Vad är en Marknadsmix?

I denna artikel kommer vi att besvara frågan ”Vad är en marknadsmix?”.

Termen marknadsmix förknippas ofta med 4 P-modellen som först publicerades 1960.

Modellen utgör ett tydligt ramverk för hur marknadsföring fungerar och har sedan utvecklats.

Vad är en marknadsmix

Nya versioner av modellen innehåller fler Pn, och det har även kommit en modell som är mer kundfokuserad: 4 C-modellen. Dessa modeller beskriver vilka verktyg ett företag har tillgängliga då det vill skapa optimal marknadsföring för en specifik produkt.

Målet med denna text är att förklara begreppet marknadsmix, och till hjälp har vi de mest kända modellerna för marknadsmix.

Vad är en marknadsmix?

Termen marknadsmix används ofta i samband med modeller som beskriver olika marknadsföringsverktyg. De verktyg som ingår i modellerna är de som företag har till hands för att bedriva och uppnå sina marknadsföringsmål.

McCarthy’s 4 P-modell

Den modell som oftast sammankopplas med termen marknadsmix är 4 P-modellen. Denna beskriver de grundläggande faktorer som påverkar marknadsföringen av en produkt. Dessa fyra Pn är: Produkt, pris, plats och reklam (eng. promotion). Genom att se till att marknadsföringen är inkluderas på alla dessa plan kan företaget säkerställa att produkten är attraktiv och även synlig för den intressanta marknaden. Produkten ska utvecklas på ett sätt som möter kundernas behov och löser deras problem. Prissättningen ska vara väl genomtänkt för att ge maximal vinst samtidigt som kunderna ser den som attraktiv. Den geografiska plats där produkten erbjuds ska vara nära förknippad med den tänkta kundbasen. Sist ska produkten marknadsföras genom reklam på ett tydligt och minnesvärt sätt.

Den utvecklade versionen: 7 P

I den utvecklade versionen av modellen ingår tre extra Pn: Process, människor (eng. people), och fysiska bevis (eng. physical evidence). När det kommer till processen bör man som företag se till att hela upplevelsen av köpet är positiv för kunden och skapar en goda relationer. Människor är också inkluderade i form av en effektiv och tillmötesgående kundtjänst som får ens kunder att känna sig hörda. Det sista P:et står för fysiska bevis, och dessa beskrivs oftast som en vacker miljö som imponerar på ens kunder. För företag som är aktiva i servicesektorn är det extra viktigt att lägga fokus på denna del eftersom kunder gärna återvänder om de får en positiv upplevelse av den fysiska miljön.

4 C-modellen

Som en vidareutveckling på McCarthy’s 4 P kom senare 4 C-modellen som fokuserar mer på kunden än på produkten. Denna modell beskriver kundernas behov och önskningar, kostnad för tillfredsställelse, hur tillgänglig produkten är samt kommunikationen. Enligt modellen 4 C styrs marknaden idag mycket mer av kunderna och dessa bör därför stå i fokus då man utvecklar framtidens marknadsmix. Kunden ska gärna uppleva att produkten inte bara uppfyller ens behov, utan även löser problem som uppstår i vardagen. Att kunden också upplever att kostnaden känns värd besväret, och då räknar man inte bara priset utan även tiden det tar att få tag i produkten. Kommunikationen mellan kund och företag värderas också högt och denna bör vara öppen, vänlig och lyhörd.

Vera Kristen

Vera Kristen

Vera är Content Editor på Projektledning.se. Hon är utbildad inom projektledning, reklam och PR med en examen från Stockholms Universitet. Vera har arbetat som projektledare på flera företag.