Förebild: Person att se upp till, bli inspirerad av & få motivation ifrån

Har du någon du ser upp till i ditt personliga liv eller i ditt yrkesliv?

Det är viktigt att ha förebilder i livet som kan motivera dig att utvecklas.

Våra förebilder är de som inspirerar oss att klara av saker som vi kanske trodde var omöjliga.

Förebild

Det behöver inte handla om att glorifiera någon, utan om att bli inspirerad helt enkelt. Att ha en förebild i livet kan, tro det eller ej, faktiskt göra dig mer framgångsrik.

Vad är en förebild?

En förebild är en individ som du ser upp till och som inspirerar dig på något sätt. Vilken typ av förebild man har eller väljer är högst individuellt och kan skilja sig åt mycket från person till person. Man skall dock inte förväxla begreppet förebild med idol, då att ha en idol är något som ter sig annorlunda. När du idoliserar någon glorifierar och beundrar man den personen, men det behöver inte betyda att man för den sakens skull lär sig något av den här individen. Problemet ligger vid att när vi avgudar någon så kan vi ofta inte se brister och tvivelaktigheter hos den här individen. Detta leder till att vi inte kan se kritiskt på situationer på samma sätt, och vi får inte ut något utvecklande av glorifierandet.

Men en förebild är något annat. Det är en person som kanske har åstadkommit något ut över det vanliga och som nu inspirerar dig till att göra samma sak. Många gånger påminner förebilden om dig själv och när du ser att den här individen kan klara av något så svårt och utmanande så kanske det betyder att även du själv kan klara av samma sak. Du blir motiverad att utvecklas och ta dig an nya utmaningar.

En idol är alltså någon du dyrkar och avgudar och har svårt att se kritiskt på, exempel på en idol kan vara en artist eller en skådespelare bland andra. Men det kan även vara en helt vanlig person som du idoliserar. En förebild är någon som inspirerar dig till att utvecklas och utmana dig själv, och detta kan vara vem som helst. Sedan kan man självklart ha en förebild som du samtidigt idoliserar. Vi kan ta som exempel en ung hockeyspelare som aspirerar till att bli proffs i NHL. Han kanske har Peter Forsberg som idol, samtidigt som Forsberg även är hans förebild inom sporten och som motiverar honom att nå sina mål inom idrotten.

Något vi kan konstatera redan nu är att förebilder är viktiga för oss och vi behöver dem för att utvecklas och våga utmana oss själva.

Varför behöver vi förebilder?

Livet är svårt, vi stöter på hinder och tappar självkänslan och självförtroendet ibland. Kanske tänker vi att de drömmar vi har är ouppnåeliga och långt borta vid horisonten. Men då kanske vi stöter på en människa, som vi redan känner eller som är helt ny för oss.

Den här människan påminner om dig själv, men har lyckats har lyckats med de bedrifter som du själv inte trodde var möjligt att uppnå. Denna person blir då som en drivkraft och en motivationsfaktor då du sett med egna ögon hur någon annan klarat av det du vill åstadkomma.

Alla människor av alla raser och från alla kontinenter behöver förebilder för den personliga utvecklingens skull. Dessa fungerar som en ögonöppnare som upplyser dig om vilka möjligheter som finns och att det finns hopp för dina drömmar och mål.

Förebilder behövs för:

 1. att våga utmana oss själva
 2. vägledning
 3. inspiration
 4. visualisering
 5. motivation
 6. drivkraft
 7. att öppna ögonen för nya möjligheter
 8. tröst och stöd
 9. att bli ditt bästa jag
 10. framgång

Våga bryta mönster

Våra förebilder ger oss den extra knuffen vi ibland behöver för att våga byta riktning i livet. Det är inte helt ovanligt att man går runt och tror att bara för att man valt en väg i livet så måste man stanna på den vägen livet ut. Så är inte fallet men man vaggas gärna in i den tron i och med samhällets uppbyggnad och struktur där också risken att förlora tryggheten fungerar som ett hinder. Sanningen är den man i de flesta fall inte kommer att ångra att man tog steget mot förändring, oavsett vad slutresultatet blir. Troligen har man efter en tid har passerat lärt sig något av det som skett, vilket är hela meningen med att sträva efter sina förebilders prestationer och vägen dit. Utan risker och utmaningar skulle vi bara stå och stampa på samma plats hela livet, utan utveckling.

Barn och förebilder

Redan i tidig ålder är det viktigt med förebilder. Det finns forskning runt om i världen som visar att chansen för att lyckas med målsättning och målet i sig ökar betydligt när barnet i fråga har en förebild att se upp till och inspireras av. Som tidigare nämnt kan förebilden också vara en idol vilket kan vara ganska vanligt i vissa åldrar, men ofta är det en person som finns i barnets liv och sociala krets.

