Positivt Tänkande: Lär dig kontrollera dina tankar & tänk positivt

För att bibehålla en stark och frisk mental hälsa är det enormt viktigt att till viss del lära sig att kontrollera sina tankar.

Det är mycket lätt att hamna i negativa tankemönster som kan vara svåra att bryta sig loss ifrån, just därför måste man lära sig att förstå vikten av positivt tänkande och hur detta kan hjälpa dig i de svåraste stunderna.

Positivt Tankande

Den inre rösten

Vår mentala hälsa handlar mycket om hur vi som individer talar till oss själva inombords, hur låter våra tankar egentligen? Är de nedklankande och fokuserar på negativa aspekter, eller är de positiva och bidrar till att lyfta upp dig själv och din självkänsla? Det är detta som många gånger avgör hur väl din mentala och fysiska hälsa fungerar. Mycket negativa tankemönster kan dra en individ ner i ett destruktivt beteende som inte främjar personens framtid och välmående. Men när du istället fokuserar på det som är bra och positivt kan spännande saker hända och viktiga målsättningar kan nås.

 

övning ger färdighet

Övning ger färdighet

Vår tankekraft är större än vad vi många gånger tror, när en människa tänker positivt banar det väg för att nya positiva dörrar ska kunna öppnas och ta dig framåt i din personliga utveckling.

Precis som inom alla andra områden inom mental träning krävs det övning även inom positivt tänkande. Ibland kan man behöva lite hjälp på vägen då det inte alltid är så lätt att helt plötsligt ändra sätt att tänka helt och hållet. Detta är något som successivt måste växa fram genom mental träning och genom att ta små steg i taget.

Men det finns mycket att vinna på att träna sig själv i positivt tänkande, och för dig som vill nå någon typ av personlig framgång i livet, vad det nu kan innebära, är detta något du bör lära dig att hantera.

 

Vad är Positivt Tänkande

Vad är Positivt Tänkande?

Positivt tänkande handlar om din inre röst och hur den talar till dig och om dig, om jaget och om situationen. När du tänker positiva tankar fokuserar du på det som är bra i sammanhanget och inte på det som kanske är mindre bra. Du ser ljuset istället för mörkret och du låter dig inte slås ned av exempelvis dåliga besked, utan du vrider och vänder på situationen för att hitta en positiv vinkel.

Positivt tänkande har delvis att göra med vilken typ av individ du är. Det har med arv och miljö att göra och om du har varit omgiven av negativa människor under uppväxten kan det vara svårare att helt plötsligt bli en mycket positiv person. Det är ett tankemönster som gradvis vänjs in hos oss människor. Det är av stor betydelse vilka förebilder du har i livet och hur deras tankemönster ser ut och yttrar sig.

De frågor du ställer dig själv styr vilka tankar du tänker som i sin tur styr vilka känslor du har, och dina känslor är det som styr din upplevelse av livet. Till skillnad från vad många tror så är det inte det som händer i livet som betyder mest för om man upplever att man lever ett bra eller dåligt liv, utan hur man reagerar på det som händer, vilka tankar man har och vilka känslor de tankarna leder till.

 

Bryta negativa tankemönster

Bryta negativa tankemönster

För en inre dialog

Att föra en inre dialog och ställa frågor till själv är ett mycket bra sätt att utvecklas och hitta nya vägar och lösningar på problem, men det gäller att ställa frågorna på rätt sätt. När du formulerar positiva frågeställningar till dig själv bör de låta ungefär så här; ”Hur kan jag ge mig själv bättre förutsättningar att lyckas nästa gång?”, ”Vilken kunskap behöver jag tillägna mig för att lösa detta?” och ”Var kan jag träffa likasinnade människor som på sikt kan bli nya vänner?”

Detta istället för; ”Varför klarar jag ingenting?”, ”Varför är jag så dum?” eller ”Varför vill ingen vara vän med mig?” där du sätter dig själv i en dålig position. Till den sortens frågor finns det nämligen inga bra svar men det finns massor med riktigt dåliga svar, svar som på ett ögonblick kan sänka dig och tyvärr göra dig ännu olyckligare.

 

Att ta tag i en hopplös situation

Om man redan befinner sig i ett läge där livet till stora delar känns nattsvart och hopplöst är steget ofta väldigt långt till de mer hoppfulla tankarna, och även om man i teorin kan förstå att man skulle må bättre av att ändra på sina tankar så blir det omöjligt att genomföra i praktiken. Att ens försöka börja tänka mer positiva tankar känns falskt, som om man ljuger både för andra och sig själv och som om det ändå inte är på riktigt.

