Vad är Branschstruktur?

I denna artikel kommer vi att besvara frågan ”vad är branschstruktur?”.

När företag växer och vill expandera på marknaden finns ofta ett behov av att skapa grenar av företaget.

Man vill nå ut till fler genom att geografiskt finnas på fler platser och dessutom kunna arbeta mer övergripande och skapa en större kundbas.

Vad är branschstruktur

Denna typ av expansion kan ske på olika sätt, och en vanlig metod är att skapa en bransch till sitt företag.

Branschkontoret fungerar som ett självständigt kontor men är fortfarande sammankopplat med företaget.

Målet med denna text är att ge en övergripande bild av vad en branschstruktur innebär genom att jämföra den med andra typer av företagsexpansioner.

Vad är branschstruktur?

Ett företag som växer med hjälp av en branschstruktur skapar flera olika kontor som fungerar självständigt. Alla branscher har egna ledningar och fungerar på många sätt som egna företag, men de är samtidigt sammankopplade genom företagets huvudkontor.

Skillnad mellan bransch och franchise

Många blandar ihop begreppen bransch och franchise, men egentligen är det helt skilda saker. En franchise är en självständig aktör som enligt avtal får rätten att använda ett visst varumärke i vinstsyfte. Franchisetagaren arbetar helt enligt samma affärsmodell och med samma metoder som franchisegivaren och man upprättar ett avtal mellan aktörerna. En bransch är i stället en avgrening av ett företag i mindre kontor. I många fall svarar en bransch mot ett huvudkontor, och är alltså starkare sammankopplat med företaget.

Skillnad mellan bransch och dotterbolag

En annan metod för att växa som företag är genom att skapa dotterbolag. Ett dotterbolag skapas ofta ur ett större bolag och ägandet ligger alltså inte hos dotterföretaget självt. Även om det dagliga arbetet är självständigt och dotterbolaget agerar som ett eget bolag måste det hela tiden svara till aktieägarna. Ibland skapas dotterbolag ur befintliga större bolag, men än vanligare är att dotterbolag blir till när ett företag köps upp av ett annat. Det uppköpta företaget måste då svara till det företag som är ägarna.

En bransch arbetar på samma sätt som sitt huvudkontor, och har alltså samma arbetsuppgifter och ofta liknande ledningsstruktur. På så vis är branscher mer självständiga och kan agera som egna kontor. Det är vanligt att det uppstår positiv konkurrens mellan olika branscher som verkar sporrande och drivande för att öka försäljningen för hela verksamheten.

Fördelar med branschstruktur

En uppenbar fördel med branschstrukturen är förmågan för företaget att befinna sig på flera geografiska platser samtidigt. Det gör att kundbasen blir betydligt större och att företaget har möjlighet att växa än mer i framtiden. När varumärket befinner sig på flera platser ökar också gemene mans kunskap om det och allt fler kommer att känna igen företaget och ha det top of mind. Man kan också välja sitt geografiska läge på ett smart sätt så att man drar nytta av skattelättnader. Eftersom kontoren som ingår i branschstrukturen svarar till ett huvudkontor är det en organisationsstruktur som erbjuder goda kontrollmöjligheter.

Vera Kristen

Vera Kristen

Vera är Content Editor på Projektledning.se. Hon är utbildad inom projektledning, reklam och PR med en examen från Stockholms Universitet. Vera har arbetat som projektledare på flera företag.