När används AIDA-modellen?

Den som är intresserad av att öka sin försäljning bör vara väl medveten om hur ens målgrupp agerar samt dess preferenser.

Ett bra sätt att på ett logiskt sätt följa tankegången hos en potentiell kund är att använda sig av AIDA-modellen i all strategisk kommunikation.

Det är en klassisk modell som i olika variationer funnits i över 100 år, vilket påvisar hur människors beteende egentligen inte förändras nämnvärt över tid.

Detta är naturligtvis en fördel för marknadsförare.

När används Aida modellen

I den här artikeln ges en överblick av vad AIDA-modellen är och när den används.

När används AIDA-modellen?

AIDA-modellen används inom marknadsföring och beskriver en teori om hur man stegvis attraherar intresse hos en potentiell kund. Modellen kan användas inom såväl säljsamtal och annonser online, som reklamfilmer och andra fysiska kanaler. Det är en klassisk marknadsföringsmodell som används dagligen av marknadsförare över hela världen.

Vad innebär AIDA?

AIDA är en engelsk akronym som står för Attention – Interest – Desire och Action. Det finns också en modern variant som lägger till ett S på slutet för Satisfaction. Modellen i sig handlar om att guida en potentiell kund genom den tanke- och känsloprocess som leder fram till köp. Det första steget, Attention, handlar om att fånga kundens uppmärksamhet och besvara frågan ”Vad är detta?”, det vill säga snabbt och enkelt ge individen en uppfattning om vad erbjudandet gäller.

Nästa steg, Interest, handlar om att skapa intresse hos kunden. Förutsatt att kunden förstår vad företaget säljer från steg ett, måste marknadsföringen också spegla produkten i ett sådant ljus att det upplevs som intresseväckande. Steget därefter, Desire, handlar om att skapa en känsla av behov av produkten i fråga. Vilka faktorer som gör en produkt nödvändiga för kunden bör här framhävas. Det sista steget, Action, handlar om att få kunden över, den ibland stora, tröskeln att faktiskt skrida till verket och köpa produkten. Detta kan handla om att utvärdera strategiskt placerade uppmaningar som ”Klicka här” eller ”Köp” på hemsidor.

Olika variationer på AIDA-modellen

Som nämnts ovan har den logiska strukturen för AIDA-modellen funnits i över 100 år. Under denna period har det dock utkommit olika versioner av samma modell, ibland på grund av att AIDA anses vara för enkel i hänseendet att den inte tar olika säljkanaler i beaktande. En modern variant är till exempel AIDAS, där S står för Satisfaction. Detta tillägg handlar om att säkerställa att kunden är nöjd med produkten som köpts, vilket naturligtvis är relevant för alla företag men i synnerhet sådana som är beroende av återkommande köp. Till exempel Netflix och andra abonnemangstjänster är beroende av att kunder fortsätter betala månadskostnaden månad efter månad, vilket innebär att steget Satisfaction är mycket viktigt. Det är betydligt mer kostnadseffektivt att underhålla kunders intresse för en produkt, än att tappa dem och försöka fånga upp dem genom hela AIDA-processen igen.

Oavsett vilken produkt eller tjänst som säljs är det dock logiken bakom AIDA-modellen som bör anses värdefull. Att förstå tankeprocessen hos kunder är grundläggande för att lyckas med sin försäljning. 

Vera Kristen

Vera Kristen

Vera är Content Editor på Projektledning.se. Hon är utbildad inom projektledning, reklam och PR med en examen från Stockholms Universitet. Vera har arbetat som projektledare på flera företag.