Vad är Kompetenser? Att kunna omvandla kunskap till kompetens

Kompetens innebär att ha förmåga att utföra något, gärna med framgång och effektivitet.

Ordet kompetens används ofta i yrkeslivet.

Att rent praktiskt kunna utföra något kräver inte nödvändigtvis att man har en officiell examen eller kvalifikation inom det området.

Vad är kompetenser

En examen innebär inte heller att man bygger kompetens inom ett ämne.

Kompetens handlar snarare om hur man kan omvandla kunskap som en utbildning ger till framgång inom ett visst yrke.

Vad är kompetenser?

En person kan vara kompetent inom ett visst område, vilket i så fall betyder att man är bra på att utföra uppgifter inom det området.

Skillnaden mellan kunskap och kompetens är att man inte bara vet hur man gör i teorin, utan att man också är bra på att utföra det.

Att kunna omvandla kunskap till kompetens är viktigt i yrkeslivet.

Dolda kompetenser

Man brukar prata om olika sorters kompetens.

Dold kompetens betyder till exempel att man har förmågor som inte är lätta att upptäcka.

Man kan få med sig dolda kompetenser från hobbys och fritidsintressen.

Kanske har man fått ledarskapsegenskaper från att ha arrangerat en bokklubb eller lärt sig grafisk design på fritiden.

Det kan också finnas dolda kompetenser i tidigare karriärer eller från livserfarenhet, till exempel vad gäller kreativitet eller språkkunskaper.

Att dra nytta av individers dolda kompetenser gör att det blir roligare att gå till jobbet, då det ofta handlar om saker de tycker om att ägna sig åt på fritiden.

Mjuka kompetenser

Mjuka kompetenser innebär att man har förmågor som är kopplade till hur individen tar sig an situationer och utmaningar.

Det kan till exempel vara en förmåga att ställa om till nya omständigheter i ett projekt, förmåga att kommunicera något komplicerat ämne på ett enkelt sätt, kritiskt tänkande och förmågan att planera sitt eget arbete.

Det kan också vara att kunna ta spretiga idéer och forma dessa till ett konkret koncept eller förmågan att lyssna på sina medarbetare och få dessa att samarbeta.

Hårda kompetenser

En hård kompetens är konkreta förmågor som oftare kan översättas till kvalifikationer.

Här passar olika behörigheter in som till exempel examen, certifikat, att kunna använda vissa system och att kunna tala och skriva på ett visst språk.

Dessa kompetenser kan personen visa på olika sätt, till exempel genom en portfolio, referenser, examen eller ett arbetsprov.

Vad kompetens inte innebär

Det finns många ord som ligger nära men som inte exakt är del av en persons kompetens.

Begåvning och talang kan användas som ett mått på förmåga, men detta behöver inte betyda att personen i fråga är kompetent.

Den som inte har talang inom ett område kan genom hårt arbete också bli duktig på det.

En person som har potential har också möjlighet att utveckla något i framtiden.

Potential är alltså positivt och bör fångas upp, även om det inte är en kompetens.

Potential kan till exempel vara problemlösningsförmåga, intresse för ett företags verksamhet och en förmåga att hantera nya situationer.

Personliga egenskaper

En personlig egenskap är en inneboende egenskap och har ganska lite med kompetens att göra.

En personlig egenskap skulle kunna vara att man är social.

En social kompetens skulle till exempel vara att kunna engagera en grupp eller kunna knyta an till kunder.

Detta är skillnaden på kompetenser och personliga egenskaper.

Utåtriktade personer kan uppfattas som sociala och ha en fördel i form av talang för de här kompetenserna, men de besitter dem inte alltid.

Beteende och motivation

Bara för att en person mår dåligt eller inte har rätt förutsättningar betyder inte det att personen är inkompetent.

Kanske har någonting hänt utanför jobbet som har påverkat personens mående och gjort det svårare att sköta arbetet.

Kanske är anledningen till förändringen långvarig stress och övermäktig arbetsbelastning.

Dessa faktorer kan göra att personen framstår som omotiverad och presterar sämre.

Prestation och kompetens är inte samma sak.

Omständigheterna spelar stor roll för en persons prestationsförmåg.

Många gånger ser man inte hela bilden av vad som pågår i medvetandet hos en kollega.

Tänk på att rekryteringsprocessen inte är en normal situation

Det är viktigt att ha allt detta i åtanke även vid rekrytering och arbetsprov.

Att behöva svara på svåra frågor utan betänketid kanske inte hör till vanligheterna.

För att inte missa bra kandidater som gör misstag bara för att de är nervösa bör man ha respekt för att situationen under rekryteringsprocessen kanske inte ser ut som vardagen.

Det är bra att göra en kompetenskartläggning och samla in information om vad personalens samlade kompetenser är.

När man har samlat ihop och tittat på samtliga kompetenser, kan man också se eventuella kompetensluckor.

På så sätt kan man se vilka förmågor ett företag egentligen behöver för att utvecklas i framtiden.

Kompetensförsörjning

Utifrån kartläggningen kan man som ett nästa steg sätta en strategisk plan för hur man kan säkra upp företagets förutsättningar så att man kan möta de krav som sätts både idag och i framtiden.

Detta kan man göra både genom rekrytering och genom den personal man redan har.

Personalens kompetens är det viktigaste redskapet ett företag har för att kunna möta målen.

Vissa kan sitta på dolda förmågor eller vara kandidater för kompetensutveckling.

Kompetensförsörjning handlar om hur man långsiktigt kan lösa kompetensbehovet som man har identifierat i kompetensanalysen.

Utveckling av kompetens

Att arbeta med kompetensutveckling har två fördelar för företaget.

Dels ökar sannolikheten att blir personalen känner att de utvecklas och trivs på sitt jobb, dels får företaget rätt expertis för att nå affärsmässiga mål.

Detta kan man arbeta med när man har genomfört en kompetensanalys och jobbat strategiskt med kompetensförsörjning.

Sammanfattning

Anställda föredrar att få sin kompetensutveckling genom kurser, hellre än genom exempelvis digitala resurser.

Att gå en riktigt bra kurs ska också ge mer än inspiration och tid till reflektion.

Den ska ge konkreta förmågor, som kan omsättas i att utföra något konkret som ger värde till företaget.

I och med faktorer som globalisering, digitalisering och miljöomställning genomgår arbetsmarknaden stora förändringar.

Vissa arbetsuppgifter och yrkesroller förändras, medan andra tillkommer.

Därför är det mycket viktigt att satsa på att kompetensutveckla personal.

Vera Kristen

Vera Kristen

Vera är Content Editor på Projektledning.se. Hon är utbildad inom projektledning, reklam och PR med en examen från Stockholms Universitet. Vera har arbetat som projektledare på flera företag.