Varför gör man SWOT?

Denna artikel kommer att gå igenom varför man gör en SWOT-analys.

Denna typ av analys har en mängd användningsområden och har blivit populär främst bland företag, men även organisationer, föreningar och individer.

En SWOT-analys hjälper till att ge en bild av vad man behöver arbeta med för att nå så långt som möjligt. Det gör att man enklare kan fokusera sin energi dit den verkligen gör skillnad. Många företag väljer att göra en SWOT-analys av ekonomiska anledningar.

Om man på ett effektivt sätt lyckas identifiera vad som behöver göras för att maximera tillväxt kan man se till att fokusera sina investeringar där de behövs som mest.

Varför gör man SWOT

Varför gör man SWOT?

Man gör en SWOT för att bättre förstå var ens resurser och energi bör fördelas. Många företag gör denna analys löpande, medan andra väljer att göra en SWOT-analys för att få vägledning inför ett viktigt beslut.

Hitta styrkor och svagheter

SWOT-analysen är uppdelad i fyra olika delar, och de första två syftar till att identifiera styrkor och svagheter. Detta är mycket viktigt för att förstå vad som redan fungerar bra, och vad som fungerar mindre bra. Styrkor och svagheter hänger ihop eftersom man genom att analysera sina styrkor ofta i samma veva upptäcker svagheterna, och vice versa. Exempel på styrkor hos ett företag kan vara saker som låga produktionskostnader, nöjda anställda och lojala kunder. Exempel på svagheter kan vara brister i teknologisk kunskap, missnöjda anställda och negativ publicitet.

Förstå både möjligheter och hot

Den andra delen av SWOT-analysen syftar till att inse sina hot och möjligheter. Denna information, tillsammans med styrkor och svagheter, gör det enklare att sätta upp en strategisk framtidsplan som blir framgångsrik. De möjligheter ett företag har ligger oftast utanför den interna kontrollen. Det vanligaste är att möjligheter identifieras genom att man analyserar trender och tendenser på marknaden. På så vis kan man anpassa sin verksamhet så att den får verklig genomslagskraft.

Hoten är på samma sätt oftast externa och svåra att undvika. Målet med SWOT-analysen är därför inte att helt och hållet förhindra och stoppa hot, utan snarare att minimera skada. Genom att förstå de utmaningar som ligger för en kan man bättre förbereda sig för att hantera dem. Detta är grunden till varför hot analyseras i en SWOT.

SWOT-analyser kan även appliceras på individnivå

Även om det oftast är företag som genomför SWOT-analyser på själva verksamheten kan denna modell också appliceras på individer. Detta kan man göra för att bättre förstå sig själv och sina kollegor och på detta sätt maximera det arbete som utförs. Det är vanligt att styrkor hos personalen går oupptäckta inom företag om de anställda inte får möjlighet att visa sin fulla potential. Då man genomför individuella SWOT-analyser är det viktigt att utvärderingen utförs av den anställde själv. Man vet oftast bäst vad man har för styrkor och svagheter, och när dessa identifierats kan man i samtal komma fram till hur man bäst går vidare. Både företag och anställda har mycket att vinna på denna typ av analys eftersom potential inte går oupptäckt.

Vera Kristen

Vera Kristen

Vera är Content Editor på Projektledning.se. Hon är utbildad inom projektledning, reklam och PR med en examen från Stockholms Universitet. Vera har arbetat som projektledare på flera företag.