Extrovert: Vad innebär det att vara Extrovert person?

De psykologiska teorierna om varför vi människor agerar som vi gör i våra liv är många.

När det kommer till begreppen introvert och extrovert är det vanligt att det finns missuppfattningar kring vad det egentligen betyder att vara introvert och extrovert.

I den här artikeln ska vi gå igenom vad det innebär att vara extrovert.

Extrovert

Carl Gustav Jung

Personen som ligger bakom många kända psykologiska teorier är den nu avlidne psykoterapeuten och psykoanalytikern Carl Gustav Jung. Och så är även fallet med begreppen extrovert och introvert.

Jung föddes år 1875 i Thurgau Schweiz och avled år 1961 i Zürich. Han är en av de forskare inom psykologin vars arbete har haft ett mycket stort inflytande både inom psykologi men även för litteratur och filosofi. Han samarbetade även under flera år med en annan mycket känd person, nämligen psykoanalytikern Sigmund Freud som gjort sig känd genom sina olika teorier kring människans psyke, drifter och hur de fungerar. Han är exempelvis känd för sin bok om drömtydning ”Die Traumdeutungår 1900 och även för sina sexualteorier.

Men idag är dock många av dessa teorier inte längre så aktuella och övergavs till stor del under slutet på 1900-talet. Men trots detta har Freud många anhängare än idag.

 

Samarbetet med Freud

Samarbetet med Freud

Efter att Freuds bok om drömtydning släpptes inledde Freud och Jung ett intensivt samarbete som varade några år. Jung själv arbetade sin första tid i karriären vid ett välrenommerat mentalsjukhus i Schweiz, men slog sina påsar ihop med Freud efter att ha läst hans bok. Slutet på deras samarbete skulle komma att bli Freuds bok ”Wandlungen und Symbole der Libido ” som kom ut år 1912. I den här boken går Freud igenom sin sexualteori. Jung bestämde sig då för att lämna samarbetet och psykoanalysen och skapa sina egna teorier om människans psyke och olika drifter.

Det finns idag många begrepp som vi känner igen men som vi kanske inte är medvetna om från vem eller var de kommer från början. Några av dessa begrepp som Jung myntat är just:

 • Introvert
 • Extrovert
 • Det kollektivt omedvetna
 • Persona och många fler

 

Men idag används de inte riktigt på samma sätt och med den förståelse som Jung gjorde på sin tid. Allt eftersom tiden gått har dessa teorier utvecklats av oss själva på ett sätt. Detta går att jämföra med en berättelse som någon berättar och som hela tiden ändras beroende på vem som berättar den. När berättelsen når den sista personen i ledet kanske den är helt annorlunda mot hur den berättades från början. Men essensen av Jungs tankar går i vilket fall att förstå och ibland applicera på vårt moderna samhälle.

 

Jung och hans teorier

En av Jungs teorier handlar alltså om extraversion och introversion, eller med andra ord introverta och extroverta personligheter. Han menade på att människan har två huvudattityder som man orienterar sig genom livet via. Den ena av dessa typer är den introverta typen och den andra är den extroverta.

 • Jung menade att den extroverta personligheten gärna vill leva genom andra och får energi av att umgås med andra människor.
 • Den introverta personligheten fokuserar mer på sina egna tankar och känslor och får energi av att vara för sig själv och ladda batterierna.

Jung menade dock inte att detta är helt svartvitt och att om du exempelvis har den introverta personligheten betyder det inte att du är blyg och osocial som person. Du kan vara extrovert men samtidigt blyg och tvärtom. Många av oss upplever att vi är både lite extroverta och introverta beroende på situation och mående. Man ska dock akta sig för att generalisera, men ofta lutar det mer åt det ena eller andra hållet.

 

Vad innebär det att vara Extrovert

Vad innebär det att vara Extrovert?

Att vara extrovert innebär att du får din energi genom andra människor. Du mår som bäst i olika sociala situationer där du kan vara med där det händer. Du laddar dina batterier genom att få energi av andra runt omkring dig.

Detta kan alltså jämföras med motsatsen där den introverta personligheten behöver lugn och ro och inte så mycket sociala kontakter för att må bra och känna sig tillfreds. Många gånger beskrivs de extroverta individerna som utåtriktade, mycket sociala och har inget emot att stå i centrum. Medan den introverta ofta uppfattas som osocial och blyg, även om så inte är fallet.

