Självbild: Hur du arbetar för att öka din självbild

Vem skulle du säga att du är och hur tror du att du och din personlighet uppfattas av din omgivning?

Vad anser du att du har för värderingar och intressen?

Hur vi ser på oss själva som individer avgör vilken typ av självbild vi har.

Sjalvbild

 

Hur vi uppfattar oss själva

Det är detta som styr våra liv till stor del, hur vi uppfattar oss själva och hur omgivningen uppfattar oss.

 

Detta hänger ofta ihop med vilken typ av uppväxt vi har haft och i vilken miljö vi befinner oss i. Självbilden är något som påverkar många delar av vardagen, till exempel styr den hur du talar, vad du säger och hur du lyssnar.

 

Självbilden styr livet

Självbilden är det som styr vilka beslut vi tar i livet och hur dessa beslut kommer att påverka oss, hur vi hanterar livet helt enkelt. Detta hänger även till stor del ihop med en individs självkänsla och självförtroende.

 

För att bli en stabil individ som vuxen är det viktigt att man får med sig grunderna till att skapa sig en bra självbild från sin uppfostran. Om du inte fått med dig bra grunder för detta från början, kan du alltid förbättra detta på olika sätt med tidens gång som vuxen.

 

En stark självbild, självkänsla och självförtroende skapar ett bra underlag för ett bra liv där du verkligen värdesätter dig själv och dina förmågor. Det blir enklare att tänka positiva tankar och att hantera livets upp och ned gångar på ett balanserat vis.

 

Vad är Självbild?

Självbilden sammanfattar vem du tycker att du är. Det kan till exempel bero på uppväxt, intressen, värderingar, temperament och utbildning. Självbilden påverkar hur du talar, vad du säger och hur du lyssnar. Den handlar också om hur du tror att du uppfattas av andra.

 

Självbilden behöver inte vara helt tydlig eller stämma med vad du visar utåt. Men det är ofta lättare att umgås med andra när den självbild du har stämmer med hur du uppfattas av andra. Om inte självbilden bekräftas av andra kan konflikter uppstå både inom dig själv och i förhållande till andra.

 

Självbilden kan vara olika beroende på vilken situation eller miljö du är i och påverkas även av självkänslan och självförtroendet. Självbilden förändras också genom livet. Det är alltså självbilden som styr över våra liv och hur vi mår mentalt och fysiskt. Ofta pratar man om självkänslan, men självbilden är grunden till självkänslan. Det är den bild som vi har skapat av oss själva och som omgivningen också uppfattar. Det är alla dessa inre bilder vi har av oss själva som sedan skapar självkänslan.

 

Självkänsla

Självkänsla handlar om den övergripande bilden du har av dig själv och det värde du sätter på dig själv, oavsett vad andra har för åsikter eller hur du presterar. Om du har bra självkänsla ser du oftast positivt på dig själv, medan en person med dålig självkänsla har en mer negativ bild av sig själv. Din självkänsla är föränderlig över tid och även den kan se olika ut under olika skeenden i livet. Däremot brukar det vara svårare att förändra självkänsla än självförtroende.

 

 

Olika mening för olika individer

Olika personer kan beskriva att de har dålig självkänsla men ändå kan det innebära helt skilda saker och ta sig olika uttryck. Det har att göra med att alla människor har olika erfarenheter och därmed påverkas din uppfattning av dig själv, av andra och omvärlden på olika sätt. Det här gör att människor tänker olika, har olika känslor samt beter sig olika. Det innebär att självkänsla kan skilja väldigt mycket från person till person och att det är något missvisande att använda ordet som en gemensam beskrivning för alla.

 

Självförtroende

Ett bra självförtroende är förknippat med det du gör, exempelvis att du har en viss förmåga (bra på matte, göra piruetter), hanterar sociala situationer väl (god lyssnare, lätt att skapa sociala relationer) eller att du äger en mer allmän förmåga (jag klarar av att nå de mål jag vill, jag brukar klara mig ur knipor). Du kan ha dåligt och bra självförtroende på samma gång.

 

Exempelvis kan du vara bra på att spela pingis men usel på att prata inför grupp. Ditt självförtroende kan se olika ut under olika skeenden i livet och beroende på omständigheterna runt omkring dig. Självförtroende är föränderligt och går att träna upp.

 

Att ha bra självförtroende handlar om hur bra du tror att du kan klara av olika saker. Men bra självförtroende behöver inte innebära att du också har en stabil självkänsla. Du kan ha olika bra självförtroende i olika situationer. Men du kan också ha ett allmänt bra självförtroende. När du lyckas med saker växer självförtroendet och du blir säkrare på att det kommer att gå bra även nästa gång.

