet är bättre än den andra. Det kan finnas både positiva och negativa aspekter av att vara introvert i dagens samhälle.

Idag är det dock troligen svårare att vara introvert än vad det var för kanske 50-60 år sedan. På så vis att det inte längre är lika accepterat att inte vara social och utåtriktad. Att vara så kallat socialt kompetent är idag otroligt viktigt för många aspekter av livet. Du kanske har lättare att få arbete och det är ingen som undrar om ”du alltid är så där sur?” eller ”alltid så där blyg?” och liknande kommentarer, som egentligen inte hör ihop med att vara introvert. Som vi tidigare berört behöver det inte betyda att du är blyg bara för att du är introvert. Du kan vara extrovert men blyg och du kan också vara introvert och inte blyg.

En person som uppfattas som utåtriktad blir ofta omtyckt lättare på grund av att man är öppen och intresserad av att träffa nya människor. Man trivs i ditt sällskap helt enkelt. De introverta individerna undviker gärna nätverkandet och detta kan leda till att andra människor uppfattar dig som undvikande och svår, en enstöring. Men i själva verket mår den introverta individen jättebra av att inte delta i allt det sociala. Man måste nog helt enkelt inse att inget är svart eller vitt. Den här teorin handlar mycket om på vilket sätt du laddar dina batterier när de är slut, och inte så mycket om vilken personlighet som är den bästa. Behöver du lugn och ro för att få ny energi eller behöver du få energin från andra människor? Det är egentligen detta som man bör fokusera på och inte om man är blyg eller sur eller vad det nu kan vara.

Sammanfattning

Generellt sett innebär uttrycket introvert en personlighetstyp som är inåtvänd. En introvert person känner inget större behov av att socialisera sig utan uppskattar sin egentid. Hens sociala umgänge består oftast av få men nära vänner. Dessa punkter är tecken som visar på en introvert personlighetstyp:

 • Värderar sin egentid
 • Behöver tid för att bearbeta saker samt är mer kreativ och motiverad på egen hand
 • Känner sig ensam i stora grupper och vill hellre ha djupare konversationer med ett fåtal andra
 • Är lyhörd, observerande och avvaktande
 • Får mest gjort på egen hand samt uppskattar att spendera tid med sig själv utan att bli uttråkad
 • Undviker att nätverka med andra personer och undviker ytliga relationer
 • Har få men nära vänner
 • Bra på att lyssna aktivt
 • Föredrar små tillställningar framför stora
 • Håller gärna sina åsikter för sig själv
 • Uppfattas oftast som äldre än vad hen egentligen är

Carl Gustav Jung (1875-1961) var namnet på den kända psykiatriker som presenterade den introverta personlighetstypen och som bland annat arbetade med Sigmund Freud. Jung och Freud kom inte alltid överens och deras samarbete tog slut 1912 när Jung gav ut sin bok Wandlungen und Symbole der Libido. Jung slutade arbeta med psykoanalys och fokuserade på sina egna teorier och har bland annat myntat många uttryck som används än idag, såsom introvert, extrovert och persona. Jung lade stor fokus på uttrycken extrovert och introvert och menade att dessa var de två huvudsakliga sätten för människor att orientera sig i livet. Den extroverta mer aktiv, social och bekymmerslös medan den introverta mer fundersam, på egen hand och försiktig. Jung menade dock att många människor kunde vara både och i olika doser.

Många gånger kan introverta människor missuppfattas för att vara antingen osociala eller negativa och till och med konstiga och blyga. Detta stämmer alltså inte, exempelvis kan en extrovert person vara blyg och en introvert oblyg. Det finns fördelar och nackdelar med de båda personlighetstyperna och det handlar mer om balans och förståelse än om den ena är mer rätt än den andre. Exempelvis bör en extrovert person undvika kommentarer som dessa när hen kommunicerar eller interagerar med en introvert person:

 • ”Kan du inte le lite mer?”
 • ”Lev lite, var inte så allvarlig!”
 • ”Varför gillar du inte andra människor?”
 • ”Är du alltid lika blyg?”
 • ”Varför är du så tyst?”

Introverta personer fungerar oftast väldigt bra som chefer då de inte tar hastiga beslut utan noggrant kalkylerar och funderar innan de fattar beslutet. En extrovert person kan missta den introvertes vilja att vara på egen hand som en svaghet men faktum är att introverta personer oftast presterar väldigt bra ensamma och behöver just sin egentid för att uppnå resultat. Det var dock mycket mer accepterat i samhället att vara introvert än i dagens moderna samhälle då stor fokus ligger på att vara väldigt aktiv, social utåtriktad och bekymmerslös.

Projektledning

Projektledning

Team Projektledning består av en eller flera personer med teoretiskt och praktisk erfarenhet av projektledning.