Det som ofta utmärker en extrovert personlighet är följande punkter:

 • Du har inga problem med att socialisera och prata med nya människor. Du trivs med att ha många människor runt omkring dig och är ganska bra på ytliga kontakter och kallprat som inte går så mycket på djupet. Du är bra på att få med andra människor på ”tåget” eftersom du är bra på att prata och argumentera för din sak.
 • När det kommer till problemlösning talar du också gärna med andra och bollar idéer på det sättet. Till skillnad mot den introverta personligheten som vill lösa problemet själv och som litar på sin egen bedömning av situationen. Många gånger är den extroverta individen mycket bra på att ge komplimanger för att bra utfört arbete. På detta sätt blir du en mycket uppskattad gruppmedlem som dessutom även ofta blir utsedd till informell ledare på grund av att du inte är rädd för att dela med dig kring hur du tycker och tänker.
 • Det är vanligen mycket lätt att bli vän med en extrovert person. Eftersom du är så utåtriktad och har lätt för dig i sociala sammanhang öppnar detta upp för olika former av bekantskaper och relationer. Man trivs i ditt sällskap då du ofta bekräftar de människor som finns runt omkring dig, man känner sig sedd och uppskattad av dig. Du tar gärna initiativet till att samtala med folk och det är lätt att lära känna dig, i alla fall på ytan.
 • Du har heller inga problem med att vara den person som står i centrum. Du kan utan några större problem hålla ett oförberett tal inför en stor samling människor. Eftersom du gärna delar med dig av dina egna tankar kan du i och med detta ge andra många bra idéer till de som lyssnar på dig, och du har lätt för att påverka andra människor.
 • Troligtvis är du även ganska spontan om du är extrovert, och du är mycket öppen för nya upplevelser. När det gäller att ta sig an nya projekt är du snabbt där och vill vara med. Du agerar gärna innan du tänker, eftersom du har förmågan att hitta lösningar på det mesta.
 • Om du är extrovert är du väldigt intresserad av andra människor och deras historia. Du vill gärna veta allt om de du träffar och ställer ofta mycket personliga frågor. I och med detta kan du få insikt i många spännande livsöden och berättelser.

 

Nackdelar med att vara extrovert

Nackdelar med att vara extrovert

I dagens moderna samhälle räknas du ofta som avvikande om du är av den introverta typen. Medan de människor som är extroverta uppfattas som de normala. Varför är det så, och varför tycker vi att det är så bra att vara extrovert? Finns det inga nackdelar?

En av de nackdelar som finns med att vara extrovert är att dessa individer ofta har mycket svårt att förstå introverta människor och hur de fungerar. Det blir svårare för dem att sätta sig in i det sättet att agera och tänka eftersom det är så långt ifrån deras egen personlighet. Men om du däremot förklarar för dem så kan acceptansen och förståelsen öka i och med detta.

Detta kan dock även leda till att de extroverta individerna får svårare att förstå de vänner de har som är introverta och inåtvända. Det kan lätt bli så att man uppfattar dessa vänner och bekanta som sura, bara för att de lever mer tillbakadraget och kanske inte pratar så mycket eller alltid vill umgås.

Introverta personer bör även veta att extroverta personer har lite svårare att snappa upp subtila hintar eftersom de inte är så känsliga för intryck som kommer utifrån. Därför är det viktigt att den introverte är mycket tydlig med vad hen menar, annars finns inga garantier för att den extroverte har förstått.

 

Fördelar med att vara extrovert

Fördelar med att vara extrovert

Idag går det någon slags trend i att vara socialt kompetent, och du kommer att sticka ut från mängden om du uppfattas som introvert och lite svår. Vad detta beror på är svårt att bena ut, men många gånger är flera av de yrkeskategorier vi har idag i Sverige mycket inriktade på service och sociala medier. Du kan till exempel öppna en egen Youtube-kanal där du varje dag lägger ut vloggar som alla som vill kan följa, och du får betalt via annonser och antal visningar. Detta kräver att du har karisma och kan få med dig folk i dina reflektioner och åsikter, vilket du kan om du är extrovert. Du vill ju dessutom gärna stå i rampljuset och ha uppmärksamheten riktad mot dig, vilket gör att den typen av yrke passar den extroverta individen väl.

Eftersom du har den här förmågan att smälta in väl i olika gruppkonstellationer och inte är rädd för att ta kontakt med nya människor och vara social, kommer du troligen att mycket lättare att bli accepterad och omtyckt av din omgivning. Även de introverta kan känna sig bekväma i ditt sällskap och bli charmade av din karisma och engagemang.

Fördelarna i samhället för den introverte individen är troligen fler än nackdelarna. Beroende på yrke kan du lättare få anställning tack vare att du är så bra på att tala och uttrycka dig. De flesta arbetsgivare vill dessutom gärna att deras anställda är bra på att arbeta i team, vilket vi nu vet är något som den extroverta individen är mycket bra på.

Andra fördelar skulle kunna vara att du har lätt för att få vänner och bra på att nätverka och skapa nya kontakter.

