Personlig utveckling

När man pratar om utveckling pratar man oftast om utveckling inom karriären, idrott eller andra hobbys i livet. Alla har förmodligen hört ordet personlig utveckling någon gång i livet och det kan vara ett vagt begrepp som många egentligen inte vet innebörden av. Om man kanske inte mår bra eller är i en plats i livet där man inte vill vara är personlig utveckling något som kan komma att vara bra att reflektera över.

Personlig utveckling

 

Om man vill lyckas med sig själv och sitt välmående eller finslipa på sin personlighet finns det massa saker att göra, däribland finns personlig utveckling som kan vara ett viktigt verktyg för att nå dit man vill.

För att nå sin fulla potential så krävs det mer än att läsa en självhjälpsbok. Det är en förändringsprocess som handlar om att optimera alla delar av livet på bästa sätt. Om man är blyg och tycker det är jobbigt med sociala tillställningar kan personlig utveckling vara till hjälp, det kan leda till att man hittar gömd potential och sidor av sig själv som får möjlighet att blomstra under rätt träning och omständigheter.

Vad menas med personlig utveckling?

Många tänker att personlig utveckling handlar om att bli den bästa versionen av sig själv. Ofta tänker man att man ska gå ner i vikt, äta hälsosammare, våga pröva nya saker och ha bättre framförhållning. Man går in stort och klarar kanske av ett par veckor av det nya beteendet men i slutändan är det något annat i vardagen som tar över och man är tillbaka på noll. Personlig utveckling handlar om att på ett hälsosamt sätt kunna göra beteendeförändringar som blir långvariga. Det är många komponenter som ska klaffa för att man ska kunna lyckas med detta. Personlig utveckling handlar om att växa som individ och blir bättre på, eller få nya färdigheter.

Att utvecklas personligen skapar mental trygghet och kunskap om att förbättra sin personlighet. Att utvecklas personligen inkluderar

  • förbättring av självmedvetenhet,
  • bygga eller förbättra självkänslan,
  • utveckla styrkor,
  • utvecklas inom karriären,
  • förbättra självkännedomen,
  • förbättra hälsan eller
  • förbättrande av sociala relationer och känslomässig intelligens.

Kortfattat handlar det om fysisk eller mental förändring där fysisk förändring kan vara att man byter jobb eller flyttar medan mental förändring handlar om att förbättra självkänslan och sättet att tänka på.

Maslows behovshierarki

När man pratar om personlig utveckling finns det inom psykologin behovsteorier där Maslows modell är högt omtalad och förklarar att människor föds med behov för personlig utveckling. Teorin menar att människor har olika behov, efter de grundläggande behoven är uppfyllda.

Fysiologiska behov

Först ut i trappan kommer de grundläggande basbehoven vi har, som skydd sömn och föda.

Trygghetsbehov

Människan behöver känna sig säker från farliga situationer, som säkerhet för sin hälsa, jobb och rutiner.

Behov av kärlek

Människan måste känna sig socialt accepterad, känna tillhörighet och kunna lita på andra.

Självhävdelsebehov

Det är viktigt att känna självförtroende och självrespekt. Att man får respekt av andra socialt, inom familj och vänner.

Självförverkligande behov

När alla behoven är uppnådda har människan behovet att nå sin fulla potential och se vad man är kapabel till.

Varför personlig utveckling?

Genom att utveckla sig själv så lär man känna sig själv och sina egna styrkor, svagheter och gränser. Personlig utveckling kan göra det lättare att hantera sitt privatliv och sin karriär. Det innebär att man kan utnyttja sina egenskaper i situationer när de behövs som mest. Dessutom leder det till mindre stress i och man lär sig rätt tekniker för att hantera stressen när den blir påtaglig. Om man bär mycket stress kan det leda till stressrelaterade sjukdomar.

Personlig utveckling leder även till bättre resultat i vardag och karriär vilket kan innebära att man jobbar med mål och målbilder vilket gör att prestationsförmågan ökar och man gör bättre ifrån sig.

I och med att man lär känna sig själv bättre lär man sig leva i nuet och man fastnar inte i tråkiga saker som har passerat och därför är det inte nödvändigt att vara orolig för framtiden. I samband med det ökar förvånansvärt även kreativiteten, eftersom man får ny energi att lägga på hobbys och problemlösning i vardagen. Ett annat starkt argument varför man bör investera i sig själv och sin personliga utveckling är att det hjälper med dating, relationer och hur man går vidare utan att brytas ner efter stora förändringar i sitt liv.

Vad krävs?

