Retorik: Hur du talar inför folk

Ska du kanske hålla ett tal eller bara hålla ett föredrag inför väldigt många människor? Då vill du säkert att detta tal eller informationen skall nå fram till åhörarna på rätt sätt. Då handlar det om vilken retorik du skall använda dig av för att få fram ditt budskap. Det finns beprövade tekniker när det kommer till detta, och om du vill bli en god talare bör du studera retorik och dess lära.

Retorik

 

Vad är Retorik?

Begreppet retorik är läran om talekonsten som härstammar och utvecklades under antiken på 400-talet f.Kr. Om man ska beskriva retorik på ett annat sätt kan man säga att det är ”konsten att sälja sig själv”. Det räcker alltså inte bara med att ha mycket kunskap och att vara kompetent, om du inte når ut till dina åhörare spelar det ingen roll hur kompetent du är. Det handlar helt enkelt om konsten att väcka ett intresse hos den/de som lyssnar för att budskapet skall göra ett intryck.

Retorik består av fem grunddelar; Inventio, disposito, elocuito, memoria, actio.

 

INVENTIO

1. Inventio (insamlande av information)

I det här skedet av processen samlar man in ämnen och argument som du kan komma att behöva i ditt tal. Vanligtvis ställer man sig frågorna: Vad? Vem? När? Hur? Varför? Samt med hjälp av vad?

 

DISPOSITO

2. Disposito (strukturen)

Här sorterar man och strukturerar informationen man samlat på sig. Det är bra om informationen får en ordningsföljd enligt följande uppdelning:

 • Inledningen – publiken måste bli intresserade att lyssna, nyfikna.
 • Bakgrunden – berätta om bakgrunden till varför du håller detta tal.
 • Syftet – vad är själva syftet med talet och vad är den viktiga ståndpunkten?
 • Argumentation – du argumenterar/ talar för att din text stämmer.
 • Avslutning – sammanfatta det viktigaste i talet och återge detta.

 

ELOCUTIO

3. Elocutio (anpassning)

Efter att ordningen är bestämd ovan ska du gå in på att välja rätt språkbruk för talet. Detta måste anpassa efter målgruppen i fråga. Du ska även här fundera över vad målet med talet är samt att språkbruket skall matcha talarens personlighet och inte kännas konstlat.

 

MEMORIA

4. Memoria (lär dig talet)

Nu är texten klar och det gäller nu att verkligen memorera talet så väl att det kommer att framstå för åhörarna som att du talar direkt från hjärtat. Här finns det en del minnestekniker du kan använda sig av som du kan läsa mer om längre fram i artikeln.

 

ACTIO

5. Actio (framträdandet)

Det är nu du framför talet och allt flyter på. Här är det dessutom väldigt viktigt att även inkludera och tänka på kroppsspråket. Detta är minst lika viktigt som hur du talar. Det är helheten som ligger till grund när åhöraren beslutar sig för om du är en trovärdig talare eller inte. Man ska här komma ihåg att acceptera mottagaren som den är. Se istället hela framträdandet som en utmaning där du ska lyckas vinna över åhörarna till din sida. Då kommer det hela bli mycket roligare både för dig själv och de som lyssnar.

 

Kroppsspråket

Man kanske inte alla gånger tänker på hur viktigt det är med kroppsspråket i retoriksammanhang. Talet är det primära men utan rörelser som hör till talet kommer ditt budskap att falla platt. Det är hela du som måste vara engagerad för att lyssnaren ska bli intresserad och nyfiken på vad du har att säga. Det finns vissa gyllene regler man bör ha i åtanke när det kommer till vad man bör och inte bör göra som talare.

 1. Sträck på dig ordentligt och tänk på din hållning. En rak och tydlig hållning ger dig pondus, vilket du verkligen behöver när du ska tala inför många människor.
 2. Ögonkontakt är också viktigt. Det är via ögonkontakten som åhörarna får veta om du är närvarande eller inte. Man skall inte flacka med blicken utan våga möta andras blickar.
 3. Att le är bra för att visa att du menar väl och för att välkomna åhörare och få dem att känna sig bekväma. Dessutom smittar ett leende ofta av sig på de som ska lyssna, en bra start!
 4. Om det finns situationer där du ska skaka hand innan eller efter ditt tal är det viktigt att ha ett fast och trovärdigt handslag. Det visar om du är intresserad av mötet eller inte.
 5. Tänk på att eventuella hjälpmedel så som PowerPoints eller annat bara är just det, hjälpmedel. Det är du som är huvudpersonen och huvudingrediensen. Förlita dig inte för mycket på allt det andra, du själv måste leverera.
 6. Rör dig gärna lite över scenen om du har möjlighet och plats. Det är både skönt för dig själv och för åhörarna än att fokusera blicken på en och samma plats hela tiden.
 7. Om du ska göra gester med dina armar och händer ska dessa vara tydliga, inte halvhjärtade. Vaga gester ger gärna ett intryck av osäkerhet, undvik därför detta.
 8. Stå vänd med bröstkorgen mot den/de person/personer du talar med. Om man står bortvända kan det tolkas som ointresse.
 9. Tänk på hur du står. Du skall stå stadigt med båda fötterna i marken och inte vingla runt genom att byta ben och liknande. Om du inte står stadigt ger du ett osäkert intryck.
 10. Visa att du är engagerad genom att vara alert och visa lyhördhet.

