Vad är ett Varumärke? | Representerar ett märke, företag, produkt

Som företag är det viktigt att man utmärker sig på ett eller annat sätt, så att man står ut i mängden jämfört med konkurrenterna.

Det bästa är om man utmärker sig genom att ha en väldigt bra eller eftertraktad produkt, men om konkurrensen är hård så kan det vara svårt.

Då kan man istället utmärka sig genom att ha ett varumärke som drar till sig kundernas uppmärksamhet.

Vad ar ett varumarke

Ett varumärke kan stå ut i mängden på olika sätt, till exempel genom ett speciellt namn eller genom en häftig logo.

Den här texten syftar till att svara på frågan vad är ett varumärke?

Den ger också olika tips på vad man ska tänka på när man tar fram ett eget varumärke samt hur man kan gå tillväga för att få sitt varumärke registrerat.

Vad är ett varumärke?

Ett varumärke är något som representerar och kännetecknar ett visst företag. Det kan vara ett ord, flera ord, ett ljud, en symbol eller en design som på något sätt identifierar och särskiljer produkten, tjänsten, företaget eller varumärkets ägare från andra.

Vanliga exempel inkluderar företagsnamn, slogans och logos. Varumärket kan representera ett företags varor så väl som tjänster. I praktiken är det inte bara företag som kan ha ett varumärke utan privatpersoner kan också ansöka om att få ett varumärke registrerat. Med ett varumärke kan man hindra andra personer eller aktörer från att använda samma märke eller namn för samma slags produkter eller tjänster. Man kan också hindra de från att använda namn som är så pass lika ens eget namn att det finns en stor risk att ens varumärken kommer att förväxlas med varandra.

Det finns olika sorters varumärken

Det finns många olika typer av varumärken. Det gör det möjligt för företag att skapa ett varumärke som verkligen är unikt just för dem och som passar deras produkt eller tjänst allra bäst. Här följer beskrivningar av de typer av varumärken som går att registrera i Sverige idag:

 • Ordmärken: Ett ordmärke är ett varumärke som består av minst ett ord, men det kan också inkludera kombinationer av siffror och bokstäver samt olika tecken som ett utropstecken eller frågetecken. Vanliga exempel på ordmärken är Marabou och Ralph Lauren. Om ens varumärke också har ett grafiskt element så måste man ansöka separat om att få ett figurmärke registrerat. Det innebär att ett varumärke som registreras som ett ordmärke får samma typsnitt och layout som alla andra ordmärken.
 • Personnamn: Det händer att personer som ofta omnämns i officiella sammanhang väljer att registrera sitt namn som ett varumärke.
 • Figurmärken (logo): Ett figurmärke, eller logo som det också kallas för, är en bild eller figur. Figuren kan också kombineras med ord. När ett varumärke som består av ord registreras som ett figurmärke får det behålla sitt specifika typsnitt om det har ett sådant. Det kan också en en viss färg eller vara svartvitt.
 • Ljudmärken: Ett varumärke som registreras som ett ljudmärke består helt enkelt av en särskild melodi eller ett ljud. Ett känt exempel på ett ljudmärke är den melodi som glassbilen spelar när den kör runt och säljer glass. Hemglass var faktiskt första företaget i Sverige att registrera ett ljudmärke, och det gjorde de redan 1999.
 • Utstyrselmärke: Den här typen av varumärke är inte riktigt lika vanlig som de andra. Ett utstyrselmärke är något man registrerar som varumärke när man till exempel producerar en spritsort som säljs med en unik form på glasflaskan. Det går således bara att ansöka om ett utstyrselmärke om formen på spritflaskan är helt unik och inte redan finns på marknaden.
 • Rörelsemärken: Ett exempel på ett rörelsemärke är en animerad logo. Rörelsemärket består nämligen av delar som förändras eller rör på sig.
 • Multimediamärken: Ett multimediamärke har både en del som består av ett ljud och en del som består av en bild.
 • Hologrammärke: Genom holografisk teknik så visas en tredimensionell bild vilket utgör själva hologrammärket.
 • Positionsmärke: När man registrerar ett positionsmärke så gör man det för att kunna placera ett varumärke på en specifik plats på en produkt.
 • Ornamentmärke: Ornamentmärket består av ett regelbundet mönster.

