Inre och yttre motivation

Varför gör man det man gör och vad är det egentligen som driver människors olika val och beteenden? Psykologer och beteendevetare har förslagit olika sätt att se och tänka på motivation, vilket inkluderar att ta reda på om motivationen kommer utifrån eller om den uppstår inombords. Forskare har upptäckt att inre och yttre motivation har olika effekter på en persons beteende och hur man strävar efter sina mål. Den här texten tittar närmre på den inre och den yttre motivationen, hur de båda uppstår och fungerar samt om någon av dem är bäst i praktiken.

Inre och yttre motivation

 

Vad är inre och yttre motivation?

Motivation är vad som driver människor framåt, som inspirerar och lockar en till att välja ett alternativ framför ett annat och som får en att ta ett steg efter det andra. Alla människor har olika drivkrafter och motivationer men de allra flesta drivs av såväl inre som yttre motivation. Vad är då skillnaden?

Yttre motivation

Yttre motivation uppstår när man motiveras till att utföra ett beteende eller engagera sig i en viss aktivitet för att man vill förtjäna en belöning eller undvika en bestraffning. Man intar inte en roll eller engagerar sig i ett beteende för att man njuter av det eller för att man tycker att det är tillfredsställande, utan för att man förväntar sig att få något i gengäld eller undvika något obehagligt. Människor som främst drivs av yttre motivation kommer fortsätta att utföra en handling, även om handlingen i sig självt inte är belönande. Det kan till exempel handla om att man gör en viss uppgift på sitt jobb som man normalt sett inte tycker känns rolig eller belönande, för att helt enkelt kunna tjäna en lön.

Som exempel på yttre motivation kan man fråga sig varför man läser just den här texten. Om anledningen till det är att man vill göra bättre ifrån sig i sin psykologiklass, så handlar det om yttre motivation eftersom att ett bra betyg kommer utifrån. Om man å andra sidan vill läsa den här texten för att lära sig mer om det mänskliga beteendet så handlar det om inre motivation eftersom att man själv skapar drivkraften bakom motivationen. Några andra exempel på yttre motivation är:

 • Tävla om en trofé eller pris, som i till exempel en sporttävling
 • Jobba hårt med en uppgift eller projekt för att få ta emot beröm och erkännande
 • Handla med ett kundkort i en butik för att tjäna poäng, rabatter och priser
 • Ge barn incitament i form av godis eller kakor för att de ska göra sina läxor
 • Utföra repetitiva uppgifter på jobbet som man inte tycker om för att bibehålla en bra lön
 • Använda ett specifikt kreditkort för att samla in flygmil
 • En skådespelare som uppträder med en roll för att få uppmärksamhet och hyllningar från sin publik

Yttre motivation i praktiken

Hur effektiv är då de yttre aspekterna för att öka någons motivation? Yttre motivation kan många gånger vara väldigt effektivt i praktiken, och bara för att det ofta handlar om att man vill vinna pengar eller få beröm så behöver det inte betyda att det är något dåligt. Externa belöningar kan vara ett användbart och effektivt verktyg för att se till att någon bibehåller sin motivation och sitt fokus när det till exempel gäller en specifik uppgift. Det kan vara särskilt viktigt när någon måste slutföra en uppgift som de tycker är svår eller inte intressant.

Medan det kan öka någons motivation när de blir erbjudna yttre belöningar så har forskning dock också visat att så inte alltid är fallet i verkligheten. Tvärtemot kan allt för mycket eller för stora belöningar faktiskt leda till en minskning av ens inre motivation.

Det är viktigt att man tittar på den specifika situationen i fråga när man ska avgöra om yttre belöningar skulle kunna hjälpa till med att stärka någons motivation. Här är exempel på några situationer då yttre belöningar och ”priser” kan vara särskilt effektiva för att höja motivationen:

 • När människor har väldigt lite intresse för en specifik aktivitet
 • När människor saknar kunskaperna för att kunna sätta igång med en uppgift
 • När en kortsiktig motivation är nödvändig för ett specifikt syfte
 • När människor jobbar med ett långsiktigt projekt och behöver mindre incitament för att behålla en hög motivationsnivå

I dessa situationer bör de yttre belöningarna hållas små och de bör vara direkt kopplade till att utföra ett specifikt beteende eller uppgift. När personen i fråga har utvecklat ett inre, inneboende intresse och skaffat sig lite mer kunskap i ämnet bör de yttre motivationerna sakta fasas ut.

Yttre motivation kan utöva ett kraftigt inflytande på mänskligt beteende, men det har sina gränser. Det kan ibland vara nyttigt att överväga om man egentligen är yttre eller inre motiverad i vissa situationer. Ser man fram emot ett visst träningspass på grund av att man tävlar med en vän om vem som kan förlora mest vikt? Då drivs man av yttre motivation. Om man istället är ivrig att träna eftersom man tycker att själva aktiviteten är rolig och tillfredsställande så drivs man av inre motivation. Det är viktigt att komma ihåg att yttre motivation har sina för- och nackdelar, så det är upp till personen i den specifika situationen att avgöra om externa, yttre belöningar kommer att vara fördelaktiga på lång sikt eller ej.