 

Minnesteknik

Eftersom det inom retorikens värld är viktigt att komma ihåg sitt tal och kunna tala mer fritt utan att behöva stirra ned i ett papper eller på en skärm, kan det vara en god idé att studera lite minnestekniker som kan hjälpa dig på traven. Alla dessa tekniker kan skilja sig ganska mycket från varandra, men här följer nu några av de mest förekommande.

 

Intresset

Om man ser mer övergripande på situationen så är det intresset som är en av de viktigare faktorerna när det kommer till att minnas något. Om du är mycket intresserad av ett ämne eller det du ska tala om blir det naturligt att du minns mer kring allt som har med detta att göra. Men om du inte alls är intresserad av det du ska säga, ja, då kommer du heller inte att komma ihåg det.

 

Associering

Väldigt ofta använder vi människor oss av associering för att komma ihåg saker. Oftast funderar vi nog heller inte över detta utan det kommer naturligt. Det är så vi lär oss saker i skolan till exempel. Det handlar till stor del om att visualisera något. Du ser något framför dig som du associerar till något annat, och så minns du det du behöver veta. Som exempel kan man ta gånger tabellen som alla barn ska lära sig i låg och mellanstadiet i Sverige. För att lära sig gånger tabellen kan man associera varje tal med något, eller visualisera bilden av svaret i ditt huvud så att du exempelvis ser framför dig att bilden för ”4 x 2 = 8”. Andra tillvägagångssätt är att göra ramsor och visor om det du ska komma ihåg, detta är ett annat sätt att associera.

 

SAK-metoden

SAK-metoden står för Se, Associera, Komma ihåg och innebär att man skapar en association och samtidigt tvingar man sig själv att vara uppmärksam på och komma ihåg informationen. Detta leder till att man sedan automatiskt har lättare att minnas denna information vid ett senare tillfälle.

Här är det också viktigt att man blir bra på att iaktta, och då inte bara med ögonen utan med alla sina sinnen. Om du inte lär dig detta så blir det svårt att associera och på så vis minnas.

Om du exempelvis vill komma ihåg ett namn finns det några knep du kan ta till i dessa lägen.

 • Säg namnet högt för dig själv
 • Stava namnet på ett papper
 • Kommentera namnet eller använd namnet när du går

 

Örfilsprincipen

Örfilsprincipen handlar om att du i samband med att du får en viss typ av information eller upplever en händelse också samtidigt upplever något chockartat. Exempelvis finns det ett klassiskt exempel på detta och det är stora händelser så som att en viktig person blir mördad eller en katastrof äger rum någonstans i världen. Exempelvis mordet på Olof Palme eller Anna Lindh, eller exempelvis 9/11. Personer man talar med säger ofta att de minns exakt var de befann sig när de fick veta att Olof Palme mördats eller när de två planen körde in i World Trade Center. Detta trots att flera av händelserna går långt tillbaka i tiden. Anledningen till att de minns var de befann sig är för att händelsen i sig blev lite som en örfil som satte spår i ditt minne.

 

Känslan

Du kan även använda dig av känslor för att minnas bättre. Du kanske undrar varför du kan komma ihåg en hel låt från din ungdom, men inte komma ihåg din kollega eller väns telefonnummer. Det handlar inte om att man inte är intresserad av kollegan eller telefonnumret, utan om att du har en mycket starkare känsla kopplad till låten från ungdomen. Därför minns du den mycket bättre.

Därför är det bra att koppla en känsla till det du vill komma ihåg. Det kan handla om hat, kärlek, förakt och så vidare. När du sedan associerar denna känsla med det du vill komma ihåg så blir det helt enkelt lättare att minnas.

 

Repetition

Sist men inte minst får vi inte glömma att repetera det vi vill komma ihåg. Om vi vill minnas något under en längre tid så måste vi repetera detta om det skall stanna kvar i minnesbanken. Du kan göra anteckningar och listor för att hjälpa dig själv på traven.

 

Nerverna

Alla människor har inte samma tendenser när det kommer till nervositet när det gäller att tala inför en större grupp människor, eller mindre grupp för den delen. Man blir olika mycket nervös helt enkelt, och detta kan bero på många olika faktorer. Bland annat kan det bero på din personlighet, du kanske helt enkelt är nervöst lagd. Men det kan även bero på situationen, vilka människor som är där, hur mycket som står på spel och så vidare. Men hur ska du då hantera din nervositet så att den inte påverkar din retorik och ditt framträdande negativt?

