Ikigai: Hitta syfte och mening i livet och arbetslivet

Ikigai är ett koncept för självmotivation som härstammar från Japan. Man kan kalla det den japanska livskonsten för ett långt och lyckligt liv. Ikigai handlar om balans och harmoni och att vara medveten om sin egen anledning att existera.

Ikigai är den punkt där passion, profession och mission möts.

Det är mittpunkten för det du älskar, det du är bra på, det du tjänar pengar på och det som världen behöver. Konceptet ikigai kommer från ön Okinawa i Japan där det lever ovanligt många personer som är över 100 år gamla. Att bli gammal och hålla sig frisk handlar såklart om kost och genetik, men det handlar även om den livsvisdom som man praktiserar på Okinawa – en livsvisdom som kallas ikigai.

Ikigai Hitta syfte och mening i livet och arbetslivet

Vad är Ikigai?

Ikigai

Ikigai är en japansk term som handlar om självmotivation. Själva ordet är ganska svåröversatt men det betyder ungefär ”meningen med att finnas till”, ”anledningen till att vara” eller ”anledningen till att vi vaknar upp varje morgon”. Fokus inom ikigai ligger på att hitta meningen eller syftet med livet – vårt livssyfte. Det handlar helt enkelt om att identifiera en orsak för din existens och på så sätt göra livet värt att leva.

Alla människor har ikigai inom sig, men alla har inte hittat det ännu. Ibland kan en persons ikigai ligga gömt eller tryckas tillbaka. Konceptet handlar om att leva ett långt friskt liv.

Termen härstammar från den plats där de lever flest 100-åringar i världen – halvön Okinawa. Kosthållning och genetik spelar självklart roll för hur länge en människa lever, men det gör även sättet man lever på. En människa som lever ett liv där det finns mening och drivkraft kan få ett mer hållbart hälsosamt liv.

Ikigai handlar om att se allt som en helhet, alla delar i livet hänger ihop och kan inte separeras från varandra.

 

Såhär hittar du din ikigai – ditt syfte med livet

Ikigai består av fyra olika element som är källan till att hitta värdet med ditt liv – ditt livssyfte. Du kan söka efter din ikigai med hjälp av fyra enkla frågor:

Ikigai Vad du älskar

1. PASSION – Vad älskar du att göra?
Du ska försöka identifiera något som du skulle göra trots att du inte får betalt. Det handlar alltså om en passion, något som du älskar att göra.

 

Ikigai Vad du är bra på

2. MISSION – Vad är du bra på?
Identifiera något som du är duktig på, något som du har en naturlig fallenhet för.

 

Ikigai Vad världen behöver

3. VOCATION – Vad behöver världen?
Försök att identifiera något som behövs i samhället omkring dig, kan du bidra med något som gör samhället gott?

 

Ikigai Vad betalt för

4. PROFESSION – Vad kan du få betalt för?
Om det handlar om ditt yrke eller arbetsliv så ska du försöka att identifiera detta.

 

Såhär känns det – identifiera de olika delarna i din ikigai
När du gör något som relaterar till passion och mission så kommer du att känna glädje och en känsla av fullständighet. Men det kommer inte att leda till rikedom rent ekonomiskt och att få betalt för något är oftast en förutsättning för ett fungerande liv. Välstånd anses därför vara en viktig del för att kunna hitta sin ikigai.

Gör du något som relaterar till mission och vocation så kommer du att känna dig ivrig. Du kommer även att känna att du utför något gott och du kommer att vara belåten med dig själv, men det kan även skapa en känsla av osäkerhet.

Fokuserar du på något som relaterar till vocation och profession så kommer du känna dig bekväm, men det kan även finnas en känsla av tomhet eftersom passion saknas i ekvationen. Du har ett yrke men utan en känsla av att du bidrar med något. Du saknar känslan att du älskar det du gör och då kan livet uppfattas som tomt och meningslöst.

När du gör något som relaterar till profession och passion så kommer du känna dig tillfredsställd men det kan även finnas en känsla om oanvändbarhet eftersom mission saknas i ekvationen och då upplever du att du inte riktigt behövs i samhället.

 

Punkten där de fyra värdena möts

Efter att du har besvarat de fyra frågorna:

– Vad älskar du?
– Vad är du bra på?
– Vad behöver världen från dig?
– Vad kan du få betalt för?

– så ska du försöka hitta punkten där dessa möts. Ikigai handlar nämligen om att hitta balansen mellan dessa fyra olika värden och att hitta punkten där de möts. Om du följer din ikigai så strävar du efter att nå mitten av diagrammet. Detta är det ultimata tillståndet för självförverkligande där du upplever en mening, ett syfte och ett mål med ditt eget liv. När du lever enligt ikigai och befinner dig i mitten av de fyra värdena så känner du glädje och tillfredsställelse.