Tidigt i livet är det viktigt att bli vägledd i rätt riktning och att få möjligheten att utveckla sin fulla potential. Vilket förebilden hjälper till med genom att dela med sig av sina erfarenheter och kunskaper. Vi formas som människor under vår barndom och därför är det då extra viktigt med flera bra förebilder att se upp till när det kommer till attityder, beteenden och olika sätt att tänka. Om ett barn inte har några bra förebilder i sitt liv och omgivning är risken stor att barnet hänger sig fast vid de dåliga och tappar tron om sig själv och sina möjligheter.

Det finns barn som är otroligt intelligenta eller duktiga på andra sätt, men utan vägledning, motivation och inspiration kommer de aldrig att kunna utvecklas till sin fulla potential. Även om talangen finns där handlar det om att lära sig utveckla kreativt tänkande och uthållighet exempelvis. Det kan vara svårt utan någon som vägleder barnet. Man ska inte glömma att de största förebilderna i ett barns liv ofta finns i barnets närhet. Det är mamma och pappa och syster och bror, vänner och bekanta. Därför är det viktigt att komma ihåg att barnen snappar upp våra beteenden. Barnen gör inte som vi säger utan som vi gör, och vi runt omkring är förebilderna som skall visa vägen.

Är du en bra förebild?

Något man kanske funderar över då och då är om själv är en bra förebild för någon annan? Vad innefattar att vara en bra förebild? Här kan kanske åsikterna gå isär, men rent generellt sett handlar det om att vara en individ som är sitt bästa jag. Men man skall även tänka på vem eller vilka man har runt om kring sig. Det kanske inte alltid är lämpligt att säga precis det man tänker i stunden eller bete sig som man gör hemma i det privata. En god förebild bör uppvisa ett respektfullt beteende i alla situationer, samt uppmana till positivt och kreativt tänkande. Om du åstadkommit något stort i livet kan du använda dig av dessa erfarenheter och lärdomar för att inspirera andra människor som kanske är eller har varit i samma sits som du själv.

Offentliga förebilder

Det finns även personer som är många människors förebild, kanske tusentals eller miljontals människor på samma gång. Då handlar ofta även om en idol-dyrkan i kombination med att vara förebild. I dessa fall är det extremt viktigt hur du väljer att agera och uttala dig. Det kan finnas barn och unga som lyssnar eller tittar och som avgudar dig, och som i vissa fall är beredda att göra precis vad du säger. Detta kan få ödesdigra konsekvenser om idolen/förebilden i fråga ägnar sig åt destruktivt beteende eller farliga aktiviteter.

De offentliga förebilderna måste vara mycket försiktiga och observanta med vilken miljö de befinner sig innan de agerar och talar. Alla offentliga förebilder kanske inte väljer att vara just det utan har hamnat i den sitsen tack vare sitt kändisskap. Du har dock ändå ett ansvar gent emot de barn och unga som eventuellt följer dig. När man är ung är man ofta sämre på att skilja på rätt och fel och vad som är lämpligt beteende, och konsekvenstänkandet är inte så utvecklat. Man lockas lättare in situationer och tankesätt som kan vara dåliga för den personliga utvecklingen. Därför har alla offentliga personer ett ansvar att agera förebilder för sina åskådare, vare sig man vill det eller inte.

Vägen till målet

Ibland kan det vara svårt att visualisera målet och hur vägen dit ska se ut. Då har vi våra förebilder till hjälp som i sin tur haft sina förebilder till hjälp. Det är en cirkel som är ständigt pågående.

När vi får se med våra egna ögon att någon annan har klarat av en stor utmaning och även har fått följa deras väg dit, öppnas våra ögon upp för vår egen kommande utmaning. Visualiseringen av vägen till målet är många gånger av större vikt än att visualisera målet i sig. Det finns forskning som visar att framgången många gånger är större hos de individer som inte förbiser visualiseringen av vägen fram till målet. Våra förebilder visar här att det är möjligt och vi kan ibland till och med se visuellt framför oss hur den här personens väg såg ut då. Med hjälp av hens erfarenheter kan du bättre förbereda dig på vad du kan förvänta dig längs vägen och på så sätt bättre hantera situationer som kan uppstå.

Ledare och förebild

När du är i ledande position har du också samtidigt ett ansvar att agera professionellt och att vara en inspiration för dina medarbetare. Det bästa och mest uppskattade ledarskapet är det där medarbetarna blir inspirerade och motiverade av sin chef/ledare. Du som ledare måste arbeta lika hårt som du vill att dina medarbetare skall göra, det är du som här sätter exemplet, det är du som är förebilden. Organisationen kommer inte att bli bättre än sitt ledarskap, det är viktigt att du inser vikten din position har och hur ditt beteende och agerande smittar av sig på resten av arbetsplatsen.

