Hur bemöter man en Introvert person?

Det finns många sätt att beskriva en individs personlighet och livsfilosofi.

Ett vanligt sätt är att särskilja mellan introverta och extroverta personer.

Denna distinktion är baserad på en teori av Carl Gustav Jung, som i början av 1900-talet myntade dessa begrepp.

Introverta personer beskrivs som mer inåtvända som tycker om att vara ensamma, vilket skiljer sig markant från extroverta personer som trivs i sociala sammanhang och känner sig energifyllda efter att ha umgåtts i grupp.

Hur bemöter man en introvert person

Således är det inte optimalt att bemöta dessa två motsatta typer av personligheter på samma sätt.

Hur bemöter man en introvert person?

Det bästa sättet att bemöta en introvert person är att lyssna, inte prata över och låta konversationen flyta på naturligt. En introvert person undviker helst både småprat och djupa diskussioner med personer de inte känner. Man bör därför vara lyhörd för vilken konversationsnivå som båda parter känner sig bekväma med.

Introverta personlighetsdrag

Väldigt få människor är antingen helt introverta eller helt extroverta. De flesta befinner sig någonstans på en skala mellan dessa. Generellt gäller dock för mer introverta personer att det kostar dem energi att umgås med andra människor, energi som återfås genom att vara ensam och kanske läsa en bok, gå en promenad eller vad som helst som inte innebär att socialisera sig. Vidare har introverta personer ofta små vänkretsar med ett fåtal nära och lojala vänner som de värderar högt. De känner inget behov av att småprata med okända människor.

Sättet de pratar på skiljer sig också från extrovertas. Introverta tenderar att vara eftertänksamma, vilket resulterar i att de gärna avvaktar med att prata tills de har fått ordning på sina tankar. Det är också vanligt att de föredrar att arbeta individuellt snarare än i grupp. Att ha förståelse för dessa karaktäristiska egenskaper gör att det kan vara enklare att bemöta en introvert person.

Vanliga missuppfattningar om introverta personer

Att vara introvert innebär inte nödvändigtvis att man är blyg, även om detta är en vanlig missuppfattning. Blyghet innebär att en person är mycket självmedveten i sociala situationer, vilket innebär att även extroverta personer kan vara blyga. Introverta personer däremot väljer att inte interagera med människor de inte känner, eftersom de inte värderar småprat. Detta gör att de kan uppfattas som blyga alternativt arroganta, särskilt av personer som tenderar att vara mer extroverta.

En annan missuppfattning är att introverta personer inte har några vänner. Som nämnts tidigare är deras preferens att ha en mindre vänkrets med mycket nära vänner, så de väljer snarare att begränsa sitt umgänge till ett fåtal mycket nära än att ha ett stort antal bekanta.

Sammanfattningsvis kan det konstateras att det finns all anledning att vara medveten om att olika individer har olika preferenser vad gäller socialt umgänge, oavsett om man själv är introvert eller mer åt det extroverta hållet.

Vera Kristen

Vera Kristen

Vera är Content Editor på Projektledning.se. Hon är utbildad inom projektledning, reklam och PR med en examen från Stockholms Universitet. Vera har arbetat som projektledare på flera företag.