Först och främst är det otroligt viktigt att vara förberedd. Om du är väl förberedd inför det du ska göra kommer nervositeteten att i alla fall halveras. Detta beror på att man ofta oroar sig för att saker kan gå fel och att man inte har kontroll över situationen. Men när du skaffar dig den kontrollen kommer dina nerver att bli lite lugnare. Det kan finnas fördelar med att lära sig hela talet utantill, men det viktigaste är egentligen att du övar dig på att plocka upp tråden var du än befinner dig i presentationen om du skulle tappa den.

Om du känner att känslorna av nervositet börjar tränga sig på innan framträdandet är det viktigt att inte sitta still för då växer stressen och nervositeten. När du rör på dig utsöndrar kroppen endorfiner som gör att du mår lite bättre och stressnivån sänks. Du kan även ägna dig åt andningsövningar om du känner att du är väldigt uppe i varv och behöver ta ned pulsen en aning. Andas lugnt och in genom näsan och ut genom munnen. Gör detta under 30 sekunder så kommer du att känna att stressen sakta sänks. Det är dessutom viktigt att inte tränga undan känslor av nervositet. Det är bättre att acceptera att du är nervös för då hinner din hjärna vänja sig vid situationen och kroppen hinner med att bearbeta det jobbiga.

 

När det oförutsägbara händer

En stor del av nervositet inför ett tal eller föredrag handlar om att man är orolig för allt som kan gå fel. Du kan ju som sagt minska just denna rädsla genom att vara väl förberedd som sagt. Men vad ska man göra om något händer som man inte kan kontrollera? Tänk om projektorn går sönder eller att en bit av lunchen fastnar i tänderna och sitter kvar halva framträdandet till någon tar mod till sig och säger något under fikapausen. Men även dessa situationer går att hantera på ett bra sätt. Här gäller det att ha nära till humor och självdistans och helt enkelt vända detta till något bra som fångar publikens intresse.

 

Sammanfattning

Retorik är läran om talekonsten som härstammar från Antiken och 400 f.Kr. Retorik handlar sammanfattningsvis om talets konst och hur du bäst gör för att nå ut med ditt budskap till en grupp med människor som ska lyssna på dig. Kanske ska du hålla ett tal eller ett långt föredrag. Då är det viktigt att ha koll på retoriken om det ska bli bra och gå hem hos åhörarna. Du måste alltså väcka ett intresse hos de som lyssnar.

Retorik består av fem grunddelar; Inventio, disposito, elocuito, memoria, actio.

Inventio handlar om att leta och samla information inför det du ska göra. Disposito handlar om strukturen och ordningen på det du ska säga enligt följande stoplar:

 • Inledningen – publiken måste bli intresserade att lyssna, nyfikna.
 • Bakgrunden – berätta om bakgrunden till varför du håller detta tal.
 • Syftet – vad är själva syftet med talet och vad är den viktiga ståndpunkten?
 • Argumentation – du argumenterar/ talar för att din tex stämmer.
 • Avslutning – sammanfatta det viktigaste i talet och återge detta.

Elocuito är där du anpassar din retorik till den målgrupp du ska möta. Talet bör spegla din personlighet men vara anpassad till åhörarna i fråga. Det skall dock inte upplevas konstlat.

I memoria-punkten handlar det om att lägga talet på minnet, och här kan du har stor hjälp av olika minnestekniker.

Acito-punkten är, den femte och sista delen inom retorik, när du genomför ditt tal eller presentation. Acceptera mottagaren och se det som en utmaning att lyckas få över åhörarna till din sida.

Kroppsspråket är också en viktig del av retoriken. En god talare använder sig även av armar och händer med gester och förtydliganden, och rör sig fram och tillbaka på scenen på ett avslappnat sätt. Det är viktigt att sträcka på sig för att få pondus, hållningen är mycket stor del av hur andra uppfattar dig. Våga le och ta ögonkontakt med dina åhörare samt stå stadigt på marken med båda fötter, inte halv hänga över ett bord eller stå med händerna i fickorna och liknande.

När det kommer till minnestekniker finns det några stycken som kan vara bra att ha i åtanke. Bland annat kan man börja med att titta på hur intresserad du egentligen är av det som du ska komma ihåg. Ju större ditt intresse är, desto lättare har du att minnas och tvärtom. Du kan även använda dig av associeringsmetoden. Den handlar om att du helt enkelt lär dig att associera det du ska minnas med något annat. Ett exempel är när man gör en ramsa eller sång för att komma väldigt mycket information. Du kan även öka din minnesförmåga genom att koppla känslor till det du ska minnas.

Projektledning

Projektledning

Team Projektledning består av en eller flera personer med teoretiskt och praktisk erfarenhet av projektledning.