 

En stabil självkänsla leder ofta till att du lättare får ett bra självförtroende på olika områden i livet. Men det är också vanligt att kompensera en svag självkänsla med att skaffa sig ett gott självförtroende. Du kan då ofta fungera bra, ha en stark drivkraft och bli framgångsrik inom olika områden. Det gäller inte minst yrkesmässigt. Däremot finns en risk att annat som relationer till andra, din hälsa eller dina intressen blir lidande.

 

Positivt tänkande

För att bibehålla en stark och frisk mental hälsa, samt en god självbild och självkänsla är det enormt viktigt att till viss del lära sig att kontrollera sina tankar. Det är mycket lätt att hamna i negativa tankemönster som kan vara svåra att bryta sig loss ifrån, just därför måste man lära sig att förstå vikten av positivt tänkande och hur detta kan hjälpa dig i de svåraste stunderna.

 

 

Den inre rösten

Vår mentala hälsa handlar mycket om hur vi som individer talar till oss själva inombords, hur låter våra tankar egentligen? Är de nedklankande och fokuserar på negativa aspekter, eller är de positiva och bidrar till att lyfta upp dig själv och din självkänsla? Det är detta som många gånger avgör hur väl din mentala och fysiska hälsa fungerar. Mycket negativa tankemönster kan dra en individ ner i ett destruktivt beteende som inte främjar personens framtid och välmående. Men när du istället fokuserar på det som är bra och positivt kan spännande saker hända och viktiga målsättningar kan nås.

 

 

Övning ger färdighet

Vår tankekraft är större än vad vi många gånger tror, när en människa tänker positivt banar det väg för att nya positiva dörrar ska kunna öppnas och ta dig framåt i din personliga utveckling.

 

Precis som inom alla andra områden inom mental träning krävs det övning även inom positivt tänkande. Ibland kan man behöva lite hjälp på vägen då det inte alltid är så lätt att helt plötsligt ändra sätt att tänka helt och hållet. Detta är något som succesivt måste växa fram genom mental träning och genom att ta små steg i taget.

 

Men det finns mycket att vinna på att träna sig själv i positivt tänkande, och för dig som vill nå någon typ av personlig framgång i livet, vad det nu kan innebära, är detta något du bör lära dig att hantera.

 

Bryta negativa tankemönster

För en inre dialog

Att föra en inre dialog och ställa frågor till själv är ett mycket bra sätt att utvecklas och hitta nya vägar och lösningar på problem, men det gäller att ställa frågorna på rätt sätt. När du formulerar positiva frågeställningar till dig själv bör de låta ungefär så här; ”Hur kan jag ge mig själv bättre förutsättningar att lyckas nästa gång?”, ”Vilken kunskap behöver jag tillägna mig för att lösa detta?” och ”Var kan jag träffa likasinnade människor som på sikt kan bli nya vänner?”

 

Detta istället för; ”Varför klarar jag ingenting?”, ”Varför är jag så dum?” eller ”Varför vill ingen vara vän med mig?” där du sätter dig själv i en dålig position. Till den sortens frågor finns det nämligen inga bra svar men det finns massor med riktigt dåliga svar, svar som på ett ögonblick kan sänka dig och tyvärr göra dig ännu olyckligare.

 

 

Att ta tag i en hopplös situation

Om man redan befinner sig i ett läge där livet till stora delar känns nattsvart och hopplöst är steget ofta väldigt långt till de mer hoppfulla tankarna, och även om man i teorin kan förstå att man skulle må bättre av att ändra på sina tankar så blir det omöjligt att genomföra i praktiken. Att ens försöka börja tänka mer positiva tankar känns falskt, som om man ljuger både för andra och sig själv och som om det ändå inte är på riktigt.

 

 

En teknik för ett mer hoppfullt tankesätt

När avståndet mellan de negativa och positiva tankarna är för stort för att ta i ett svep kan man ta hjälp av en teknik för att närma sig mer hoppfulla tankar lite i taget. Istället för att tvinga hjärnan in i tankar som känns onormala och oärliga så lockar man försiktigt över den lite i taget genom att göra en form av “tänk om”-övning. Du säger till dig själv till exempel; “Om jag verkligen hade velat vara glad, vad skulle jag då kunna vara glad för?” Här är det viktigt att verkligen ta frågan på allvar och tänka dig in i situationen så du kan svara så ärligt på frågan som möjligt, och ju fler svar du kan hitta desto bättre är det. Men även om du bara hittar en enda sak som du skulle kunna vara glad åt om du verkligen ville, så är det en bra början, ju oftare du gör övningen desto fler saker kommer du att komma på.

 

 

Att visualisera

Nästa steg är att ta den nya tanken ett steg längre: “Om jag faktiskt var glad, hur skulle det få mig att känna? Skulle jag kanske känna mig lugn, hoppfull eller rent av lycklig?” Även här är det viktigt att ta dig tid att tänka och känna efter vilken effekt den nya tanken skulle ha på känslorna, och även här kommer det att bli lättare desto fler gånger du gör övningen. Tänk på att det många gånger är du själv som är ditt största hinder i livet. Lär dig att hantera dina tankar och känslor, och du kommer att lyckas med vad du än tar för dig.