Därför är varumärket viktig

Konsumenternas beslut när det kommer till om de ska köpa en viss produkt eller inte påverkas av varumärken och det rykte som ett visst varumärke har. Det är därför viktigt för företagarna att de är medvetna om vilken roll ett varumärken spelar och hur de kan hjälpa företagen är växa. Här följer fem stycken anledningar till varför varumärken är så viktiga för företagen.

1. Varumärket är ett effektivt kommunikationsverktyg

Genom ett enda ord eller logo kan ett varumärke förmedla en stor mängd information till kunderna, inklusive intellektuella, känslomässiga attribut eller meddelanden om produkten, tjänsten eller företaget bakom varumärket i fråga.

2. Varumärket gör det lättare för kunderna att hitta företaget

På marknader där det råder hög konkurrens kan det vara svårt att särskilja sig själv från konkurrenterna. Då kan ett varumärke vara till stor hjälp för att fånga kundernas uppmärksamhet och få ens produkter, tjänster eller företag att stå ut i mängden av alternativ. När kunderna ser ett varumärke så vet de direkt vem de interagerar med, de kan enkelt ta reda på företagets rykte och de är i regel mindre benägna att leta efter andra alternativ på marknaden. Ett varumärke kan på så sätt vara den avgörande faktorn som driver en kunds köpbeslutet.

3. Varumärket är ett sätt för företaget att effektivt använda internet och sociala medier

Ett företags varumärke är ofta det första som en kund kommer i kontakt med när de använder en sökmotor på internet eller sociala medier så som Facebook och Instagram för att hitta ens produkt eller tjänst. Ju mer trafik man har på sin hemsida eller plattform, desto högre rank får man vilket i sin tur skapar ännu mera trafik genom fler besök. På så sätt får ens varumärke ännu mera uppmärksamhet.

4.Varumärken är värdefulla tillgångar

Ett varumärkes värde kan växa över tid ju mer ett företag växer, och desto mer erkännande det får desto mer värdefullt blir varumärket. På så sätt kan ett varumärke hjälpa ett företag att expandera exempelvis från en industri till en annan. Ett varumärke är en egendom på samma sätt som en fastighet eller ett annat objekt som man äger, vilket innebär att varumärket kan bli köpt, sålt eller användas som en slags säkerhet för att kunna ta ett lån eller få företaget att växa.

5. Varumärket kan göra det lättare att rekrytera

Ett varumärke har förmågan att inspirera och framkalla positiva känslor hos människor. Som ett resultat kan anställningsmöjligheter och jobbpositioner bli mer attraktiva i kandidaternas ögon. Dessutom blir det enklare att få medarbetarna att stanna kvar på företaget om de känner sig positivt inställda till märket och de produkter eller tjänster som företaget står för.

Så kommer man på ett unikt varumärke

Ett företags varumärke är en av de viktigaste och mest dyrbara tillgångarna som det har. Därför är det viktigt att man lär sig hur man tar fram ett varumärke som särskiljer en från konkurrenterna och fångar kundernas uppmärksamhet. Ett dåligt formulerat eller designat varumärke kan utgöra ett hinder för företagets marknadsföringsstrategier och i värsta fall till och med leda till rättsliga konflikter. Här följer en del tips som man kan ha i åtanke när man ska välja ett bra varumärke:

