Hur vet man om man är Introvert?

Den som alltid känt sig lite annorlunda och alltid tyckt om att göra saker på egen hand, kanske har hört talas om begreppet introvert.

Det finns dock många missuppfattningar kring detta begrepp och i många fall har missuppfattningarna en negativ innebörd.

Detta är långt ifrån sant.

Hur vet man om man är introvert

I den här artikel ges en överblick av vad introversion innebär, vanliga karaktärsdrag för denna typ av personlighet, samt exempel på när detta är tydligt fördelaktiga egenskaper att ha i olika sammanhang.

Hur vet man om man är introvert?

Om man tenderar att föredra att umgås i små grupper, värderar egentid högt, beskrivs som tystlåten och föredrar att arbeta individuellt, är sannolikheten stor att ens personlighet är åt det introverta hållet. Väldigt få personer är dock 100 procent introverta eller extroverta.

Fördelar med att vara introvert

Det är viktigt att klargöra att vara introvert inte automatiskt innebär någonting negativt. Det är helt enkelt en teorimässig beskrivning av några gemensamma karaktärsdrag. Att vara introvert missuppfattas ofta som att vara blyg eller till och med arrogant, oftast av personer som tillhör den extroverta gruppen. Det finns dock många fördelar med att vara introvert. Exempelvis tenderar introverta personer att tänka igenom sina ord och handlingar innan de agerar, vilket är absolut nödvändigt inom vissa yrken, som flygledare, läkare och psykolog. Eftersom introverta personer tenderar att visa respekt för andra, är de ofta uppskattade på arbetsplatser. De är inte benägna att avbryta andra som talar och är oftast bra lyssnare. Det har även visat sig att i sammanhang där omständigheterna kräver enskilt arbete, som under Covid-pandemin, har introverta personer en fördel eftersom de ofta till och med föredrar att arbeta utanför kontorsmiljö.

Introvert med social kompetens

Kan en introvert person bli extrovert? Forskning har visat att svaret på den frågan är nej. Forskare har sett att redan vid fyra månaders ålder går det att säga vilken typ av personlighet en person har baserat på vilken reaktion barnet visar till viss extern stimuli. Med andra ord är det, åtminstone till viss del, en genetiskt betingad sak var man hamnar på skalan mellan introvert och extrovert. Introverta personer reagerar inte lika kraftigt på dopamin som extroverta personer och får därför inte samma kick av externa stimuli.

Däremot betyder inte detta automatiskt att man som introvert inte har eller kan skaffa social kompetens. Faktum är att många VDar, politiker, artister och andra som tycks vara navet på en fest faktiskt är introverta. En viktig sak att ha i åtanke är dock att det inte enbart är genetik som ligger till grund för ens personlighet – även uppväxt spelar roll. Beroende på exempelvis uppfostran och olika händelser i livets tidiga skede, kan personer förflytta sig på denna personlighetsskala. Distinktionen mellan introverta och extroverta personer handlar om hur dessa reagerar på stimuli – inte på personen i frågas förmåga eller uppfattning om att umgås med andra människor.

Vera Kristen

Vera Kristen

Vera är Content Editor på Projektledning.se. Hon är utbildad inom projektledning, reklam och PR med en examen från Stockholms Universitet. Vera har arbetat som projektledare på flera företag.