 

En teknik för ett mer hoppfullt tankesätt

När avståndet mellan de negativa och positiva tankarna är för stort för att ta i ett svep kan man ta hjälp av en teknik för att närma sig mer hoppfulla tankar lite i taget. Istället för att tvinga hjärnan in i tankar som känns onormala och oärliga så lockar man försiktigt över den lite i taget genom att göra en form av “tänk om”-övning. Du säger till dig själv till exempel; “Om jag verkligen hade velat vara glad, vad skulle jag då kunna vara glad för?” Här är det viktigt att verkligen ta frågan på allvar och tänka dig in i situationen så du kan svara så ärligt på frågan som möjligt, och ju fler svar du kan hitta desto bättre är det. Men även om du bara hittar en enda sak som du skulle kunna vara glad åt om du verkligen ville, så är det en bra början, ju oftare du gör övningen desto fler saker kommer du att komma på.

 

Att visualisera

Nästa steg är att ta den nya tanken ett steg längre: “Om jag faktiskt var glad, hur skulle det få mig att känna? Skulle jag kanske känna mig lugn, hoppfull eller rent av lycklig?”

Även här är det viktigt att ta dig tid att tänka och känna efter vilken effekt den nya tanken skulle ha på känslorna, och även här kommer det att bli lättare desto fler gånger du gör övningen. Tänk på att det många gånger är du själv som är ditt största hinder i livet. Lär dig att hantera dina tankar och känslor, och du kommer att lyckas med vad du än tar för dig.

 

Positivt tänkande – hur gör man?

Positivt tänkande – hur gör man

1. Omge dig med positiva människor

Det finns så kallade ”energitjuvar” ute i vårt samhälle. Det är människor som tar mer energi från dig än vad de ger. Detta är ofta mycket negativa människor som kanske inte alltid önskar dig det bästa i livet, avundsjuka och en negativ inställning till livet smittar av sig. En negativ person kan faktiskt smitta ett helt rum fullt med positiva människor och få dessa att bli negativa. Tänk därför på att utesluta de negativa personer som finns i din omgivning och istället fokusera på de som ger dig glädje och positiv energi så att du kan fylla upp ditt energiförråd.

 

2. Skapa dig ett mantra

Se till att skapa dig ett så kallat mantra, ett ordspråk eller en upplyftande mening som du kan skriva ner på en lapp. Det kan vara exempelvis; ”Var tacksam”, eller ”Happy thoughts”. Detta är något du ska upprepa för dig själv när du märker att du börjar tänka negativt. Ha det med dig i ditt sinne och ha även fysiska lappar lite var stans för att påminna dig själv. Detta är ett mycket bra sätt för att träna upp hjärnan att ändra tankemönster.

 

3. Yoga och meditation

Yogan och meditationen gör att du för ditt fokus bort från dina tankar och fokuserar mer på din andning. Det gör att du blir avslappnad och lättare släpper de negativa tankarna. Det hjälper dig också till att vara mer i nuet och uppskatta det du har här och nu vilket är ett bra steg på väg mot ett positivt sinne.

 

4. Träning

Om yoga och meditation inte är något för dig fungerar träningen lite på samma sätt. För en stund får du helt släppa din hjärna och i stället bara vara i kroppen, vilket också leder dig bort från negativa tankar. Och som vi vet ökar vi produktionen av endorfiner när vi tränar och gör saker som vi mår bra av. Därför får träningen dig att tänka mer positivt men glöm inte bort att träna för att du älskar din kropp, inte för att du hatar den.

 

5. Var snäll mot dig själv

Börja dagen med att säga till dig själv att du är en fin person precis som du är. Det är en enkel metod som fungerar. Vi är bättre på att berätta för oss själva om alla dåliga saker vi gör men nu ska vi alltså göra precis tvärtom. Var snäll mot dig själv och börja varje morgon med att uppmuntra dig själv i spegeln en kort stund.

 

Varför positivt tänkande

Varför positivt tänkande?

Ägnar man sig åt positivt tänkande kan man också ha en stor nytta av detta i flera olika situationer i livet. Det är en styrka att kunna använda de positiva tankarna. De positiva tankarna handlar om att se det ljusa i det som sker och att man via de positiva tankarna även kan förvänta sig att ett resultat ska bli positivt och på så vis kunna övervinna olika svårigheter och hinder.

 

Positivt tänkande är modernt

Ett positivt tänkande är dock inte accepterat av alla. Vissa menar på att positivt tänkande är nonsens och de fnyser åt människor som ägnar sig åt detta. Men antalet människor som accepterar det positiva tänkandet ökar och även de som sätter en tro till dess effektivitet.

Idag har ämnet ökat i popularitet, det kan man kanske se på alla de många böcker, föreläsningar och kurser som det hålls i ämnet. För att kunna använda det positiva tänkandet måste man ha mer än bara vetskapen om att det existerar. Man måste också anta en attityd med ett positivt tänkande i allt som man gör.

