Hur gör man en branschanalys?

Att genomföra en branschanalys är viktigt för att förstå hur framgångsrikt ett företag faktiskt är.

Det kan vara svårt att greppa exakt hur bra det går för en bransch, och det räcker inte alltid att bara kolla på intäkterna och vinsten.

Ibland behöver analysen vara lite mer komplex än så för att vara välgjord.

Hur gör man en branschanalys

En branschanalys kan hjälpa ett företag att ta informerade beslut gällande sådant som vidare expansion eller nedläggning i vissa geografiska områden.

Målet med denna text är att hjälpa dig som läser att förstå vad en branschanalys är och hur man genomför den.

Hur gör man en branschanalys?

En branschanalys görs genom att man tittar på vissa faktorer som är centrala för att förstå branschens framgång. Detta är faktorer som tillväxt, aktivitetsnivå, kundnöjdhet och marknadens mående. Branschanalysen behöver ta alla dessa faktorer i beaktning för att förstå hur branschen kan bli än mer framgångsrik.

Tillväxt

Tillväxt utgör ett av de viktigaste målen för en bransch, och detta innefattar inte bara branschen i sig. En god tillväxt innebär att hela företaget gynnas av att branschen är välmående och expanderar. Tillväxten bör mätas på flera områden samtidigt och det kan vara i form av nya affärer likväl som extraförsäljning till befintliga kunder.

Aktivitet

Hur aktiv en bransch är ger också en indikation på hur framgångsrik den faktiskt är. Man kan mäta aktiviteten på en mängd vis och genom att samla ihop flera data får man en bild av hur många kunder som faktiskt är beroende av en viss bransch. Mängden aktivitet kan förklara hur nödvändig en viss bransch är för att hela företaget ska vara välmående och fungera på ett effektivt sätt. Om man identifierar en bransch med väldigt låg aktivitet kan detta vara ett tecken på att personal kan skäras ned utan att branschen förlorar på det. Samtidigt kan en bransch med mycket aktivitet behöva nyanställa för att klara av arbetsbördan på ett tillfredställande sätt.

Hur nöjda är kunderna?

En till sak man bör titta på då man genomför en branschanalys är kundernas nöjdhet. Detta kan man göra genom kundanalyser och enkäter där man över lång tid samlar stora mängder data för att få en bild av branschens framgång. Denna data kan också komma till hands när man jämför olika branscher. Det ger företaget en bild av vad som funkar och vilka branscher som måste jobba mer. I många fall kan en framgångsrik bransch hjälpa en mindre framgångsrik bransch att kommunicera bättre med sina kunder och skapa mer långvariga relationer.

Glöm inte att analysera marknaden

En sista sak som ofta glöms bort i branschanalyser är att ta en titt på marknaden. Eftersom branschen opererar på en specifik marknad, och ofta i ett specifikt geografiskt område, kan denna typ av analys ibland förklara varför en viss bransch går extra bra eller dåligt. Om efterfrågan för närvarande är liten på den specifika marknaden kan man behöva ha is i magen och se vad som händer i framtiden. I vissa fall, då marknaden helt har kallnat, kan man behöva se sig om efter en ny plats att flytta den specifika branschen till.

Vera Kristen

Vera Kristen

Vera är Content Editor på Projektledning.se. Hon är utbildad inom projektledning, reklam och PR med en examen från Stockholms Universitet. Vera har arbetat som projektledare på flera företag.