Social kompetens: Vad är Social kompetens?

Man hör ofta andra människor tala om att han eller hon har så ”hög social kompetens”. Men vad innebär detta egentligen och finns det ens ett svar på frågan om vad social kompetens är?

Det sägs att det är bra att ha social kompetens och att det kan vara lättare att få arbete och andra fördelar tack vare en sådan egenskap.

Men är det här något man föds med eller kan man kanske träna på att bli mer socialt kompetent?

Social kompetens

 

Vad är Social kompetens?

Social kompetens är hur väl du fungerar med andra människor. Det är hur du kommunicerar och agerar i sociala sammanhang. Det finns egentligen ingen riktig definition på vad social kompetens är, men egenskaperna beskrivs ofta på det här sättet.

Man skall inte blanda ihop begreppet social kompetens med att vara social, detta är nämligen två olika saker. Din sociala kompetens kan du öva upp medan att vara social som person är en egenskap man föds med och har naturligt i sin personlighet. Du kan alltså öva upp din förmåga att hantera sociala situationer, vilket är bra nyheter. Det finns nämligen många fördelar i livet med att vara socialt kompetent.

Men ibland kanske man önskar att detta inte hade så stor betydelse, och att man kunde släppa en del av den press och stress som finns kring att prestera bra i sociala sammanhang. För många människor är detta nämligen ett hinder exempelvis i arbetslivet. Dessa individer kanske är otroligt begåvade och talangfulla inom sitt område, men är dåliga på att presentera sig själva och sina egenskaper. Samtidigt finns de dem som har svårigheter att hålla en konversation vid liv, vilket de flesta av oss kan känna igen oss i. Det är heller inte alltid lätt att förstå sig på sociala koder som kan förekomma i olika sammanhang. Detta är koder som alla inom sällskapet vet om och följer, men som ingen talar om. Det kan exempelvis vara så att man ska bete sig på ett visst sätt när man hälsar på varandra, eller seder och beteenden kring middagsbordet under en middagsbjudning. Om du inte följer koderna kommer du att sticka ut från mängden och bli middagens stora samtalsämne.

 

Varför ska jag vara Social kompetent?

Allt eftersom samhället utvecklades till det moderna samhälle vi lever i idag har även vi människor behövt förändra vårt sätt att föra oss i arbetslivet och på fritiden. För länge sedan under exempelvis 40- 50-talet var arbetet ofta fokuserat på kroppsligt arbete i fabrik eller liknande, likaså ännu tidigare när industrialismen tog fart ute i världen. Men nu i modern tid sitter vi instängda på kontor med våra datorer och måste vara sociala på våra fikaraster och lunchpauser, annars räknas vi som annorlunda.

Denna nya form av arbetsmiljö och alla nya typer av yrken som har kommit ur IT-världen och den digitala världen, har verkligen förändrat vårt sätt att bete oss i sociala sammanhang. Dessutom är yrkeslivet idag ofta inriktat på olika former av teamwork där man arbetar i olika grupper under nya modernare former av ledarskap så som coachande ledarskap eller agilt ledarskap. Detta kräver också att medarbetarna klarar av att föra sig i olika gruppkonstellationer med olika personligheter och viljor.

Anledningen till att du idag får stora fördelar i samhället om du är socialt kompetent, är på grund av att det är lätt att ha att göra med dig. Du kan lätt föra ett samtal på den nivå som krävs, och du kan få andra människor att må bra genom att vara öppen och trevlig mot din omgivning. Du är med där det händer och kan läsa av subtila signaler från andra människor när det behövs. Detta gör att du får lättare att hantera situationer och då också kan styra dem i den riktning du önskar. Det är till exempel till en fördel om du kan få din chef att skratta innan ni drar igång löneförhandlingen. Du har förmågan att lätta upp stämningen vilket nästan alltid är uppskattat i alla sammanhang.

 

Hur blir jag Social kompetent?

Hur kan du då förbättra din sociala kompetens och vilka punkter bör du satsa på i första hand? Nedan finner du förslag på punkter som du kan jobba lite extra med om du vill förbättra din sociala förmåga.

