Är svenskar Introverta?

De flesta har hört talas om uttrycken introvert och extrovert, och har kanske försökt ta reda på vilken grupp man själv tillhör.

Det finns en mängd olika tester och information på internet att ta del av, vilket till viss del är bra men också kan göra ämnet lite väl svart och vitt.

Till exempel stöter man säkert på information om att vissa nationaliteter tenderar att vara mer introverta eller extroverta än andra, och då särskilt att svenskar tillsammans med våra nordiska grannar är mer åt det introverta hållet.

Är svenskar introverta

Är svenskar introverta?

Det enkla svaret på den frågan är nej, det går inte att göra en generalisering att svenskar är introverta. Däremot är det en del av svensk kultur att inte vara påträngande och undvika konflikter. Detta kan möjligen misstas för att vara introversion, vilket sannolikt har skapat denna fördom.

Vad det innebär att vara introvert

Till att börja med är det bra att ha förståelse för vad introversion egentligen innebär. Introvert och extrovert är två begrepp som myntades av psykoanalytikern Carl Gustav Jung i början av 1900-talet i en teori som beskriver hur individer reagerar olika på extern stimuli. Introvert återfinns på den ena änden av en skala som sträcker sig till extrovert på andra änden. Det är således inte vanligt att en person är 100 procent introvert eller extrovert, utan befinner sig snarare någonstans i mitten.

För att exemplifiera en generell distinktion mellan introverta och extroverta personer kan man jämföra hur de två extremiteterna känslomässigt reagerar efter en fest. Den extroverta personen upplever festen och umgänget med andra som en energikälla och känner sig fylld av energi efter festen, medan den introverta personen upplever att den behöver återhämta sig med egentid efter festen. Detta säger således ingenting om huruvida personerna i fråga hade roligt – båda kan tycka om att socialisera sig – men hur deras hjärnor processar intrycken.

Svensk kultur kan upplevas som introvert

Som nämndes ovan finns vissa kulturella fenomen i Sverige som för personer från andra länder kan misstas för att vara introversion. Ett exempel som tydliggör varför detta kan ha uppstått är att introverta personer generellt inte uppskattar småprat med okända människor, eftersom de föredrar djupare konversationer med vänner. Denna aversion för småprat är en sak som återkommer i svensk kultur – svenskar är generellt inte särskilt intresserade av att starta en konversation på busshållplatsen eller i mataffären om de inte känner den andra personen. Detta har dock inte med introversion att göra när det gäller den svenska kulturen, snarare att det är inrotat i oss att inte störa eller vara besvärliga och att respektera andra människors personliga utrymme. I andra kulturer, som i amerikanska och sydeuropeiska länder, kan detta upplevas som ett mycket märkligt beteende. Det är därför inte konstigt att vi som nation har blivit stämplade som introverta.

Sammanfattningsvis kan konstateras att det naturligtvis finns både introverta och extroverta personer i Sverige, likaväl som det finns människor i världens alla andra länder på båda ändarna av skalan.

Vera Kristen

Vera Kristen

Vera är Content Editor på Projektledning.se. Hon är utbildad inom projektledning, reklam och PR med en examen från Stockholms Universitet. Vera har arbetat som projektledare på flera företag.