 • Undvik sådana varumärken som är svåra att få registrerade: Det är ett slöseri med företagets resurser att investera i ett varumärke som ändå inte kommer gå att få registrerat. Att registrera sitt varumärke innebär som sagt att skydda det från användning av andra aktörer och garantera sitt ägandeskap över det. När man registrerar varumärket blir det på så sätt enklare att peka på sina juridiska rättigheter om någon skulle försöka kopiera en. Vissa typer av ord är i sig själva svåra att registrera och bör därför undvikas, vilket beskrivs längre ner.
 • Rent beskrivande ord funkar inte: Att vända sig av ord i sitt varumärke som på ett direkt sätt beskriver ens produkt eller tjänst är i regel inte någon bra idé, på grund av att de oftast inte ens tillåts att registreras. Om man till exempel ska registrera ett varumärke för en ny öl så kan varumärket inte vara ”Kall öl”, eftersom att det beskriver den faktiska produkten som ska säljas. Om ”Kall öl” hade blivit registrerat som ett varumärke så hade alla andra blivit förhindrade att använda sig av orden ”kall” och ”öl” för att beskriva sina drycker i framtiden.
 • Undvika förvirrande varumärken: ett varumärke som är allt för likt ett annat varumärke kan inte bli registrerat. Dessutom blir det svårare att stå ut ur mängden om ens varumärke inte är särskilt unikt och lätt förväxlas med andra märken eller produkter.
 • Undvik generiska ord: Målet är att komma på ett varumärke som är både unikt och distinkt, vilket är anledningen till varför man bör undvika generiska ord som dessutom är särskilt informativa.
 • Man bör passa sig för akronym och siffror: Akronym är naturligt svåra att komma ihåg medan hela ord, och särskilt färgstarka och utmärkande, är enkla att minnas. Siffror är också mindre minnesvärda än ett bra ord samtidigt som det är lättare att förväxlas med andra akronym med siffror.
 • Beskriv en känsla eller upplevelse: Ett varumärke som beskriver en härlig upplevelse (samtidigt som det relaterar till ens produkt eller tjänst) kan som sagt framkalla positiva känslor hos en potentiell kund.
 • Uppfinn egna, nya ord: Uppfunna ord är sådana ord som inte existerar i något språk utan bara i ens varumärke. Exempel på uppfunna varumärken är Kodak och Viagra. Att uppfinna ett helt nytt ord är ofta en bra idé eftersom att sådana ord väldigt sällan är för beskrivande men ofta distinkta och unika. Man kan också komma på ett nytt ord genom att sätta ihop två redan existerande ord. Ett exempel på det är varumärket Microsoft, vilket består av de två orden microcomputer och software.
 • Gör något oväntat och skapa ett orelaterat varumärke: En av de bättre idéerna när man har svårt för att komma på någonting kreativt är att ta fram ett varumärke som är helt orelaterat till den produkt eller tjänst som man säljer. Till skillnad från ett nyuppfunnet ord kan man här välja ett slumpmässigt ord i ordboken. Den är typen av varumärke gör att man blir unik och står ut från mängden direkt, vilket gör det lättare att komma ihåg det med. Exempel på sådana varumärken är Apple och Carmel (cigaretter). De två namnen har i realiteten ingenting att göra med varken datorer, elektronik eller cigaretter.
 • Djur- och växtnamn: Djur- och växtnamn tenderar att vara minnesvärda och kan, om de används på rätt sätt, förmedla en bra bild samtidigt som de fortfarande är distinkta.
 • Ha med åtminstone ett unikt ord: Ibland kan det vara nödvändigt att lägga till beskrivande ord i varumärket för att förmedla vad som säljs eller marknadsförs i relation till varumärket. Om generiska ord måste inkluderas så bör man försöka se till att i alla fall det första ordet i märket är så unikt som möjligt.