Personlig utveckling är väldigt personligt och har olika innebörd för olika människor. Det finns alltså inte ett enkelt svar eller recept som funkar för alla utan det gäller att hitta ett sätt som passar personligen. Det krävs att man tar reda på vart man står idag och vart man vill komma. Det är bra att ha en tydlig målbild i baktanken hela tiden när motivationen inte är på topp. För att få en förändring krävs det självtillit, självkänsla, motivation, kunskap, meningsfullhet, reflektion och framförallt stöd. Just stödet kan bli avgörande i resan eftersom det ger verktyg för att kunna jobba framåt. Stödet är som viktigast i början av resan eftersom det är svårt att börja med något, då behöver man någon som hjälper att bolla idéer och tankar för hur man ska gå till väga. Längre fram när man har en plan hur man ska jobba och när man börjar förstå sina beteenden och faktiskt jobba med dom är det motivationen som är det avgörande. Att jobba på sin självkänsla och självmedvetenhet kan vara frustrerande eftersom man inte alltid förstår eller det känns som något hjälper. Då är det viktigt att inte ge upp och behålla motivationen för att utvecklas och nå målet att bli den personen man vill vara.

Att utvecklas– steg för steg

Oavsett varför man är intresserad av personlig utveckling finns det olika saker att göra för att starta processen. Vissa kräver professionell hjälp där samtal kan hjälpa till att man ska få kunskap om sig själv och situationen man är i. Andra behöver bara stöd av sina vänner eller familj och kan utgå från sig själv och den man vill vara. Oavsett vad man väljer är tillvägagångssätten ganska så lika.

Personlig vision

Det första att göra är att skapa en personlig vision med hur man vill att livet ska se ut. Det är fördelaktigt att skriva ner alla mål man siktar på eftersom man ofta missar alla mål man inte strävar efter. Visionen kan vara allt från mål inom karriären till familjerelationer. Det är viktigt att inte påverkas av vad andra tycker man ska uppnå, utan man ska lyssna på sina egna känslor och tankar. Visionen är egentligen en sorts målbild där man sätter upp och visualiserar tydliga delmål för att nå dit man vill. Ett bra redskap för att kunna sätta upp målen är att visualisera målen och sätta sig in känslomässigt hur man ska nå dit.

Planering hur man ska nå sin personliga vision

När visionen och målbilden är klar och man kan se den framför sig behöver man göra en plan hur man ska nå målen. Hur kommer det gå till praktiskt för att nå visionen? Ofta är det bra med många små delmål för att det huvudsakliga målet ska bli mer nåbart och hjälpa till att hålla motivationen uppe. Om man har en tydlig plan kommer vägen bli mer tydlig, klar och lätthanterlig, vilket ökar möjligheten att nå målet. Det är viktigt att stanna upp och reflektera och fokusera på vart man är i planen.

Börja processen

När visionen och planen är färdig är det dags att starta resan mot målet. Man måste skapa fasta rutiner och avsätta den tiden som krävs för att jobba med delmålen eftersom det är det avgörande momentet för att nå det huvudsakliga målet. Det kommer innebära att man måste boka in tid för att i framtiden jobba med dessa saker. Ett tips är att skapa tillfällen i vardagen för att jobba med målen och på så sätt få in en rutin. För att något ska ändras långsiktigt behövs det kontinuerligt arbete med det beteendet. Ett exempel är att lägga 30 minuter om dagen eller varannan dag med att arbeta med beteendet och fokusera på de saker man vill ändra på.

Hur man lyckas

Att lyckas med sin personliga utveckling är en livslång process och kommer kräva dedikation.

Motivationen är avgörande och det är som sagt delmålen som hjälper till att hålla motivationen uppe. Att göra en plan och visualisera målen går oftast bra att göra men för att nå dit man vill och lyckas så krävs det betydligt mycket mer. Det krävs återkommande arbete med sig själv och ibland behöver man stöd för att kunna gå vidare. Även om man inte lyckas kommer man uppleva stora förändringar och leva en mer givande tillvaro.

Fördelar

Det finns stora fördelar med att gå igenom en personlig utveckling och med rätt hjälp och mental träning kommer man kunna nå dit man vill. Alla människor har nytta av personlig utveckling och att lära sig om sig själv. Som idrottare lär man sig att prestera, ha roligare och kunna utvecklas inom sin idrott. Företagare har nytta av det i sitt arbete för att få strategier och verktyg för att utveckla företaget. Eftersom personlig utveckling gynnar kreativiteten så kommer det även att gynna företaget i kanske mer effektiva och produktiva idéer. Som privatperson är det ett fantastiskt sätt att träna på personligheten i och med att man jobbar på sina mål och växer som person. Det är alltså något som vem som helst har användning av oavsett anledning.

Självmedvetenheten ökar

Det första man lär sig är att man blir medveten om vem man är och vem man strävar efter att bli. Om man inte är så självmedveten och saknar engagemang i sin utveckling ska man i stället för att lägga fokus på problemen, lägga fokus och energi på att hitta lösningar till ett liv man önskar leva.