Inre motivation

En inre motivation uppstår inombords när man håller på med en viss uppgift eller ägnar sig åt ett visst beteende på grund av att man tycker att det känns belönande och tillfredsställande i sig självt. Man utför aktiviteten i fråga för aktivitetens skull och inte för att man vill komma åt någon form av yttre belöning. Istället handlar inre motivation om ett beteende som drivs av interna belöningar. Med andra ord uppstår motivationen till att bete sig på ett specifikt sätt eller göra något specifikt inombords, genom att man upplever beteendet som naturligt tillfredsställande. Det skiljer sig således från den yttre motivationen, där man beter sig på ett visst sätt för att tjäna yttre poäng eller undvika en bestraffning. En inre motivation uppstår helt enkelt när man agerar utan några uppenbara externa belöningar. Man njuter av en aktivitet eller ser det som ett tillfälle att utforska, lära sig och använda sin fulla potential. Exempel på inre motivation är:

 • Att delta i en sport för att man tycker om att utöva den
 • Städa sitt rum för man tycker om att städa
 • Lösa ett korsord eller sudoku för att man tycker att utmaningen är rolig och spännande
 • Studera ett ämne man tycker är fascinerande

Det kan ibland vara svårt att komma ihåg när man senast gjorde någonting enbart för att njuta av själva aktiviteten. Det finns många olika aktiviteter som faller inom denna kategori, som att plantera i sin trädgård, måla en tavla, spela ett spel, skriva en berättelse eller läsa en bok.

Betydelsen av inre tillfredsställelse

När man fullföljer en aktivitet för den rena njutningen av att göra det så gör man det för att man i grunden känner sig motiverad. Ens motivationer för att engagera sig i beteendet uppstår helt och hållet inombords snarare än från den yttre världen av en önskan att få någon typ av extern belöning som priser, pengar eller beröm. Det betyder inte att den inre motivationen inte också drivs av belöningar. Dessa belöningar brukar handla om positiva känslor som uppstår inombords.

Olika aktiviteter kan generera sådana känslor när de ger människor en känsla av syfte och meningsfullhet, som när man deltar i volontärarbete eller på något annat sätt hjälper till. Det kan också leda till att man känner en slags känsla av utveckling, när man ser att ens arbete och ansträngningar faktiskt åstadkommer någonting positivt.

Forskning har kunnat visa att tillgången till yttre belöningar för en aktivitet som redan känns intressant, motiverande och tillfredsställande i själva verket kan göra att aktiviteten i fråga känns mindre belönande inombords. Det här fenomenet kallas på engelska för ”the overjustification effect”. Belöningarna blir helt enkelt för stora eller för många. En persons inneboende njutning och uppskattning av en viss aktivitet ger i en sådan situation tillräcklig inre motivation för deras beteende. När man försöker förstärka personens motivation ytterligare med hjälp av de yttre belöningarna kan personen komma ett uppfatta uppgiften som allt för motiverad.

Det sägs att man tenderar att vara mer kreativ när man känner mer inre än yttre motivation. I till exempel jobbsituationer kan externa, yttre motiverande belöningar som en bonus göra att produktiviteten bland de anställda ökar. Det är dock den inre motivationen och inre faktorer hos de anställda som avgör kvaliteten på deras arbete. Om man gör någonting som man tycker är belönande, intressant och utmanande i sig självt är det mer troligt att man kommer på nytänkande idéer och kreativa lösningar på olika sorters problem.

Olika syn på belöningar inom motivation

Experter har upptäckt att det kan leda till oanade konsekvenser eller ett högt pris om man erbjuder någon allt för onödiga belöningar. Medan man gärna vill tro att belöningar alltid förbättrar eller stärker någons motivation, intresse och prestation så är det som sagt inte alltid fallet. När ett barn till exempel leker med leksaker som de redan tycker om att leka med så kan deras motivation och den uppskattning de känner för de leksakerna faktiska minska.

Det är dock viktigt att notera att flera olika faktorer kan påverka huruvida en persons inre motivation förstärks eller försvagas av yttre och externa belöningar. Hur signifikant eventet eller uppgiften är i sig självt spelar ofta en kritisk roll. En idrottsman som tävlar i en sportevenemang kan till exempel se på vinnarens pris som en bekräftelse av vinnarens kompetens och talang. Samtidigt kan vissa idrottare se på samma pris som en slags muta. Det sätt som en individ ser på vikten och signifikansen av evenemanget i fråga påverkar om belöningar kommer ha en effekt på personens inre motivation för att delta eller ej.

Inre och yttre motivation – vilken är bäst?

