Vad är Marknadsmix i samband med marknadsföring?

I denna text kommer vi att förklara begreppet marknadsmix och hur det hänger ihop med marknadsföring.

Marknadsmix beskrivs ofta enligt modellen fyra P som beskriver produkt, plats, pris och reklam/pr.

Alla dessa element samverkar i praktiken och skapar en produkts marknadsföring.

Vad är marknadsmix i samband med marknadsföring

När man pratar om den planerade marknadsföringen så är det mer den som ett företag valt ut enligt sin strategiska plan.

Marknadsföringsstrategin är baserad på hur företaget planerar för en viss produkt och hur denna plan relaterar till mer långsiktiga mål.

Ofta vävs marknadsmix och marknadsföring samman och de har flera komponenter som samverkar för produktens framgång.

Vad är marknadsmix i samband med marknadsföring?

Marknadsmix beskriver vilka faktorer som påverkar framgången för en marknadsförd produkt. Medan en marknadsmix fokuserar på hur väl produkten lyckas i praktiken är marknadsföringsstrategin snarare baserad på mer långsiktiga mål. Ofta samverkar strategi och markandsmix inom marknadsföring.

Marknadsföringsstrategi skiljer sig något från markandsmix

En marknadsföringsstrategi är sällan baserad på en särskild produkt utan relaterar till företagets övergripande på. Vanligt är att ett företag arbetar fram en strategi för hur man marknadsför sina produkter och sedan applicerar man denna strategiska plan på alla produkter. Den strategiska planen har ofta ett tydligt mål som exempelvis kan vara att ta över en viss procentdel av marknaden.

Markandsmixen handlar i stället om alla de faktorer som tillsammans bestämmer produktens framgång i dess marknadsföring. Genom att ha koll på de viktigaste faktorerna för en specifik produkt kan man på ett bättre sätt marknadsföra den. En annan viktig del i marknadsmixen är att hålla koll på sin marknad och de externa faktorer som påverkar den. När vissa trender blir alltmer tydliga behöver man hänga med och utforma sin marknadsföring så att den fungerar i samtiden.

Marknadsmix och marknadsföring bör vävas samman

Marknadsmixen bör ses som ett övergripande verktyg som kan användas för att i praktiken bryta ned och analysera sin marknadsföring. Genom att använda marknadsmixen så, kan man väva in företagets marknadsföringsstrategi i alla kanaler och på så sätt nå längre genom att skapa mer framgångsrika produkter. Något av det absolut viktigaste då man väver samman marknadsmix med marknadsföring är att fokusera på kunderna. Det blir tydligt att kunder har mer att säga till om och att de använder kanaler där de kommunicerar med varandra och direkt till företaget. Detta gör att kundens åsikter och känslor bör prioriteras för att produkten ska bli lyckad.

Så skapar man sin bästa marknadsföringsmix!

Den bästa marknadsföringsmixen är den som är specifik för produkten. Det går inte att ta fram en modell som fungerar på samma sätt oavsett produkt eller kundgrupp utan man måste hela tiden anpassa och kontrollera de olika delarna i marknadsmixen. Ett exempel på hur marknaden snabbt kan ställa om är den stora efterfrågan om att handla produkter över nätet. De företag som inte hänger med och utvecklad en användarvänlig webbutik kommer att tappas bort bland konkurrenterna och snabbt bli överflödigt. När marknaden plötsligt tillfredsställt av ens konkurrenter behöver man ha koll på vad det är som händer och snabbt vara beredd på att ställa om.

Vera Kristen

Vera Kristen

Vera är Content Editor på Projektledning.se. Hon är utbildad inom projektledning, reklam och PR med en examen från Stockholms Universitet. Vera har arbetat som projektledare på flera företag.