Tydlig bild av vem man vill vara

När man vet man är så får man också en tydligare bild av vem man vill vara. Med ett bra självförtroende i ryggen blir det lättare att ta beslut och hitta en tydligare riktning till hur man ska leva ett liv och må bra. Då kan man lägga fokus på det som hjälper till att nå målen i stället för att slösa energi på saker som bara tar onödig energi.

Motivation

I och med en klar och tydlig bild av vad man vill uppnå så kommer man att se fördelarna med det arbete man måste göra, vilket stundvis kommer vara mycket tufft.

Krishantering

Med korrekt mental träning kommer man få ett tankesätt som hjälper till att hantera stressiga situationer. På så sätt kommer man i längden uppleva en mer harmonisk vardag. Det leder även till personlig utveckling och att man kommer att hantera problem som uppstår mycket bättre.

Bättre relationer

Ibland så tar relationer mer energi än vad de ger. Vissa relationer lyfter medan andra drar ner. Genom personlig utveckling så kan man förstå vilka relationer som har en positiv inverkan i livet och alltså värda att spendera tid på, samt vilka som man bör lägga mindre tid på eller rent av avsluta.

Mental hälsa

Personlig utveckling kan också handla om den mentala hälsan. Livet handlar om toppar och dalar och ibland befinner man sig i ett mentalt läge som inte är så bra. Då är det viktigt att kunna visualisera och se sig själv vara i en position man vill vara i. Genom att kontinuerligt arbeta på exempelvis sitt självförtroende kommer man att kunna ändra på hela sitt tankesätt och bli en mycket tryggare person.

Psykolog som hjälp

Personlig utveckling är precis som det låter, något väldigt personligt. En utomstående kan alltså inte bestämma vilka mål man ska sätt upp eller vad man ska ändra på. Däremot kan det vara bra att ha en utomstående att bolla idéer och tankar med. Det är ju inte någon annans livssituation man vill ändra på utan det är just sin egen man vill förbättra. Det handlar om att lära sig att hantera livet på ett sätt för att uppnå sina egna drömmar. Oftast görs detta genom att kunna ha en inre trygghet, styrka och harmoni.

Man behöver inte alltid lida av några psykiska problem eller ha psykiska symptom för att gynnas av personlig utveckling. Fokus ligger ju på hur man använder sina styrkor bättre och inte på vilka problem man måste arbeta bort. En psykolog kommer att hjälpa patienten att preventivt styrka de inre färdigheterna vilket ökar motståndskraften mot nya påfrestningar. Detta görs i stället för att åtgärda problem när de väl har uppstått.

Ett bra välbefinnande är ett bra skydd och hjälper till för att kunna hantera och återhämta sig från negativa och stressfyllda upplevelser. Man menar inom vissa grenar av psykologin att ett gott välbefinnande och positiva känslor motverkar den påverkan negativa händelser och efterföljande negativa affekter har på kropp och psyke. Inom den här grenen pratar man om ”Resilience”, där ett högt resilience innebär att man kan hantera svårigheter och misslyckanden bättre. I och med att dessa personer har förmågan att lära sig något av motgången kan de utvecklas mer. Dessa personer har alltså flera olika beskyddande faktorer som skyddar mot negativ stress och motgångar. Ett sätt att själv reflektera över hur man hanterar sin stress är att tänka på vilka egna sådana beskyddande faktorer kan vara och hur man kan stärka dessa. Att ta stöd från en psykolog är ett bra sätt för att bli en bättre medmänniska och nå dit man vill. Psykologen kommer att hjälpa till och förmedla verktyg som man kan använda i sitt vardagliga liv.

Sammanfattning

Personlig utveckling handlar om att visualisera en målbild på hur man vill vara som person och sedan aktivt arbeta för att nå dit. Det handlar inte om ett kortsiktigt arbete utan något som tar tid för att ge långsiktiga resultat. Personlig utveckling kan vem som helst göra och det är bra för alla. Det är inte nödvändigt att gå till en psykolog för att man ska kunna nå sina mål utan det går mycket bra att arbeta på det själv. Ofta är det skönt att ha en utomståendes perspektiv på sakerna man går igenom, varför det kan vara bra att prata med en psykolog i vissa situationer. Självförverkligande är ett av behoven som människan har och att jobba på sig själv är därför något naturligt som alla kommer gå igenom någon gång i livet. De fördelar som personlig utveckling kan ge är många och kommer att ge positiva aspekter i alla relationer och hur man är mot nya människor. Man blir en mer kreativ och accepterande person vilket kommer gynna en själv i både privatliv och karriär.

Vera Kristen

Vera Kristen

Vera är Content Editor på Projektledning.se. Hon är utbildad inom projektledning, reklam och PR med en examen från Stockholms Universitet. Vera har arbetat som projektledare på flera företag.