 

Så använder du ikigai

Vi bär alla vår ikigai inom oss. Japanerna menar att alla människor har det inom sig och därför så gäller det att upptäcka och äga sin ikigai. Ikigai kan hjälpa människor i svåra stunder eller göra så att människan kan hantera problem i livet på ett bättre sätt. Ikigai motverkar depression och psykisk ohälsa eftersom det i grund och botten handlar om att känna en mening och ett syfte med livet. Det handlar helt enkelt om livsvilja, något som är raka motsatsen till känslan av att inte känna mening med livet.

Det är vanligt att människor använder sin tid till att göra saker de egentligen inte tycker om eller som de egentligen inte är bra på. Detta kan skapa många negativa känslor, till exempel en känsla av otillräcklighet eller meningslöshet. Ikigai handlar om att hitta mening i tillvaron och att göra sådant du är bra på och sådant du älskar. Ikigai är helt enkelt en slags metod för att må bättre och prestera bättre. Genom att vara den du egentligen är och vill vara så kan du leva ett liv som känns mer meningsfullt. Ikigai är användbart inom personlig utveckling, ledarskap eller projektledning. Det kan användas för att identifiera drivkrafter och sätta upp personliga mål, både när det gäller livsmål och arbetsrelaterade mål. Ikigai skiljer inte på privat- och arbetsliv, allt ses som en helhet. Om du upplever att något saknas i ditt liv så ger ikigai dig verktygen att identifiera vad som saknas. Det är en bra metod för att analysera vad som saknas i ditt liv.

 

Ikigai är inte samma sak som ett perfekt liv

Ditt liv kommer inte att vara perfekt bara för att du har hittat din ikigai och lever efter den. Förmodligen så kommer din anledning till att stiga ur sängen – din ikigai – att förändras med tiden. Många tror att ikigai är samma sak som att vara framgångsrik och göra karriär men det behöver det inte alls vara. Ikigai handlar inte om att vara besatt av självförverkligande eller om att uppfylla alla dina drömmar, det kan lika gärna handla om att ägna dig åt andra, om solidaritet och att leva i kontakt med naturen. Det är viktigt att förstå att ikigai förändras under livet. Din anledning till att stiga ur sängen ser annorlunda ut beroende på var du befinner dig. Värderingar och prioriteringar förändras under livet och det gör även din ikigai. Att följa sin passion är något som förändras under livet. Många tror att passion är något statiskt och känner sig stressade över att de inte upptäckt sin passion i livet. Detta kan ha rakt motsatt effekt. Att följa sin passion – det man älskar – måste vara en flexibel inställning och frågan om vad det är du faktiskt älskar måste du ställa dig på nytt varje dag.

 

10 enkla regler för ikigai:

Detta är en modell för att leva i enlighet med ikigai. Det behöver inte fungera för alla, men det kan vara ett steg på vägen för att komma närmare den ikigai som finns inom dig.

1. Håll dig aktiv
Ikigai är motsatsen till passivitet. Du måste följa ditt eget kall och leva efter din egen passion. Pensionera dig inte utan håll dig aktiv livet ut.

2. Ta det lugnt
Stress och press är inte förenligt med ikigai även fast livet stundtals innehåller sådana element.

3. Lev inte på autopilot
Varje dag bör du fråga dig själv hur du kan vara sann mot dig själv och vad som gör dig lycklig.

4. Identifiera din talang
Alla har en talang. Det måste inte vara något extraordinärt, men att följa din talang är en stor del av att du känner att ditt liv har en mening och ett syfte.

5. Omge dig med goda vänner
De kommer att hjälpa dig att leva baserat på dina egna behov och passioner och goda vänner hjälper dig att bli den du är menad att vara.

6. Jämför dig inte med andra
Miljö och uppfostran har såklart påverkat oss genom livet och kanske har du vandrat på en väg bort ifrån dina egna värderingar och behov. Jämför dig inte med andra och försök att vara din egen referenspunkt. Detta kan vara svårt i dagens samhälle med sociala medier och där prestation värdesätts så högt, men låt det ta tid, vandringen tillbaka kan vara lång.

7. Håll dig i form
Ät inte tills du är mätt och ta hand om din kropp. En sund livsstil handlar inte om att plåga dig själv utan om att hitta harmoni och balans.

8. Le
Det brukar komma naturligt om du lyckas praktisera den livsvisdom som ikigai innebär.

9. Tillbringa tid i naturen
Naturen finns där för alla människor och den bidrar ofta till harmoni och balans.

10. Lev i nuet
Detta är ett ledord som många livsfilosofier förespråkar. Det är dock enklare sagt än gjort, men att sträva dit blir enklare om du följer din ikigai.