 1. Öva dig på att ta kontakt med människor du kanske inte känner. Försök att ta mod till dig att börja föra ett samtal när du står och väntar i en kö, på bussen eller liknande.
 2. Lyssna aktivt och fokuserat för att visa respekt och intresse för din omgivning. Om du verkligen lyssnar på vad någon säger utan att fokusera på dig själv kommer det att bli lättare att komma med en bra respons på det som har sagts.
 3. Låt inte din sociala förmåga kännas konstlad och forcerad, ägna dig åt samtal som känns ärliga och öppna, inte åt kallprat. Det finns dessutom undersökningar som visar att människor som ägnar sig åt meningsfulla samtal är mycket lyckligare i livet än de som hellre väljer det ytliga kallpratet.
 4. För att komma vidare till nästa nivå av din utveckling måste du våga utmana dig själv. Du måste helt enkelt utsätta dig för situationer som är nya för dig och för saker som du är rädd för eftersom det är då du utvecklas och omprogrammerar din hjärna till det nya.
 5. Om man skall vara socialt kompetent kan man inte dra förhastade slutsatser och hamna i konflikter hela tiden. Var därför öppen för att andra människor har andra sätt att tänka och agera. Bara för att en arbetskamrat inte svarar i telefonen behöver inte betyda att hen ignorerar dig, utan det kan bero på helt andra orsaker som du bara inte är medveten om. Agera aldrig i affekt utan försök att kontrollera dina känslor, även om du till exempel precis har fått ett upprörande mejl från en kollega som kritiserar dig. Du tjänar alltid på att behålla lugnet och ditt ansikte. Låt de andra göra bort sig, inte du.
 6. Försök att ta dig an ett positivt sätt att se på livet och det som sker. Gör det till en rutin att hitta minst en positiv aspekt av varje situation, oavsett hur svår den är. Till slut kommer du att automatiskt välja det positiva tankesättet, vilket kommer att underlätta för din sociala förmåga då du sprider positivism och entusiasm omkring dig.
 7. Ge beröm till människorna omkring dig. Men inte falskt beröm, förklara gärna varför du tycker som du gör, då känns komplimangen mer äkta och genomtänkt. Människor blir glada och trivs i ditt sällskap om de känner sig sedda och hörda när ni umgås eller arbetar med varandra.
 8. När det kommer till konflikter är det viktigt att ta sitt ansvar och inte skylla på andra. Här blir kommunikationen extra viktig och det är bra om du kan vara så konkret och tydlig som möjligt. Förklara din del i det hela och hur det känns för dig. Brusa inte upp och bli konfrontativ, försök att se situationen objektivt och utifrån. Använd inte personangrepp utan håll dig till ämnet, låt alla tala.
 9. Feedback är en viktig del av den sociala kompetensen. När du ger feedback skall den helst vara positiv. Negativ feedback kan man undvika om den inte är ett måste, och i sådant fall bör återkopplingen vara konstruktiv. Vi människor vill gärna fokusera på det som är negativt, därför finns risken att bara en negativ förstärkning kan slå ut allt annat positivt som sagts. Det är mycket bättre att lyfta sina medmänniskor än att få dem att känna sig skamsna och ifrågasatta. Den negativa feedbacken gör i de flesta fall mer skada än nytta.
 10. Försök att slå bort rädslan för att misslyckas och våga utmana dig själv i sociala situationer. Detta betyder inte att du ska göra utmärkande eller uppseendeväckande saker, utan mer om att våga visa vem du är för din omgivning. Det handlar om en balans mellan att visa upp sin personlighet men inom vissa ramar, och under vissa sociala koder.

 

Kameleonten

Den förmåga som är en av de viktigaste för den som är socialt kompetent är att kunna anpassa sig och byta färg efter vilken miljö hen befinner sig i. Att ha en god social förmåga innebär att du kan kommunicera med många olika typer av människor. Du kan förstå andra individers sätt att se på olika situationer vilket gör att det är lätt att komma överens med dig.

Men att vara socialt kompetent betyder inte att man bara ska följa strömmen och inte stå upp för sig själv om det behövs. Man måste fortfarande ta ansvar för sig själv och samtidigt ha empati för andra människor.

 

Självbildens påverkan

Det som avgör hur vi agerar i sociala sammanhang och i livet är vår självbild. Självbilden är den uppfattning du har om dig själv och hur du tror att andra uppfattar dig. Självbilden påverkar även vilka beslut vi tar i olika situationer. Av denna anledning har självbilden en stor påverkan på hur du agerar i sociala situationer. Grunden till självbilden läggs under din barndom och färgas mycket av de värderingar du omges av under den här tiden, samt vilken utbildning och vilket temperament du har. Självbilden påverkar även självförtroendet som är något annat. Självförtroendet är mer kopplat till vissa situationer. Du kan till exempel ha ett bra självförtroende i en situation men inte i en annan. Detta styrs av hur pass säker och duktig du känner dig inom det specifika området. Om du är väldigt bra på att spela ett instrument har du säkert också ett bra självförtroende när du spelar. Men när du ska ägna dig åt en sport kanske du presterar sämre där, vilket då också ger dig sämre självförtroende i just den situationen.

