Vad talar för och vad talar emot Maslows behovstrappa?

I denna text kommer vi gå igenom vad som talar för och emot Maslows behovstrappa.

Denna teori inom motivationsforskning har använts flitigt under flera år och utgör ett populärt verktyg för många organisationer.

Det finns dock mycket kritik mot Maslows behovstrappa och en hel del fakta som pekar på att den inte har vetenskapligt stöd.

Vad talar för och vad talar emot Maslows behovstrappa?

Detta gör att man bör ta teorin med en nypa salt och inte blint förlita sig på den som ett verktyg för att förstå motivation.

Målet med denna text är att ge en bild av vilka fakta som talar för Maslows teori om en behovstrappa, samt vilka som talar emot.

Vad talar för och vad talar emot Maslows behovstrappa?

Det som talar för Maslows behovstrappa som teori är att den är enkel att förstå och lätt att applicera. Dessutom var den unik och omvälvande då den publicerades. Det som talar emot är främst att det inte finns särskilt mycket bevis för att den fungerar som analysmetod.

Det som talar för

Enkelheten

Det som gjort Maslows behovstrappa så populär är främst det faktum att den är så enkel att förstå. De allra flesta som ser den eller läser om den känner direkt att den är rimlig och lätt att ta till sig. Många kan på en individuell nivå applicera behovstrappan på sitt eget liv och känna igen sig i de olika stegen. Enkelheten gör också att den är tydlig och praktisk för företag som vill använda den för att få kunskap om sina anställdas behov.

En revolutionerande idé i sin tid

En annan stor fördel för behovstrappan är att den var helt unik för sin tid. När teorin publicerades hade ingen presenterat något liknande tidigare och den kom därför att inspirera många efterföljande tänkare. Utan Maslows behovstrappa hade antagligen en hel del av den motivationsforskning man kan ta del av idag helt enkelt inte existerat.

Det som talar emot

Lite bevis

Det främsta motargumentet mot behovstrappan är avsaknaden av bevis för teorin. När den publicerades upplevdes den som intuitivt rimlig i sin enkelhet, men efterföljande forskning har inte kunnat hitta stöd för att behovstrappan faktiskt stämmer. I många fall har Maslows forskning helt förkastats och i vissa fall fått blandat stöd. Behovstrappan är enkel att förstå, men samtidigt är inte behoven tydligt definierade på ett mätbart sätt. Detta gör det mycket svårt att kontrollera hur bra teorin överensstämmer med verkligheten.

Det stora antalet individer som utgör undantag

En annan stor kritik är att det faktiskt existerar en hel del personer som utgör undantag mot behovstrappans hierarkiska ordning. Detta upptäckte Maslow själv och han ändrade då åsikt gällande att de basala behoven med nödvändighet behövde vara uppfyllda för att nästa steg ens skulle komma på tal. Maslow menade att det såklart finns vissa individer som inte passar in i teorin. Dock är antalet individer som i så fall skulle vara undantag allt för stort för att ignoreras.

Vera Kristen

Vera Kristen

Vera är Content Editor på Projektledning.se. Hon är utbildad inom projektledning, reklam och PR med en examen från Stockholms Universitet. Vera har arbetat som projektledare på flera företag.