 

Att vara sann mot sig själv och sluta jämföra sig med andra

Ikigai handlar om att leva i enlighet med ens drömmar och livsmål. Att vara sann mot sig själv och inte försöka leva utifrån andra människor förväntningar eller jämföra sig med människor omkring sig. Många människor jämför sig med andra och försöker att skapa ett liv utifrån den lycka som man inbillar sig att människor runt omkring en upplever – detta är inte ikigai.

Ikigai handlar om att hitta sina egna personliga mål och drömmar. Försök att handla utifrån det som du själv identifierat som svar på dina fyra frågor och inte vad du tror att andra upplever. När du har identifierat din ikigai så kommer du att börja leva enligt ditt livssyfte och uppleva hur du kan använda din fulla potential som människa. Att vara sann mot sig själv och gå sin egen väg kräver mod. Det är inte enkelt att strunta i vad andra tycker. Att jämföra sig med andra är något som vi lär oss från det vi är små. Det är svårt att se sig själv i den röra som världen kan uppfattas som. Här är ikigai ett verktyg för att leva ett lyckligare och meningsfullare liv.

 

Vanlig kritik mot ikigai

Många upplever att det kan vara svårt att nå den punkt där de fyra värdena möts eftersom det är lite otydligt vad som faktiskt ingår i till exempel begreppet ”göra det du älskar”. Vi säger att du till exempel älskar att fiska och startar ett företag som sysslar med hållbart fiske.

Du upplever att du har passion – du gör det du älskar. Samtidigt upplever du även att du bidrar med något som världen behöver, din mission, eftersom du fokuserar på just hållbart fiske. Du kan ta betalt för det du gör och du är bra på att fiska – vilket tickar av de sista två parametrarna. Men du gillar däremot inte att göra bokföring och allt det logistiska arbete som krävs för att din fiskefirma ska fungera. Betyder det då att du gör det du älskar och är bra på? Hur ska man tänka när det gäller detta och ikigai?

Många menar att det är tveksamt om alla människor kan nå sin ikigai. En del hävdar att lyckan inte finns i arbetslivet och att ikigai lurar människor att tro att man kan hitta lycka och mening med livet genom att fokusera på arbete och karriär. En idé för att driva ett företag rimmar kanske med din ikigai men det rimmar inte med de värden som det kapitalistiska systemet vilar på.

Det kapitalistiska systemet vilar på att ett företag enbart kan tjäna pengar om det utgår från konsumenters behov, detta rimmar kanske inte med den idé du har för ditt företag? Andra menar att det är svårt att likställa de fyra olika värdena inom ikigai, en eller flera värden blir oundvikligt viktigare än de andra. Till exempel så är kanske inte ”det du älskar” och ”det världen behöver” lika viktiga när du försöker hitta balansen och din mittpunkt? Ikigai kan på så sätt vara ett ganska trubbigt verktyg för att hitta meningen med livet.

 

De 3 främsta fördelarna med ikigai

  1. Du blir aktiv.
    Ikigai handlar om att motverka passivitet. Genom att leva enligt din ikigai så kommer du att uppleva att du lever ett mer aktivt liv och tar aktiva beslut som förbättrar din livskvalité.
  2. Du blir gladare.
    Ikigai handlar om att göra saker som du tycker om, som du är bra på och som gör världen till en bättre plats. Vem blir inte glad av det?
  3. Du får mer energi.
    Ikigai är ett sätt att leva och inte ett livsmål. Eftersom du upplever att ditt liv har en mening och ett syfte så vaknar du med energi på morgonen och ser fram emot att ta dig an ännu en dag.

 

Sammanfattningsvis – meningen med livet

Det finns många olika koncept om självmotivation inom området personlig utveckling. Vad ikigai kan erbjuda jämfört med många andra koncept är ett helhetstänk där man ser på livet i stort och inkluderar både arbete och privatliv. I dagens samhälle försöker många att dra skarpa linjer mellan dessa områden, men faktum är att de såklart hänger ihop.

Målet med ikigai är att hitta glädje, självuppfyllelse och en känsla av social tillhörighet i det som är ditt liv och din vardag. Ikigai handlar om att hitta sammanhang och mening och att erkänna att livet är en helhet där materiella, själsliga och sociala behov alla går ihop.

För att hitta mittpunkten och balansen där detta möts så måste du identifiera och praktisera ikigai i ditt vardagliga liv. Ikigai är en livsstil som ska leda till ett långt och meningsfullt liv.

Vera Kristen

Vera Kristen

Vera är Content Editor på Projektledning.se. Hon är utbildad inom projektledning, reklam och PR med en examen från Stockholms Universitet. Vera har arbetat som projektledare på flera företag.