Varför Marknadsföringsmix?

För att på ett effektivt sätt nå ut till sina kunder behöver man arbeta på flera olika nivåer i sin marknadsföring.

Alla de olika faktorer som spelar in för uppfattandet av en viss produkt kan man kalla för marknadsföringsmixen.

Denna mix består av flera olika delar, och beroende på vilken typ av produkt man vill marknadsföra är vissa delar mer centrala.

Målet med denna text är att ge dig som läser kunskap om varför marknadsföringsmix är viktigt och hur det används.

Varför marknadsföringsmix

Varför marknadsföringsmix?

För att kunna skapa en produkt som är konkurrenskraftig på en marknad och som når ut till ens kundgrupp på ett effektivt sätt behöver man använda flera olika marknadsföringsstrategier. När dessa på ett effektivt sätt arbetar tillsammans för att lyfta produkten har man en lyckad marknadsföringsmix.

Dessa delar kan ingå i en marknadsföringsmix

Ofta talar man om marknadsföringsmixens 4, eller i den utvecklade versionen, 7 Pn. Dessa ger en bra bild av vad som vanligen ingår i en marknadsföringsmix. Marknadsföringsmixens 7 Pn utgörs av: Product, price, place, promotion, physical evidence, people, process. Genom att säkerställa att den produkt man erbjuder står sig stark inom alla dessa olika delar, och särskilt de delar som är viktiga för ens kunder, kan man skapa en bra marknadsföringsmix. Ibland är det bara en av delarna som behöver justeras för att produkten ska bli framgångsrik. Om man exempelvis har en unik produkt som erbjuds till ett bra pris och är uppskattad på marknaden, men som få känner till, då är det ofta själva reklamen som behöver förbättras för att produkten ska nå sin fulla potential.

Alltmer fokus läggs på kunden

Förut då man talade om marknadsföringsmixen låg fokus mycket på själva produkten. Detta börjar skifta mer och mer och idag talar de flesta om kundernas makt. Genom att lägga mer fokus på kundens behov kan man förändra sin strategi och flytta sitt fokus mot kundens behov. Exempelvis så bör man utveckla produkter för att lösa kunders problem. Dessa problem kan identifieras genom undersökningar eller enkäter som går ut till ens kundbas. Kunder ställer också stora krav på priset, men detta gäller inte bara själva prislappen. Vissa produkter som känns oetiska kan innebära en kostnad för kunden i form av skuld eller stress. Detta måste man ha koll på för att kunna marknadsföra sin produkt på ett sätt som talar till kunderna. Ett annat exempel på en kostnad som går längre än själva priset är kostnaden av kundens tid. Genom att göra sina produkter mer lättillgängliga ökar man chansen för att kunden kommer att slå till.

Så identifierar man sin egen marknadsföringsmix

Genom att ställa frågor om verksamheten relaterad till sin specifika kundbas och deras behov kan man identifiera en unik marknadsföringsmix för sina produkter. Den kunddata som samlas in behöver matchas med en strategiska mål och faktiska kostnader. Genom att använda marknadsföringsmix kan företag och produkter nå sin fulla potential och bli mer populära på marknaden.

Vera Kristen

Vera Kristen

Vera är Content Editor på Projektledning.se. Hon är utbildad inom projektledning, reklam och PR med en examen från Stockholms Universitet. Vera har arbetat som projektledare på flera företag.