Med ett positivt tänkande blir det lättare att få uppleva trevliga och roliga saker. Det ger en styrka och energi till en individ. Hela vårt sätt att vara sänder ut en välvilja och glädje som kan leda till framgång. Även hälsan påverkas på ett fördelaktigt sätt. När man rör sig kommer man att gå rakare. Rösten kommer att vara mera kraftfull samt att kroppsspråket verkligen visar hur vi verkligen känner.

 

Yttre påverkan

Människor påverkar varandra och på ett eller annat sätt så påverkas man av de människor som man möter. Detta sker rent instinktivt och är inget man kan påverka.

Detta är något som visar sig genom kroppsspråket, på vilka ord vi säger och på de tankar och känslor man har. Människan dras till det positiva och människan föredrar att tillbringa tid tillsammans med positiva människor. Så är det inte med en människa som har negativa tankar.

Har man en positiv inställning så är det också enklare att få hjälp om man skulle behöva det.

Negativa tankarna skapar en orolig stämning för omgivningen. Man brukar säga det att människor med positiva tankar ger energi och är människor man vill vara med. En människa med negativa tankar är en person som tar energi ifrån andra människor.

 

Ge inte upp

För att kunna skapa positiva tankar ska man ignorera vad andra människor säger och tycker om dig. Det är viktigt att använda sin fantasi och lära sig att visualisera i fördelaktiga situationer. I sin inre dialog ska man använda sig av positiva ord. Dyker det upp en negativ tanke då ska man inte ignorera den utan man ska istället använda den för att vända om den till en positiv tanke. Stöter man på motstånd med att vända en negativ tanke till en positiv, då ska man inte ge upp, utan man ska försöka igen. Ibland kan det ta tid men till slut kommer det att gå.

 

Sammanfattning

Positivt tänkande handlar om din inre röst och hur den talar till dig och om dig, om jaget och om situationen. När du tänker positiva tankar fokuserar du på det som är bra i sammanhanget och inte på det som kanske är mindre bra. Du ser ljuset istället för mörkret och du låter dig inte slås ned av exempelvis dåliga besked, utan du vrider och vänder på situationen för att hitta en positiv vinkel.

Positivt tänkande har delvis att göra med vilken typ av individ vi är. Det har med arv och miljö att göra och om du har varit omgiven av negativa människor under uppväxten kan det vara svårare att helt plötsligt bli en mycket positiv person. Det är ett tankemönster som gradvis vänjs in hos oss människor. Det är av stor betydelse vilka förebilder du har i livet och hur deras tankemönster ser ut och yttrar sig.

 

En teknik för ett mer hoppfullt tankesätt

När avståndet mellan de negativa och positiva tankarna är för stort för att ta i ett svep kan man ta hjälp av en teknik för att närma sig mer hoppfulla tankar lite i taget. Istället för att tvinga hjärnan in i tankar som känns onormala och oärliga så lockar man försiktigt över den lite i taget genom att göra en form av “tänk om”-övning. Du säger till dig själv till exempel; “Om jag verkligen hade velat vara glad, vad skulle jag då kunna vara glad för?” Här är det viktigt att verkligen ta frågan på allvar och tänka dig in i situationen så du kan svara så ärligt på frågan som möjligt, och ju fler svar du kan hitta desto bättre är det.

 

 

Positivt tänkande – hur gör man?

1. Omge dig med positiva människor – Det finns så kallade ”energitjuvar” ute i vårt samhälle. Det är människor som tar mer energi från dig än vad de ger. Detta är ofta mycket negativa människor som kanske inte alltid önskar dig det bästa i livet, avundsjuka och en negativ inställning till livet smittar av sig.

2. Skapa dig ett mantra – Se till att skapa dig ett så kallat mantra, ett ordspråk eller en upplyftande mening som du kan skriva ner på en lapp. Det kan vara exempelvis; ”Var tacksam”, eller ”Happy thoughts”.

3. Yoga och meditation – Yogan och meditationen gör att du för ditt fokus bort från dina tankar och fokuserar mer på din andning. Det gör att du blir avslappnad och lättare släpper de negativa tankarna.

4. Träning – Om yoga och meditation inte är något för dig fungerar träningen lite på samma sätt. För en stund får du helt släppa din hjärna och i stället bara vara i kroppen, vilket också leder dig bort från negativa tankar. Och som vi vet ökar vi produktionen av endorfiner när vi tränar och gör saker som vi mår bra av.

5. Var snäll mot dig själv – Börja dagen med att säga till dig själv att du är en fin person precis som du är. Det är en enkel metod som fungerar. Vi är bättre på att berätta för oss själva om alla dåliga saker vi gör men nu ska vi alltså göra precis tvärtom. Var snäll mot dig själv och börja varje morgon med att uppmuntra dig själv i spegeln en kort stund.

Projektledning

Projektledning

Team Projektledning består av en eller flera personer med teoretiskt och praktisk erfarenhet av projektledning.