Vad används BCG-matrisen till?

I denna artikel kommer vi att gå igenom vad man använder BCG-matrisen till.

BCG-matrisen är en analysmodell som används för att förstå ett företags produktportfölj och dess framtida möjligheter till tillväxt.

Produkter analyseras enligt tillväxt och marknadsandelar vilket ger en bra bild av de individuella produkternas potential.

Vad används BCG-matrisen till

För att ha en lyckad analys med BCG-matrisen vill man ha produkter som befinner sig i flera av kvadranterna.

De delar som ingår i matrisen är: Stjärnor, byrackor, kassakor och frågetecken.

Målet med artikeln är att ge dig som läser information om hur BCG-matrisen fungerar och varför man använder den.

Vad används BCG-matrisen till?

BCG-matrisen används för att mäta och förstå potentialen hos ett företags produkter. Genom att analysera produkterna utefter några fastställda faktorer får man en bra överblick och kan göra korrekta uppskattningar om framtiden.

BCG-matrisen i korthet

BCG står för Boston Consulting Group och är en analysmodell med fokus på produktportföljen. Man beräknar potentialen hos varje produkt genom att titta på dess marknadsandel i förhållande till konkurrerande produkter, och dess marknadstillväxt. Produkten placerar sig sedan inom matrisen och hamnar i en av de fyra kvadranterna: stjärna, kassako, frågetecken eller byracka.

Stjärnor är de produkter som har både hög marknadstillväxt och hög marknadsandel. Kassakor har låg marknadstillväxt, men hög marknadsandel. Dessa två bör man hålla särskilt bra koll på eftersom de har stor potential. Frågetecken är de produkter som har hög marknadstillväxt, men låg marknadsandel. Byrackor är de produkter som företaget tjänar minst på, alltså de som har både låg marknadstillväxt och låg marknadsandel.

Att sätta upp strategiska mål

Genom att använda BCG-matrisen kan man få bättre koll på sin produktportfölj och bättre förståelse för dess framtid. Det gör att man kan ta mer välgrundade beslut gällande verksamheten och placera investeringar där de faktiskt gör skillnad. Investeringarna bör riktas mot olika produkter beroende på vad företagets mål är. Om man vill satsa på innovation är det stjärnor och frågetecken som är de mest intressanta produkterna. Dessa har potential att bli framtida kassakor och kan därför utgöra mycket strategiska investeringar. När BCG-matrisen identifierar en produkt som en kassako kan man ofta lämna denna produkt ifred. Den fungerar bra som det är och behöver inte underhållas ytterligare för att generera intäkter. Om en produkt identifierats som en byracka kan det ibland vara en god idé att dra sig ur och sluta investera i produkten. Att identifiera en produkt som byracka behöver inte vara något dåligt, utan man kan se det hela som ett välgrundat och strategiskt beslut för företagets bästa.

Produkter i flera kvadranter – ett framgångsrecept

Företag som vill vara aktiva och breda på marknaden bör ha produkter som befinner sig i flera kvadranter. Det är helt enkelt inte rimligt att ha en långvarig kassako som ständigt genererar stora intäkter, utan marknaden och kundernas preferenser befinner sig i ständig förändring. Genom att hålla koll på sina stjärnor och frågetecken kan man alltså identifiera nya kassakor tidigt och investera i dessa för att förutspå framtida vinst. Detta hjälper till att skapa framgång på lång sikt och gör BCG-matrisen till ett bra tillväxtverktyg.

Vera Kristen

Vera Kristen

Vera är Content Editor på Projektledning.se. Hon är utbildad inom projektledning, reklam och PR med en examen från Stockholms Universitet. Vera har arbetat som projektledare på flera företag.