Yttre motivation uppstår som sagt utanför en individ, medan inre motivation kommer inifrån. Forskningar har visat att varje typ av motivation har en unik effekt på det mänskliga beteendet. Både yttre och inre motivation kan vara fördelaktigt vid olika situationer. Inre motivation bär man ofta med sig och kan kännas mer belönande i sig självt vilken många menar är otroligt värdefullt. Å andra sidan kan den yttre motivationen vara mer tillfällig men extra hjälpsam när man behöver slutföra en tråkig uppgift med en kort deadline. Därtill kan externa och yttre belöningar:

 • Fungera som en källa till feedback, för att låta någon veta att deras prestation har uppnått en viss standard eller resultat
 • Skapa ett intresse och därmed deltagande i en aktivitet som individen inte var intresserad av tidigare
 • Motivera människor till att lära sig nya kunskaper och kompetenser. När dessa kunskaper och kompetenser sedan har blivit inlärda börjar människor istället att drivas mer av en inre motivation för att fortsätta med aktiviteten i fråga.

Yttre belöningar bör alltid undvikas i situationer där en individ redan tycker att den aktuella aktiviteten är rolig och intressant, eller när en belöning kan göra så att en aktivitet uppfattas mer som jobb istället för kul och lek.

De flesta utgår ifrån att inre motivation alltid är att föredra framför yttre motivation, men det är inte möjligt i alla situationer. Ibland har en person helt enkelt ingen intern drivkraft eller vilja att själv delta i en aktivitet. Då kan externa belöningar vara helt avgörande för att få personen till att vara med och delta. Forskare har kommit fram till tre primära slutsatser när det kommer till externa belöningar och deras inflytande på inre motivation:

 1. Inre motivation kommer minska när externa belöningar erbjuds för att slutföra en uppgift eller bara göra så lite jobb som möjligt. Om föräldrar exempelvis överöser sitt barn med beröm varje gång barnet lyckas slutföra en enkel uppgift kommer barnet känna mindre inre motivation att utföra samma uppgift i framtiden.
 2. Beröm kan öka inre motivation. Forskare har upptäckt att det går att stärka någons inre motivation genom att ge dem positiv feedback och beröm när de gör någonting bättre än någon annan.
 3. Oväntade externa belöningar minskar inte den inre motivationen. Om man får ett bra betyg på ett prov på grund av att man tycker om att lära sig om ämnet, och läraren bestämmer sig för att belöna en med ett presentkort, så kommer den underliggande motivation att lära sig om ämnet inte att påverkas. Men belöning i denna situation måste göras med försiktighet eftersom människor ibland kan komma att förvänta sig belöningarna i framtiden.

Så påverkar inre och yttre motivation inlärning

Både den inre och den yttre motivationen spelar en viktig roll när det kommer till inlärning. Experter har länge hävdat att det traditonella belöningssystemet i skolor, så som betyg och guldstjärnor, undergräver den inre motivationen som eleverna kan tänkas känna. Andra har föreslagit att den yttre motivationen i form av denna informationen kan hjälpa eleverna att känna sig mer kompetenta i klassrummet, vilket i sin tur förbättrar och stärker deras inre motivation.

Den inre motivationen har länge varit ett hett ämne inom utbildning och de flesta lärare strävar efter att utveckla en lärande miljö som är inneboende belönande för eleverna. Dock är det väldigt vanligt att många traditionella skolsystem utgår ifrån att de flesta elever tycker att det är tråkigt att gå i skolan och lära sig saker, och att de därför måste lockas med externa, yttre belöningar och drivkrafter. Allt fler inser att detta inte alltid är fallet, och att det istället finns flera olika sätt att skapa lärande miljöer på som är belönande i sig själva och inte kräver yttre motivationer. Aktiviteter är inneboende motiverande om människor deltar i dem för aktivitetens skull och inte efterfrågar något beröm, pris eller belöning. De faktorer som gör en aktivitet eller uppgift mer motiverande i sig självt är:

 • Utmanande: Människor är mer motiverade när de uppfyller mål med personlig mening och när det inte är säkert att man skulle lyckas med att uppnå målen. Dessa mål kan också relatera till ens självkänsla när feedback angående ens prestation är tillgänglig.
 • Kontroll: Människor vill ha kontroll över dem själva och deras omgivning, och vill kunna avgöra vad de ska ägna sig åt.
 • Samarbete och konkurrens: Inre motivation kan öka i situationer där människor känner mer tillfredsställelse när de hjälper andra. Det gäller också i situationer där man till ens egen fördel kan jämföra sina resultat med andras.
 • Nyfikenhet: Intern motivation ökar när någonting i den fysiska miljön fångar en individs uppmärksamhet. Det sker också när någonting i en aktivitet stimulerar individen till att vilja lära sig mer.
 • Erkännande: Människor tycker om att få beröm och erkännande för det de lyckas åstadkomma.

Slutsats

Både inre och yttre motivation driver människors beteende. Det finns flera skillnader mellan motivation som kommer från externa belöningar och motivation som drivs av individens genuina intresse. Att förstå hur varje typ av motivation fungerar och när de är mest användbara kan hjälpa människor att utföra uppgifter (även när de inte vill) och förbättra deras lärande.

Vera Kristen

Vera Kristen

Vera är Content Editor på Projektledning.se. Hon är utbildad inom projektledning, reklam och PR med en examen från Stockholms Universitet. Vera har arbetat som projektledare på flera företag.