När används Maslows behovstrappa?

Vi kommer i denna artikel att gå igenom när man använder Maslows behovstrappa.

Eftersom behovstrappan är framtagen som ett verktyg för att förklara och konkretisera motivationen hos individer används den främst för att utvärdera drivkrafter.

Behovstrappan kan användas av en individ som vill förstå sig själv och sina val, men den kan även användas i professionella sammanhang för att hjälpa de anställda på en arbetsplats att uppnå sin fulla potential.

När används Maslows behovstrappa

Målet med texten är att ge dig som läser en tydlig bild av hur Maslows behovstrappa används och varför.

När används Maslows behovstrappa?

Maslows behovstrappa används för att förstå motivation och drivkraft hos en individ. Den kan användas vid flera olika tillfällen, men ofta handlar det om situationer relaterade till yrkeslivet. Behovstrappan kan också hjälpa den som känner sig osäker i sin tillvaro att hitta rätt.

Maslows behovstrappa som ett verktyg i yrkeslivet

Ett smart användningsområde för behovstrappan är som vägledning då man funderar på en viss yrkesroll. Många har dålig koll på sina egna begränsningar och väljer därför yrken som egentligen inte passar ens behov. Om man exempelvis märker att man har ett mycket stort behov av att vara omtyckt av alla är en chefsposition inte alltid rätt val. Om man väljer en yrkesroll som inte korresponderar på ett bra sätt med ens behov kan man uppleva det vardagliga arbetet som obekvämt.

Engagemang föder mer engagemang

Maslows behovstrappa kan också användas som ett verktyg för att förstå hur man bäst uppnår en känsla av självförverkligande. För en arbetsplats är detta särskilt viktigt eftersom den fungerar som allra bäst då de anställda är motiverade och drivna. Att hjälpa sina anställda att uppnå sina mål är därför centralt och genom att se till att majoriteten på arbetsplatsen befinner sig på toppen av behovstrappan kan man öka effektiviteten i den dagliga verksamheten. Dessutom smittar dessa känslor av sig på de andra anställda och bidrar till en god arbetsmiljö. När flera personer upplever arbetsplatsen och sina uppgifter som meningsfulla kommer dessa visa engagemang i sitt arbete och på detta sätt sprida bra stämning.

Omvärdera ständigt behoven

Det är viktigt att man hela tiden omvärderar sina behov eftersom dessa ständigt befinner sig i förändring. Särskilt det översta målet på behovstrappan som handlar om självförverkligande kan snabbt ändras. Här gäller det att vara ärlig mot sig själv och lyssna på sina känslor. Om man upplever att man inte kan uppnå sin fulla potential i den yrkesroll man befinner sig i bör man tänka om. Kanske kan man få hjälp från företaget att testa andra arbetsuppgifter som känns mer intressanta. I vissa fall kan man valt helt fel yrke och det är aldrig för sent att inse detta. Om så vore fallet är det inget dåligt i att sadla om helt och testa på en annan yrkesroll. Detta i sig är bevis på handlingskraft och god självkännedom, något som är mycket viktiga egenskaper för att nå ända upp till toppen av behovstrappan.

Vera Kristen

Vera Kristen

Vera är Content Editor på Projektledning.se. Hon är utbildad inom projektledning, reklam och PR med en examen från Stockholms Universitet. Vera har arbetat som projektledare på flera företag.