Du har mer inflytande än du kanske tror på hur organisationens atmosfär ser ut och hur medarbetarna mår. I den här positionen är det viktigt att man tar sitt ansvar och agerar på ett sätt som gör att verksamheten mår bra och har ett bra arbetsklimat. Det är medarbetarna som gör att verksamheten flyter på och därför måste man behandla dem med respekt och en motiverande och stimulerande arbetsmiljö. Men framför allt måste du, ledaren, föregå med gott exempel och visa hur du utför ditt arbete på bästa sätt. Du måste engagera dig i dina medarbetare och ge dem en anledning att se upp till dig.

Förebilder – tröst och stöd

Det finns många unga tjejer och killar som mår dåligt med sig själva och som har det svårt i sociala sammanhang som skola och aktiviteter. Vissa blir mobbade och får utstå en mycket svår barndom på grund av detta. I situationer som dessa kan våra förebilder vara till stor hjälp om de inte är destruktiva utan inriktade på positivt utvecklande och självälskande. Många unga finner stöd och tröst hos sina förebilder, inte hos dem personligen utan kanske genom deras böcker, musik eller konst till exempel. Det blir ett sätt att försöka hitta tillbaka till sig själva genom sina förebilders uppmuntrande ord eller sånger.

Du själv som förebild

Sist men inte minst finns det faktiskt en annan form av förebild i livet, och det är du själv. När du går igenom livet samlar du på dig en hel hop med erfarenheter som du senare kan få användning för i andra situationer. Du kanske har klarat av stora utmaningar i ditt liv som du i svåra stunder kan gå tillbaka till och minnas hur stark du var då och hur du klarade dig ur den situationen. På så vis agerar du som din egen förebild vilket inte är helt fel. Man kanske inte direkt har några andra förebilder i livet och då är det helt okej att lita på sina egna erfarenheter och bli inspirerad av vad man själv har presterat.

Sammanfattning

En förebild är någon som man kan se upp till, bli inspirerad av och få motivation ifrån. Många gånger är det moder eller fadersgestalten, bror eller syster som är en förebild eller någon som åstadkommit något bra och beundransvärt i sitt liv och som inspirerar personen i fråga. En förebild ska dock inte förväxlas med en idol, då en idol är någon som glorifieras eller dyrkas, utan att för den delen vara någon som lär ut något nyttigt eller bidrar med rätt sorts inspiration. En idol är oftast en person som figurerar inom musik eller filmvärlden och på TV/Radio eller som på något annat sätt är en offentlig person.

Den stora skillnaden mellan en idol och en förebild är att idolen inte granskas kritiskt eller ifrågasättande. Däremot finns det många exempel där samma individ verkar som både en idol och en förebild. Idoliseringen sitter i det iögonfallande och yttre och förebilden kontribuerar med något hen åstadkommit eller gjort.

Förebilder är nödvändiga inom alla kulturer över hela världen. Genom att ha någon som inspirerar och motiverar en själv kan motgångar lättare hanteras och mål lättare uppnås. En förebild verkar många gånger som en ögonöppnare och kan få personen att hitta nya vägar, drömmar och mål.

Generellt och kortfattat beskrivet behövs förebilder av dessa tio anledningar:

 1. För att våga utmana oss själva
 2. För att få vägledning
 3. För att fåinspiration
 4. För visualisering
 5. Finna motivation
 6. Verka som drivkraft
 7. För att öppna ögonen för nya möjligheter
 8. Fungera som tröst och stöd
 9. Få dig att bli ditt bästa jag
 10. Finna framgång

Således är det av stor vikt att barn tidigt i livet finner positiva förebilder. Forskning visar på att barn med bra förebilder tidigt i livet presterar mycket bättre i livet än de barn som saknar förbilder. Många gånger kan barn som vara väldigt duktiga och intelligenta, men som saknar förebilder för vägledning och motivation, inte utvecklas till sin fulla potential.

En bra tankeställare är att fråga sig själv huruvida man är en bra förebild eller inte för folk i sin omgivning. Inspirerar eller motiverar jag någon? Är jag någon som de kan blicka mot och finna stöd i behövande stunder? Har jag åstadkommit något memorabelt eller stort i mitt liv? Kan jag då i sådant använda det för att inspirera och motivera andra? Tankarna och åsikterna kring detta är många och många gånger väldigt individuella.

Många gånger kan man behöva visualisera något och genom att ha en förebild som åstadkommit eller gjort det man vill göra, kan visualiseringen ske mycket enklare och tydligare. Oavsett om du är en ledare på ett företag som behöver kunna inspirera och motivera sina anställda, eller en bror eller syster till någon, kan du vara en förebild. Med årens gång samlar vi på oss mer och mer erfarenheter och bedrifter, och så länge som dessa är konstruktiva och givande, kan de vara grunden till att var och en av oss fungerar som förebilder för någon eller några.

Vera Kristen

Vera Kristen

Vera är Content Editor på Projektledning.se. Hon är utbildad inom projektledning, reklam och PR med en examen från Stockholms Universitet. Vera har arbetat som projektledare på flera företag.