 

Positivt tänkande – hur gör man?

1. Omge dig med positiva människor

Det finns så kallade ”energitjuvar” ute i vårt samhälle. Det är människor som tar mer energi från dig än vad de ger. Detta är ofta mycket negativa människor som kanske inte alltid önskar dig det bästa i livet, avundsjuka och en negativ inställning till livet smittar av sig. En negativ person kan faktiskt smitta ett helt rum fullt med positiva människor och få dessa att bli negativa. Tänk därför på att utesluta de negativa personer som finns i din omgivning och istället fokusera på de som ger dig glädje och positiv energi så att du kan fylla upp ditt energiförråd.

 

2. Skapa dig ett mantra

Se till att skapa dig ett så kallat mantra, ett ordspråk eller en upplyftande mening som du kan skriva ner på en lapp. Det kan vara exempelvis; ”Var tacksam”, eller ”Happy thoughts”. Detta är något du ska upprepa för dig själv när du märker att du börjar tänka negativt. Ha det med dig i ditt sinne och ha även fysiska lappar lite var stans för att påminna dig själv. Detta är ett mycket bra sätt för att träna upp hjärnan att ändra tankemönster.

 

3. Yoga och meditation

Yogan och meditationen gör att du för ditt fokus bort från dina tankar och fokuserar mer på din andning. Det gör att du blir avslappnad och lättare släpper de negativa tankarna. Det hjälper dig också till att vara mer i nuet och uppskatta det du har här och nu vilket är ett bra steg på väg mot ett positivt sinne.

 

4. Träning

Om yoga och meditation inte är något för dig fungerar träningen lite på samma sätt. För en stund får du helt släppa din hjärna och i stället bara vara i kroppen, vilket också leder dig bort från negativa tankar. Och som vi vet ökar vi produktionen av endorfiner när vi tränar och gör saker som vi mår bra av. Därför får träningen dig att tänka mer positivt men glöm inte bort att träna för att du älskar din kropp, inte för att du hatar den.

 

5. Var snäll mot dig själv

Börja dagen med att säga till dig själv att du är en fin person precis som du är. Det är en enkel metod som fungerar. Vi är bättre på att berätta för oss själva om alla dåliga saker vi gör men nu ska vi alltså göra precis tvärtom. Var snäll mot dig själv och börja varje morgon med att uppmuntra dig själv i spegeln en kort stund.

 

Sammanfattning

Självbilden sammanfattar vem du tycker att du är. Det kan till exempel bero på uppväxt, intressen, värderingar, temperament och utbildning. Självbilden påverkar hur du talar, vad du säger och hur du lyssnar.

 

Den handlar också om hur du tror att du uppfattas av andra.

 

Självbilden behöver inte vara helt tydlig eller stämma med vad du visar utåt. Men det är ofta lättare att umgås med andra när den självbild du har stämmer med hur du uppfattas av andra. Om inte självbilden bekräftas av andra kan konflikter uppstå både inom dig själv och i förhållande till andra.

 

Självbilden kan vara olika beroende på vilken situation eller miljö du är i och påverkas även av självkänslan och självförtroendet.

 

 

Självkänsla

Självkänsla handlar om den övergripande bilden du har av dig själv och det värde du sätter på dig själv, oavsett vad andra har för åsikter eller hur du presterar. Om du har bra självkänsla ser du oftast positivt på dig själv, medan en person med dålig självkänsla har en mer negativ bild av sig själv.

 

 

Självförtroende

Ett bra självförtroende är förknippat med det du gör, exempelvis att du har en viss förmåga (bra på matte, göra piruetter), hanterar sociala situationer väl (god lyssnare, lätt att skapa sociala relationer) eller att du äger en mer allmän förmåga (jag klarar av att nå de mål jag vill, jag brukar klara mig ur knipor). Du kan ha dåligt och bra självförtroende på samma gång.

 

Exempelvis kan du vara bra på att spela pingis men usel på att prata inför grupp.

 

 

Positivt tänkande

För att bibehålla en stark och frisk mental hälsa, samt en god självbild och självkänsla är det enormt viktigt att till viss del lära sig att kontrollera sina tankar. Det är mycket lätt att hamna i negativa tankemönster som kan vara svåra att bryta sig loss ifrån, just därför måste man lära sig att förstå vikten av positivt tänkande och hur detta kan hjälpa dig i de svåraste stunderna.

Projektledning

Projektledning

Team Projektledning består av en eller flera personer med teoretiskt och praktisk erfarenhet av projektledning.