Vem gör Projektplanen?

Denna text ämnar besvara frågan ”Vem gör projektplanen?”.

Artikeln kommer inkludera svar på frågeställningar såsom vem som är mest lämpad att göra en projektplan, vilka krav man kan ställa på personen som gör projektplanen och varför det är viktigt att varje projekt har en välgjord projektplan.

Artikeln syftar till att hjälpa dig att förstå vikten av att ha en projektplan och varför det är viktigt att rätt person utför arbetet.

Vem gör projektplanen

Artikeln kommer också öka förståelsen för varför det är ett krav att en kompetent, erfaren och trygg ledare gör projektplanen.

Vem gör projektplanen?

Vem som är ansvarig för projektplanen beror på vilken typ av projekt som ska genomföras. Ofta är det projektledaren som är ansvarig för projektplanen tillsammans med samarbetspartners eller kunder i projektet. Projektledaren är en noga utvald person som har de nödvändiga kompetenserna.

Projektledaren skriver projektplanen

Projektledaren är ansvarig för att alla viktiga delar finns med i projektplanen. Innan man kan starta ett projekt måste det finnas ett underlag, och detta utgörs av projektplanen. Projektets möjlighet till framgång är betydligt större med en välgjord och strukturerad plan. Projektplanen underlättar därför arbetet genom att lägga fram en struktur för hur arbetet ska genomföras.

Utformandet av projektplanen är ett utmärkt tillfälle för projektledaren att diskutera och visualisera projektets arbetsprocess och mål tillsammans med eventuella partners och kunder. Projektledning är klurigt och bör göras detaljerat eftersom detta effektiviserar hela processen. Ledaren för projektet måste skapa projektmål och definiera vad som behöver göras för att uppnå dessa. Beroende på vad det rör sig om för projekt, finns det alltid olika faktorer att ta hänsyn till.

Viktiga egenskaper hos en projektledare

Den viktigaste egenskapen hos en bra projektledare är att denne måste kunna kommunicera. Projektledaren ska kunna organisera projektplanen och kunna hantera att det ibland finns flera olika delar inom ett projekt. Projektledaren måste kunna organisera dessa delar på ett strukturerat sätt så alla inblandande har koll på vad de har för uppgifter. I projektplanen ska det inte endast finnas en organiserad plan på hur projektet ska genomföras utan det ska även finnas utrymme för vision. Ledaren bör därför vara duktig på att kommunicera med de inblandande och skapa en tydlig målbild för arbetet.

Alla projekt kommer få problem någonstans under arbetets gång och projektledaren bör därför kunna identifiera och åtgärda dessa snabbt. Detta ställer höga krav på hur skicklig projektledaren behöver vara. Ledaren ska även besitta god kunskap om samarbetspartnernas plattformar. Om projektets ledare har denna kompetens kommer det att underlätta för projektet och inge respekt och trygghet hos projektdeltagarna. I de flesta projekten kommer det finnas människor med olika intressen och visioner på hur arbetets upplägg ska gå till. En projektledare behöver därför vara en skicklig förhandlare. Ibland krävs det nämligen en förhandling för att driva arbetet vidare.

Förutom att den som skriver projektplanen behöver besitta nödvändig kompetens måste projektledaren dessutom vara en bra ledare som vet när det är dags att ta kommandot. Denne person bör kunna inspirera deltagarna i projektet och hjälpa dem hantera utmaningar.

Vera Kristen

Vera Kristen

Vera är Content Editor på Projektledning.se. Hon är utbildad inom projektledning, reklam och PR med en examen från Stockholms Universitet. Vera har arbetat som projektledare på flera företag.