Regler för att registrera ett varumärke

De varumärken som går att registrera inkluderar de med ett ord, flera ord, en särskild förpackning eller utseende, ljud, rörelsemönster, multimedia, hologram och grafiska symboler. Att registrera sitt varumärke innebär att varumärket blir juridiskt skyddat på obegränsad tid framöver. Vart tionde år kan man ansöka om att förlänga registreringen för ett varumärke. Registreringen ger ägaren en ensamrätt till att använda och utnyttja varumärket för kommersiella syften. Det finns krav som man måste möta för att kunna registrera ett varumärke i Sverige:

 • Varumärket måste alltid vara unikt: Ett av de mest grundläggande kraven som ställs på varumärken är att de är unika. För att kontrollera om det redan finns varumärken registrerade som påminner om det man har i åtanke så kan man till exempel gå in och söka bland varumärken i den Svenska varumärkesdatabasen online. Om man upptäcker att det inte finns något liknande varumärke registrerat redan så innebär det dock inte att man är garanterad att få sitt eget varumärke skyddat.
 • Särskiljande: Den svenska varumärkeslagen säger att ett varumärke måste ha så kallad särskiljningsförmåga. Det innebär precis som namnet avslöjar att varumärket måste gå att särskiljas från andra märken och namn.
 • Andra hinder: Det får heller inte förekomma några andra omständigheter som innebär ett hinder för varumärkesregistrering. Sådana hinder är till exempel att varumärket vilseleder allmänheten och de potentiella kunderna. Som tidigare nämnts så får varumärket heller inte bestå av ett enda beskrivande ord.

Checklista

Att ansöka om att registrera ett varumärke är en relativt enkel process, men det är en bra idé att ha koll på processen i förväg. På så sätt ökar man chanserna för att varumärket blir godkänt. Under ansökningsprocessen måste man svara på ett visst antal frågor. Ett sätt att förbereda sig inför sin ansökan är att gå igenom de frågorna som en sorts checklista.

Det första man bör göra är att se till så att man har full förståelse för vad det innebär att registrera ett varumärke. Vid en första registrering får man äganderätten till sitt varumärke i tio år, under vilka ingen annan kan använda sig av samma eller liknande namn i sin verksamhet eller i sin marknadsföring. Nästa steg är att ta reda på vilken typ av varumärke det är man vill ansöka om att få registrerat. Det finns som sagt en mängd olika typer, allt ifrån personnamn, figurer, ord och bokstäver till slogans,  ljus och hologram. Beroende på hur ens varumärke ser ut och vad det består av så kan man behöva ansöka om flera olika typer. Då stiger också priset för registreringen.

När man har bestämt sig för vilken typ av varumärke man ska ansöka om är det dags att kontrollera och säkerställa att det inte redan finns någon annan som äger rätten till ett varumärke som är allt för snarlikt. Om man misstänker att det ens finns den minsta risk för att allmänheten kommer kunna förväxla ens varumärke med något annat märke är det lika bra att byta namn eller logo direkt. Risken är ändå stor att ens ansökan blir nekad. Förutom att det inte ska gå att förväxla med någon annans märke så måste varumärket också uppfylla de andra krav som nämndes i avsnittet här ovan.

När man skickar in sin ansökan om varumärkesregistrering så måste man ange vilka klasser, det vill säga vilka specifika tjänster eller produkter som varumärket är avsett för. Det innebär att man måste ha en så pass tydlig bild själv att man utan problem kan förklara hur varumärket är kopplat till ens tjänst eller produkt.

Slutsats

Ett varumärke representerar och identifierar ett märke, företag, produkt och eller tjänst. Det kan bestå av ett eller flera ord, av namn och siffror, ljud och melodier, logos och slogans med flera. För att det ska gå att registrera ett varumärke i Sverige måste märket vara unikt och inte gå att förväxla med ett märke som redan är registrerat. Att registrera ett varumärke innebär att man får ensamrätt över dess utnyttjande och ingen annan har rätt att använda det för kommersiellt bruk. Skyddet räcker i tio år men kan förnyas hur många gånger som helst.

Vera Kristen

Vera Kristen

Vera är Content Editor på Projektledning.se. Hon är utbildad inom projektledning, reklam och PR med en examen från Stockholms Universitet. Vera har arbetat som projektledare på flera företag.