Om din självbild är dålig leder detta ofta till att du drar dig undan och inte vill delta fullt ut på din arbetsplats och på din fritid. Du kommer då tyvärr inte att uppfattas som socialt kompetent och utåtriktad. Därför kan det vara en god idé att fundera över sin självbild och hur den mår om man känner att man har problem i sociala situationer. Då måste man jobba på att få en bättre och mer positiv bild av sig själv. När du lyckats med detta kommer du att märka hur mycket lättare det blir att vara social och självsäker. Människor kommer att känna sig mer bekväma med dig i sitt sällskap vilket ger en bättre arbetsmiljö för alla omkring dig.

 

Hur du förbättrar självbilden

Om du upplever att du behöver arbeta med din självbild och att du inte tycker så bra om dig själv finns det vägar för att må bättre. Men du måste själv aktivt ta tag i situationen, det finns ingen annan som kan göra det åt dig.

Till att börja med är det mycket viktigt med dina tankar och vilka tankemönster du har. Är de positiva eller negativa? Det kan vara mycket svårt att ta sig ur en negativ spiral av tankar som bara eskalerar. Det du behöver göra är att ägna dig åt positivt tänkande. Du måste lära dig att kontrollera dina tankar om du vill bibehålla en bra mental hälsa. Detta kan du göra genom olika former av mental träning som vi inte kommer att beröra här. Men det viktiga är att först bryta sig ur det negativa mönster man hamnat i och börja med små positiva tankar som successivt får växa sig större allt eftersom tiden går.

Hur talar du till dig själv? Hur låter din inre dialog? Klankar du ned på dig själv eller säger du bra saker om dig själv, till dig själv? Dessa är viktiga frågor när det kommer till din självkänsla och hur den mår. Du kan behöva träna på att ställa frågorna till dig själv på ett annorlunda vis. Istället för ”varför har jag inga vänner?”, kan man säga till sig själv ”hur kan jag göra för att få fler vänner?”. Det handlar om att ändra rutinen för hur du talar med dig själv, och om att ge tonen en mer positiv och utvecklande klang.

 

Sammanfattning

Interagering och hur en individ fungerar med andra beskrivs som social kompetens. Den sociala kompetensen kan vara låg, medel eller hög. Till skillnad från uttrycket ”att vara social” är den sociala kompetensen något som hen kan träna upp och bli bättre på och är inte något som man föds till. Den sociala kompetens kan både hjälpa och stjälpa. Exempelvis gynnas den med hög social kompetens inom många områden medan en individ som är väldigt duktig på t.ex sitt arbete men har sämre social kompetens kan missgynnas. Social kompetens går hand i hand med sociala koder, det vill säga veta hur man ska bete sig, prata eller klä sig i en viss situation.

Att inneha social kompetens blev allt vanligare efter 50-talet då en ny arbetsmarknad utvecklades. Förr var arbetet mest kroppsligt belastat som i exempelvis fabriker eller ute på åkrar men i och med datoriseringen av världen öppnades en helt ny nisch/bransch som oftast kräver högre social kompetens än tidigare. Idag får den som har hög social kompetens många fördelar bland annat på grund av att personen är lätt att ha göra med, är positiv och kan hjälpa andra att öka sin sociala kompetens genom interagering.

För den som vill öka eller förbättra sin sociala kompetens kan dessa punkter vara till hjälp:

 • Öva dig på att ta kontakt med människor du kanske inte känner
 • Lyssna aktivt och fokuserat för att visa respekt och intresse för din omgivning
 • Låt inte din sociala förmåga kännas konstlad och forcerad, ägna dig åt samtal som känns ärliga och öppna, inte åt kallprat
 • För att komma vidare till nästa nivå av din utveckling måste du våga utmana dig själv
 • Om man skall vara socialt kompetent kan man inte dra förhastade slutsatser och hamna i konflikter
 • Försök att ta dig an ett positivt sätt att se på livet och det som sker
 • Ge ärlig beröm till människorna omkring dig
 • Ta eget ansvar
 • Konstruktiv feedback
 • Försök att slå bort rädslan för att misslyckas och våga utmana dig själv i sociala situationer

En viktig aspekt av den sociala kompetens är den egna självbilden. Har man en god och trygg självbild är det mycket enklare att lyckas bra med den sociala biten och interageringen med andra. Detta smittar även av sig på andra, och just därför är en individ med hög social kompetens eftertraktad. Har man däremot en sämre självbild och självförtroende är det lätt att misslyckas inom sociala sammanhang. Därför är det bra att vara medveten om sin självbild och lägga den tid som krävs på att förbättra den. Det går att dra en parallell mellan social kompetens och till djurlivet närmare bestämt till kamelonten, som byter färg och mönster beroende på omgivning. Men det betyder inte att personen i fråga ska följa andra blint eller på ett oärligt sätt anpassa sig efter situationer som uppstår.

Projektledning

Projektledning

Team Projektledning består av en eller flera personer med teoretiskt och praktisk erfarenhet av projektledning.