 

The Big Five

”The Big Five”

Det finns en teori inom psykologin som man på engelska kallar för The Big Five, men på svenska säger man ofta femfaktorteorin. Denna teori skapades av flera personer, bland andra Gordon Allport, Hans Eysenck och Raymond Cattell och även här kan vi hitta extraversion och introversion. Nu för tiden använder man ofta den här modellen när man skapar personlighetstest till exempel. Men vad innebär då femfaktorteorin? Detta är en personlighetsteori som handlar om att människors personligheter har universella och urskiljbara drag som inte har med kultur eller situation att göra. Inom denna teori finns det fem stycken faktorer som är styrande och som på engelska förkortas med akronymen OCEAN:

 • Öppenhet (Openness) – känslor, fantasi, nyfikenhet och nya erfarenheter
 • Samvetsgrannhet (Conscientiousness) – självdisciplin, plikttrogen, förmågan att planera och inte agera spontant i stunden.
 • Extraversion – självsäkerhet, energi, positivism, söker stimulans och andra människors sällskap.
 • Vänlighet/Värme (Agreeableness) – medkännande och samarbetsvillig.
 • Neuroticism – Du upplever mycket negativa känslor som exempelvis ilska, ångest eller sårbarhet.

De allra flesta av oss människor är varken extremt extroverta eller extremt introverta, utan någonstans mitt emellan. Men här ser vi alltså att extraversion är en så viktig del av människans personlighet att den kvalade in i The Big Five. Det finns även andra varianter av denna modell och teori där även motpolerna finns med, vilket då innebär att även den introverta typen finns med.

Anledningen till att extraversion och introversion har fått en ganska stor plats inom psykologin och exempelvis inom The Big Five är att vi väldigt snabbt avslöjar för andra åt vilket håll vi drar mest. Detta kan gå på bara några sekunder när man är samlad i en grupp. Personen som hela tiden vill prata och vara social utmärker sig på grund av det, och den som helst inte talar så mycket utan mer betraktar och är tyst märks minst lika mycket. Dessa drag är alltså en ganska stor del av våra personligheter och är troligen de lättaste för en lekman att förstå sig på.

 

Sammanfattning

Extrovert är benämningen för en aktiv och social personlighetstyp. En extrovert person får energi genom socialisering och umgänge med andra personer och trivs sällan själv. Exempelvis är dessa olika kännetecken på en extrovert person:

 • Har inga problem med att socialisera sig och få med andra personer på det hen vill
 • Rådfrågar och bollar gärna ideer med andra och berömmer gärna andra människor
 • Lätt för att göra sig nya bekantskaper och skaffa nya vänner
 • Gillar att stå i centrum och delar gärna med dig av dina tankar och åsikter
 • Spontan och öppen för nya upplevelser och agerar oftast först och tänker sedan
 • Intresserad av andra människor och deras livshistorier och samtalar gärna om olika ämnen samt ställer personliga frågor

Det var den schweiziska psykoterapueten Carl Gustav Jung (1875-1961) som bland annat myntade uttrycken extrovert och introvert där introvert är motsatsen till det ovanstående. Jung var en dedikerad psykoanalytiker och hans forskning har stor betydelse än idag. Jung samarbetade till en början med den omtalade Sigmund Freud men detta rann ut i sanden och samarbetet avslutades 1912. Jungs fokus låg nu endast på sina teorier och hans identifiering av två huvudsakliga personlighetstyper resulterade i benämningarna extrovert och introvert. Jung menade även att det fanns/finns en tredje typ som består av de båda typerna i olika dos.

Den extroverta personlighetstypen är den mest accepterade i dagens moderna samhälle. Att vara extrovert har många fördelar, speciellt att kunna vara social och utåtriktad och få med andra på sina upptåg samt lätt att handskas med. En extrovert person har således lätt för nya vänner och även inom arbetslivet är extroverta personer väldigt uppskattade. Däremot är den största nackdelen hos en extrovert personlighetstyp oftast oförmågan av att kunna förstå en introvert personlighetstyp. Den extroverta personen har bland annat mycket svårare att snappa upp subtila uttryck eller hintar i jämförelse med den introverta som gärna redan i förväg analyserar och skaffar sig en djupare uppfattning om det som sker i situationen. En extrovert person har svårt för att kunna analysera uttryck utifrån och reagerar eller pratar oftast innan de har tänkt genom situationen.

I dagens moderna samhälle har det blivit en populär trend av att vara socialt kompetent och få andra att vilja se och höra på personen i fråga. En av de stora exemplena på detta är vloggare och youtubers som via sina kanaler kan samla oerhört många följare och tittare genom många gånger väldigt ytliga samtalsämnen som inte fokuserar på något djupare ämne. Genom att kunna tjäna pengar på denna trend har många extroverta personer gjort sig en mindre till en större karriär genom att stå i centrum medan andra människor ser och hör på hen. Förr i tiden var introverta personer mer accepterade medan det i dagsläget har blivit tvärt om.

En teori inom psykologin är The Big Five och beskriver bland annat extroversionism kontro introversionism inom en femfaktors radie och beskrivs som OCEAN:

 • Öppenhet
 • Samvetsgrannhet
 • Extraversion
 • Neuroticism

Denna teori stödjer även forskningen kring att det finns en tredje personlighetstyp som består av extrovert och introvert i olika kombinationer och doser.

Projektledning

Projektledning

Team Projektledning består av en eller flera personer med teoretiskt och praktisk erfarenhet av projektledning.